Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE"— Zapis prezentacji:

1 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego Euro-Gim-Pak-Klub, uczestnicy Projektu NAI

2 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

3 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Cele projektu: Projekt ma sprawić aby uczniowie lepiej, szerszej i bezpośrednio w ramach zaplanowanych, systematycznych i dynamicznych poszukiwań, na nowo odkryli i poznali własne środowisko, swoją „małą ojczyznę”, jej historię, tradycje swego regionu oraz związki Pakości z innymi regionami Polski i Europy. Równie istotnym celem projektu jest wykorzystanie i poszerzenie przez uczniów umiejętności obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych, wykorzystywania zasobów internetowych oraz możliwości programów biurowych i graficznych, a także doskonalenie umiejętności oceny, planowania, wypowiadania się, dyskusji oraz prezentacji własnej pracy. Nie mniej ważne jest uświadomienie uczniom sensu pracy zespołowej i korzyści z tego płynących dla realizacji ciekawego celu, z pożytkiem dla siebie i środowiska. Oczywistym jest, ze w ramach realizowania projektu, jak również podczas jego prezentowania w różnych miejscach i przy różnych okazjach, odbywać się będzie promocja działań szkolnego klubu europejskiego i naszego gimnazjum Stworzenie multimedialnego przewodnika po gminie. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Redaktor zespołu Benia

4 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Krótki opis projektu: Pakość leży na granicy Kujaw i Pałuk, na północy Wielkopolski, rejonie bogatym w tradycje, zabytki i atrakcje rekreacyjno - wypoczynkowe, które warto pokazać lub przybliżyć, pobudzając zainteresowanie rzeką Noteć, Jeziorem Pakoskim, ciekawą zabudową miasteczka i wiosek. W 2009 roku będziemy obchodzić 650-lecie nadania Pakości praw miejskich i nasz projekt może stanowić jedno z ciekawszych opracowań i podsumowań. Jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, realizujący program KOSS dostrzegłem u uczniów, stosunkowo słabą znajomość swojej „małej ojczyzny”. Stworzyłem więc sytuację aby poprzez udział w projekcie, prezentację projektu w szkole i środowisku, moi uczniowie mieli możliwość poznania oraz innego niż dotąd, pokazania ciekawych i niekiedy mało znanych miejsc w naszej gminie. Istnieje wiele źródeł z których mogli korzystać uczniowie: biblioteki w tym internetowe, archiwa różnych instytucji, prywatne zbiory do których stosunkowo łatwo dotrzeć. W realizacji tego raczej trudnego projektu bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie prac i ich z e s p o ł o w a realizacja z wykorzystaniem różnorodnych technik multimedialnych, w zależności od zainteresowań i umiejętności uczniów. Program PowerPoint stanowi podstawę projektu. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

5 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie: Najbardziej popularnym programem biurowym jest Office, który z racji wykupionej licencji, jest podstawą nauczania przedmiotu informatyka w naszej szkole. Stąd też jednym z założeń projektu było doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem poprzez jak najpełniejsze wykorzystywanie możliwości programu Office 2003. Zakładałem wykorzystanie do obróbki fotografii, programu graficznego IrfanView, jednak w trakcie realizacji projektu najczęściej korzystaliśmy z z programu Office Picture Manager. Pozyskiwania informacji, poszukiwania i przeszukiwania wirtualnych źródeł odbywało się za pomocą przeglądarek internetowych gooogle, yahoo, Ciekawym doświadczeniem, które pozostanie w praktycznym wykorzystaniu przez uczniów było poznanie możliwości i zasobów Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej UMK w Toruniu Wykorzystanie przez uczniów takich urządzeń jak kamera i aparat cyfrowy, telefon komórkowy z funkcją foto - video – dyktafon, dla dokonania zapisów i opisów różnych miejsc i obiektów umieszczonych w prezentacji było normą i przykładem na odpowiedzialne korzystanie urządzeń. Obróbki nagrań dźwiękowych dokonaliśmy wykorzystując program winamp. Ciekawym momentem podczas realizacji projektu było wykorzystanie programu Google Earth. za pomocą tego programu uczniowie oglądali naszą gminę „z góry” i opracowali mapę gmin Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

6 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Organizacja pracy zespołów uczniowskich: Moje dotychczasowe doświadczenia w pracy metodą projektu to wyłącznie klasy Tym razem zdecydowałem się po raz pierwszy pracować z grupą 12 uczniów należących do Szkolnego Klubu Europejskiego Projekt miał charakter otwarty, SKE to uczniowie klas II i III, którzy stworzyli 3 zespoły zadaniowe i podzielili się rolami uwzględniając własną wiedzę, możliwości, umiejętności i zainteresowania. Nie wykluczyliśmy możliwości powiększenia ale i pomniejszenia liczby uczestników w trakcie trwania projektu. W efekcie dziewczyny zajęły się redagowaniem tekstów, obróbką fotografii, natomiast chłopcy zbierali informacje, projektowali slajdy, wykonywali zdjęcia pomagali dziewczynom w różnych złożonych czynnościach. Udowodnić, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych, pracujemy w zespole i z każdym. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

7 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Organizacja pracy zespołów uczniowskich: Powstały trzy czteroosobowe zespoły składające się z trojga uczniów klas III i jednego z klasy II. Każdy zespół wyłonił swojego kierownika, rozdzielono role redaktora, fotografa, kronikarza, opracowano plany, rozdzielono zadania. Założyliśmy możliwość powiększenia ale i pomniejszenia liczby uczestników projektu. W trakcie trwania projektu, przeorganizowaliśmy zespoły, tworząc z trzech dwa /wycofali się drugoklasiści/. Dziewczyny zajęły się redagowaniem tekstów, obróbką fotografii, plastyczną stroną prezentacji. Chłopcy zbierali informacje, projektowali slajdy, wykonywali zdjęcia pomagali dziewczynom w różnych złożonych czynnościach. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

8 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Rola nauczyciela: Koordynacja prac zespołów uczniowskich, inspirowanie uczniów Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektu, kart pracy, obserwacja Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacja projektu Ciągłe zainteresowanie postępami w pracach nad projektem Pomoc w redagowaniu notatek Pomoc przy projektowaniu slajdów do prezentacji Pomoc w obróbce fotografii Doradzanie w sprawach związanych z realizacją zadań i ról w zespołach Opieka nad uczniami podczas wyjazdów w teren Nawiązywanie kontaktów z osobami posiadającymi różne źródła historyczne Zapobiegłem wielu konfliktom, pomagałem negocjować, prowokowałem do twórczych rozmów, dyskusji, konsekwentnie zwracając uwagę na ważność pracy zespołowej i wypełnianie swoich obowiązków wobec kolegów i zespołu.. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

9 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Działania uczniów: Zaplanowali przebieg projektu Pozyskiwali informacje, poszukiwali i przeszukiwali źródła za pomocą Internetu, odwiedzin ciekawych osób i miejsc Pogrupowali informacje źródłowe Opracowali zdobyte informacje Fotografowali ciekawe miejsca i obiekty Nagrywali Projektowali slajdy Poszukiwali odpowiednich dla prezentacji rozwiązań Obróbka dźwięków i zdjęć Prezentacja dokonań Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Rzadko pracowali indywidualnie…

10 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Działania uczniów: Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Opracować mapę gminy, to problem Michaliny…

11 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Rezultaty pracy uczniów: Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Uczniowie wykonali kilkaset ciekawych fotografii

12 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Rezultaty pracy uczniów: Legenda o Radłowie Na tym miejscu gdzie obecnie rośnie wiekowa lipa, jeszcze dawniej stała figura „Męka Boża”, która ze starości pewnego dnia się obaliła. Tamtejszy pleban Andrzej Gęsicki wysłał z pługiem parobka swego aby zorał rolę w miejscu obalonej i zniszczonej przez czas figury. Gdy ten się pługiem założył, aby orać, to pług zaraz mu się na trzy części połamał, a woły wyłamawszy się z jarzma rozeszły się po lesie, a gdy zobaczył pleban owo miejsce i skutki zdarzenia, w uczciwości wielkiej mieć począł, gdyż mu dwie persony takie świadectwo pod przysięgą dawały, że na tym miejscu widywały światło wielkie. Nie tylko tradycja, ale dokumenty potwierdzają tę nazwę. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Ten tekst opracowali uczniowie na podstawie rękopisu z lat 60-tych, udostępnionego przez miejscowego poetę-kronikarza, Pana Ludwika Jareckiego

13 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Rezultaty pracy uczniów: JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE, PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE … Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Projekt jednego ze slajdów

14 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Prezentacja publiczna: Pierwsza prezentacja publiczna została zaplanowana wcześniej i odbędzie się w naszej szkole dla uczniów klas III. Kolejna będzie miała miejsce podczas „drzwi otwartych” szkoły dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. Następna będzie mieć miejsce podczas najbliższego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pakości. Wykonane zostaną również płyty CD by udostępnić naszą prezentację w miejscach odwiedzanych przez turystów. Informację o prezentacji zamieści prasa lokalna. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

15 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
WNIOSKI: Uczniowie tym chętniej uczestniczą w projektach, im bardziej przekonani są co do sensu i pożyteczności swojej pracy. Sedno pracy metodą projektu to praca zespołowa i jak doświadczyłem, na tym samym poziomie np. klas III Dobrze przygotowany plan projektu, konsekwentna jego realizacja, no i co istotne, wcześniejsze przewidzenie ewentualnych trudności gwarantują sprawną realizacje projektu. Dla efektywnego prowadzenia zajęć WoS metoda projektu, nieodzownym jest rzutnik multimedialny w pracowni. Ilość zgromadzonego przez uczniów materiału pozwala na realizowanie wielu podobnych projektów w przyszłości. Z projektu na projekt, utwierdzam się w przekonaniu, że to właściwa droga w dydaktyce WoS i zajęciach pozalekcyjnych, tylko że jedna godzina WoS tygodniowo, to zbyt mało. Te wnioski, to pewnego rodzaju truizmy, bo wiem o tym od dawna, ale to też wniosek Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

16 JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE
Partnerskie traktowanie uczniów, dobry plan, odpowiednia motywacja, świadomość realizacji wspólnego celu w ramach pracy zespołowej, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu, to podstawowe elementy powodzenia szkolnych przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych metodą projektu, która integruje uczestników projektu. Osiągnięcie celu było możliwe dzięki pracy zespołowej. Opracowana prezentacja, to promocja miasta i gminy Pakość, promocja pakoskiego gimnazjum i jego uczniów, to wreszcie promocja metody projektu. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Za to wszystko dziękuję moim uczniom z klas III D i IIIE i zapraszam do obejrzenia ich pracy Ryszard Kuflewicz Pakość, październik 2006 – marzec 2007


Pobierz ppt "JEST TAKIE MIEJSCE W EUROPIE PAKOŚĆ, KOŚCIELEC I OKOLICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google