Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy rozwoju współpracy międzynarodowej w oparciu o doświadczenia z realizacji Regionalnej Operacji Ramowej SMART

2 Dobczyce, 18 września 2006 r. 2 Regionalna Operacja Ramowa SMART „Zrównoważone wspieranie procesów transformacji regionalnej” Cztery regiony europejskie stojące przed wyzwaniami procesów restrukturyzacji, zdecydowały się połączyć siły i wypracować wspólną strategię rozwoju regionalnego. Przedmiotem współpracy jest także analiza zmian strukturalnych w kontekście nowych wyzwań, wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej oraz reformy polityki strukturalnej po roku 2006.

3 Dobczyce, 18 września 2006 r. 3 FORMUŁA  mały program  mały program realizowany przez cztery regiony europejskieCEL wspólnej strategii  wypracowanie wspólnej strategii rozwoju regionalnegoTEMATYKA  sprostanie wyzwaniom procesów transformacji regionalnejREALIZACJA projektów wewnętrznych  wdrożenie projektów wewnętrznych, testujących wybrane koncepcje przy współudziale podmiotów regionalnychTŁO reformy polityki strukturalnej  analiza zmian strukturalnych w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej oraz reformy polityki strukturalnej po roku 2006 Czym jest SMART?

4 Dobczyce, 18 września 2006 r. 4 Partner Wiodący Aragonia (ES) Partnerzy Regionalni  Saksonia (DE)  Małopolska (PL)  Zachodnia Macedonia (GR)

5 Dobczyce, 18 września 2006 r. 5  Zmiany w gospodarce zorientowane na przyszłość  Łagodzenie społecznych i ekologicznych skutków transformacji regionalnej  Fundusze strukturalne Tematyka SMART podprojekty W ramach pierwszych dwóch obszarów tematycznych realizowane są podprojekty z udziałem instytucji ze wszystkich czterech regionów partnerskich SMART. Dwie rundy aplikacyjne Dwie rundy aplikacyjne:  jesień 2005 r.  jesień 2006 r.

6 Dobczyce, 18 września 2006 r. 6 Budżet ,00 € w tym ERDF: ,00 € Okres realizacji kwiecień 2005 – marzec 2008 Podprojekty: - wdrażane w 2006 i 2007 roku - łączna pula środków w skali całego projektu – ok. 3 mln € RFO SMART

7 Dobczyce, 18 września 2006 r. 7 Pt Podprojekt 2 Pt Liderpodprojektu Podprojekt … Pt Liderpodprojektu Podprojekt … 3 partnerów regionalnych PARTNER WIODĄCY Pt Liderpodprojektu Podprojekt 1 Pt Liderpodprojektu Podprojekt n Pt - Regionalny partner projektu Pt Liderpodprojektu Czym jest Regionalna Operacja Ramowa?

8 Dobczyce, 18 września 2006 r. 8 Podprojekty w SMART I runda aplikacyjna = 9 podprojektów (4 z udziałem partnerów z Małopolski) 1.Jak poprzez park technologiczny można wspierać rozwój obszaru geograficznego? 1.Jak poprzez park technologiczny można wspierać rozwój obszaru geograficznego? Miasto i Gmina Skawina z partnerami z Aragonii i Saksonii budżet regionalny projektu: € 2.RegiP –Perspektywy Rozwoju i Promocji Produktów Regionalnych 2.RegiP –Perspektywy Rozwoju i Promocji Produktów Regionalnych MARR z partnerami z Aragonii i Saksonii budżet regionalny projektu: € 3.NET-Rural – Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne 3.NET-Rural – Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne Gmina i Miasto Dobczyce z partnerami z Aragonii i Saksonii budżet regionalny projektu: € 4.SCT - Wsparcie dla instytucji kultury i turystyki kulturalnej SCT - System promocji i marketingu Muzeum Narodowe w Krakowie z partnerami z Saksonii budżet regionalny projektu: €

9 Dobczyce, 18 września 2006 r. 9 Programy i obszar wsparcia  Program Strefy Północnej -  Program Strefy Wschodniej  Program Strefy Wschodniej -  Program Strefy Zachód  Program Strefy Południe IW INTERREG IIIC Komponenty  A – współpraca przygraniczna...  B – współpraca transnarodowa.. współpraca międzyregionalna...  C – współpraca międzyregionalna...

10 Dobczyce, 18 września 2006 r. 10 KOMPONENT C KONCENTRUJE SIĘ NA WSPÓŁPRACY W SKALI EUROPEJSKIEJ POMIĘDZY REGIONAMI CEL NADRZĘDNY CEL NADRZĘDNY: poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego oraz spójności poprzez wymianę informacji na dużą skalę oraz wzajemne wykorzystywanie doświadczeń w zakresie:  współpracy dotyczącej rodzajów działań wspieranych w ramach programów Celu 1 i 2 funduszy strukturalnych  współpracy regionów uczestniczących w realizacji „działań innowacyjnych”  współpracy dotyczącej rozwoju obszarów miejskich  współpracy instytucji zaangażowanych w realizację Inicjatywy INTERREG IW INTERREG IIIC

11 Dobczyce, 18 września 2006 r. 11 W Małopolsce w ramach IW Interreg IIIC 12 beneficjentów uczestniczy w realizacji 23 projektów:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (5 projektów)  Pozostałych 11 beneficjentów realizuje 18 projektów Małopolska w Interregu IIIC

12 Dobczyce, 18 września 2006 r. 12 Budżet partnerów z Małopolski to 4,31 mln euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,23 mln euro. 74% 15% 11% Budżet partnerów z Polski (bez Małopolski) Budżet partnerów z Małopolski (bez budżetu WM) Budżet Województwa Małopolskiego 12,69 mln € 2,5 mln €1,81 mln € Małopolska w Interregu IIIC

13 Dobczyce, 18 września 2006 r. 13 Małopolska w Interregu IIIC

14 Dobczyce, 18 września 2006 r. 14 Malopolska Partnerzy Małopolski Interreg (36) Partnerzy Woj. Małopolskiego (21) Together: 57

15 Dobczyce, 18 września 2006 r. 15 Europejska Współpraca Terytorialna (obecnie INTERREG III) 2,52% 7,75 mld euro Konkurencyjność regionów i zatrudnienie (obecnie cele 2. i 3.) 15,95% 49,13 mld euro Zbieżność/konwergencja (obecnie cel 1.) 81,54% 251,16 mld euro Nowa Perspektywa Finansowa Współpraca transgraniczna Współpraca transnarodowa Współpraca międzyregionalna Cele 308 mld euro Stan finansowy na lipiec 2006 r.

16 Dobczyce, 18 września 2006 r. 16 Europejska Współpraca Terytorialna 3 wymiary i alokacja finansowa Europejska Współpraca Terytorialna 7,75 mld euro Współpraca transnarodowa (obecnie INTERREG IIIB) 20,95%1,58 mld euro Współpraca międzyregionalna (obecnie INTERREG IIIC; INTERACT/ESPON/URBACT) 5,19%0,39 mld euro Współpraca transgraniczna (obecnie INTERREG IIIA) 73,86%5,58 mld euro Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

17 Dobczyce, 18 września 2006 r. 17 nastawiony na poprawę efektywności polityki regionalnej przez wspieranie projektów współpracy sieciowej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie innowacyjności, środowiska, zapobiegania ryzyku, zrównoważonego rozwoju miast, a także opracowywanie studiów i analiz nacisk na wymianę doświadczeń i promocje projektów sieciowych lepsza dostępność do wymiany dobrych praktyk w celu zwiększenia konkurencyjności regionów Cele: 1.Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy 2.Środowisko i zarządzanie ryzykiem  realizowany będzie jeden program współpracy międzyregionalnej, obejmujący całe terytorium UE Europejska Współpraca Terytorialna wymiar międzyregionalny

18 Dobczyce, 18 września 2006 r. 18 Wyznaczniki na lata :  nacisk na wdrażanie agendy Goeteborskiej i Lizbońskiej (w zgodzie z celem 2. polityki spójności: konkurencyjność regionów i zatrudnienie)  proste, przejrzyste i spójne ramy programowe dla potencjalnych beneficjentów  systematyczna analiza rezultatów projektów i ich włączanie w kształtowanie kierunków polityki rozwoju regionów Europejska Współpraca Terytorialna wymiar międzyregionalny

19 Dobczyce, 18 września 2006 r. 19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej ul. Kordylewskiego 11, Kraków Tel.: /12/ Fax: /12/


Pobierz ppt "Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google