Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy rozwoju współpracy międzynarodowej w oparciu o doświadczenia z realizacji Regionalnej Operacji Ramowej SMART

2 Dobczyce, 18 września 2006 r. 2 Regionalna Operacja Ramowa SMART „Zrównoważone wspieranie procesów transformacji regionalnej” Cztery regiony europejskie stojące przed wyzwaniami procesów restrukturyzacji, zdecydowały się połączyć siły i wypracować wspólną strategię rozwoju regionalnego. Przedmiotem współpracy jest także analiza zmian strukturalnych w kontekście nowych wyzwań, wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej oraz reformy polityki strukturalnej po roku 2006.

3 Dobczyce, 18 września 2006 r. 3 FORMUŁA  mały program  mały program realizowany przez cztery regiony europejskieCEL wspólnej strategii  wypracowanie wspólnej strategii rozwoju regionalnegoTEMATYKA  sprostanie wyzwaniom procesów transformacji regionalnejREALIZACJA projektów wewnętrznych  wdrożenie projektów wewnętrznych, testujących wybrane koncepcje przy współudziale podmiotów regionalnychTŁO reformy polityki strukturalnej  analiza zmian strukturalnych w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej oraz reformy polityki strukturalnej po roku 2006 Czym jest SMART?

4 Dobczyce, 18 września 2006 r. 4 Partner Wiodący Aragonia (ES) Partnerzy Regionalni  Saksonia (DE)  Małopolska (PL)  Zachodnia Macedonia (GR)

5 Dobczyce, 18 września 2006 r. 5  Zmiany w gospodarce zorientowane na przyszłość  Łagodzenie społecznych i ekologicznych skutków transformacji regionalnej  Fundusze strukturalne Tematyka SMART podprojekty W ramach pierwszych dwóch obszarów tematycznych realizowane są podprojekty z udziałem instytucji ze wszystkich czterech regionów partnerskich SMART. Dwie rundy aplikacyjne Dwie rundy aplikacyjne:  jesień 2005 r.  jesień 2006 r.

6 Dobczyce, 18 września 2006 r. 6 Budżet 4 549 950,00 € w tym ERDF: 3 062 475,00 € Okres realizacji kwiecień 2005 – marzec 2008 Podprojekty: - wdrażane w 2006 i 2007 roku - łączna pula środków w skali całego projektu – ok. 3 mln € RFO SMART

7 Dobczyce, 18 września 2006 r. 7 Pt Podprojekt 2 Pt Liderpodprojektu Podprojekt … Pt Liderpodprojektu Podprojekt … 3 partnerów regionalnych PARTNER WIODĄCY Pt Liderpodprojektu Podprojekt 1 Pt Liderpodprojektu Podprojekt n Pt - Regionalny partner projektu Pt Liderpodprojektu Czym jest Regionalna Operacja Ramowa?

8 Dobczyce, 18 września 2006 r. 8 Podprojekty w SMART I runda aplikacyjna = 9 podprojektów (4 z udziałem partnerów z Małopolski) 1.Jak poprzez park technologiczny można wspierać rozwój obszaru geograficznego? 1.Jak poprzez park technologiczny można wspierać rozwój obszaru geograficznego? Miasto i Gmina Skawina z partnerami z Aragonii i Saksonii budżet regionalny projektu: 43 000 € 2.RegiP –Perspektywy Rozwoju i Promocji Produktów Regionalnych 2.RegiP –Perspektywy Rozwoju i Promocji Produktów Regionalnych MARR z partnerami z Aragonii i Saksonii budżet regionalny projektu: 25 000 € 3.NET-Rural – Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne 3.NET-Rural – Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne Gmina i Miasto Dobczyce z partnerami z Aragonii i Saksonii budżet regionalny projektu: 47 000 € 4.SCT - Wsparcie dla instytucji kultury i turystyki kulturalnej SCT - System promocji i marketingu Muzeum Narodowe w Krakowie z partnerami z Saksonii budżet regionalny projektu: 35 000 €

9 Dobczyce, 18 września 2006 r. 9 Programy i obszar wsparcia  Program Strefy Północnej -  Program Strefy Wschodniej  Program Strefy Wschodniej -  Program Strefy Zachód  Program Strefy Południe IW INTERREG IIIC Komponenty  A – współpraca przygraniczna...  B – współpraca transnarodowa.. współpraca międzyregionalna...  C – współpraca międzyregionalna...

10 Dobczyce, 18 września 2006 r. 10 KOMPONENT C KONCENTRUJE SIĘ NA WSPÓŁPRACY W SKALI EUROPEJSKIEJ POMIĘDZY REGIONAMI CEL NADRZĘDNY CEL NADRZĘDNY: poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego oraz spójności poprzez wymianę informacji na dużą skalę oraz wzajemne wykorzystywanie doświadczeń w zakresie:  współpracy dotyczącej rodzajów działań wspieranych w ramach programów Celu 1 i 2 funduszy strukturalnych  współpracy regionów uczestniczących w realizacji „działań innowacyjnych”  współpracy dotyczącej rozwoju obszarów miejskich  współpracy instytucji zaangażowanych w realizację Inicjatywy INTERREG IW INTERREG IIIC

11 Dobczyce, 18 września 2006 r. 11 W Małopolsce w ramach IW Interreg IIIC 12 beneficjentów uczestniczy w realizacji 23 projektów:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (5 projektów)  Pozostałych 11 beneficjentów realizuje 18 projektów Małopolska w Interregu IIIC

12 Dobczyce, 18 września 2006 r. 12 Budżet partnerów z Małopolski to 4,31 mln euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,23 mln euro. 74% 15% 11% Budżet partnerów z Polski (bez Małopolski) Budżet partnerów z Małopolski (bez budżetu WM) Budżet Województwa Małopolskiego 12,69 mln € 2,5 mln €1,81 mln € Małopolska w Interregu IIIC

13 Dobczyce, 18 września 2006 r. 13 Małopolska w Interregu IIIC

14 Dobczyce, 18 września 2006 r. 14 Malopolska Partnerzy Małopolski Interreg (36) Partnerzy Woj. Małopolskiego (21) Together: 57

15 Dobczyce, 18 września 2006 r. 15 Europejska Współpraca Terytorialna (obecnie INTERREG III) 2,52% 7,75 mld euro Konkurencyjność regionów i zatrudnienie (obecnie cele 2. i 3.) 15,95% 49,13 mld euro Zbieżność/konwergencja (obecnie cel 1.) 81,54% 251,16 mld euro Nowa Perspektywa Finansowa 2007 - 2013 Współpraca transgraniczna Współpraca transnarodowa Współpraca międzyregionalna Cele 308 mld euro Stan finansowy na lipiec 2006 r.

16 Dobczyce, 18 września 2006 r. 16 Europejska Współpraca Terytorialna 3 wymiary i alokacja finansowa Europejska Współpraca Terytorialna 7,75 mld euro Współpraca transnarodowa (obecnie INTERREG IIIB) 20,95%1,58 mld euro Współpraca międzyregionalna (obecnie INTERREG IIIC; INTERACT/ESPON/URBACT) 5,19%0,39 mld euro Współpraca transgraniczna (obecnie INTERREG IIIA) 73,86%5,58 mld euro Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

17 Dobczyce, 18 września 2006 r. 17 nastawiony na poprawę efektywności polityki regionalnej przez wspieranie projektów współpracy sieciowej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie innowacyjności, środowiska, zapobiegania ryzyku, zrównoważonego rozwoju miast, a także opracowywanie studiów i analiz nacisk na wymianę doświadczeń i promocje projektów sieciowych lepsza dostępność do wymiany dobrych praktyk w celu zwiększenia konkurencyjności regionów Cele: 1.Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy 2.Środowisko i zarządzanie ryzykiem  realizowany będzie jeden program współpracy międzyregionalnej, obejmujący całe terytorium UE Europejska Współpraca Terytorialna wymiar międzyregionalny

18 Dobczyce, 18 września 2006 r. 18 Wyznaczniki na lata 2007 - 2013:  nacisk na wdrażanie agendy Goeteborskiej i Lizbońskiej (w zgodzie z celem 2. polityki spójności: konkurencyjność regionów i zatrudnienie)  proste, przejrzyste i spójne ramy programowe dla potencjalnych beneficjentów  systematyczna analiza rezultatów projektów i ich włączanie w kształtowanie kierunków polityki rozwoju regionów Europejska Współpraca Terytorialna wymiar międzyregionalny

19 Dobczyce, 18 września 2006 r. 19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków Tel.: /12/ 29 90 700 Fax: /12/ 29 90 726 e-mail: smart@umwm.pl interreg3c@umwm.pl ewt@umwm.pl etc@umwm.pl


Pobierz ppt "Dobczyce, 18 września 2006 r. 1 Andrzej Pajor Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google