Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anita Bokwa, Wojciech Maciejowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków Walory przyrodnicze i kulturowe ścieżek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anita Bokwa, Wojciech Maciejowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków Walory przyrodnicze i kulturowe ścieżek."— Zapis prezentacji:

1 Anita Bokwa, Wojciech Maciejowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków Walory przyrodnicze i kulturowe ścieżek dydaktycznych w okolicach Zbiornika Dobczyckiego Natural and cultural values of the didactic routes in the Dobczyce Water Reservoir’s vicinity

2 Ścieżki dydaktyczne w gminie Dobczyce:  w Dobczycach: „Śladami historii” - zabytki architektoniczne, etnograficzne, pamiątki historyczne,  w Brzezowej – wieża obserwacyjna koło Zbiornika i Stacja Naukowa UJ,  w Kornatce – baszty skalne, zakola rzeczne, kurhany, kompleks leśny, punkty widokowe.

3 Ścieżka dydaktyczna w Dobczycach: „Śladami historii” Zamek królewski w Dobczycach  wybudowany w XIII w.,  z biegiem wieków popadł w ruinę,  w 1960 r., z inicjatywy W. Kowalskiego, rozpoczęto odgruzowanie ruin zamku,  obecnie Muzeum Regionalne PTTK im. W. Kowalskiego.

4 Obok zamku znajduje się skansen i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

5 Wokół zamku ciągnęły się kiedyś mury obronne (dziś tylko ruiny). Przy Rynku znajduje się kościół kościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

6 Ścieżka dydaktyczna w Brzezowej Wieża obserwacyjna:  na Zuchowej Górze (300 m n.p.m.), na terenie UJ,  powstanie w ramach projektu „New environmental touristical strategy for rural sustainable tourism” (Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne), jako element programu SMART,  umożliwi obserwację krajobrazu i ptaków.

7 Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej Przed wybudowaniem Zbiornika: - założona w 1963 r., w pałacu z 1818 r. zbudowanym z materiału pochodzącego z ruin zamkowych, - pomiary meteorologiczne, profil topoklimatyczny, - stacja główna: Terasa (259 m n.p.m.)

8 Po wybudowaniu Zbiornika: stacja główna: Kopiec (302 m n.p.m.) - przeniesienie stacji głównej na pobliską wierzchowinę, - zachowanie pomiarów topoklimatycznych, - pomiary tradycyjne i automatyczne, zakres znacznie szerszy niż IMGW

9

10 Po wybudowaniu Zbiornika: profil topoklimatyczny Punkty pomiarowe: Las Zbocze Brzeg

11 Wybrane, opublikowane wyniki badań

12 Przy obecnych zabudowaniach Stacji widoczny jest fragment alei akacjowo-lipowej, kiedyś prowadzącej do dworu w Gaiku, a obecnie w kierunku Zbiornika.

13 Zapewnia pobór wody w pełnym zakresie zmienności poziomów zbiornika. Wodę ze zbiornika można pobierać z trzech głębokości: - 3,45 m (poziom I), - 9,65 m (poziom II), - 15,8 m (poziom III). Pozwala to na pobór wody w danym momencie z poziomu o najlepszych parametrach chemicznych i biologicznych. Z wieży widać także ujęcie wody znajdujące się na lewym brzegu zbiornika, powyżej zapory, w formie ujęcia wieżowego przylegającego do zbocza Jałowcowej Góry.

14 Na Jałowcowej Górze znajduje się Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy MPWiK „Jałowcowa Góra”.

15 W 1983 r. w Brzączowicach została założona Stacja Biologiczno- Rybacka Zakładu Biologii Wód Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zajmująca się badaniami ekosystemów zbiornika i jego dopływów oraz nadzorem nad gospodarką rybacką. Prowadzone na Stacji badania dotyczą oceny potencjału biogenicznego zlewni zbiornika, czyli rytmu rocznych przepływów substancji biogennych oraz rozwoju zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych. Stacja wraz z bazą rybacką i wylęgarnią ryb zajmuje powierzchnię 1 ha.

16 Na brzegu zbiornika, w Gaiku-Brzezowej widoczne są osuwiska.

17 Niestety, na brzegu Zbiornika można zobaczyć także śmieci, nanoszone przez Rabę, a wrzucane bezpośrednio do rzeki tak przez mieszkańców jak też turystów.

18 Na zach. od wieży znajdują się zabudowania Drogini, gdzie wybudowano nad Zbiornikiem w 1991 r. kościół filialny pw. św. Wojciecha, w miejsce wyburzonego w 1986 r. kościoła znajdującego się kiedyś na terenie zajętym obecnie przez wody Zbiornika.

19 Od 1997 r. przed kościołem znajduje się barokowa figura św. Jana Nepomucena z I połowy XVIII w., wykonana z piaskowca.

20 Ścieżka dydaktyczna w Kornatce Początkowo prowadzi ona w kierunku wschodnim i schodzi na dno doliny Olszanicy, po której pokonaniu rozpoczyna się podejście na górę Dąbrowę (410 m n.p.m.) biegnące w dużej części w środku boru jodłowo-świerkowego.

21 Po dojściu do asfaltowej drogi w pobliżu osady Zajazd można w słoneczne dni podziwiać piękną panoramę okolicy w kierunku wschodnim, w stronę doliny Krzyworzeki.

22 Obserwując bieg koryta Rokitki możemy zobaczyć świetne przykłady procesów erozji bocznej w postaci licznych zakrętów, które rzeczka wycięła w mało odpornym, żwirowym materiale aluwialnym. Na uwagę zasługują też rosnące miejscami naturalne płaty górskiego łęgu nadrzecznego.

23 Na końcu spłaszczenia stokowego, należącego do wzniesienia Wielkiej Góry (402 m n.p.m.) i opadającego ku dolinie Brzezówki, znajduje się wspaniała baszta skalna zbudowana z piaskowca. Osiąga ona wys. 5 m i średnicę 8 m.

24 W lesie Burletka, na północnych stokach wzniesienia Trupielec, zachowało się 14 prasłowiańskich kopców, stanowiących wczesnośredniowieczne mogiły (kurhany całopalne). Po raz pierwszy przebadano je w okresie międzywojennym i znaleziono popiół, węgielki oraz kilka skorup. Badania te były potem kontynuowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie po II wojnie światowej.

25 W masywie góry Styrek (366 m n.p.m.) w pobliżu osiedla domków letniskowych, od strony zatoki Brzezówki wznosi się skalny ostaniec zwany „Diabelski Kamień”. Stanowi go skalna baszta zbudowana z odpornego piaskowca istebniańskiego o wymiarach 5,0 x 3,5 m i wysokości 4,5 m. Stąd też roztacza się wspaniała panorama w kierunku południowym.

26 W lasach wokół Zbiornika spotkać można wiele zwierząt, np. jeża wschodniego, dzika czy motyla sadownika pawie oczko.

27 Wnioski  Promocja już istniejących i wytyczanie nowych ścieżek dydaktycznych w gminie Dobczyce są narzędziem aktywizacji tych terenów pod kątem turystyki rozumianej jako element zrównoważonego rozwoju regionu.  Należy zmienić nastawienie turystów odwiedzających gminę i pomóc im dostrzec jej bogactwo przyrodnicze i kulturowe.  Ścieżki dydaktyczne mają nakłaniać osoby odwiedzające gminę do odpoczynku aktywnego także intelektualnie.  Ścieżki mają wysokie walory edukacyjne i mogą być wykorzystane przez nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kształtowania u młodzieży, czyli przyszłych turystów, właściwych postaw wobec środowiska geograficznego.  Ścieżki dydaktyczne prezentują najciekawsze obiekty przyrodnicze i kulturowe południowej części gminy, przy czym do właściwej i pełnej ich percepcji konieczna jest znajomość szerszego kontekstu geograficznego i historycznego (tablice informacyjne na trasie ścieżek i atrakcyjne materiały informacyjne w formie ulotek itp.).

28 Dziękuję za uwagę! … i zapewniam, że okolice Zbiornika Dobczyckiego to magiczne miejsce…


Pobierz ppt "Anita Bokwa, Wojciech Maciejowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków Walory przyrodnicze i kulturowe ścieżek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google