Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a."— Zapis prezentacji:

1 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a przykładowe zadania dydaktyczne

2 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 1. Czytanie 1) odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską): a) polskie pieśni patriotyczne, b) teksty literackie, w tym: opowiadania z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej, c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę, d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: artykuł prasowy, e) przedstawienia teatralne i filmy, f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne, Tekst Historia chleba zaczyna się w czasach prehistorycznych. Już ludzie epoki kamiennej piekli na gorących kamieniach placki z mąki wymieszanej z wodą. Starożytni potrafili wypiekać bardzo dobry chleb. Egipcjanie odkryli drożdże i wynaleźli piec chlebowy. Grecy wypiekali 8 gatunków chleba. W Rzymie wynaleziono młyn wodny. W Polsce średniowiecznej uprawiano różne zboża: żyto, proso, owies, jęczmień, pszenicę. Pierwszy w Polsce cech piekarzy powstał w Krakowie w roku 1260. Na podstawie: Ewa Sabelanka, W encyklopediach nie znajdziecie, Poznań 1981. Zadanie 1. Historia chleba zaczyna się w czasach: A. nowożytnych. B. średniowiecza. C. prehistorycznych. D. starożytności.

3 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu: a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, b) posługuje się czynnie terminami: bohater, akcja, autor, narrator, porównanie, zwrotka, baśń, legenda, opowiadanie, temat (utworu), wiersz oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, telewizją, filmem, teatrem, prasą, Tekst Nagle z błękitnej wody wynurzyła sin syrena. Była to dziewczyna wspaniałej urody; do pasa panna cudna, od pasa w dół ryba z łuską błyszczącą. W bladym świetle księżyca widać ją było doskonale. Miała czarne włosy, białą szyję; szafirowe oczy patrzyły dziwnie i smutno, a ozdobiona lekkim rumieńcem twarzyczka tchnęła czarodziejskim urokiem. Zadanie 2. Syrena to postać fantastyczna, bo A. do pasa była dziewczyną, a od pasa rybą B. miała czarne włosy i białą szyję C. w świetle księżyca widać ją było doskonale. D. nagle wynurzyła się z wody.

4 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: a) diagramów, b) map, c) planów, d) schematów, e) innych rysunków, Zadanie 3. Z oceanarium do parkingu trzeba iść w kierunku A. północnym. B. wschodnim. C. południowym. D. zachodnim.

5 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 4) odczytuje dane z: a) tabeli, b) wykresu, c) planu, d) mapy, e) diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane. Zadanie 4. Które ryby pływają szybciej od rekina? A. Szczupak, Marlin. B. Łosoś Tuńczyk. C. Marlin, Łosoś D. Tuńczyk Marlin. Prędkość poruszania się ryb w km/godz. łosoś20 marlin110 rekin40 tuńczyk100 szczupak33

6 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 2. Pisanie 1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: a) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej, b) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, c) notatka w formie planu, d) kartka pocztowa, e) list prywatny, f) telegram, g) zaproszenie, h) zawiadomienie, i) ogłoszenie, j) przepis, Zadanie 5. Napisz ogłoszenie o organizowanych przez samorząd szkolny zawodach pływackich. W Twoim ogłoszeniu powinny być następujące informacje: - jakie zawody będą organizowane, - kiedy te zawody będą, - gdzie te zawody będą, - kto je organizuje.

7 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji): a) pyta i odpowiada, b) potwierdza i zaprzecza, c) poleca i prosi, d) zaprasza, e) przeprasza, f) współczuje, g) żartuje, h) odmawia, Zadanie 6. Kacper ma 20 zł, chce kupić 10 bochenków chleba. Jeden bochenek kosztuje 1,80 zł. Czy Kacprowi wystarczy pieniędzy? Zapisz wszystkie obliczenia. Napisz odpowiedź całym zdaniem:

8 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie, opierając się na pytaniach pomocniczych Zadanie 7. Napisz o swojej podróżny statkiem. Napisz co najmniej 5 linii.

9 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku, Zadanie 8: Na podstawie tabeli uzupełnij diagram słupkowy pokazujący ile godzin dziennie Magda oglądała telewizję. Dzieńponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela Czas oglądania TV 1 godz.1 godz. i 30 min 2 godz.30 min45 min2 godz. i 20 min 3 godz.

10 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą, c) pisze czytelnie. Zadanie 9. Opowiedz sam, swoimi słowami, legendę „Chleb w kamień zamieniony". Napisz co najmniej 4 linie.

11 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 3. Rozumowanie 1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: a) sytuuje je w przestrzeni, b) umieszcza daty w przedziałach czasowych, c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami, d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej, Historia chleba zaczyna się w czasach prehistorycznych. Już ludzie epoki kamiennej piekli na gorących kamieniach placki z mąki wymieszanej z wodą. Starożytni potrafili wypiekać bardzo dobry chleb. Egipcjanie odkryli drożdże i wynaleźli piec chlebowy. Grecy wypiekali 8 gatunków chleba. W Rzymie wynaleziono młyn wodny. W Polsce średniowiecznej uprawiano różne zboża: żyto, proso, owies, jęczmień, pszenicę. Pierwszy w Polsce cech piekarzy powstał w Krakowie w roku 1260. Na podstawie: Ewa Sabelanka, W encyklopediach nie znajdziecie, Poznań 1981. Zadanie 10. Pierwszy polski cech piekarzy powstał w A. X wieku. B. XI wieku. C. XII wieku. D. XIII wieku.

12 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk: a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom, b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski, c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka, Zadanie 11. W Tatrach często wieje ciepły, suchy i porywisty wiatr zwany halnym. Jakie szkody może wywołać ten wiatr w górach i miejscowościach podgórskich? Zapisz dwa różne przykłady.

13 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego: a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów, b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,

14 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów, Zadanie 12. Wybierasz się na wycieczkę rowerową do Gołuchowa. Zaproponuj swojej koleżance lub swojemu koledze udział we wspólnej wyprawie. Podaj powód dla którego warto wziąć w niej udział. Zapisz swoją wypowiedź.

15 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego, b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, c) planu, d) mapy, e) prostego schematu, f) diagramu słupkowego, g) innego rysunku, Zadanie 13. Agata kupiła w sklepie „Bartnik" 2 duże słoiki miodu gryczanego i 3 małe słoiki miodu lipowego. Jak obliczy, ile złotych zapłaci za miód? A. 2-6,40 + 3-10,50 B. 2-10,50 + 3-6,40 C. (10,50+ 6,40)-2 D. (10,50+ 6,40)-3 Odmiana mioduCena 1 słoika miodu (w złotych) mały - 0,25 kgduży - 0,5 kg gryczany5,8010,50 lipowy6,4010,80 wielokwiatowy4,508,00 wrzosowy10,8018,00

16 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: a) liczb, b) figur, c) zjawisk, d) przemian, e) obiektów przyrodniczych, f) elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je, Zadanie 14. Podkreśl nazwy zbóż. marchew, żyto, jęczmień, cebula, owies, sałata, pszenica Napisz nazwy zbóż w kolejności alfabetycznej. Alfabet: A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż 1.................................... 2.................................... 3.................................... 4....................................

17 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 7) dostrzega prawidłowości i zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu,

18 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 8) rozwiązuje zadania, Zadanie 15. Grupa 16 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli chce zwiedzić wystawę w oceanarium, obejrzeć film oraz zwiedzić statek. Ile złotych trzeba będzie zapłacić za wszystkie bilety dla całej grupy? Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź Odpowiedź Za wszystkie bilety dla całej grupy trzeba będzie zapłacić... złotych. OCEANARIUM Cennik biletów Zwiedzanie wystawy - bilet wstępu (od osoby) - opiekunowie grup 4,00 zł bezpłatnie Film - bilet wstępu dla całej grupy55,00 zł Zwiedzanie statku Wodnik - bilet wstępu (od osoby) - opiekunowie grup 7,00 zł bezpłatnie

19 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 9) analizuje otrzymane wyniki. Zadanie 16. W dwóch słojach jest razem 8 litrów miodu. W dużym słoju jest o 2 litry więcej miodu niż w mniejszym. Która odpowiedź jest dobra? A. W dużym słoju jest 5 litrów, a w małym 4 litry. B. W dużym słoju jest 6 litrów, a w małym 1 litr. C. W dużym słoju jest 5 litrów, a w małym 3 litry. D. W dużym słoju jest 6 litrów, a w małym 2 litry. 8 litrów

20 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 4. Korzystanie z informacji 1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi, Zadanie 17. Informacji o delfinach trzeba szukać w książce pod tytułem: A. „Zwierzęta lodowe”. B. „Ryby polskich jezior i rzek”. C. „Zwierzęta morskie”. D. „Potrawy z ryb”.

21 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach). Zadanie 18. Aby dowiedzieć się jakie ryby żyją w polskim morzu, trzeba wybrać film, który rozpoczyna się o godzinie A. 9:30 B. 10:30 C. 11:15 D. 12:15 Oceanarium Program GodzinaCzas trwania Tytuł filmu 9:3045 minutŻycie mórz tropikalnych 10:3030 minutNiezwykłe morza i lądy 11:1545 minutCo żyje w Bałtyku? 12:1560 minutEgzotyczne ryby w akwarium

22 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,

23 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,

24 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 3) wykonuje obliczenia dotyczące: a) długości, b) powierzchni, c) objętości, d) wagi, e) czasu, f) temperatury, g) pieniędzy, Zadanie 19. Na rysunku w skali 1:20 wysokość ula wynosi 4 cm. Jaka jest rzeczywista (prawdziwa) wysokość ula? A. 5 m B. 50 cm C. 80 m D. 80 cm

25 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,

26 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności: a) liczb, b) figur, c) zjawisk, d) przemian, e) obiektów przyrodniczych, f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu, Zadanie 20. Ewa może jeździć na łyżwach na dworze, bo jest temperatura A. -35°C B. -8°C C. +8°C D. +25°C Zadanie 21. Foremki do pieczenia chleba mają podstawy w kształcie prostokąta. Największą podstawę ma foremka o wymiarach A. 25 cm x 20 cm B. 20 cm x 30 cm C. 15 cm x 30 cm D. 25 cm x 30 cm

27 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, Bezpieczna obsługa czajnika elektrycznego. - Do czajnika trzeba nalewać tylko zimną wodę - Poziom wody musi znajdować się pomiędzy linią MIN. a MAX. - Należy zwracać uwagę, aby przykrywka była zawsze dobrze zamknięta. - Podstawa i strona zewnętrzna czajnika nie mogą być mokre. Zadanie 22. Zgodnie z instrukcją, w czajniku nie wolno gotować wody, gdy A. jest napełniony zimną wodą B. jest włączony do prądu. C. przykrywka jest otwarta. D. podstawa czajnika jest sucha.

28 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 7) korzysta z instrukcji obsługi podczas uruchamiania prostych urządzeń technicznych, Zadanie - Jak w poprzednim standardzie

29 2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 8) rozumie potrzebę stosowania zasad: a) higieny, b) bezpieczeństwa, c) zdrowego trybu życia, d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, e) postępowania w środowisku przyrodniczym. Zadanie 23. Napisz, dlaczego nie wolno pić brudnej wody.


Pobierz ppt "2014-08-15 16:59© Ewa Jabłońska, Kalisz 2007 Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google