Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu."— Zapis prezentacji:

1 Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej dla regionu przygranicznego między Saksonią i Polską Abschluss-Meeting Warsztaty końcowe Bad Muskau 1

2 Ein Fahrgastinformationssystem
dient zur: Vorausplanung einer Reise (vor dem Reisebeginn) Information vor Ort (an Abfahrtsbahnhof, Starthaltestelle) Information während der Reise durch Hinweise am und im Fahrzeug, wie z.B. Linienbezeichnung, Fahrtziel, optische und akustische Haltestelleninformationen, Anschlusshinweise System informacji pasażerskiej pozwala: Zaplanować podróż (przed jej rozpoczęciem) Uzyskać informację na miejscu (na dworcu lub początkowym przystanku) Uzyskać informację podczas podróży dzięki wskazówkom na i w pojeździe, jak np. oznakowanie linii oraz celu podróży, wizualne i dźwiękowe informacje o przystanku, wskazówki dot. skomunikowania

3 Definition Projektziel: Zdefiniowanie celu projektu:
1. vorbereitender Workshop zum Projekt am : Definition Projektziel: Ziel des vorgeschlagenen Projekts ist die Entwicklung eines einheitlich für die Grenzregionen in Sachsen und Dolny Ślask aufgebauten Fahrgast-informationssystems, welches in beiden Landessprachen verständlich strukturiert ist und den SPNV-/ÖPNV-Nutzern ausreichende Informationen bietet, so dass sich diese auch im jeweiligen Nachbarland genau so bewegen können wie im eigenen Land. Damit wird die mit dem Euro-Neisse-Ticket begonnene Zusammenarbeit ergänzt und fortgeführt. 1. Warsztaty przygotowawcze do projektu w dn r.: Zdefiniowanie celu projektu: Celem zaproponowanego projektu jest opracowanie jednolitego systemu informacji pasażerskiej dla obszaru przygranicznego między Saksonią i Dolnym Śląskiem, który będzie miał jasną strukturę w językach obu państw oraz będzie dostarczać użytkownikom publicznej (kolejowej) komunikacji zbiorowej wyczerpujących informacji, tak aby mogli się poruszać w kraju sąsiedzkim równie swobodnie jak we własnym. Tym sposobem współpraca rozpoczęta biletem EURO-NYSA zostałaby wzbogacona i kontynuowana.

4 Fördergebiet / obszar wsparcia

5 Förderquote / Kwota dofinasowania 85 %, also Eigenanteil 15 % 85 %, tzn. udział własny 15 % Bedingungen / Warunki Gemeinsame Planung, Finanzierung, Durchführung und Personal / wspólne planowanie, finansowanie, realizacja oraz wspólny zespół Vorschlag / Wniosek Lead-Partner / Partner Wiodący: ZVON angestrebte Projektpartner / potencjalni partnerzy projektu Sachsen ZVON Regiobus Bautzen KVG Zittau NVG Görlitz VGG Görlitz Dolny Śląsk PKS Zgorzelec PKS Bolesławiec MZK Bolesławiec Voyager Lubań PKS Jelenia Góra

6 Festlegungen für Systemgestaltung:
2. vorbereitender Workshop zum Projekt am : Festlegungen für Systemgestaltung: Aufrechterhaltung der Autonomie der Verkehrsunternehmen bei der Fahrplanerstellung. Schaffung möglichst einheitlicher, verständlicher Endprodukte für die Fahrpläne. Festlegung gemeinsamer Schnittstellen und Verfahrensweisen. Als erste Phase Erarbeitung eines Sachstandsberichtes (Fragebogen) zu den gegenwärtigen Bedingungen bei der Fahrplanerstellung durch jedes Verkehrsunternehmen. 2. Warsztaty przygotowawcze do projektu z dn r.: Ustalenia dotyczące kształtu systemu: Utrzymanie autonomii przedsiębiorstw komunikacyjnych w planowaniu rozkładów jazdy. Stworzenie możliwie jak najbardziej jednolitych i zrozumiałych produktów końcowych dla rozkładów jazdy. Ustalenie wspólnych punktów stycznych i sposobów działania. W pierwszej fazie: opracowanie raportu o stanie obecnym (ankieta) dotyczącego aktualnych warunków tworzenia rozkładów jazdy przez każde przedsiębiorstwo komunikacyjne.

7 Weitere Abstimmungen zur Projektumsetzung:
3. vorbereitender Workshop zum Projekt am : Weitere Abstimmungen zur Projektumsetzung: Weitere Präzisierung der Aufgaben durch Auswertung der Sachstandsberichte. Diskussion von Vorstellungen, welche konkreten Aufgaben im Rahmen des Projekts zu lösen sind. Absage von folgenden Unternehmen bezüglich Beteiligung am Projekt: PKS Bolesławiec Voyager Lubań PKS Jelenia Góra Regiobus Bautzen NVG Görlitz 3. Warsztaty przygotowawcze do projektu z dn r.: Dalsze ustalenia dotyczące realizacji projektu: Dalsze precyzowanie zadań poprzez ocenę raportów o stanie obecnym. Wymiana poglądów na temat tego, jakie konkretne zadania powinny zostać wykonane w ramach projektu. Odmowa wzięcia udziału w projekcie przez następujące przedsiębiorstwa: PKS Bolesławiec Voyager Lubań PKS Jelenia Góra Regiobus Bautzen NVG Görlitz

8 Erstellung Projektantrag:
Abschluss der Vorbereitungsphase mit: Erstellung Projektantrag: Erarbeitung des Projektantrages und aller weiteren damit einzureichenden Unterlagen Registrierung des Projektes durch die SAB am Nachweise zu Auflagen der SAB für KMU-Bewertung der KVG Zittau und der VGG Görlitz. Die VGG Görlitz konnte KMU-Bedingungen nicht erfüllen und erhält keine Zuwendungen der SAB. Präzisierter Projektantrag vom Zakończenie fazy przygotowawczej: Sporządzenie wniosku projektowego: Opracowanie wniosku projektowego oraz dalszych dokumentów do wniosku Rejestracja projektu przez SAB w dn r. Potwierdzenie wymogów SAB dot. ustalenia statusu MŚP w przypadku KVG Zittau oraz VGG Görlitz VGG Görlitz nie spełniało wymogów dla statusu MŚP i nie otrzymuje dotacji z SAB. Doprecyzowany wniosek projektowy z dn r.

9 Zuwendungsvertrag vom 02.05.2011:
Höhe der Fördermittel: ,00 EUR Projektzeitraum: bis Bestätigung der beantragten Kostenstruktur Benennung weiterer Bedingungen und Auflagen Umowa o dofinansowanie z dn r.: Wysokość dofinansowania: ,00 EUR Okres realizacji projektu: od r. do r. Potwierdzenie wnioskowanej struktury kosztów Określenie dalszych warunków i zobowiązań

10 Umsetzung der fachlichen Arbeit:
Dazu wurden realisiert: Kick-off-Meeting am in Görlitz Durchführung von 10 Arbeitsgruppenberatungen Abschluss-Meeting am in Bad Muskau Bericht zum Projekt durch den LP ZVON und den PP3 PPKS Zgorzelec auf der Jahrestagung der SAB 2011 in Görlitz Realizacja zadań merytorycznych: W związku z tym zrealizowano: Spotkanie inaugurujące w dniu r. w Görlitz Organizacja 10 spotkań grupy roboczej Warsztaty końcowe w dniu r. w Bad Muskau Sprawozdanie z projektu wykonane przez Partnera Wiodacego ZVON i PP3 PPKS Zgorzelec na dorocznym spotkaniu banku SAB 2011 w Görlitz

11 Projektstruktur und Projektziele: Projektpartner:
Eröffnungs-Workshop am in Görlitz: Projektstruktur und Projektziele: Projektpartner: Warsztaty inaugurujące w dn r. w Görlitz: Struktura projektu i cele: Partnerzy projektu: Lead-Partner ZVON - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien PP 1 Kraftverkehrsgesellschaft „Dreiländereck“ Zittau mbH (KVG) PP 2 Verkehrsgesellschaft Görlitz mbH (VGG) PP 3 PPKS w Zgorzelcu Sp. z o.o. PP 4 MZK Sp. z o.o.w Boleslawcu PP 5 Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH)

12 Projektziele Cele projektu
Umsetzung der Möglichkeiten zur „Vereinheitlichung“ oder Angleichung der Fahrpläne der Projektpartner, damit ÖPNV-Nutzer über die deutsch/polnische Grenze hinweg besser informiert werden und eine größere Nutzung des öffentlichen Verkehrs erreicht wird. Abstimmung und Durchsetzung der Verbesserung der Übergabe der Fahrplaninformationen aller Projektpartner an den ZVON (Festlegung von Verantwortlich-keiten, Terminen und Datei-formaten), um die im Internetportal des ZVON abrufbaren Fahrplan-auskünfte für den EURO-Neisse-Raum zu qualifizieren. Cele projektu Realizacja możliwości „ujednolicenia” lub dopasowania rozkładów jazdy partnerów projektu, tak aby użytkownicy publicznej komunikacji zbiorowej przekraczający granicę polsko-niemiecką byli lepiej poinformowani oraz w celu zwiększenia liczby osób, korzystających z publicznej komunikacji. Uzgodnienie i wprowadzenie poprawy w sposobie przekazywaniu informacji o rozkładach jazdy wszystkich partnerów projektu do ZVON-u (ustalenie odpowiedzialności, terminów i formatów plików), a żeby móc zakwalifikować portal internetowy ZVON jako informację o rozkładach jazdy dla obszaru EURO-NYSY.

13 Investitionen für Hardware, Software und Fahrplan-ausrüstungen, um den Partnern wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und Steigerungen der Attraktivität des ÖPNV zu ermöglichen. Inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie dla rozkładów jazdy, aby umożliwić partnerom działalność ekonomiczną i wzrost atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego

14 Definition der Leistungen des Projektmanagements und der fachlichen und organisatorischen Leitung der Arbeitsgruppe als gemeinsame Aufgabe der Projektpartner und Festlegungen zum Vergabeverfahren. Ergebnis: Vergabe der Leistungen zum Projektmanagement und zur Leitung der Arbeitsgruppe an die ISUP GmbH Dresden und NPKG Heike Uhe Wroclaw Zdefiniowanie zakresu usług zarządzania projektem oraz merytorycznego i organizacyjnego kierowania grupą roboczą jako wspólne zadanie partnerów projektu, a także ustalenie procedur udzielania zamówienia. Wynik: Udzielenie zlecenia na zarządzanie projektem oraz kierowanie grupą roboczą firmie ISUP GmbH oraz firmie NPKG Heike Uhe z Wrocławia

15 Fachliche Aufgaben Zadania merytoryczne
Vereinheitlichung der Haltestellenfahrpläne Optimierung der Übergabe der Fahrplandaten der Projektpartner an den ZVON Vorbereitung und Umsetzung der Investitionen Realisierung des Internetauftritts von Regio Info Erarbeitung eines Flyers Zadania merytoryczne Ujednolicenie przystankowych rozkładów jazdy Optymalizacja przekazywania danych rozkładowych od partnerów projektu do ZVON-u Przygotowanie i wdrożenie inwestycji Stworzenie strony internetowej projektu Regio Info Opracowanie broszury

16 Vereinheitlichung der
Haltestellenfahrpläne In der Vereinbarung zwischen den Projektpartnern ist die Verfahrensweise zur Gestaltung der Haltestellenfahrpläne festgelegt. Die PP erklären sich bereit: die Symbole und deren Erläuterungen auf den Haltestellenfahrplänen zweisprachig auszudrucken Informationen über Schulferien und Feiertage /arbeitsfreie Tage ebenfalls zweisprachig mitzuteilen Ujednolicenie przystankowych rozkładów jazdy W porozumieniu pomiędzy partnerami projektu ustalono procedurę dotyczącą kształtu przystankowych rozkładów jazdy. Partnerzy projektu zgodzili się: drukować na przystankowych rozkładach jazdy symbole i ich objaśnienia w dwóch językach podawać informacje o feriach i wakacjach, a także o dniach świątecznych/wolnych od pracy także w wersji dwujęzycznej

17 Vorgehensweise: Darstellung der zweisprachigen Erläuterungen und Informationen direkt auf dem Fahrplanausdruck Darstellung aller Symbole auf separatem Ausdruck (an größeren Haltestellen, Aushang an zentraler Stelle) Sposób podejścia: Przedstawienie dwujęzycznych objaśnień i informacji bezpośrednio na wydruku rozkładu jazdy Przedstawienia wszystkich symboli na osobnym wydruku (na większych przystankach, wywieszonym w centralnym miejscu)

18 Beispiel / Przykład PPKS Zgorzelec
Fahrplan auf der Abfahrtshaltestelle am Busbahnhof: Abfahrtshaltestelle Nr. 1 F - fährt an Arbeitstagen, montags bis freitags 6 - fährt samstags 7 - fährt sonntags A - fährt nicht sonntags und an Feiertagen S - fährt an Schultagen L - fährt nicht am 1. und 2. Weihnachtsfeiertags, Neujahr, am 1. und 2 Osterfeiertag Z+ - fährt samstags, sonntags und an Feiertagen U - fährt nicht am 1. Weihnachtsfeiertag., Neujahr und 1. Osterfeiertag a – fährt nicht am Heiligabend und am Tag vor Neujahr. b - fährt nicht am Heiligabend, am Tag vor Neujahr und Karsamstag D - fährt nicht am , , , Karsamstag, 1. und 2 Osterfeiertag <-> Durchgangsfahrt G - fährt nicht während der Sommer- und Winterferien H - fährt während der Winter- und Sommerferien E - fährt nicht während der Sommerferien N - fährt nicht am 1. Weihnachtsfeiertag und 1. Osterfeiertag - - Schnellfahrt c – fährt nicht am 01. November e – fährt nicht sonntags Achtung: an Werktagen, die während der sog. langen Wochenenden anfallen, fahren die Busse wie am Samstagen

19 Beispiel / Przykład MZK Boleslawiec

20 Dreispaltiger Haltestellenfahrplan Przystankowy rozkład jazdy 3-kolumnowy

21 Verkehrsgesellschaft / Przedsiębiorstwo komunikacyjne Görlitz GmbH
Linia F Przystanek Klein Neundorf Legenda: 3 = kursuje w dni nauki szkolnej na trasie do Rauschwalde RB = autobus na wezwanie/taksówka na wezwanie (zgłoszenia do 30 minut przed odjazdem pod numerem ) SV = kursuje tylko w dni nauki szkolnej 3 = kursuje w dni nauki szkolnej na trasie do Rauschwalde RB = autobus na wezwanie/taksówka na wezwanie (zgłoszenia do 30 minut przed odjazdem pod numerem ) SV = kursuje tylko w dni nauki szkolnej

22 KVG Dreiländereck Linia 51 Ebersbach - Eibau – Zittau Legenda: F - kursuje w czasie wakacji i ferii w Saksonii S - kursuje w dni nauki szkolnej w Saksonii f - zatrzymuje się tylko w czasie wakacji s - zatrzymuje się tylko w czasie nauki szkolnej

23

24 Im Ergebnis der Bearbeitung wurde deutlich, dass komplett einheitliche Haltestellenaushänge nicht möglich sind, da die Verkehrsunternehmen unterschiedliche Software nutzen und in verschiedenen Muttergesellschaften agieren. Erreichter Stand: MZK Boleslawiec: Zweisprachige Legende für die Fahrpläne. PPKS Zgorzelec: Zweisprachige Legende für die Fahrpläne. W wyniku opracowania stało się jasne, że przystankowe rozkłady nie mogą być całkowicie jednolite ze względu na to, że przedsiębiorstwa komunikacyjne używają odmiennego oprogramowania i działają wg zasad różnych spółek matek. Osiągnięty stan: MZK Boleslawiec: dwujęzyczna legenda dla rozkładów jazdy. PPKS Zgorzelec: dwujęzyczna legenda dla rozkładów jazdy.

25 KVG Zittau: Zweisprachige Legenden sind aus Platzgründen auf den Haltestellenfahrplänen nicht möglich; dafür Aushang kompletter Fahrplantafeln in polnischer Sprache an ausgewählten Haltestellen. VGG Görlitz: Zweisprachige Legende für die Fahrpläne. Erläuterungen zu Ferien und Feiertagen erfolgen an den Schwerpunkthaltestellen. KVG Zittau: dwujęzyczne legendy z powodu braku miejsca na przystankowych rozkładach jazdy nie są możliwe, dlatego wywieszono kompletne tablice rozkładowe w języku polskim na wybranych przystankach. VGG Görlitz: dwujęzyczna legenda dla rozkładów jazdy. Objaśnienia dotyczące wakacji i dni wolnych są wywieszane na głównych przystankach.

26 Ständige Aktualisierung der
Fahrplandaten für den ZVON Abstimmungen dazu in mehreren Arbeitsgruppenberatungen. Ergebnis: Automatischer Datenaustausch über TransXChange ist optimale Lösung, aber vorerst nicht realisierbar, da beim ZVON das Programm DIVA 4 noch nicht verfügbar ist. Deshalb Vereinbarung einer Zwischenlösung. Diese beinhaltet: Stała aktualizacja danych rozkładowych dla ZVON-u Uzgodnienia dotyczące tego tematu na wielu spotkaniach grupy roboczej. Wynik: Automatyczna wymiana danych przez program TransXChange jest optymalnym rozwiązaniem, jednakże na razie niemożliwym do zrealizowania, gdyż ZVON nie dysponuje jeszcze programem DIVA 4. W wyniku tego znaleziono rozwiązanie tymczasowe. Zawiera ono:

27 Datenübergabe an den ZVON: Fahrpläne als Pdf-Datei oder
Fahrpläne/einzelne Fahrplandaten als Excel-Datei Terminlicher Ablauf: komplette Fahrpläne (z.B. bei Fahrplanwechsel) mindestens 2 Wochen vor Änderungsdatum einzelne Änderungen (z.B. bei Umleitungen) 1 Woche vor Eintritt des Änderungsfalles Die Projektpartner sichern die Termine eigenständig. Przekazywanie danych do ZVON-u: Rozkłady jazdy w formacie Pdf lub Rozkłady jazdy/pojedyncze dane rozkładowe w formacie Excel Zobowiązania terminowe: Kompletne rozkłady jazdy (np. przy zmianie rozkładu) co najmniej 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmiany Pojedyncze zmiany (np. przy objazdach) 1 tydzień przed wystąpieniem zmiany Partnerzy projektu samodzielnie przestrzegają terminów.

28 Bei Übergabe geänderter Fahrpläne erfolgt in geeigneter Weise eine Mitteilung an den ZVON (z.B. per ), in welchen Fahrplantabellen und Fahrten Änderungen vorgenommen wurden. Przy przekazywaniu zmienionych rozkładów jazdy ma być także przekazywana do ZVON-u odpowiednia informacja (np. mailowo) o tym w której tabeli i w których kursach poczyniono zmiany.

29 Investitionen Vorgesehen waren: KVG Zittau: PPKS Zgorzelec:
Druckmodule polnisch PPKS Zgorzelec: u.a. Fahrtzielanzeiger, Drucker, Server, Software MZK Boleslawiec: u.a. Bordcomputer, Haltestellen-anzeigen für Busse, Computerarbeitsplatz VON GmbH Bautzen: Matrixanzeigen inkl. Server, Fahrplantafeln, Drucker, Software Inwestycje Przewidywano: KVG Zittau: moduł drukujący w języku polskim PPKS Zgorzelec: m.in. wyświetlacz celu podróży, drukarka, serwer, oprogramowanie MZK Boleslawiec: m.in. autokomputery, wyświetlacz nazw przystanków dla autobusów, stanowisko pracy z komputerem VON GmbH Bautzen: wyświetlacz matrycowy z serwerem, tablice rozkładowe, drukarka, oprogramowanie

30 Meldung/Zgłoszenie MZK Boleslawiec
Meldung/Zgłoszenie PPKS Zgorzelec

31 Im Verlaufe der Projektbearbeitung Anpassung der zu beschaffenden Investitionen zur Erhöhung der Wirksamkeit für die Durchsetzung der Ziele des Projektes Beantragung einer Mittelerhöhung für ZVON/VON und einer Verlängerung der Projektlaufzeit bis 06/2013 im Ergebnis der Veränderungen bei den Investitionen Ausarbeitung der Unterlagen zur Vergabe der Leistungen durch die Projektpartner W trakcie prac projektowych dopasowanie planowanych inwestycji do zwiększenia efektywności realizacji celów projektu Wnioskowanie o zwiększenie środków dla ZVON/VON oraz o wydłużenie czasu trwania projektu do 06/2013 r. w wyniku zmian w inwestycjach Przygotowanie dokumentów odnośnie udzielenia zlecenia wykonania usług przez partnerów projektu

32 Beschaffung des Softwaresystems DIVA 4 Osiągnięty stan:
Erreichter Stand: MZK Boleslawiec: Die Investitionen wurden planmäßig realisiert. ZVON: Beschaffung des Softwaresystems DIVA 4 Dialoggesteuertes Verkehrsmanagement- und Auskunftssystem Ersatz für DIVA 3 deutliche Vorteile bei Fahrplanerstellung, Fahrplanauskunft und Datenhaltung Osiągnięty stan: MZK Boleslawiec: Inwestycje zostały zrealizowane według planu. ZVON: Nabycie systemu oprogramowania DIVA 4 Sterowany dialogowo system zarządzania ruchem oraz system informacji Zastąpienie DIVA 3 Znaczące korzyści przy tworzeniu rozkładu jazdy, informacji o rozkładach oraz przechowywaniu danych

33 Beschaffung von 2 Digitalen Fahrgastinformationsanlagen (DFI)
VON GmbH Bautzen: Beschaffung von 2 Digitalen Fahrgastinformationsanlagen (DFI) Informationsanlagen mit zweisprachiger Aufschrift Aufstellung in Zittau, Busbahnhof, und Görlitz, Demianiplatz Anschluss an das RBL der Verkehrsverbünde ZVON und ZVOE (damit künftig Echtzeit-Information möglich) PPKS Zgorzelec: Wegen Insolvenzantrag Zurückstellung der Investitionen VON GmbH Bautzen: Nabycie 2 cyfrowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej (DFI) Wyświetlacze informacyjne z napisami w dwóch językach Ustawienie ich na dworcu autobusowym w Zittau oraz na Demianiplatz w Görlitz Przyłączenie do komputerowego systemu sterowania związków ZVON i ZVOE (w przyszłości możliwa informacja w czasie rzeczywistym) PPKS Zgorzelec: Z powodu stanu upadłości rezygnacja z realizacji inwestycji

34 Herstellung Flyer Der Flyer wurde auf der Arbeits-gruppenberatung am besprochen und in der heute vorliegenden Form verabschiedet. Wydanie broszury Broszura została omówiona na spotkaniu grupy roboczej w dn r. i zaakceptowana w obecnej postaci.

35

36

37 Internetauftritt Herstellung einer Website zum Projekt unter Die Website ist in deutscher und polnischer Sprache verfügbar mit den Internetauftritten der Projektpartner verknüpft mit der Fahrplanauskunft zur Euro-Neisse-Region verbunden Strona internetowa Utworzenie strony internetowej projektu Strona internetowa jest dostępna w języku polskim i niemieckim połączona ze stronami internetowymi partnerów projektu połączona z informacją o rozkładach jazdy Euroregionu Nysa

38

39 Fazit der Projektabwicklung
Die Forderungen des Operationellen Programms nach gemeinsamer Planung, Finanzierung, Durchführung und gemeinsamem Personal wurden erfüllt. Der Vorbereitungsaufwand bis zum Kick-off-Meeting betrug fast 2 Jahre. Der technisch-organisatorische Aufwand bei gemeinsamen Aufgaben ist enorm hoch und erfordert viel Zeit bei den Arbeitsberatungen. Die Zeitabläufe zwischen Lead-Partner und SAB wurden durch die SAB häufig nicht eingehalten. Wnioski z realizacji projektu Zostały spełnione warunki Programu Operacyjnego w zakresie wspólnego planowania, finansowania, realizacji oraz wspólnego zespołu. Prace przygotowawcze aż do przeprowadzenia warsztatów inaugurujących trwały prawie 2 lata. Nakład techniczny oraz organizacyjny podczas realizacji wspólnych zadań jest niezwykle duży i wymaga wiele czasu podczas spotkań grup roboczych. Terminy uzgadniane pomiędzy Partnerem Wiodącym a SAB często nie były dotrzymywane przez SAB.

40 Fazit des erreichten Standes
Auf den Haltestellenaushängen werden die Legenden zweisprachig sein. Die Internet-Reisendenauskunft des ZVON wird aktueller sein und der Aufwand dazu sollte sich verringern. Die getätigten Investitionen bei MZK Boleslawiec und insbesondere in DIVA 4 beim ZVON verbessern die Fahrgastinformation nachhaltig. Ein Flyer informiert die Fahrgäste über den ÖPNV in der Grenzregion Sachsen - Dolny Śląsk. Wnioski z osiągniętych wyników Na tablicach przystankowych będą umieszczane dwujęzyczne legendy. Internetowa informacja pasażerska ZVON-u będzie bardziej aktualna a prace dot. aktualizacji powinny wiązać się z mniejszym nakładem. Inwestycje poczynione przez MZK Bolesławiec a zwłaszcza inwestycje ZVON-u w zakresie DIVA 4 na trwałe polepszą poziom informacji pasażerskiej. Broszura dostarczy pasażerom inf. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w regionie Saksonii i Dolnego Śląska

41 Weiterer Weg (I) Der Fahrgast muss im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen: einheitliche und umfassende Fahrgastinformation (Design) Zweisprachigkeit hohe Aktualität bei statischen Systemen verstärkte Bereitstellung dynamischer Informationen Einbeziehung mobiler Endgeräte (z.B. Smartphone) in die Informationssysteme Gewinnung des Fahrgastes als Web-User Dalsze kroki (I) Nasza praca powinna koncentrować się przede wszystkim na pasażerze: Jednolita i obszerna informacja pasażerska (design) Dwujęzyczność Wysoki poziom aktualności w systemach statycznych Intensywniejsze dostarczanie informacji dynamicznych Włączenie mobilnych urządzeń końcowych (np. smartfonów) do systemów informacyjnych Pozyskanie pasażera jako użytkownika sieci Web

42 Die EURO-NEISSE-Region ist als ein zusammengehöriger Verkehrsraum zu
Weiterer Weg (II) Die EURO-NEISSE-Region ist als ein zusammengehöriger Verkehrsraum zu gestalten: Zusammenarbeit der Verkehrs-unternehmen untereinander Nutzung der bereits heute vorhan-denen potenziellen Möglichkeiten Verlinkung von Internetseiten Nutzung Reisendenauskunftssystem des ZVON Andocken von Verkehrsunter-nehmen an das dynamische RBL-System des ZVON Entwicklung grenzübergreifender Verbundstrukturen Dalsze kroki (II) Euroregion Nysa powinien rozwijać się jako integralny obszar transportowy: Współpraca przedsiębiorstw transportowych Wykorzystanie już istniejących możliwości Linki do stron internetowych Wykorzystanie systemu informacji pasażerskiej ZVON-u Przyłączenie przewoźników do dynamicznego komputerowego systemu sterowania ZVON-u Rozwijanie transgranicznych struktur związkowych

43 Weiterer Weg (III) Die in I und II genannten Aufgaben erfordern eine weitere Projektarbeit der Partner. Da aber erst nach 2014 wieder eine Förderung möglich sein wird, sollte bis dahin auf freiwilliger Basis die weitere Zusammenarbeit organisiert werden. Für die künftige Zusammenarbeit sind weitere Partner zu gewinnen. Dalsze kroki (III) Zadania wymienione w I i II wymagają dalszej pracy projektowej partnerów. Ponieważ kolejne dofinansowanie możliwe jest dopiero po roku 2014, do tego czasu współpraca powinna być organizowana na zasadzie dobrowolności. Należy pozyskać dalszych partnerów na potrzeby przyszłej współpracy.

44 Danke für Ihre Aufmerksamkeit Dziękuję za Państwa uwagę
44


Pobierz ppt "Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google