Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIN-URB-ACT Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw Project.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIN-URB-ACT Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw Project."— Zapis prezentacji:

1 FIN-URB-ACT Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2 Partnerzy projektu  Aachen (Niemcy)-partner wiodący  Gliwice (Polska)  Gijon (Hiszpania)  Galati (Rumunia)  Maribor (Słowenia)  Edynburg (Wielka Brytania)  Leipzig (Niemcy)  Niemieckie Stowarzyszenie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego, Miejskiego i Przestrzennego  Linz (Austria)  Reims (Francja)  Rzym (Włochy)  Aveiro (Portugalia)

3 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Lokalna Grupa Wsparcia  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucja Zarządzająca  Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach  Park Naukowo-technologiczny „Technopark Gliwice”  Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach  Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Gliwicach  Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach  Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach

4 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główne cele projektu 2.Zaangażowanie w funkcjonowanie tych struktur wszystkich najważniejszych lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz wspierania MŚP i działalności innowacyjnej 1.Stworzenie lub usprawnienie lokalnych struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

5 1. Przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby lokalnych przedsiębiorców Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Baseline study – założenia dla Gliwic 2. Stworzenie mapy dostępnych lokalnie instrumentów wsparcia dla MŚP 3. Stworzenie nowego instrumentu wsparcia we współpracy z Regionalnym Funduszem Gwarancyjnym 4. Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego dla przedsiębiorców 5. Kampania informacyjna

6 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ankieta wśród gliwickich przedsiębiorców  Badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Miasta Gliwice  Ankiety przesłane były drogą mailową  1159 wysłanych ankiet – stopa zwrotu 8,63% - 100 odpowiedzi

7 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki ankiety - podsumowanie 1.Najczęściej wymieniane bariery w dostępie do kapitału zewnętrznego:  Skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskania wsparcia – 70%  Brak wiedzy dotyczącej funkcjonowania wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia – 41%  Brak informacji o dostępnych możliwościach pozyskania kapitału zewnętrznego – 35%  Brak rzetelnej, fachowej pomocy – 32%

8 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki ankiety - podsumowanie pełna/bardzo dobra ; niezbyt dobra/słaba 2. Jak przedsiębiorcy oceniają swoją wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych instrumentów finansowych?

9 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Wiedzę na temat funkcjonowania których instrumentów chcieliby Państwo poszerzyć? Wyniki ankiety - podsumowanie

10 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Źródła informacji o możliwościach finansowania zewnętrznego, z których przedsiębiorcy korzystają najczęściej? Wyniki ankiety - podsumowanie Internet – 85 % Prasa codzienna – 21 % Prasa branżowa / specjalistyczna – 21% Radio / Telewizja – 19 % Doświadczenia innych przedsiębiorców – 13 %

11 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ankiety – najważniejsze wnioski 1.Wśród rozpoznanych barier dostępu do kapitału przedsiębiorcy podkreślają brak wiedzy na temat ich funkcjonowanie i brak informacji o dostępie do nich. 2.Ponad 50% przedsiębiorców ocenia swoją wiedzę na temat funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, faktoringu i venture capital jako niezbyt dobrą lub słabą. 3.Najpopularniejszym źródłem informacji przedsiębiorców jest internet.

12 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mapa dostępnych instrumentów 1. Zasięg i charakter instytucji:  rozszerzenie badań poza Gliwice  uwzględnienie instytucji publicznych  pominięcie banków  uwzględnienie instytucji oferujących wsparcie inne niż finansowe 2.Sposób stworzenia „mapy”:  oferty instytucji przedstawione na stronach internetowych  bezpośredni kontakt z instytucjami w celu aktualizacji informacji i nawiązania współpracy

13 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mapa dostępnych instrumentów 3.Główne wnioski płynące z przeprowadzonego badania:  gliwiccy przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej gamy instrumentów wsparcia  odnalezienie odpowiedniego instrumentu może sprawić trudność  brakuje jednego portalu, na którym znajdowałaby się kompleksowa informacja dla przedsiębiorców z Gliwic

14 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne kroki w projekcie 1.Ustalenia podjęte wraz z Lokalną Grupą Wsparcia:  w świetle istniejącej oferty instytucji wsparcia biznesu nie ma potrzeby tworzenia nowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców, konieczna jest natomiast informacja o dostępnych narzędziach  wskazane w ankiecie potrzeby przedsiębiorców gliwickich obejmują szerszy dostęp do informacji i wiedzy  biorąc pod uwagę preferencje badanych przedsiębiorców, najefektywniejszym narzędziem wsparcia dla MŚP przez byłby aktualizowany na bieżąco portal internetowy

15 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne kroki w projekcie 2.Stworzenie serwisu internetowego dla gliwickich przedsiębiorców  baza ofert instytucji wsparcia biznesu  informacje dotyczące sposobu funkcjonowania narzędzi dostępnych na rynku  dane kontaktowe osób reprezentujących instytucje, których oferta znajdzie się na portalu  bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się na portalu  informacje o ciekawych wydarzeniach w mieście i regionie

16 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne kroki w projekcie 3.Punkt informacyjny dla gliwickich przedsiębiorców  informacje o narzędziach wsparcia dla MŚP  informacje o procedurach otwierania działalności  aktualizowanie serwisu dla przedsiębiorców  bieżąca kontakt z przedstawicielami instytucji wsparcia 4.Kampania promocyjna  punktu dla przedsiębiorców  serwisu dla gliwickich przedsiębiorców

17 Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo dziękuję za uwagę. Anna Sakrajda-Ziober Biuro Rozwoju Miasta Urząd Miejski w Gliwicach tel. 32 239 11 00 brm@um.gliwice.pl


Pobierz ppt "FIN-URB-ACT Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw Project."

Podobne prezentacje


Reklamy Google