Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW URBACT II REALIZOWANYCH W POLSCE Grupa Robocza NODUS Urząd Miasta Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW URBACT II REALIZOWANYCH W POLSCE Grupa Robocza NODUS Urząd Miasta Katowice."— Zapis prezentacji:

1 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW URBACT II REALIZOWANYCH W POLSCE Grupa Robocza NODUS Urząd Miasta Katowice WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Katowice, 7-8 października 2010

2 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION NODUS Informacje wstępne

3 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION GRUPY ROBOCZE SIECI TEMATYCZNE NODUS URBACT II

4 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION PARTNERZY PROJEKTU

5 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION NODUS „Linking Urban Renewal with Regional Spatial and Strategic Planning” Powiązanie miejskich polityk odnowy z ponadlokalnym planowaniem przestrzennym i strategicznym Jak zapewnić koordynację między miejskimi politykami rewitalizacji z przestrzennym i strategicznym planowaniem na poziomie ponadlokalnym? /WARSTWA PROGRAMOWA Jak wyznaczać obszary zdegradowane (jaki poziom administracyjny i jakimi narzędziami, jak programować w nich działania, jak je monitorować i ewaluować?/ WARSTWA NARZĘDZIOWA PRZEDMIOT PROJEKTU

6 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION Rozpoczęcie projektu: 1 listopada 2008 Zakończenie projektu:30 czerwca 2010 Łącznie czas trwania projektu: 20 miesięcy Budżet projektu: 254.710 € w tym: Budżet dla KATOWIC: 88.000 zł (wkład własny 17.600 zł oraz dofinansowanie z EFRR 70.400 zł) CZAS TRWANIA I BUDŻET PROJEKTU

7 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION LOKALNY PLAN DZIAŁANIA ZESPÓŁ ROBOCZY LOKALNA GRUPA WSPARCIA NODUS ORGANIZACJA PRAC W PROJEKCIE

8 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION KATOWICKA LOKALNA GRUPA WSPARCIA

9 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Katowice, maj 2009

10 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION Teoretyczne prace w projekcie

11 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP I ADMINISTRACYJNE I PLANISTYCZNE UWARUNKOWANIA POLITYKI REWITALIZACJI ETAP II IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ETAP III ZAKRES INTERWENCJI W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH ETAP IV MONITOROWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FUNKCJONOWANIA INTERWENCJI ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

12 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP I ADMINISTRACYJNE I PLANISTYCZNE UWARUNKOWANIA POLITYKI REWITALIZACJI PROBLEM: znalezienie optymalnego ponadlokalnego poziomu administracji odpowiedniego do rozwoju, koordynacji i integracji polityk rewitalizacji miejskiej i planowania przestrzennego ROZWIĄZANIE PROBLEMU : zewnętrzne studium eksperckie – „Analiza kompetencji poszczególnych poziomów administracji samorządowej w zakresie polityk planowania przestrzennego i rewitalizacji” ETAP I

13 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP I W studium eksperckim wskazano, że biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenne oraz społeczno - ekonomiczne, województwa śląskiego poziomem ponadlokalnym, który mógłby dać administracyjne podstawy dla integracji projektów rewitalizacji miejskiej z regionalnymi politykami planowania strategicznego i przestrzennego wydaje się być obszar metropolitalny w granicach co najmniej obecnej Metropolii Górnośląskiej (14 miast tworzących GZM).

14 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP I Do głównych zadań takiej jednostki ponadlokalnej należałoby m.in.: 1. unowocześnienie planowania przestrzennego polegającego na: Integracji terytorialnej i problemowej planowania, bieżącym monitorowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych konsekwentnie budowanej bazie informacji i statystyki (mierniki, wskaźniki itp.), formułowaniu wytycznych lub założeń programowych dla formalnego planowania przestrzennego w jednostkach samorządowych obszaru metropolitalnego i regionie; 2. zdynamizowanie odnowy miast (programów rewitalizacji) polegające na: ocenie opracowanych i wdrażanych programów, analizie skali oddziaływania programów w relacjach miejskich, między-gminnych, metropolitalnych i regionalnych, i opracowywanie różnorodnych instrumentów interwencji, odpowiednich (użytecznych) dla miast, regionu lub sektora prywatnego, podejmowanie funkcji „kierownika projektu” na życzenie grupy miast (gmin) OM lub regionu, dla zarządzania procesem odnowy (programami rewitalizacji) lub wybranymi projektami takich programów.

15 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP II IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH PROBLEM: dostępność danych statystycznych ROZWIĄZANIE PROBLEMU: opracowanie własnej metody „jakościowo – ilościowej” - wybór 4 obszarów z LPR - rozpisanie obszarów na ulice - obliczenia i ocena jakościowa ekspertów ETAP II

16 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2007-2013

17 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH KONSULTACJA EKSPERTA IVANA TOSICA

18 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH sfera społeczna/gospodarcza/przestrzenna/infrastrukturalna

19 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAPY REALIZACJI PROJEKTU WYPRACOWANE PODEJŚCIE PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

20 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP III ZAKRES INTERWENCJI W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH PROBLEM:W jaki sposób zapewnić zrównoważony charakter interwencji? Identyfikacja prowadzonych działań Identyfikacja problemów (w odniesieniu do wskaźników) Zdefiniowanie celów Propozycja działań ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

21 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

22 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAP IV MONITOROWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FUNKCJONOWANIA INTERWENCJI PROBLEM: jaki zastosować mechanizm który zapewni zrównoważone funkcjonowanie interwencji w całym obszarze oraz w szerszym aspekcie terytorialnym i funkcjonalnym ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

23 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

24 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION RAPORT KOŃCOWY

25 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION Podsumowanie prac teoretycznych Zaproponowanie optymalnego poziomu administracyjnego dla integracji miejskich polityk rewitalizacyjnych z ponadlokalnym planowaniem przestrzennym Wypracowanie własnej metody identyfikacji terenów zdegradowanych „jakościowo-ilościowej” Zaproponowanie zrównoważonych interwencji do przeprowadzenia w obszarach Zaproponowanie potencjalnego zestawu wskaźników do badania skutków prowadzonych interwencji

26 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION Bezpośrednie rezultaty dla Katowic

27 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

28 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POTENCJAŁ PONADLOKALNY

29 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION OBSZAR NIKISZOWIEC DZIELNICA: Janów – Nikiszowiec OBSZAR: Zabytkowe osiedle Nikiszowiec LOKALIZACJA: wschodnia część miasta (5 km od centrum, w sąsiedztwie kopalni węgla) POWIERZCHNIA: Dzielnica – 860 ha (8,6 km 2 ), Obszar - 19 ha LICZBA MIESZKAŃCÓW: Dzielnica - 11.800, Obszar - 3.500 CHARAKTER OBSZARU: obszar mieszkaniowy; obszar dziedzictwa historyczno – kulturowego

30 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION OBSZAR NIKISZOWIEC

31 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION OBSZAR NIKISZOWIEC

32 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE Celem Lokalnego Planu Działania Miasta Katowice jest opracowanie pierwszego zintegrowanego i międzysektorowego programu rewitalizacji miejskiej dla obszaru zdegradowanego, na przykładzie Nikiszowca. Oznacza to, że Program przygotowany będzie przy pełnym zaangażowaniu: mieszkańców Nikiszowca, lokalnych partnerów, i włączeniu we współpracę reprezentantów Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wypracowany ogólny model postępowania będzie mógł być wykorzystany przy opracowywaniu zintegrowanych programów dla pozostałych obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013, z uwzględnieniem ich specyfiki. PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

33 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE

34 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE - Kluczowe wartości / strategiczne obszary funkcjonowania z punktu widzenia dalszego rozwoju Nikiszowca - Pożądane procesy rozwojowe które z nich inicjować / kontynuować / wzmacniać? - Główni użytkownicy Nikiszowca / ich wymagania jakich partnerów zaangażować w budowanie programu?

35 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE

36 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION LOKALNY PLAN DZIAŁANIA

37 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION POLA STRATEGICZNE

38 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE

39 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION REZULTATY PRAC W PROJEKCIE PYTANIA, JAKIE ZADANO MIESZKAŃCOM: 1. Jakich zmian oczekuje Pan/Pani w Nikiszowcu? 2. Jakie są Pana/Pani zdaniem plusy Nikiszowca? 3. Jakie są Pana/Pani zdaniem minusy Nikiszowca?

40 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION Zintegrowany Program Rewitalizacji Nikiszowca wyznaczy ramy dla pożądanego kierunku rozwoju dzielnicy realizowanego przez różnych partnerów NIE będzie realizowany wyłącznie przez Urząd Miasta CO PROGRAM OZNACZA DLA MIESZKAŃCÓW ?

41 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION CO PROGRAM OZNACZA DLA MIESZKAŃCÓW ? Zintegrowany Program Rewitalizacji Nikiszowca zapewni możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców w planowaniu zmian jakimi objęty zostanie obszar Nikiszowca oraz poprawę dostępu do informacji o realizowanych na terenie osiedla przedsięwzięciach.

42 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przewodnicząca Zespołu Roboczego Katarzyna Staś, Wydział Rozwoju Miasta katarzyna.stas@katowice.eu Członkowie Zespołu Roboczego: Agnieszka Hajduk – Smaczniewska, Wydział Rozwoju Miasta Jadwiga Wajzer, Wydział Rozwoju Miasta


Pobierz ppt "PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW URBACT II REALIZOWANYCH W POLSCE Grupa Robocza NODUS Urząd Miasta Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google