Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ D ziałać tak abyśmy byli jednym miastem”- zarządzanie strategiczne w aglomeracjach transgranicznych - efekty projektu EGTC Joanna Pyrgiel, główny specjalista.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ D ziałać tak abyśmy byli jednym miastem”- zarządzanie strategiczne w aglomeracjach transgranicznych - efekty projektu EGTC Joanna Pyrgiel, główny specjalista."— Zapis prezentacji:

1 „ D ziałać tak abyśmy byli jednym miastem”- zarządzanie strategiczne w aglomeracjach transgranicznych - efekty projektu EGTC Joanna Pyrgiel, główny specjalista ds. współpracy zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Słubicach Sören Bollmann, rzecznik Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą ds polsko-niemieckich projektów Katowice, 08.10.2010

2 Agenda •Wprowadzenie •Z historii współpracy •Konferencja Przyszłości 2020 •Lokalny Plan Działania 2010-2020 •Struktury robocze współpracy •Centrum Kompetencji i Kooperacji •Podsumowanie

3 •ok. 80 km na wschód od Berlina, ok. 490 km na zachód od Warszawy •bezpośredni sąsiedzi po obu stronach Odry •ok. 80.000 mieszkańców Gdzie znajdują się Słubice i Frankfurt (Oder)? Gorzów Wlkp.

4 Krótka historia współpracy pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą • sąsiedzi od roku 1945 • raczej „poważna” granica: bariera językowa, różnice gospodarcze, historycznie ugruntowane uprzedzenia • osiągniecią: wspólny uniwersytet “Viadrina”/Collegium Polonicum od roku 1991, Ogród Europejski 2003, otwarta granica od 22.12.2007r. • wyzwania 2008: brak wspólnej wizji rozwoju oraz długoterminowych celów, brak ciągłości współpracy i wspólnych przedsięwzięć, zwieciężyć „porażkę związaną z projektem tramwajowym” z roku 2006

5 Wspólna wizja opracowana podczas Słubicko- Frankfurckiej Konferencji Przyszłości 2020 •4-6 czerwca 2009r. w Collegium Polonicum •ponad 200 uczestników, pochodzących z wszystkich sfer społeczeństwa i z obu miast •krótkie referaty, dużo interaktywnych warsztatów •Główne rezultaty: wspólna, szeroko wspierana wizja na rok 2020; przykłady: wspólne centrum miast; wspólna komunikacja publiczna; trójjęzyczne codzienne życie, począwszy od przedszkola

6 Lokalny Plan Działania 2010-2020: wspólne cele 24 głównych celów strategicznych na lata 2010-2020 w siedmiu obszarach rozwoju, np.: 1.2. Otwarcie na rzekę Odrę: ożywienie i rozwój terenów nadrzecznych jako wspólnego centrum miasta 2.2. Po 6ej klasie szkoły podstawowej uczniowie potrafią się porozumiewać ze swoimi rówieśnikami zza Odry w języku sąsiada 3.3. Zapewnienie miastom specjalistów w wielu dziedzinach 4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji strategii wspólnego marketingu miejskiego i gospodarczego 4.2. Wspólna polityka wspierania gospodarki oraz rynku pracy 5.1. Podniesienie atrakcyjności miasta jako miejsca do osiedlenia rodzin (w ramach tzw. miasta przyjaznego rodzinie)

7 Lokalny Plan Działania 2010-2020: priorytetowe projekty 14 projektów na lata 2010-2013, np.: 1.1.1. Transgraniczny zintegrowany plan rozwoju miast 2010- 2020 (01.01.2011-30.06.2012) 1.4.1. Studium wykonalności i koncepcja strategiczna na rzecz wspólnej miejskiej komunikacji publicznej (01.06.-31.12.2010) 2.1.2. Budowa polsko-niemieckiego przedszkola integracyjnego w Słubicach oraz rozbudowa przedszkola Euro-Kita we FF (2010-2012) 4.2.2. Projekt „Transgraniczna sieć wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw we Frankfurcie(O) i Słubicach (2010- 2012)

8 Struktury robocze czyli: Cross Border Governance Władze wykonawczeWładze ustawodawcze Wspólna Komisja Integracji Europejskiej (6x/ rok) Nadburmistrz Frankfurtu oraz Burmistrz Słubic (raz w miesiącu) Wspólna Sesja obu Rad Miejskich (1-2x/ rok) Słubicko-Frankfurcka Grupa Sterująca (4x/ rok) Grupy robocze (wspieranie gospodarki, rozwój miasta i planowanie przestrzenne, edukacja & kultura, marketing miejski & współpraca międzynarodowa) (raz w miesiącu) Słubicko-Frankfurcka Konferencja Przyszłości 2020 (4-6 czerwca 2009r.) Transgraniczna Konferencja Obywatelska (raz w roku od 2010r.) Wspólny zespół koordynacyjny Wydziałów obu urzędów ds współpracy międzynarodowej & Słubicko-Frankfurckie Centrum Kompetencji i Komunikacji Poziom kierowniczy Poziom roboczy Społe- czeństwo Interaktywny portal internetowy: www.frankfurt.slubice.pl Wspólne imprezy i festiwale: Miejskie Święto Hanzy (lipiec); wydarzenia kulturowe: Transvocale, Unithea, Dni Muzyki nad Odrą Zaistniało już przed 2009 rozbudowano 2009-2010 Nowa struktura Legenda:

9 Słubicko-Frankfurckie Centrum Kompetencji i Kooperacji Działa od listopada 2010r. jako wspólne biuro z polskimi i niemieckimi pracownikami Zadania: 1.Realizacja, uzupełnienie i monitorowanie Lokalnego Planu Działania 2010-2020 (we współpracy ze Wspólną Komisją Rad Miejskich) 2. Wzmacnianie dialogu ze społeczeństwem dot. transgranicznej współpracy (coroczna konferencja od roku 2010) 3. Przygotowania na rzecz założenia EUWT (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej) w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina (2010-2011)

10 Podsumowanie Efekty projektu URBACT-EGTC: • „ rekordowa” ilość równocześnie wdrażonych i realizowanych projektów • przyjęty plan działań do realizacji, zawierający strategiczne cele i wizje (2010-2020) • rozbudowane i zaakceptowane transgraniczne struktury robocze i decyzyjne • od listopada br. wspólne zasoby ludzkie w ramach Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji • znacznie większe zainteresowanie polityczne i medialne

11 Witamy w Mieście Europejskim i Uniwersyteckim Słubice & Frankfurt (Oder)! Dziękujemy Państwu za uwagę ! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Pobierz ppt "„ D ziałać tak abyśmy byli jednym miastem”- zarządzanie strategiczne w aglomeracjach transgranicznych - efekty projektu EGTC Joanna Pyrgiel, główny specjalista."

Podobne prezentacje


Reklamy Google