Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZE PRZEDSZKOLAKI nr 2 Redaguje mgr Monika Stachowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZE PRZEDSZKOLAKI nr 2 Redaguje mgr Monika Stachowicz"— Zapis prezentacji:

1 NASZE PRZEDSZKOLAKI nr 2 Redaguje mgr Monika Stachowicz
Dwumiesięcznik dla rodziców i dzieci Samorządowego Przedszkola w Nasielsku Redaguje mgr Monika Stachowicz Grudzień 2013 W tym numerze: Wywiad z Dyrektorem Przedszkola Przedszkolne wieści Zajęcie otwarte dla rodziców w grupie pięciolatków O dojrzewaniu do szkoły- normy rozwojowe pięciolatka Niespodzianka dla przedszkolaka

2 Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było! Życzy Dyrekcja z Gronem Pedagogicznym „ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE” Obyczaje związane ze Świętami kultywowane w domu rodzinnym zapadają głęboko w dziecięce serca, są wspomnieniem, do którego wraca się zawsze z radością w dalszym dorosłym życiu. Dlatego warto postarać się o to, aby w okresie poprzedzającym Święta umożliwić dzieciom wspólne zajęcia tworzące nastrój radosnego oczekiwania, aby te przeżycia naszych dzieci były ciekawe i bogate. Świątecznych zwyczajów jest wiele i warto je przestrzegać i utrwalać. Piękny polski zwyczaj dzielenia się opłatkiem wyrażający chęć godzenia się, wybaczania uraz, przekazywania dobrych uczuć i życzeń, wspólne śpiewanie kolęd, udział w pasterce, odwiedzanie szopki, odgrywanie jasełek – wszystko to staje się szczególną okazją do rozwijania rodzinnych uczuć. Ważne jest również tradycyjne nakrycie wigilijnego stołu i uczestnictwo dzieci w przygotowaniu świątecznych potraw : pierników, makowców itp. A kiedy nadejdzie uroczysta chwila wigilijnej wieczerzy zaprośmy dzieci do wspólnego kolędowania.

3

4

5 O dojrzewaniu do szkoły- normy rozwojowe pięciolatka
Duża motoryka Rozwój ruchowy jest podstawą wszechstronnego rozwoju, usprawnia działanie narządów wewnętrznych, wzmacnia układ kostny i mięśniowy – przeciwdziała wadom postawy, doskonali równowagę i ułatwia orientację w otoczeniu, ucząc zależności i stosunków przestrzennych. W zabawach ruchowych dzieci poznają swoje możliwości, uczą się współżyć z innymi, zaczynają stosować się do reguł, zasad itp. Ograniczanie ruchu (zabaw i zajęć ruchowych) może prowadzić do niepokoju ruchowego, zachowań agresywnych, pogorszenia uwagi, zmniejszenia odporności. Przykładowe normy rozwoju sprawności ruchowych pięciolatka: jeździ na dwukołowym rowerze, potrafi rozhuśtać się samodzielnie na huśtawce, przeskakuje przez drobne przeszkody, skacze zwinnie na obu nogach, stoi przez chwilę i skacze na jednej nodze lekko i zwinnie, przechodzi, lekko chwiejąc się po narysowanej linii (ok. 2 m), potrafi robić przysiady i wstać, kopie sprawnie piłkę z rozbiegu, lubi biegać, skakać, ścigać się z kolegami. Mała motoryka Sprawność rąk (mała motoryka, manipulacja) ma ogromne znaczenie w opanowaniu podstawowych czynności szkolnych, przede wszystkim pisania. Obserwujemy i oceniamy wykonywanie czynności samoobsługowych. Pięciolatek prawidłowo trzyma sztućce, potrafi szybko rozebrać się, ubiera się jeszcze wolno, coraz rzadziej myli przód i tył ubrań, poprawnie wkłada buty, sznuruje je bez wiązania kokardki, myje ręce, buzię, zęby, tnie nożyczkami, lubi lepić z plasteliny, budować z klocków i piasku, prawidłowo trzyma ołówek, prawidłowo opiera przedramiona na stoliku, przyjmuje właściwą postawę. Dziecko powinno rysować szlaczki typu: | | | | | (od góry w dół – to ważne); / / / / /; \ \ \ \ \; _|¯|_|¯|, /\/\/\/\. Szlaczki literopodobne mogą być jeszcze za trudne, wymagają płynności ruchów w nadgarstku, a to jest typowe dopiero u dzieci powyżej 6 lat. Dzieci potrafią rysować figury typu: O; +; ∆; □; X. Poproszone o rysunek dowolny, dzieci w tym wieku rysują zwykle ziemię, niebo, drzewo, słońce, dom, inne elementy krajobrazu i człowieka. Taka postać ma głowę, tułów, czasami szyję, kończymy górne i dolne. Zdarzają się rysunki „jednowymiarowe” w postaci kresek, wówczas należy zwrócić uwagę dziecka na to, że ręka i noga mają swoją grubość. Narysowana przez dziecko postać jest zazwyczaj ubrana. Barwy w większości powinny być zgodne z rzeczywistością. Rączka dziecka jeszcze szybko męczy się, więc nie należy przesadzać z zamalowywaniem konturów.

6 Spostrzeganie słuchowe
Spostrzeganie wzrokowe Spostrzeganie wzrokowe jest podstawą nauki pisania i czytania. Dzięki analizie i syntezie wzrokowej dziecko różnicuje i zapamiętuje kształty liter i cyfr. Spostrzeganie wzrokowe pięciolatków jest jeszcze chaotyczne – stąd rola nauczyciela polegająca na uczeniu ukierunkowanego spostrzegania. W zakresie spostrzegania wzrokowego pięciolatek powinien: lubić oglądanie książek z obrazkami, układać puzzle, układać lub budować według wzoru, rysować figury złożone (np. koło w kwadracie, koło w trójkącie, kwadrat podzielony linią pionową i poziomą), rozpoznawać niektóre litery drukowane, znajdować drogę w labiryncie, dostrzec kilka różnic między podobnymi obrazkami. Dziecko zauważa na obrazkach elementy, rozpoznaje i nazywa czynności, ma jeszcze kłopoty ze spostrzeganiem zależności przestrzennych, a to jest ważne w rozpoznawaniu liter. Spostrzeganie słuchowe Spostrzeganie słuchowe dźwięków mowy ludzkiej – to najważniejsza, oprócz myślenia, właściwość, od której zależy możliwość nauczenia się pisania i czytania; umiejętność ta warunkuje korzystanie z podręczników w trakcie całej nauki szkolnej i nie tylko. Dziecko pięcioletnie chętnie słucha czytania książek i rozumie ich treść. Ponadto potrafi po ćwiczeniach: podzielić zdanie na wyrazy, podzielić wyraz na 2 – 3 sylaby, złożyć 2 – 3 sylaby w wyraz, wysłuchać samogłoskę w nagłosie w krótkich wyrazach, rozpoznać jedną z dwóch występujących obok siebie spółgłosek rozpoczynających wyraz, odszukać na rysunku lub w pomieszczeniu przedmioty, których nazwy zaczynają się daną głoską, uczy się wierszy, utrzymując i odtwarzając prawidłowo rymy i rytmy wiersza, próbuje sam dobierać rymy i odtwarzać proste rytmy podane przez nauczyciela. Myślenie Myślenie to czynność tworzenia nowych informacji dzięki przetwarzaniu informacji już posiadanych. Poprawność myślenia zależy więc zarówno od ilości i jakości posiadanych informacji, jak i od zdolności ich przetwarzania. W przedszkolu następuje bardzo duży przyrost informacji oraz doskonalenie operowania nimi. Dziecko myśli w sposób konkretno – wyobrażeniowy, więc zachęcanie go do manipulowania przedmiotami, przetwarzania ich układów, konfiguracji, zachęcanie do rozwiązywania problemów jest najlepszym wspieraniem rozwoju myślenia. Dziecko pięcioletnie potrafi: określić główne różnice między przedmiotami, zwierzętami, pojazdami, wskazać kilka ważnych podobieństw między nimi, pogrupować przedmioty według 2 – 3 kryteriów, rozumieć i posługiwać się znanymi pojęciami typu: zwierzęta, owoce, pojazdy, naczynia, ułożyć logiczną historyjkę z kilku obrazków, uzasadnić pewne zjawiska (początek myślenia logicznego).

7 Informacje, które powinien posiadać pięciolatek dotyczą ogólnej orientacji w najbliższym otoczeniu – to wiedza o sobie samym, rodzinie, przedszkolu, najbliższej okolicy, rozumienie pojęć dotyczących upływu czasu i zmian w przyrodzie, rozumienie konieczności pewnych zachować (np. higienicznych, dotyczących bezpieczeństwa itp.), znajomość najważniejszych norm społecznych i moralnych. Początki myślenia matematycznego: dziecko potrafi przeliczyć kilka przedmiotów (co najmniej 5), potrafi dodać i odjąć kilka konkretów, rozumie pojęcia: mniej, więcej, szereguje według wielkości, interesuje się liczeniem. Dzieci pięcioletnie nie odróżniają jeszcze w pełni rzeczywistości od fikcji, kierują się przede wszystkim emocjami. Uwaga i pamięć Uwaga i pamięć są jeszcze mimowolne – dziecko zwraca uwagę i zapamiętuje to, co dla niego jest ważne emocjonalnie. Pięciolatki skupiają uwagę na krótko, ale w momentach, gdy zajmą się czynnością dla nich interesującą, „głuchną” – silnie skupiona uwaga nie dopuszcza do świadomości innych bodźców; uwaga nie jest podzielna. Pamięć jest mechaniczna i niezbyt trwała – często trzeba powtarzać istotne wiadomości (pory roku, dni tygodnia itp.) Emocje Emocje pięciolatków są silne, gwałtowne, zmienne. Dziecko nie potrafi zapanować nad ich ekspresją – złości się, płacze, śmieje się głośno – jest niezwykle spontaniczne. Dzieci lepiej reagują na pochwały, zachęty niż na ostre polecenia i kary. Są uparte, obrażają się – ale powoli uczą się dopasowywać swoje emocje do sytuacji. Każde dziecko chce być zauważone, pochwalone, chce być naj i wcale mu nie przeszkadza, że inne dzieci są też naj. Pomaga to budować w dzieciach dobrą samoocenę i tak ważne dla każdego człowieka poczucie własnej wartości. Kontakty społeczne Kontakty społeczne są w tym wieku niezwykle ważne. Dzieci muszą bawić się z kolegami, budować, rysować, ścigać się, grać w różne gry. Skoro tak chcą, to zaczynają stosować się do norm społecznych, uczą się zasad współżycia, mniej kłócą się i obrażają. Przy współudziale nauczycieli przedszkola, a także pod wpływem bajek i opowiadań, rozwija się empatia, współczucie, potrzeba pomocy innym. opracowała mgr Barbara Sawicka

8 Przedszkolne wieści ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA 25 listopada przedszkolaki
Samorządowego Przedszkola w Nasielsku świętowały wraz z pluszakami Światowy Dzień Pluszowego Misia. Niespodzianką był teatrzyk pt. „ Bajka o małym Misiu”, którego najważniejszym przesłaniem było kształtowanie pozytywnych cech takich jak życzliwość i koleżeństwo oraz uświadomienie wartości przyjaźni. Wspólna zabawa ruchowa do piosenki „Pluszowy mis” przyniosła wiele radości. Dzieci doskonale poradziły sobie z zagadkami i konkursami. Zabawę zakończył słodki poczęstunek i zabawa w sali z pluszowym przyjacielem. Opracowała mgr Agnieszka Puławska W ramach akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom” w tym miesiącu naszym gościem był oficer WP, który przeczytał dzieciom historyjkę z serii przygód Franklina. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania po czym zadawały gościowi pytania dotyczące jego pracy. Zachęcam wszystkich do brania udziału w tej akcji. Osoby, które mają wolną chwilę i chęci aby przeczytać dzieciom krótką bajkę w przedszkolu, zapraszam do zgłaszania się. Opracowała mgr Małgorzata Wojciechowska

9 Andrzejkowe wróżby Koniec listopada to magiczny czas Andrzejek- czas uchylający wrota do nieznanej przyszłości. Tradycja ta jest pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie. My również spróbowaliśmy wrócić do tych tradycji. Dnia 28 listopada 2013 r. w naszym przedszkolu odbyły się Andrzejki. Po krótkim wprowadzeniu, oraz omówieniu tradycji i zwyczajów związanych z wieczorem andrzejkowym rozpoczęły się wróżby. Wszyscy chcieli się dowiedzieć czegoś o swoim losie. Dzieci losowały przedmioty związane z różnymi zawodami, informowały one ich kim będą w przyszłości. „Kolorowe serca” natomiast były przestrogą dla dzieci, które np. jedzą za dużo słodyczy, albo za mało piją mleka. Zabawą, która szczególnie przypadła do gustu najstarszym wychowankom przedszkola było „Serce z imionami”. Dzieci przekłuwały szpilką papierowe serca, na których odwrocie wypisane były imiona dziewcząt i chłopców. Zaznaczone imię- to imię przyszłego męża, lub żony. Wróżb było jeszcze kilka, a wśród nich nie mogło zabraknąć najbardziej znanej, czyli „Lania wosku”. Każdy uczestnik tej wróżby osobiście podtrzymywał zaczarowany klucz z dużym oczkiem, przez który lano roztopiony wosk. Po wyschnięciu wspólnie z dziećmi odgadywaliśmy co z niego powstało. Poprzez taką formę zabawy przedszkolaki mogły wspólnie przeżywać różnorodne stany emocjonalne i rozwijać wyobraźnię. Słodki poczęstunek, zabawa przy muzyce i wspólne tańce dopełniły uroczystości. Wróżby i przepowiednie przyniosły wiele radości i śmiechu naszym przedszkolakom. Opracowała mgr Marta Ciesielska

10 Prace mogli oceniać wszyscy rodzice.
Konkurs plastyczny Prace mogli oceniać wszyscy rodzice. 1.Praca zespołowa z grupy 4-5 latków - 104pkt 2.Praca Weroniki Burzyńskiej -86 pkt 3.Praca Adama Rucińskiego -43pkt 4.Praca Joanny Rucińskiej – 29 pkt Za wzięcie udziału w konkursie dzieci otrzymały drobne upominki. 1. Weronika Burzyńka 2. Lena Cieśla 3. Adam Ruciński Laureaci wezmą udział w 2 etapie konkursu w Szkole Podstawowej w Nasielsku ( r.) Życzymy dalszych sukcesów! 29 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „ Bukiet Pani Jesieni”. Celem konkursu było ukazanie piękna przyrody oraz kształtowanie umiejętności tworzenia eksperymentując używając różnych materiałów przyrodniczych . Konkurs recytatorski Julian Tuwim to wybitny poeta twórca poezji dziecięcej. Rok 2013 ogłoszony jest „ Rokiem Juliana Tuwima”. W związku z tym 29 listopada w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski, którego celem jest ukazanie piękna poezji i rozwijanie zainteresowań twórczością poety. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich. W eliminacjach wzięli udział: Michał Rasiński, Kacper Stelmach, Kacper Sadowski, Karolina Aleksandrowicz, Weronika Burzyńska, Lena Cieśla, Mikołaj Czerwiec, Weronika Rogalska i Adam Ruciński.

11 Zajęcie otwarte dla rodziców
26 listopada 2013r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z grupy 5-latków. Tematem zajęć było:,, Skąd się biorą drzewa?”- zabawa dydaktyczna .Głównym celem zajęć było poszerzenie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego , kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. W tym roku Samorządowe Przedszkole w Nasielsku bierze udział w Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Ćwiczyć każdy może”, by otrzymać tytuł: „ Przedszkole w Ruchu”. Prowadzone są 2 razy w tygodniu zajęcia z wychowania fizycznego. Organizowane są one w ramach podstawy programowej. Celem jest zachęcanie wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywania pasji, zainteresowań i talentów. Będziemy organizować wszelkiego rodzaju konkursy sportowe, aktywny wypoczynek i aktywność z udziałem rodziców. Przedszkole w Ruchu

12

13


Pobierz ppt "NASZE PRZEDSZKOLAKI nr 2 Redaguje mgr Monika Stachowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google