Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

2 Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą o najdłuższej tradycji w Bieszczadach Wschodnich. Zostało założone w 1951 roku, odtąd kształci wychowuje kolejne roczniki młodzieży. Do dziś szkolne mury opuściło ponad cztery tysiące trzystu absolwentów.

3 LO kształci i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
A – wybór kierunku kształcenia (wskazanie przedmiotów nauczanych w stopniu rozszerzonym) przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej; B – dostosowanie poziomu nauczania języków obcych do potrzeb i oczekiwań ucznia w granicach możliwości organizacyjnych szkoły; C – zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoły oraz poza nią np. w obiektach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Międzyszkolnej Krytej Pływalni; D – uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; E – realizację projektów edukacyjnych opartych o współpracę międzynarodową szkół i dających możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wspierających i wzbogacających edukację.

4 Wybór kierunku kształcenia
Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną odnośnie oddziałów dla uczniów klasy pierwszej z rozszerzonym zakresem wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka, matematyka, geografia, język angielski, biologia, chemia, matematyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

5 Nauczanie języków obcych
Uczniowie gimnazjalni uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych. Języki te w zasadzie będą kontynuowane w liceum. Pierwszy język nowożytny będzie nauczany w cyklu o większej liczbie godzin. Ponadto grupy językowe będą formowane na podstawie podbudowy wymagań poziomu realizowanego w szkole gimnazjalnej. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania dokona wyboru pierwszego i drugiego języka obcego. Poza kursem podstawowym realizujemy także rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego wymiarze (15 godzin w cyklu). Nauczanie obywa się w razie potrzeby w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych. W przypadku większego zainteresowania tym językiem możemy zorganizować naukę od podstaw.

6 Zajęcia pozalekcyjne Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów. Prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, teatralne, historii sztuki, chór. Organizujemy także kółka przedmiotowe np. matematyczne, fizyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Corocznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

7

8

9

10 10

11 Olimpiady, konkursy, zawody
Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie. Szkoła stwarza warunki do treningu dla uczniów zrzeszonych w klubach sportowych.

12 Coroczne sukcesy w olimpiadach
i konkursach

13 Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r.
Wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r.

14 Coroczne sukcesy w olimpiadach
i konkursach

15 Coroczne sukcesy w olimpiadach
i konkursach

16 Wręczenie nagród i dyplomów Kraków UJ

17

18 Projekty edukacyjne - doświadczenia
Kadra pedagogiczna szkoły wykorzystuje aktualne możliwości związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej poprzez przygotowywanie projektów edukacyjnych, których realizacja jest pokrywana przez środki unijne. Pamiętając o przeszłości myślimy o przyszłości – współpraca transgraniczna z ukraińską szkołą średnią w Striłkach –( ). Poznajemy piękno, tradycję i kulturę materialną ziemi bieszczadzkiej – program edukacji regionalnej (2007). Od wspólnoty historycznej do wspólnoty wartości - współpraca transgraniczna ze szkołą w Striłkach na Ukrainie – program dotyczył upowszechniania form demokracji w społeczeństwie otwartym (2008). Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności – współpraca transgraniczna z Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji w obszarach – historii i kultury materialnej, przyrody i turystyki na terenie Karpat (2010). Dobra szkoła szansą na udany start w życie ( ).

19

20 Projekty edukacyjne – realizowane aktualnie
Wirtualna Fizyka – wiedza prawdziwa – innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z fizyki przy współpracy z Politechnika Koszalińska. Wykorzystać szansę wspólnego sąsiedztwa - współpraca ze szkołą w Giraltovcach na Słowacji. Weihnachtsprojekt - współpraca   polsko -niemiecko - ukraińska z Gersheim w Saarbrücken.

21

22

23

24

25

26 matematyka, fizyka i informatyka
Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki (mat-fiz-inf). matematyka, fizyka i informatyka klasa I II III w cyklu nauki matematyka 5 8 7 20 fizyka 1 4 10 informatyka 3 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:  architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, elektronika, ekonomia, fizyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geologia, inżynieria środowiska, informatyka, lotnictwo, energetyka, telekomunikacja, logistyka, mechatronika, wojskowe akademie techniczne

27

28 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki - korzyści
Dobre przygotowanie do powszechnego egzaminu maturalnego z matematyki. Możliwość zdawania fizyki i informatyki na maturze. Uczestnictwo w corocznych konkursach matematycznych. Podejmowanie atrakcyjnych i zamawianych kierunków studiów ścisłych i politechnicznych . Biegłe posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi.

29 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego (mat-geo-ang) matematyka, geografia i język angielski klasa I II III w cyklu nauki matematyka 5 8 6 19 geografia 1 4 9 j. angielski 2 13 przedmiot uzupełniający zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, kartografia, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, turystyka międzynarodowa, zarządzanie i inżynieria produkcji.

30 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego (mat-geo-ang) - korzyści Szerokie możliwości wyboru atrakcyjnego kierunku studiów, w tym kierunków zamawianych przez MEN. Solidne przygotowanie jednocześnie do dwóch obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Umiejętności biegłego posługiwania się powszechnie stosowanym językiem angielskim. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Możliwość uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

31

32 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania, biologii, chemii i matematyki (biol-chem-mat)
biologia, chemia klasa I II III w cyklu nauki biologia 1 5 11 chemia 4 10 matematyka 7 6 17 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: medycyna, medycyna wojskowa, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, neurobiologia, technologia żywienia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne.

33

34 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i chemii (biol-chem-mat) - korzyści Przygotowanie do studiów medycznych i związanych z medycyną. Uczestnictwo w zajęciach terenowych i teoretycznych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Kształcenie uzupełniające z dwóch ważnych przedmiotów tj. z matematyki i fizyki. Możliwość uczestnictwa w olimpiadzie biologicznej i konkursach chemicznych. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach naukowych, obserwacjach badawczych i doświadczeniach laboratoryjnych.

35

36

37 język polski, historia, wos
Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. (humanistyczny) język polski, historia, wos klasa I II III w cyklu nauki język polski 6 8 19 historia 2 4 12 wiedza o społeczeństwie 1 9 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: polonistyka, edytorstwo, komparatystyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prawo, administracja, dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, europeistyka, filozofia, etnografia, etnologia, religioznawstwo, wiedza o kulturze, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia.

38 Coroczna wycieczka humanistów do Krakowa na UJ, kwiecień 2012

39 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. (humanistyczny) - korzyści Szeroki wybór kierunku studiów. Uczestnictwo w zajęciach akademickich w Instytucie Historii UJ. Częste wyjazdy na wybrane spektakle do renomowanych teatrów Krakowa i Rzeszowa. Współtworzenie życia artystycznego i społecznego szkoły i środowiska. Możliwość publikacji własnej twórczości artystycznej w Biuletynie Twórczym i innych wydawnictwach szkolnych. Nauka podstaw języka łacińskiego. Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach humanistycznych.

40

41 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie klasa I II III w cyklu nauki historia 2 5 12 geografia 1 4 10 wiedza o społeczeństwie 9 przedmiot uzupełniający matematyka w zastosowaniu praktycznym 3 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, etnografia, geografia, etnologia, religioznawstwo, politologia, filozofia, turystyka, t. międzynarodowa,

42

43 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie - korzyści Szersza możliwość wyboru przedmiotów do egzaminu maturalnego. Dodatkowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Możliwość podjęcia atrakcyjnego kierunku studiów (prawo, administracja, stosunki międzynarodowe). Dodatkowe zajęcia rozszerzające z geografii prowadzone przez pracowników naukowych BdPN. Możliwość uczestnictwa w olimpiadach: historycznej i geograficznej oraz w konkursach przedmiotowych.

44 Kadra pedagogiczna Kadrę pedagogiczną stanowią starannie wykształceni z pełnymi kwalifikacjami nauczyciele o dużym i bogatym doświadczeniu pedagogicznym. W zdecydowanej przewadze są to nauczyciele dyplomowani, z ukończonymi różnorodnymi formami doskonalenia zawodowego i dodatkowymi kwalifikacjami. Stabilna i profesjonalna kadra pedagogiczna jest podstawą silnej pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

45 Wyposażenie szkoły    Zespół posiada nowoczesą pracownię informatyczne ze stałym dostępem do Internetu oraz trzy pracownie multimedialne (4 stanowiskowe), połączenie Wi-Fi w budynku głównym, bogatą w księgozbiór bibliotekę. Dobrze wyposażoną pracownię fotograficzną, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, salkę do ćwiczeń i gry  tenisa stołowego, boisko sportowe z nową nawierzchnią asfaltową, pracownię do ćwiczeń laboratoryjnych z biologii, szereg klasopracowni dla poszczególnych przedmiotów. Pracownie są wyposażone w potrzebny i nowoczesny sprzęt dydaktyczny, posiadają dostęp do Internetu. Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych nauka odbywa się na jedną zmianę ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1425 a niekiedy o Godziny odjazdu autobusów są w miarę możliwości dostosowane do rozkładu tygodniowego zajęć dydaktycznych.

46 Organizacje uczniowskie
Ważną rolę w życiu szkoły odgrywają organizację młodzieżowe. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Organizuje różne imprezy np. „Kabaretowy” Dzień Nauczyciela, Święto Patrona Szkoły, wigilię szkolną, Licealne Dni Kultury a także zabawy i dyskoteki. Prowadzi działalność charytatywną, corocznie wydaje Biuletyn Twórczy, jest też strażnikiem praw uczniowskich. Wiele ciekawych inicjatyw realizują: Szkolne koło PTTK (rajd po wysokich Bieszczadach w ramach akcji „Czyste Góry”, wycieczki krajowe i zagraniczne). Szkolne koło PCK (kurs pierwszej pomocy, pomoc charytatywna, konkursy i zawody promujące zdrowie). Przy naszej szkole aktywnie działa także Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, zrzeszający naszą młodzież w kilku sekcjach: piłki koszykowej, siatkowej, turystyczno-żeglarskiej i aerobiku.

47 Samorząd Uczniowski

48

49

50

51 Zabawa maturzystów - studniówka

52

53

54 Liceum Ogólnokształcące 2005-2013
Egzamin maturalny Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież kończącą ustrzyckie LO są bardzo dobre i świadczą o dobrej pracy naszej szkoły. Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do egzaminu zdało % wynik w województwie 1091 1058 97 85% Egzamin z poszczególnych przedmiotów zasadnicza część uczniów zdaje na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu. Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100 % -95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki).

55

56 Tuż po egzaminie z matematyki

57 Egzamin maturalny - średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu W 2013 roku można to zauważyć na poniższych przykładach. przedmiot poziom egzaminu średni wynik szkoły w % średni wynik w kraju w % matematyka podstawowy 71,6 55 rozszerzony 64 54 język polski 63,5 język angielski 71,4 68 język niemiecki 65 58 biologia 56 51 chemia 60,5 historia sztuki 65,2 52

58 Szkolny system pomocy materialnej
Ankieta diagnostyczna przeprowadzana wśród uczniów klas pierwszych. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej – zapomogi, obiady. Refundacja podręczników przez Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Stypendia realizowane w ramach programu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Młodzieży Wiejskiej. Stypendia Funduszu Stypendialnego Jana Pawła II.

59 Stypendia za osiągnięcia w nauce
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na dany rok szkolny. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet IX, Działanie 9.1.). Stypendia w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY – dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia z jednej dziedziny wiedzy bądź sztuki.

60 Imprezy i uroczystości szkolne
Bardzo sumienne przygotowywanie i organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych: Święto Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości. Dzień Edukacji Narodowej. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Realizacja programów i konkursów edukacyjnych o tematyce regionalnej i lokalnej.

61

62 Kadr z filmu Ustrzyki Dolne Kraina cieni

63

64

65 Malujemy obrazy.... 65

66 Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
1. Szczegółowa obserwacja procesu oceniania w okresie semestru. 2. Kształtowanie prawa wewnątrzszkolnego w kierunku zwiększenia ilości obowiązkowych ocen cząstkowych z przedmiotu w semestrze. 3. Ocenie podlegają według kryteriów przedmiotowych: 1) wypowiedzi ustne, 2) prace pisemne w różnych formach, 3) różne przejawy aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 4. Analiza przypadków niepowodzeń przez zespół nauczycieli uczących w danym oddziale.

67 Współpraca dydaktyczno-wychowawcza ze stałymi partnerami
Bieszczadzki Park Narodowy Umowa o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym a Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych z 1995 r. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów realizujących rozszerzony zakres biologii i geografii, odbywają się dwa razy w roku na terenie obiektów BdPN w Suchych Rzekach, Wołosatem, Ustrzykach Górnych i Ustrzykach Dolnych. Zajęcia praktyczne i terenowe prowadzone przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Formy pracy: zajęcia warsztatowe, wycieczki naukowe, prowadzenie samodzielnych obserwacji i badań. Zajęcia te odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych BdPN.

68 Zajęcia terenowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym
68

69

70 Współpraca dydaktyczno-wychowawcza ze stałymi partnerami
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Coroczne od 1997 r. organizujemy wycieczki naukowe młodzieży kształcącej się humanistycznie. Celem wycieczek jest zapoznanie uczniów z najnowszymi badaniami historycznymi oraz z najbardziej znamienitymi zabytkami Krakowa. Przebieg wycieczki: Pierwszy dzień – blok wykładów o ramowym temacie historycznym np. – Kultura średniowieczna w kręgu Uniwersytetu i dworu królewskiego Drugi dzień – wykład połączony ze zwiedzaniem najważniejszych zabytków Krakowa. Trzeci dzień – zwiedzanie muzeów i galerii.

71 Podczas wycieczki w Muzeum Historycznym w Krakowie
71

72 Kraków 2012

73 Współpraca dydaktyczno-wychowawcza ze stałymi partnerami
Powiatowa Biblioteka Publiczna – wspólna organizacja wystaw, spektakli, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursy poetyckie i literackie. Rejonowy Dom Kultury – imprezy artystyczne i kulturalne, zajęcia pozalekcyjne. Muzeum – Zamek w Łańcucie – lekcje muzealne Teatr Stary w Krakowie – kilka wyjazdów w roku na wybrane spektakle.

74 Kultura i sztuka w życiu licealisty
Licealne dni kultury Ogólnoszkolne spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia Dzień filmowy Biuletyn Twórczy Wystawy plastyczne i fotograficzne Wycieczki do muzeów i galerii

75

76

77 Święto Patrona r.

78

79

80 Jubileusz 60-lecia Biblioteki Powiatowej w Ustrzykach Dolnych, październik 2012 r.

81 Spektakl Madame na podstawie powieści Libery
Jubileusz 60-lecia LO, r.

82 Inscenizacja Wesela S. Wyspiańskiego

83 Koncert uczniów i absolwentów
Jubileusz 60-lecia LO, r. Koncert uczniów i absolwentów 83

84

85

86 Szkolne życie sportowe
Duża ilość zajęć rekreacyjno-sportowych. Masowe uczestnictwo młodzieży w zawodach sportowych (coroczna wysoka pozycja szkoły w rankingu wojewódzkiej licealiady. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik - sekcje: piłki siatkowej, piłki koszykowej, turystyczno-żeglarska, aerobik. Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie organizacji zawodów i ich kosztów.

87 ... powalczyć przy siatce... 87

88

89 LO w opiniach uczniowskich
Wysoki poziom nauczania. Dobre przygotowanie do matury. Tolerancja i chęć pomocy innym. Kontynuowanie tradycji. Blisko domu. Bezpiecznie. Dobre wyposażenie klas. Rozwijam swoje zainteresowania. Wysoka zdawalność matur. Imprezy szkolne na wysokim poziomie. Miła atmosfera.

90 Absolwenci Corocznie absolwenci naszego liceum dostają się na różnorodne kierunki studiów wyższych w całym kraju. Często młodzież wybiera z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiżowych uczelniach. Inni absolwenci zdobywają atrakcyjne zawody w szkołach policealnych. Dla zdolnych ale niezamożnych absolwentów naszej szkoły bieszczadzki oddział Caritas Polska funduje stypendia pozwalające im podjąć studia stacjonarne. Absolwenci naszej szkoły dobrze radzą sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywność, zaradność i kreatywność. Są otwarci na otoczenie, komunikatywni i w większości sprawnie posługują się językami obcymi i śmiało stosują w życiu technologię informacyjną

91 Warunki przyjęcia Podstawą przyjęcia do liceum dla młodzieży jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych: Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie 100 pkt. Z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji w zależności od wybranego kierunku kształcenia wg poniższych zasad:

92 Warunki przyjęcia lp. kierunek kształcenia
cztery przedmioty z których przelicza się oceny 1. matematyka, fizyka, informatyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka 2. matematyka, geografia, język angielski język polski, język obcy, matematyka, geografia 3. matematyka, biologia, język angielski język polski, język obcy, matematyka, biologia język polski, historia wos język polski, język obcy, matematyka, historia 4. biologia, chemia, fizyka 5. historia, geografia, wos,

93 Wartość ocen na świadectwie gimnazjalnym
Z przeliczenia ocen z czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie maksymalnie można otrzymać 80 pkt. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 16 pkt. dobry - 12 pkt. dostateczny - 8 pkt.

94 Punkty za konkursy i aktywność społeczną
Za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 pkt, za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 pkt. Za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym lub przez inne podmioty działające na trenie szkół do 3 pkt (I miejsce 3pkt, II miejsce 2 pkt, III miejsce 1 pkt). Za stałą aktywność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego – do 3 pkt. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt.

95 Dokumentacja obowiązkowa
Dokumenty prosimy składać do sekretariatu szkoły w dniach od 14 do 28 maja 2014 r. Wszyscy kandydaci obowiązkowo składają Podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru) uwzględniające wybór oddziału z rozszerzeniem określonych przedmiotów (profilu) oraz wybór dwóch języków obcych i ich poziomu nauczania (od podstaw, kontynuacja). Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Karta zdrowia. Wyciąg z aktu urodzenia. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

96 Dokumentacja dodatkowa
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach, Posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp. Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych).

97 Terminy rekrutacji 2014 r. do LO
Od do r. – przyjmowanie podań od kandydatów. Od do r. do godz – przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE (lub kopii tych doku­mentów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). Do r. do godz. 900 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji. Do r. do godz r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO w Ustrzykach Dolnych przez kandydatów umieszczonych na listach r. – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. przyjętych do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów. Do r. do godz. 1000– składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły, oryginałów dokumentów w razie dysponowania wolnymi miejscami.

98 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum im
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum im. Józefa Piłsudskiego Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych Powołane w styczniu 2007 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr posiada odpowiednie władze tj. zarząd i komisję rewizyjną, blisko 50 członków spośród rodziców naszych uczniów, absolwentów szkoły oraz nauczycieli czynnych i emerytowanych. Cele Stowarzyszenia: wspieranie i wszechstronny rozwój Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, wspieranie aktywności i promowanie osiągnięć uczniów szkoły, wspieranie inicjatyw uczniowskich związanych z edukacją, wychowaniem i wypoczynkiem, integrowanie społeczności absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych.

99 Dyrektor Zespołu: mgr Arkadiusz Lupa Wicedyrektor: mgr Anna Orlef
Kontakt ze szkołą Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego ul. Mikołaja Kopernika Ustrzyki Dolne Powiat bieszczadzki Województwo podkarpackie tel./fax sekretariat Dyrektor Zespołu: mgr Arkadiusz Lupa Wicedyrektor: mgr Anna Orlef


Pobierz ppt "Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google