Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ „CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ „CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ „CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo tel./fax.: 85 713 17 82, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72

2 PROJEKT CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ REALIZOWANY JEST Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJ PODDZIAŁANIE 7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

3 PROJEKT CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ JEST REALIZOWANY W OKRESIE OD 1 stycznia 2010 DO 31 grudnia 2010 WARTOŚĆ PROJEKTU 167.877,47 PLN, W TYM WKŁAD WŁASNY GMINY MICHAŁOWO 21.404,47 PLN

4 CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ JEST DOSTOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH DO WYMOGÓW RYNKU PRACY ORAZ ROZSZERZENIE I PODNIESIENIE ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

5 REKRUTACJA By cele i założenia projektu zostały zrealizowane zespół projektowy zaplanował przeprowadzenie rekrutacji, czyli zebranie deklaracji uczestnictwa.

6

7

8 REKRUTACJA cd…. Zespół projektowy przeanalizował kandydatury wielu osób, z czego do projektu zrekrutowano 20 Beneficjentów w wieku 20-54 lat, osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznych. Dziesięć osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

9 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ

10 DORADZTWO ZAWODOWE Program zajęć grupowych i indywidualnych obejmował: Nabycie umiejętności interpersonalnych Autodiagnozę cech osobowości i predyspozycji zawodowych Poznanie praw rządzących rynkiem pracy Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) Przygotowanie do rozmowy aplikacyjnej W ramach zajęć odbyły się 3 spotkania grupowe. Każdy z Beneficjentów miał ponadto możliwość odbycia 3-godzinnego spotkania indywidualnego z Panią Reginą Miedziałowską, doradcą zawodowym.

11

12

13 SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM Program spotkań obejmował ćwiczenia w zakresie: Rozpoznanie własnych potrzeb i zasobów pomocnych w podjęciu pracy Poznania skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem Umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron Umiejętności wytyczania sobie celów i opracowywania planów dochodzenia do nich Poznania sposobów radzenia sobie z różnymi uczuciami W ramach zajęć odbyły się 3 spotkania grupowe oraz po 2 godziny spotkań indywidualnych z Panią Mirosławą Słowik, psychologiem.

14

15

16 PRACOWNIK GASTRONOMII – KUCHARZ Z MODUŁEM OBSŁUGI KLIENTA 13 osób Program szkolenia obejmował: Zajęcia teoretyczne – 148 godzin, podczas których Beneficjenci poznali podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii, przepisy bhp i haccap. Zajęcia praktyczne – 105 godzin, w ramach których Beneficjenci nabyli praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania i dekoracji potraw, obsługi klienta, obsługi kas fiskalnych.

17

18

19

20 DRWAL – OPERATOR PILARKI W ramach zajęć 6 Panów poznało zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej. Odbyło się 20 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych na zrębie w Sokolu.

21

22 ABC Przedsiębiorczości W ramach zajęć prowadzonych przez Panią Alinę Smyk Beneficjenci poznali zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

23

24 WYJAZD DZIECI BENEFICJENTÓW ZREALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM BaRWA BARDZO AKTYWNA WIEŚ Z RAFAŁÓWKI W ramach zadania „ Działania o charakterze środowiskowym” Ośrodek we współpracy ze Stowarzyszeniem BaRWa Bardzo Aktywna Wieś z siedzibą w Rafałówce zorganizował w okresie letnim wyjazd dzieciom Beneficjentów. W czasie wyjazdu zwiedzaliśmy: Kruszyniany, Tykocin, Augustów, Rzędziany i Jurowce.

25 KRUSZYNIANY – MECZET I KIRKUT CMENTARZ

26 TYKOCIN – SYNGOGA I PLAC CZARNECKIEGO

27 RZĘDZIANY I PARK DINOZAURÓW W JUROWCACH

28 AUGUSTÓW – PLAŻA I REJS STATKIEM

29 INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W PROJEKCIE CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ SFINANSOAWNIE NIEZBĘDNYCH BADAŃ LEKARSKICH CATERING DLA BENEFICJENTÓW MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW WSPARCIE DOCHODOWE - OK. 165,00 ZŁ / OSOBĘ MIESIĘCZNIE

30 REALIZACJA PROJEKTU CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ OD 1.01.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU /SZKOLENIA OD CZERWCA DO LISTOPADA/ OSOBY ODPOWIEDZIALNE KIEROWNIK PROJEKTU: p. Anna Funkowska KOORDYNATOR PROJEKTU: p. Romualda Kasperuk PRACOWNIK SOCJALNY: p. Anna Tomaszuk

31 Rezultaty projektu 18 zrealizowanych kontraktów socjalnych wypłacona pomoc finansowa dla 20 osób przez 6 miesięcy 20 osób uzyskało zaświadczenie w zakresie uczestnictwa w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy 20 osób uzyskało zaświadczenia o odbytych spotkaniach z psychologiem

32 Rezultaty projektu cd. 13 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta” w wersji polskiej i angielskiej 6 Panów uzyskało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia „ Drwal – operator pilarki” 6 osób uzyskało zaświadczenie o odbyciu kursu „ABC Przedsiębiorczości” 20 osób uzyskało niezbędne zaświadczenia lekarskie

33 Rezultaty projektu cd….. 20 dzieci Beneficjentów wyjechało na wypoczynek letni Beneficjenci podwyższyli swoje osobiste predyspozycje, nauczyli się autoprezentacji Beneficjenci nauczyli się poruszania po rynku pracy 20 klientów zakończyło udział w działaniach projektowych

34 INFORMACJE O PROJEKCIE CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ www.michalowo.ug.gov.pl email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl Tel/fax. 85 713 17 82, tel. 85 713 17 80, 85 71 17 72 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ „CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google