Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM"— Zapis prezentacji:

1 ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM
SPOSOBY I METODY ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU WYKONYWANEGO NA PROMACH

2 USTAWA O RUCHU DROGOWYM
1.Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu 2.Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób aby : Nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę Nie naruszał stateczności pojazdu Nie utrudniał kierowania pojazdem Nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 3.Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. 4.Ładunek nie może mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. 5.Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 6.Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

3 NIEZAUWAŻALNA MOC Zgodnie z prawem bezwładności, jeżeli pojazd poruszający się z prędkością 50 km/h uderzy czołowo w twardą przeszkodę, to niezamocowany pojemnik z farbą ważący 25 kg przemieści się do przodu z praktycznie nie zmniejszoną prędkością i uderzy kierowcę od tyłu z siłą odpowiadającą przedmiotowi ważącemu 900 kg.

4

5 PRAWO W Unii Europejskiej kwestię zabezpieczenia ładunku porządkuje norma EN-12195, która w 2004 r.została w Polsce przyjęta jako PN-EN Bardzo precyzyjnie zagadnienia te regulują niemieckie normy branżowe VDI. Polskie Normy odnoszą się do sposobu wyliczania sił mocujących, pasów mocujących ładunki, odciągów łańcuchowych oraz stalowych lin mocujących.

6 METODY MOCOWANIA ŁADUNKÓW
Rozróżniamy dwie podstawowe metody mocowania ładunków. Polegają one na: - zwiększaniu tarcia (metoda siłowa), - ustalaniu pozycji (metoda kształtowa). W praktyce spotykamy sposoby mocowania polegające na łączeniu obu tych metod. Sposób mocowania - to konkretne rozwiązania służące zamocowaniu. Podstawowe sposoby mocowania stosowane na co dzień wymieniamy poniżej. • Poprzeczne opasanie. Należy do metody siłowej - czyli zabezpieczenie powstaje na skutek zwiększania tarcia. Jego istotą jest umocowanie ładunku środkiem przeciągniętym przez ładunek między co najmniej 2 punktami mocowania umieszczonymi poza ładunkiem. Środek mocujący wytwarza siłę, która prowadzi do zwiększania tarcia. • Nałożenie czołowe - należy do metody kształtowej (ustalanie pozycji) i polega na zamocowaniu ładunku za pomocą nałożenia na czoło ładunku środków mocujących. • Owinięcie - Metoda kształtowa - polega na owinięciu środkiem mocującym przewożonego ładunku oraz zamocowanie go na pojeździe. Często stosowna przy przewozie elementów maszyn i urządzeń.

7 • Zwiększanie tarcia - użycie maty
• Zwiększanie tarcia - użycie maty. Należy do metody siłowej - zwiększanie tarcia. Polega na mocowaniu przedmiotów poprzez ułożenie ich na innych materiałach powodujących zwiększanie tarcia. W praktyce technika używana razem z innymi, jak np. poprzeczne opasanie. • Unieruchamianie - blokowanie (należy do metody kształtowej - ustalanie pozycji). Polega na ograniczeniu wolnych przestrzeni lub możliwości przemieszczenia. W niektórych wypadkach stosuje się unieruchomienie przez kliny, kloce drewniane, często z użyciem gwoździ. • Osadzanie - wariant techniki unieruchamiania. Polega na przyparciu ładunku do ścian czołowych, burt bądź kłonic. Najczęściej wymaga odpowiednio przygotowanych pojazdów. W praktyce osadzanie wykorzystywane jest wraz z innymi technikami i metodami zabezpieczania ładunku. Doskonale sprawdza się przy zabezpieczeniu ładunku przed przesunięciem. • Wypełnianie próżnych przestrzeni - realizowane za pomocą różnych środków (belek, kartonów, poduszek powietrznych, podkładek) lub elementów konstrukcyjnych.

8 Zamocowanie ładunku będzie zależało od jego stanu fizycznego (przedmiot, ciecz, itp.) oraz kształtu i dostępnych środków mocujących. Ładunki stałe. Mogą one występować pod różnymi postaciami (płyty, arkusze, rolki, płaskowniki itp.). Przewozi się je bezpośrednio na ładowni, na paletach, w specjalistycznych kontenerach i nieckach. Ładunki sypkie. Wszelkiego rodzaju piaski, żwir, gryz, granulat, pył lub niektóre produkty rolnicze. Przewozi się je bezpośrednio na ładowni, w kontenerach, pojemnikach stałych, workach, big bagach, itp. Przy przewozie ładunków sypkich bezpośrednio na ładowni konieczne jest zastosowanie plandek i osłon!!! Ładunki płynne. Przewożone w opakowaniach i cysternach. Każdy ładunek przemieści się, jeżeli siły wywierane przez ładunek na skutek poruszania się pojazdu przekroczą siły oporowe wywierane przez otoczenie.

9 PASY MOCUJĄCE Wykonane zgodnie z PN-EN Zdolność mocowania LC10kN 50kN Doskonale zabezpieczają ładunek Przeznaczone do lekkich i średnio ciężkich ładunków Nie uszkadzają zabezpieczanego ładunku Szerokość pasa 35mm, 50mm, 75mm Taśma 100% poliester Łatwość użytkowania Odporne na wilgoć, oleje i smary

10 Siła jaką muszą utrzymać pasy jest wyliczana ze wzoru:
Fv = ( Cx – ŋ ) / ŋ x Fg / K Gdzie: Cx - współczynnik przyspieszenia, czyli 0,8 w przypadku hamowania i 0,5 w przypadku skrętów i przyspieszania. ŋ – jest to współczynnik tarcia który wynosi od 0,1 dla tłustych lub nawierzchni skrzyni ładunkowej, 0,3 dla podłogi drewnianej i 0,6 dla mat przeciwpoślizgowych. Fg – to ciężar ładunku. K – to stała wynosząca 2.

11 Pas może być użyty tylko wtedy, gdy jest nieuszkodzony oraz ma czytelną etykietę Na etykiecie znajduje się wiele oznaczeń. Poniżej zaprezentowano najważniejsze z nich: "LC" Zdolność Mocowania - jest to najwyższa siła, dla której pas może zostać użyty przy mocowaniu w układzie prostym, tj. od punktu do punktu, np. jako odciąg. "SHF" Maksymalna Siła Napięcia - jest to maksymalna siła, która jest używana do napięcia napinacza ręcznego. "STF" Nominalna Siła Napięcia - jest to normalna siła napinająca lub przeciwsiła na mechanizmie napinającym. Jej wartość zależy od długości dźwigni napinacza, ilości zębów i średnicy wałka.

12 Pamiętajmy! Na etykiecie musi być podana norma EN tylko wtedy mamy pewność, że producent deklaruje zgodność z jej wymaganiami. Podanie innych norm (ISO) nie gwarantuje odpowiedniej jakości pasów napinających. Liczba przy LC określa zdolność mocowania w układzie prostym (np. LC 2500 daN, to 5000 daN w opasaniu). Istotna jest liczba podana obok LC i podanej normy. Nie dajmy się zmylić dopisywanymi na etykiecie wyższymi wartościami z komentarzem: "Stare oznaczenie" - nie ma ono nic wspólnego z obowiązującą normą.

13 Lina stalowa Minimalna siła rozrywająca nowej, niewykończonej liny stalowej okrągłej lub płaskiej powinna wynosić co najmniej 3 x LC. Dane istotne ze względu na możliwość użycia konkretnego produktu to: "BL" (Breaking Load) - Siła zrywająca - jest to nominalna (a więc zakładana) siła, przy której dany element lub zestaw elementów się zerwie. "MSL" (Maximum Securing Load) - Największa dopuszczalna siła, jaką można obciążyć dany element. "CS" (Calculation Strength) - Dopuszczalne obciążenie robocze - jest to wynik podzielenia parametru "MSL" przez 1,5.

14 Używane są do mocowania ładunków ciężkich
Używane są do mocowania ładunków ciężkich. MSL ulega redukcji, gdy środki są załamane na krawędziach. Jeśli krawędź jest "ostra", to skuteczność mocowania nie przekracza 25%. Części metalowe mają wytrzymać podobnie jak w wypadku odciągów taśmowych i łańcuchowych siłę dwukrotnie większą niż zdolność mocowania. Lina splotkowa powinna składać się zgodnie z EN z 6 splotek o zwykłym splocie z rdzeniem z włókna lub stali w sumie z co najmniej 114 drutów albo z 8 splotek o zwykłym splocie z minimalnie 152 drutami. Należy stosować wyłącznie liny stalowe splotkowe klasy 1770 o minimalnej średnicy 8 mm. Pętle zabezpieczone nasadkami powinny być zgodne z EN Pętle zaplatane powinny spełniać wymogi EN Długość wolnej liny między końcami splotów powinna być co najmniej 15 razy większa niż nominalna średnica liny. Długość pętli bez kauszy powinna być około 15 razy większa niż średnica liny. Szerokość pętli powinna stanowić mniej więcej połowę jej długości. W tabeli obok zestawiono standardowe wymagania dla lin o określonych średnicach.

15

16 Łańcuchy Mocujące

17 Wykonane zgodnie z PN-EN 12195-3
Przeznaczone do ciężkich ładunków typu:    koparki,    maszyny drogowe. Odporne na ostre krawędzie Dopuszczone do transportu międzynarodowego Wszystkie haki z zabezpieczeniem Płynna regulacja długości odciągu Napinacz z grzechotka, skok 160mm

18 Ładunki na palecie osłonięte folią termokurczliwą w czasie transportu.
    Ładunki na palecie w czasie transportu narażone są na siły powodujące uszkodzenia, przesuwanie się na palecie lub spadanie z palety. W wielu gałęziach przemysłu uznano osłonę folią termokurczliwą za najlepszy sposób zabezpieczania ładunków na palecie podczas transportu. Jest to metoda bardzo ekonomiczna i ekologiczna, gdyż zapewnia minimalne zużycie folii, która podlega wielokrotnemu recyklingowi, grubość folii jest minimalna, minimalne zużycie energii cieplnej jest charakterystyczne dla foliomatów Möllersa. Firma Möllers jako jeden z pionierów stosowania foliomatów na folię termokurczliwą oferuje swe wieloletnie doskonałe doświadczenie i szeroki zakres maszyn, które są w nieustannym rozwoju i udoskonalaniu.

19

20 System bezpaletowy foliowania kapturami przeciwbieżnymi
z folii termokurczliwej Układanie ładunku ze zmniejszoną ostatnią warstwą na górze ładunku Nakładanie wewnętrznego kaptura Ściąganie pierwszego kaptura Profilowanie krawędzi ładunku na górnej warstwie Obrót ładunku o 1800 z dociskiem Nakładaniu drugiego (przeciwbieżnego) kaptura Ściąganie drugiego kaptura Ostateczne profilowanie krawędzi ładunku w dolnej warstwie dla umożliwienia transportu ładunku wózkiem widłowym 9.Ładunek gotowy do transportu

21 Ochrona ładunków na paletach w transporcie i magazynowaniu
Zabezpieczanie ładunków na paletach podczas przeładunków, transportu i magazynowania przy pomocy kapturów ze stretch folii (folii rozciągliwej na zimno) jest metodą sprawdzoną i szeroko stosowaną. Technologia obciągania stretch folią o dużej rozciągliwości tak zwana HER oznacza obciąganie folią przy znacznie zmniejszonym zużyciu folii, większej stabilności ładunku na palecie, bardziej uniwersalnym zastosowaniu tego samego rozmiaru folii do ładunków różnej wielkości, co daje zmniejszenie kosztów foliowania w porównaniu z tradycyjnym foliowaniem stretch folią.

22 FOLIA IDEALNA DLA KAŻDEGO RODZAJU TRANSPORTU

23 Drążek Umożliwiają wygodny i szybki podział powierzchni ładunkowej
Drążek Umożliwiają wygodny i szybki podział powierzchni ładunkowej. Mogą być stosowane w pionie i w poziomie wewnątrz pojazdów między sztywnymi powierzchniami (chłodnie, naczepy zamknięte itp.). Najczęściej zakończenia są obustronnie gumowe lub zawierają antypoślizgowe stopki. Dopuszczalne obciążenie w zależności od siły tarcia między powierzchnią ładunkową a stopkami ślizga się przy obciążeniu powyżej 150 daN. Przy równomiernym obciążeniu maksymalnie 250 daN (Podano na przykładzie produktów firmy DOLEZYCH) Listwy (belki) kotwiczne Mocowany do belek burt, a także do innych listew umożliwia wygodny i szybki podział powierzchni ładunkowej. Dzięki wytrzymałości, szybkości montażu i braku konieczności posiadania punktów mocowania stanowi interesującą alternatywę bądź uzupełnienie pasów mocujących. Najczęściej wykonany z profili aluminiowych o wymiarach 125 x 30 m i długości dostosowywanej do pojazdu. Zaczepy stalowe z dźwignią zapewniającą pewne zamocowanie. Dopuszczalne obciążenie ślizga się, np. po belce aluminiowej pod obciążeniem powyżej 400 daN.

24 Mata Wykonana ze specjalnego tworzywa ma za zadanie zmniejszać tarcie
Mata Wykonana ze specjalnego tworzywa ma za zadanie zmniejszać tarcie. W zależności od producenta jej współczynnik może być różny. Dobre maty charakteryzują się współczynnikiem tarcia wynoszącym 0,6. Aby mata była skuteczna, wystarczy podłożyć ją pod elementy stykające się ze sobą. Uwaga: Przed użyciem maty w przypadku przewozu ładunku z którego może wyciekać ciecz lub olej sprawdź dane producenta w zakresie właściwości sorpcyjnych maty!

25 Siatka Wyróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń siatkami: - zabezpieczenie przestrzeni ładowni (od góry), - zabezpieczenie ładunku przez okrycie i docisk. Pierwszy rodzaj ma zastosowanie przy przewozie ładunków sypkich w kontenerach otwartych lub w pojazdach o otwartej przestrzeni ładunkowej. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość stosowania w samochodach różnych typów i różnych producentów oraz proste i szybkie mocowanie za pomocą pasów mocujących. Siatka dopasowuje się do kształtu ładunku, co zwiększa jakość mocowania. Ładunki mogą być mocowane siatką z zastosowaniem metody opasania lub mocowania odciągami. Zdolności mocujące są zależne od typu i gabarytów pojazdu. Typowe siatki przewidują mocowanie ładunków o masie od 500 do 1500 kg. Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa mocowania jest oferowana dzięki zastosowaniu mat antypoślizgowych między ładunkiem a podłogą pojazdu.

26 Wzmocnienia działowa ścianek dla dystrybucji towarów
PRZEGRODY IZOMETRYCZNE Wzmocnienia działowa ścianek dla dystrybucji towarów w temperaturze kontrolowanej i transportu długodystansowego

27 Ultra-lekka koturna działowa dla lokalnej dystrybucji w temperaturze kontrolowanej

28 Przezroczysta kurtyna z pasów PCV ograniczająca wymianę powietrza w pojazdach chłodniczych magazynach.

29 TRANSPORT PAPIERU

30 CYSTERNA

31 ŁADUNKI NIETYPOWE

32

33


Pobierz ppt "ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google