Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska – cały czas czeka na boom fotowoltaiki? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska – cały czas czeka na boom fotowoltaiki? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki."— Zapis prezentacji:

1 Polska – cały czas czeka na boom fotowoltaiki? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

2 Nadchodzi era Słońca Od kilku lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Państwa, które już teraz zrozumieją doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki, skorzystają najwięcej. Czy wśród nich będzie także Polska?Polska Prof. Maciej Nowicki

3 Trzecia Rewolucja Przemysłowa Wizja fuzji technologii internetowych i odnawialnych źródeł energii, która stanie się zaczynem Trzeciej Rewolucji Przemysłowej Energetyczny Internet

4 CONNECTING THE SUN

5 Shell szacuje, że światowa moc zainstalowana PV będzie mogła osiągnąć: 500 GW - 2020, 1 800 GW – 2030 20,000 GW - 2050 http://www.shell.com/global/future-energy/scenarios/new-lens-scenarios.html http://www.shell.com/global/future-energy/scenarios/new-lens-scenarios.html New Lens Scenario, Shell, March 2013 Do roku 2060, prawie 40% energii elektrycznej będzie pochodziło z fotowoltaiki, czyniąc ją największym źródłem energii

6

7

8

9

10 502,796 systemów PV do 4 kW - 1 1340 MW (50%) do 50 kW - 460 MW (17%) 1800 MW = 425 218 systemów ponad 50 kW - 900 MW (33%) The UK aims to cover 15% of its domestic electricity demand with renewables by 2020. As part of this goal, the DECC aims to have 22 GW of installed PV capacity by the end of the decade. Wielka Brytania 2,706 GW 1 GW w 2013, 0,78 GW w 2012

11

12

13

14

15 12/03/2010 © BSW-Solar Kategorie systemów PV dołączonych do sieci w Niemczech Rozmiar systemu Montaż Na dachu BIPV naziemny Trudność montażu Image: Solarwatt Domy mieszkalne 1-10 kWp Domy wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, gospodarstwa rolne, elektrownie komercyjne 10-100 kWp Image: Solarwatt Image: BP Duże i bardzo duże Systemy komercyjne > 100 kWp Image: Schüco Image: Geosol Image: Grammer 18%18% 53%53% 17%17% 12%12% Udział w rynku w 2011 <1% Wstępne szacunki; dokładne wartości mogą się różnić Źródło: Statystyki Federalnej Agencji Sieci, szacunki BSW-Solar 18/05/2010 © BSW-Solar

16 Niemcy 2013 (plan 2,5 - 3,5 GW) - 3,3 GW; 35,6 GW – moc całkowita W grudniu 2013 łączna moc 166,0 MW 18 systemów 1 - 10 MW, 182 systemów 100 kW - 1 MW 6.740 systemów poniżej 100 kW

17 Instalacje fotowoltaiczne w Polsce Koncesja na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych otrzymanych do 31.12.2013 17 systemów - 1,9 MW http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html. Urząd Regulacji Energetyki

18

19 Miasto Roczna produkcja energii [kWh/kW] Roczne natęż. promieniowania (na 30°) Różnica [kWh/kW] Min.ŚredniaMax. Białystok91310331132 1272 -12 Bydgoszcz9509981096 1237 -47 Gdańsk95010311132 1263 -14 Katowice95010311169 1269 -14 Kielce98610591169 1299 14 Koszalin91310191132 1255 -26 Kraków98610551169 1302 10 Lublin102310841205 1337 39 Olsztyn91310101132 1246 -35 Poznań95010251132 1267 -20 Rzeszów102310961242 1351 51 Szczecin9139861132 1230 -59 Warszawa95010351132 1275 -10 Wrocław95010491169 1304 4 Zielona Góra91310101132 1247 -35 Średnia z 60 lokalizacji 959104511711279 Szacowana produkcja energii przy 1-kW systemie

20 Stabilny rozwój rynku fotowoltaiki przy najniższym wsparciu finansowym CEL

21 Zielone Certyfikaty 20

22 Jakie inwestycje wymusił system zielonych certyfikatów? Kierowanie wsparcia do źródeł, które nie mają nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Złe projektowanie obowiązków dla zakupu zielonych certyfikatów. Szacunkowe przychody wytwórców ze sprzedaży zielonych certyfikatów wyniosły w latach 2005-2012 ok. 15-16 mld zł. Głównymi beneficjentami były grupy skonsolidowane (spółki oligopolu energetycznego zarządzane przez Skarb Państwa), do których trafiło ok. 80% całego wolumenu wydanych certyfikatów! Te 11 mld zł z całkowitego wsparcia nie przełożyło się na nowe moce, gdyż wzrost produkcji energii z OZE nie odzwierciedla wzrostu mocy zainstalowanej.

23 Różne wersje ustawy – różne filozofie rozwoju OZE – 22.12.2011 – 27.07.2012 – 04.10.2012 – 09.10.2012 – 13.11.2013 – 31.12.2013 – 29.01.2012 – 04.02.2014 –... zielone certyfikaty zróżnicowanie poziomów wsparcia feed-in-tariff / współczynniki korekcyjne duży / mały trójpak aukcje aukcje / zielone certyfikaty feed-in-tariff / quasi-feed-in-premium / kontrakty różnicowe

24 Aktualne moce produkcyjne OZE w Polsce 13 TWh - 2013 w tym dużych elektrowni wodnych i pośredniego współspalania, ale bez bezpośredniego współspalania. 32 TWh - 2020 cel dla Krajowego Planu Działań Około 20 TWh energii OZE musi być rozwinięta w ciągu najbliższych siedmiu lat, co jest dość ambitnym celem Dlatego też perspektywy dla polskiego rynku OZE są obiecujące

25 Inne czynniki 5 000 MW (16%) elektrownie, które muszą być wycofane po 2015 Nowe elektrownie węglowe nie będą budowane Elektrownie atomowe (5,4 GW) w 2025 (na początku) Konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2 Kary UE za nie wdrożenie Dyrektywy 2009/28/EC 32 TWh - 2020 cel dla NREAP (13 TWh w 2013) Skąd pozyskać energię??

26 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki Światowy rynek fotowoltaiki Taryfa stała – optymalny mechanizm wsparcia 2020 - 1,8 GW = 1% zużytej energii elektrycznej

27 Mechanizmy wsparcia są fundamentalnym czynnikiem wzrostu rozwoju OZE wielu krajach. Ważnym elementem jest wybór najkorzystniejszego wariantu, aby rozwój odnawialnych źródeł energii był stabilny i przewidywalny. 127 krajów posiadających systemy wsparcia dla energii odnawialnej w 2013 99 programów FIT na szczeblu krajowym i lokalnym.

28 Mechanizmy wspierania rozwoju OZE 127 krajów w 2013 (48 w 2005) Źródło:Worldwatch Institute, Aug. 2013 1.Taryfa stała (FIT) 99 programów FIT na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Taryfa FiT to cena za jednostkę energii ze źródeł odnawialnych (kWh), którą zakład energetyczny jest zobowiązany zapłacić jej producentom na obszarze, który obsługuje. Wysokość FiT określana jest przez władze publiczne, które gwarantują producentom zbyt energii przez ustalony czas (zazwyczaj 20 lat). Wysokość taryfy zależy od rodzaju technologii (wiatrowa, słoneczna, biomasa etc.) oraz specyfiki zasobów danego kraju (np. wielkości nasłonecznienia). Ponadto, taryfa ta jest co roku obniżana dla nowych instalacji celem wymuszenia redukcji kosztów produkcji. 2. System kwotowy i zielone certyfikaty W 76 krajach, stanach lub prowincjach –producenci i detaliczni dostawcy energii elektrycznej są zobowiązani do uzyskania określonego minimum udziału OZE w ich bilansach rocznych. Stosuje się zazwyczaj w połączeniu z systemem Zielonych Certyfikatów bazującym na konkurencji rynkowej, a przez to niestabilnym cenowo.

29 3. Wsparcie na etapie instalacji w 66 krajach przyznawanie dotacji, ulg podatkowych i udzielaniu preferencyjnych niskooprocentowanych pożyczek Instrumenty te są istotne z tego względu, że umożliwiają zainicjowanie rozwoju rynku i obecnie stosuje się je w wielu krajach europejskich. Jednakże, bez podstawowego wsparcia w postaci taryfy FiT dla energii elektrycznej pozyskiwanej z fotowoltaiki są one mało skuteczne w zapewnieniu odpowiedniego rozwoju branży. Potwierdził to przykład Japonii, w której dotacja początkowo wynosiła 50% kosztów systemu, gdzie zrezygnowano z tej formy wsparcia przechodząc na taryfę stałą. Bez innych zachęt finansowych, net metering jest niewystarczający, aby zwiększyć udział (OZE) w rynku.

30 4.Aukcje - rząd przyznaje w drodze przetargu kontrakty na zakup określonej ilości odnawialnej energii elektrycznej podmiotom oferującym najniższą cenę za 1 kWh. Od zwycięzców wymaga się gwarancji ceny przez określony okres czasu, a z drugiej strony dostawcy energii są zobowiązani do zakupu energii po preferencyjnej cenie. System przetargowy jest rzadko stosowanym systemem wsparcia. Przyczyniły się do tego czynniki takie, jak: nieregularność przetargów (powodując niepewność na rynku), skomplikowane procedury, nierealistyczne niskie oferty, powodując przyznaniu funduszy projektom, które nie mogą zostać zrealizowane, podatność na korupcję. W tej chwili tylko Francja i Holandia stosują ten system ale w ograniczonym zakresie i tylko dla dużych instalacji.

31 Zmiany w Prawie Energetycznym tzw. mały trójpak 1.Definicja odnawialnego źródła energii (Art.1. pkt. 20) Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania m.in. energię wiatru lub promieniowania słonecznego 2.Definicja mikroinstalacji i małej instalacji ( Art.1. pkt. 20 b i c) mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW; mała instalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;

32 3.Pozwolenie na budowę (Art. 2.) Nowelizacja prawa energetycznego wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW. Mikroinstalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, nieistotny jest także cel, dla jakiego urządzenia te będą montowane, tj. czy ich zadaniem będzie zapewnienie możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, czy też będą produkowały energię elektryczną w celu jej dalszej odsprzedaży. Wyjątek stanowią przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000. W przypadku tych przedsięwzięć konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokonanie zgłoszenia wymagane jest w przypadku, gdy zainstalowany system o moc elektrycznej do 40 kW został zamontowany powyżej 3m od poziomu dachu. 4.Mikroinstalacja - zasady przyłączenia do sieci (Art.7 ust. 8d 4 – 8d 9 ) moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona. koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

33 5.Opłaty za przyłączenie OZE do sieci (art. 7 ust. 8 pkt. 3) Instalacje fotowoltaiczne o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW, za przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów, Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty. 6.Mikroinstalacja – wytwarzanie i sprzedaż energii (art. 7 ust. 9u-9x) Osoby fizyczne wytwarzające i sprzedające energię elektryczną wytworzoną z mikroinstalacji nie prowadzą działalności gospodarczej, a zatem nie muszą posiadać koncesji na jej wytwarzanie. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami sprzedające energię wytworzoną z mikroinstalacji odbywa się w cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłaszanej co roku do dnia 31 marca przez Prezesa URE. Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne, którym już udzielono koncesji lub promesy koncesji sprzedają energię elektryczną na dotychczas obowiązujących zasadach. Sprzedaż odbywa się w cenie równej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłaszanej co roku do dnia 31 marca przez Prezesa URE. Dodatkowo podmioty te mogą się ubiegać o tzw. zielone certyfikaty, będące przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

34 7.Mikroinstalacja – obowiązki właściciela ( Art. 7 ust. 9w) Właściciel informuje OSD, na którego obszarze działania jest przyłączona mikroinstalacja, o zmianie rodzaju mikroinstalacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej w mikroinstalacji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany. 8.Przeprowadzanie kontroli przez OSD (Art. 6) Przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza kontrolę legalności pobierania energii, kontrolę układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń. 9.Wymagania dotyczące zawartości dokumentów do wniosku o określenie warunków przyłączenia (Art. 7. ust. 8d) Szczegółową listę załączników należy znaleźć we wniosku o wydanie warunków przyłączenia, na stronie internetowej odpowiedniego operatora. Wymagane jest aby w mpzp i warunkach zabudowy, wprost nazwana była technologia realizowanej inwestycji, np. fotowoltaika. Nie może znajdować się ogólne sformułowanie dot. możliwości instalowania odnawialnych źródeł energii.

35 10.Odmowa wydania warunków przyłączenia ze względów technicznych (Art. 7 ust 8d2) Nowe zapisy dopuszczają odmowę przyłączenia OZE do sieci w terminie proponowanym przez inwestora, z powodu warunków technicznych. Dotychczas, w przypadku odmowy, inwestor nie mógł uzyskać informacji kiedy realizacja inwestycji będzie możliwa. 11.Zmiana mocy we wniosku o określenie warunków przyłączenia ze względów technicznych lub ekonomicznych (Art. 7 ust 8d3) Nowością jest wynikający ze względów technicznych lub ekonomicznych zapis pozwalający na zmianę (zmniejszenie) przez operatora wnioskowanej mocy przyłączeniowej OZE i zaproponowanie jej inwestorowi. Inwestor może tę propozycję przyjąć lub odrzucić. 12. Instalator mikroinstalacji (Art. 20h) W nowelizacji prawa energetycznego pojawił się Rozdział 3b Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń. Z zapisów nowelizacji wynika, ze posiadanie certyfikatu nie jest obligatoryjne

36 1000 kWh/kW/rok PLN/kWhPLN/rok zużycie własne [kWh]400 0,7280 600420 sprzedaż [kWh]600 0,1696 40064 376 484 7000 18,6 800016,5 PLN koszt 1 kWlat zwrotu PLN koszt 1 kWlat zwrotu 66% dotacji 6,3 5,6 Opłacalność dotacji

37 Porzucono prace nad tzw. trójpakiem energetycznym, który miał istotnie uporządkować przepisy dotyczące sektorów elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego. W roku 2013 wybrano nowy model wsparcia dla energii odnawialnej w postaci tzw. aukcji. Rząd zamierza kontynuować prace nad tym projektem, który zakłada, że wsparcie otrzymywać będą producenci, którym wystarczy najniższa pomoc. Najprawdopodobniej zostanie wprowadzony obowiązek instalacji inteligentnych liczników w domach każdego odbiorcy energii. Propozycja zmian w Prawie Energetycznym w 2014 r.

38 Ustawa OZE wersja 6.1 Art. 41 ust. 10 Ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w mikroinstalacji, którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i rozlicza się w okresie półrocznym jako ilość energii elektrycznej stanowiącej nadwyżkę energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w tym półroczu.

39 VAT dla prosumentów Artykuł 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu tych przepisów.

40 NET Metering ??? Stawka 0,16 zł/kWh (80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w roku poprzednim ??? Propozycja: tyle samo ile obecnie płaci indywidualny odbiorca końcowy za energię elektryczną, czyli 0,6 - 0,7 zł/ kWh (stawka ta to cena energii czynnej, opłaty handlowej, opłat dystrybucyjnych i sieciowych (stałych i zmiennych), opłat przejściowych i abonamentowych oraz VAT). Prosument powinien być rozliczany z ilości energii pobranej i oddanej do sieci w okresie 12 miesięcy i dopiero po zbilansowaniu otrzymywałby zapłatę za dostarczoną energię lub płacił za nadwyżkę pobranej energii. O ile opłata za energię z sieci byłaby aktualną stawką operatora dystrybucyjnego dla indywidualnego odbiorcy końcowego (0,6 - 0,7 zł/kWh), to stawka płacona prosumentowi za dostarczenie nergii wynosiłaby tyle ile stawka za energię czynną plus opłata handlowa płacona przez operatora dystrybucyjnego i VAT, czyli na poziomie 0,3 – 0,4 zł/kWh.

41 Proponujemy również: rozszerzenie ww. mechanizmu wsparcia na systemy PV do 200 kW, tak aby mogły na tym skorzystać mali i średni przedsiębiorcy dysponujący halami produkcyjnymi, magazynami, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy gminne, itp.). wprowadzenie systemu wsparcia dla systemów z magazynowaniem energii.

42 Proces legislacyjny W dniu 7 lutego 2014 r. projekt Ustawy OZE w wersji 6.2 z dnia 4 lutego 2014 r. został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów Dalsze prace legislacyjne: – Skierowanie projektu ustawy do Sejmu RP (Sejm uchwala projekt w trzech czytaniach, może też zgłaszać poprawki) – Przekazanie projektu ustawy do Senatu (Senat może odrzucić ustawę w całości, przyjąć ją bez zmian lub wnieść poprawki do ustawy). – Sejm bezwzględną większością głosów może odrzucić proponowane poprawki lub uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości. – Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu Prezydentowi RP. – Prezydent (i) podpisuje ustawę, jeżeli nie budzi ona jego zastrzeżeń i zarządza publikację w "Dzienniku Ustaw, (ii) odmawia podpisania ustawy i w ciągu 21 dni przekazuje ją Sejmowi z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (prawo weta), (iii) zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności jej postanowień z Konstytucją. – Notyfikacja ustawy Komisji Europejskiej.

43 Art. 189 Projekty Ustawy OZE – utrata mocy obowiązującej przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 i 11 Prawa energetycznego Ustawa o OZE wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 4, art. 124 ust. 9, art. 170, art. 171 i art. 177 ustawy o OZE, które wchodzą w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzja Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie o OZE ze wspólnym rynkiem.

44 Polish Society for Photovoltaics PV LEGAL - Reduction of legal-administrative barriers for PV system installations PV GRID - R EDUCING BARRIERS HAMPERING LARGE SCALE INTEGRATION OF PV ELECTRICITY INTO THE DISTRIBUTION GRID Supporting Development of Photovoltaics in the European Union New Member States Network Enroling new members

45 POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOWOLTAIKI ®2005 Stanisław M. Pietruszko Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki Prałatowska 5 lok. 50 03-510 Warszawa tel.: +48-691 910 390, Tel.: +48-22-679 8870 pietruszko@pv-polska.pl www.pv-polska.pl NIP: PL 5242589631, REGON 140395926 KRS 0000235799 Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Pobierz ppt "Polska – cały czas czeka na boom fotowoltaiki? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google