Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-learning (kurs dla uczniów) Opracowanie: Irena Starykiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-learning (kurs dla uczniów) Opracowanie: Irena Starykiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-learning (kurs dla uczniów) Opracowanie: Irena Starykiewicz

2 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-nauczanie lub nauczanie zdalne niezależnie od miejsca i czasu za pośrednictwem mediów elektronicznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do komunikacji oraz tworzenia i prezentowania materiałów dydaktycznych. Brak bezpośredniego kontaktu między nauczycielem a uczącymi się i uczących się między sobą, wirtualny kontakt uczestników. Możliwość dostosowania umiejętności i tempa pracy uczących się. Materiały i pomoce dydaktyczne ułatwiają ce samodzielne uczenie się, samokształcenie. Inn a rol a nauczyciela niż w tradycyjnym modelu nauczania, odmienny sposób monitorowania procesu uczenia. E-learning to:

4 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-nauczanie jest możliwe dzięki systemowi informatycznemu, zwanemu platformą zdalnego nauczania. Platforma zdalnego nauczania - to wirtualne środowisko pracy, umożliwiające dystrybucję i zarządzanie e-kursami oraz ich użytkownikami. Platforma składa się z wielu modułów, których zadaniem jest ułatwienie: komunikacji, zdalnej pracy w grupie, tworzenia, przetwarzania i archiwizowania plików. Platforma e-nauczania

5 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Duże firmy, korporacje. Szkoły i uczelnie. Firmy szkoleniowe. Kto uczy się on-line? E-learning w szkole Zajęcia dodatkowe. Zajęcia wyrównawcze. Koła zainteresowań. Prace domowe. Zajęcia dla uczniów chorych. Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych. Komunikacja z rodzicami.

6 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – Modularne, Obiektowe, Dynamiczne Środowisko Ucznia - przeznaczone jest do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet oraz stron internetowych. Można korzystać z niego bezpłatnie, Można wprowadzać dowolne modyfikacje. Uczestnicy kursu: Podzieleni są na grupy zgodnie z rodzajem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Otrzymują na tablicy wiadomości informacje o ważnych terminach w kursie. Rozwiązują po uprzednim zalogowaniu się do kursu odpowiednie zadania w określonym przez nauczyciela terminie i czasie. Mogą kontrolować swój czas pracy. Otrzymują ocenę zwrotną dotyczącą jakości wykonanego zadania. Mogą zabierać głos na forum kursu. Praca z Moodle

7 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Posiadanie skrzynki mailowej i umiejętność korzystania z poczty internetowej. Umiejętność korzystania z systemu operacyjnego w zarządzaniu plikami, folderami i innymi aplikacjami. Znajomość zasad pracy i nawigacji na platformie e-learningowej Moodle. Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Formułowanie poprawnych komunikatów pisemnych zarówno w sensie technicznym (umiejętność pisania na komputerze), jak i językowym i logicznym. Umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania czasem, ze zwróceniem uwagi na samodzielność i systematyczność. Umiejętność pracy indywidualnej. Umiejętność korzystania z urządzeń zestawu komputerowego. Niezbędne umiejętności uczniów

8 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW NA PLATFORMIE WYMAGA MIĘDZY INYMI OD UCZESTNIKÓW SAMODYSCYPLINY CZASOWEJ. BRAK TEJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZI DO NIEZREALIZOWANIA ZADANIA Z POWODU BRAKU CZASU. Warto pamiętać

9 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy kursów internetowych Zawartość E-learning Sprawdzanie wiedzy Interakcje Badanie aktywności uczniów

10 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formy: teksty pisane (.doc,.pdf), teksty mówione, animacje, filmy, prezentacje (.ppt,.pps), osadzony dźwięk MP3, hiperłącza do sieci, ćwiczenia, zadania. Charakterystyka: Materiały kursu mogą mieć bardzo różnorodną postać, dzięki czemu ułatwiają i urozmaicają studentowi naukę. Elementy kursów internetowych Zawartość

11 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Testy, Quizy, Zadania. Zawartość w kursie projektu Z GMINĄ BIAŁOPOLE W PRZYSZŁOŚĆ Formaty testów, quizów w Moodle: –wielokrotnego wyboru, –typu - prawda-fałsz, –dopasuj odpowiedź, –zadanie numeryczne, –krótka odpowiedź, –wstaw brakujące słowo.

12 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z innymi uczestnikami z prowadzącym Cele: wspólna nauka, rozwijanie poczucie wspólnoty, wzajemne dzielenie się doświadczeniami, motywowanie się. Formy: poczta elektroniczna (e-mail), czat, forum dyskusyjne, tablica wiadomości. Cele: wskazanie najskuteczniejszej strategii uczenia się, motywowanie studentów, dostarczanie informacji zwrotnej, zapewnienie poczucia kontaktu. Elementy kursów internetowych Interakcje

13 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poczta elektroniczna. Forum dyskusyjne. Tablica wiadomości. Interakcje w kursie projektu Z GMINĄ BIAŁOPOLE W PRZYSZŁOŚĆ

14 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele: Kontrola postępów w nauce. Zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy przekazywanej wiedzy. Motywowanie. Auto-testowanie. Formy: Testy (różnego typu). Prace domowe. Projekty grupowe. Czas: Przed kursem/lekcją. W czasie trwania kursu/lekcji. Po kursie/lekcji. Elementy kursów internetowych Sprawdzanie wiedzy

15 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele: Kontrola aktywności uczniów. Element oceny uczniów. Pomoc dla nauczyciela i administratora przy planowaniu układu kursu. Formy: Rejestrowanie ilości, czasu trwania i daty wizyt ucznia. Sprawdzanie wyników testów. Elementy kursów internetowych Badanie aktywności

16 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona główna kursu podzielona jest na bloki: – –aktywności, – –zawartości kursu, – –najświeższych wiadomości. Strona główna

17 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głosowania. Zasoby. Czaty. Fora dyskusyjne. Książki. Quizy. Zadania. Administracja: –oceny uczestnika kursu. Blok aktywności

18 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najświeższe wiadomości. Nadchodzące terminy. Aktywność uczestników. Co się ostatnio działo? Blok najświeższych wiadomości

19 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykłady zastosowania

20 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Na zajęciach wprowadzających uczeń otrzyma informacje o: dostępie do internetowej platformy kursowej, zasadach korzystania z platformy, zasadach zaliczania zadań e-learningowych. 2. W czasie trwania projektu uczeń za pomocą platformy będzie informowany o: zbliżających się terminach zaliczeń, uzyskanych zaliczeniach i ocenach. 3. Uczestnik rozwiązuje zadania z poszczególnych zajęć w ściśle określonym terminie ustalonym przez nauczyciela, jednakowym dla wszystkich uczestników kursu. 4. Zasady oceniania zadań ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. 5. Prace oddawane do oceny, które przekraczają 100kB nie będą pobierane. Sytuacje wyjątkowe proszę uzasadniać mailem. E-learning w projekcie


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-learning (kurs dla uczniów) Opracowanie: Irena Starykiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google