Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-learning (kurs dla uczniów)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-learning (kurs dla uczniów)"— Zapis prezentacji:

1 E-learning (kurs dla uczniów)
Opracowanie: Irena Starykiewicz

2

3 E-learning to: „E-nauczanie” lub „nauczanie zdalne” ― niezależnie od miejsca i czasu za pośrednictwem mediów elektronicznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do komunikacji oraz tworzenia i prezentowania materiałów dydaktycznych. Brak bezpośredniego kontaktu między nauczycielem a uczącymi się i uczących się między sobą, wirtualny kontakt uczestników. Możliwość dostosowania umiejętności i tempa pracy uczących się. Materiały i pomoce dydaktyczne ułatwiające samodzielne uczenie się, samokształcenie. Inna rola nauczyciela niż w tradycyjnym modelu nauczania, odmienny sposób monitorowania procesu uczenia.

4 Platforma e-nauczania
E-nauczanie jest możliwe dzięki systemowi informatycznemu, zwanemu platformą zdalnego nauczania. Platforma zdalnego nauczania - to wirtualne środowisko pracy, umożliwiające dystrybucję i zarządzanie e-kursami oraz ich użytkownikami. Platforma składa się z wielu modułów, których zadaniem jest ułatwienie: komunikacji, zdalnej pracy w grupie, tworzenia, przetwarzania i archiwizowania plików.

5 Kto uczy się on-line? E-learning w szkole
Duże firmy, korporacje. Szkoły i uczelnie. Firmy szkoleniowe. E-learning w szkole Zajęcia dodatkowe. Zajęcia wyrównawcze. Koła zainteresowań. Prace domowe. Zajęcia dla uczniów chorych. Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych. Komunikacja z rodzicami.

6 Praca z Moodle Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – Modularne, Obiektowe, Dynamiczne Środowisko Ucznia - przeznaczone jest do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet oraz stron internetowych. Można korzystać z niego bezpłatnie, Można wprowadzać dowolne modyfikacje. Uczestnicy kursu: Podzieleni są na grupy zgodnie z rodzajem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Otrzymują na tablicy wiadomości informacje o ważnych terminach w kursie. Rozwiązują po uprzednim zalogowaniu się do kursu odpowiednie zadania w określonym przez nauczyciela terminie i czasie. Mogą kontrolować swój czas pracy. Otrzymują ocenę zwrotną dotyczącą jakości wykonanego zadania. Mogą zabierać głos na forum kursu.

7 Niezbędne umiejętności uczniów
Posiadanie skrzynki mailowej i umiejętność korzystania z poczty internetowej. Umiejętność korzystania z systemu operacyjnego w zarządzaniu plikami, folderami i innymi aplikacjami. Znajomość zasad pracy i nawigacji na platformie e-learningowej Moodle. Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Formułowanie poprawnych komunikatów pisemnych zarówno w sensie technicznym (umiejętność pisania na komputerze), jak i językowym i logicznym. Umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania czasem, ze zwróceniem uwagi na samodzielność i systematyczność. Umiejętność pracy indywidualnej. Umiejętność korzystania z urządzeń zestawu komputerowego.

8 Warto pamiętać KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW NA PLATFORMIE WYMAGA
MIĘDZY INYMI OD UCZESTNIKÓW SAMODYSCYPLINY CZASOWEJ. BRAK TEJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZI DO NIEZREALIZOWANIA ZADANIA Z POWODU BRAKU CZASU.

9 Badanie aktywności uczniów
Elementy kursów internetowych Zawartość Badanie aktywności uczniów E-learning Interakcje Sprawdzaniewiedzy

10 Elementy kursów internetowych
Formy: teksty pisane (.doc, .pdf), teksty mówione, animacje, filmy, prezentacje (.ppt, .pps), osadzony dźwięk MP3, hiperłącza do sieci, ćwiczenia, zadania. Zawartość Charakterystyka: Materiały kursu mogą mieć bardzo różnorodną postać, dzięki czemu ułatwiają i urozmaicają studentowi naukę.

11 Zawartość w kursie projektu
Z GMINĄ BIAŁOPOLE W PRZYSZŁOŚĆ Testy, Quizy, Zadania. Formaty testów, quizów w Moodle: wielokrotnego wyboru, typu - prawda-fałsz, dopasuj odpowiedź, zadanie numeryczne, krótka odpowiedź, wstaw brakujące słowo.

12 Elementy kursów internetowych
z innymi uczestnikami Cele: wspólna nauka, rozwijanie poczucie wspólnoty, wzajemne dzielenie się doświadczeniami, motywowanie się. Formy: poczta elektroniczna ( ), czat, forum dyskusyjne, tablica wiadomości. Interakcje Cele: wskazanie najskuteczniejszej strategii uczenia się, motywowanie studentów, dostarczanie informacji zwrotnej, zapewnienie poczucia kontaktu. z prowadzącym

13 Interakcje w kursie projektu
Z GMINĄ BIAŁOPOLE W PRZYSZŁOŚĆ Poczta elektroniczna. Forum dyskusyjne. Tablica wiadomości.

14 Elementy kursów internetowych
Cele: Kontrola postępów w nauce. Zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy przekazywanej wiedzy. Motywowanie. Auto-testowanie. Sprawdzanie wiedzy Formy: Testy (różnego typu). Prace domowe. Projekty grupowe. Czas: Przed kursem/lekcją. W czasie trwania kursu/lekcji. Po kursie/lekcji.

15 Elementy kursów internetowych
Cele: Kontrola aktywności uczniów. Element oceny uczniów. Pomoc dla nauczyciela i administratora przy planowaniu układu kursu. Badanie aktywności Formy: Rejestrowanie ilości, czasu trwania i daty wizyt ucznia. Sprawdzanie wyników testów.

16 Strona główna Strona główna kursu podzielona jest na bloki:
aktywności, zawartości kursu, najświeższych wiadomości.

17 Blok aktywności Głosowania. Zasoby. Czaty. Fora dyskusyjne. Książki.
Quizy. Zadania. Administracja: oceny uczestnika kursu.

18 Blok najświeższych wiadomości
Najświeższe wiadomości. Nadchodzące terminy. Aktywność uczestników. Co się ostatnio działo?

19 Przykłady zastosowania

20 E-learning w projekcie
1. Na zajęciach wprowadzających uczeń otrzyma informacje o: dostępie do internetowej platformy kursowej, zasadach korzystania z platformy, zasadach zaliczania zadań e-learningowych. 2. W czasie trwania projektu uczeń za pomocą platformy będzie informowany o: zbliżających się terminach zaliczeń, uzyskanych zaliczeniach i ocenach. 3. Uczestnik rozwiązuje zadania z poszczególnych zajęć w ściśle określonym terminie ustalonym przez nauczyciela, jednakowym dla wszystkich uczestników kursu. 4. Zasady oceniania zadań ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. 5. Prace oddawane do oceny, które przekraczają 100kB nie będą pobierane. Sytuacje wyjątkowe proszę uzasadniać mailem.


Pobierz ppt "E-learning (kurs dla uczniów)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google