Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wgminie w gminie Walim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wgminie w gminie Walim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 wgminie w gminie Walim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

2 Gmina Walim pozyskała blisko 6,2 miliona złotych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8. Oś Priorytetowa- Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion) zostało przyznane na przygotowany przez gminę Walim projekt pod nazwą "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim". Jego realizacja jest przewidziana na 5 lat. Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

3 Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

4 Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

5 Korzyści z projektu: Dzięki pozyskanym środkom obszar gminy (około 95%) zostanie pokryty siecią umożliwiającą dostęp do internetu za pomocą łącza WiFi. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej. Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych (90 sztuk) oraz mieszkańcom gminy Walim wytypowanym na podstawie sytuacji majątkowej i rodzinnej (300 sztuk). Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

6 Realizacja tego projektu przyniesie mieszkańcom naszej gminy szereg korzyści. Przede wszystkim umożliwimy najuboższym rodzinom nieodpłatne korzystania z najnowszych zdobyczy techniki. Otrzymają one zestawy komputerowe z dostępem do internetu w technologii LTE. To skuteczny element walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Ponadto wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie łączyć się z siecią globalną. To samo dotyczy osób odwiedzających naszą gminę. Zatem nasze działania pozytywnie wpłyną na komfort życia w regionie i jego atrakcyjność turystyczną. Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

7 Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 6 155 686,00 zł. Projekt jest tak skonstruowany, że gmina Walim nie musi przekazać na ten cel ani złotówki z własnego budżetu. Pozyskana kwota jest jak dotąd najwyższą w historii gminy. Warto przypomnieć, że całoroczny budżet samorządu wynosi około 17 milionów złotych. Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

8 Opis techniczny projektu Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

9 Z uwagi na rozpiętość geograficzną terenu Gminy Walim, zalesienie terenu oraz górzystość terenu przyjęto po analizach i obliczeniach teoretycznych projekt budowy radiowej sieci dostępowej punkt-wielopunkt w technologii LTE oraz WiFi 802.11a/b/g/n. Wybrana technologia pozwoli, przy wystarczających parametrach wydajnościowych, na uruchomienie dostępu dla beneficjentów projektu praktycznie w prawie dowolnym punkcie gminy (95% terenu). System LTE będzie składał się z stacji bazowej umieszczonej na maszcie a system Wifi będzie składał się z punktów dostępowych zlokalizowanych na obiektach jednostek podległych. Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

10 Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

11 Lista jednostek podległych objęta projektem wraz z przydziałem komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

12 Beneficjenci projektu Grupa docelowa 300 Beneficjentów zostanie wytypowana we współpracy ze szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej, zgodnie z wytycznymi: - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych; - dzieci i młodzież ucząca się, z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których odnotowano obniżony przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie i w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; - rodziny zastępcze; - samotni rodzice – rodziny niepełne; - osoby z grupy 50+ o obniżonych dochodach w rodzinie; Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

13 Gmina Walim 2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość


Pobierz ppt "Wgminie w gminie Walim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google