Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament Europejski. Parlament Europejski reprezentuje obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest instytucją wyrażającą ich demokratyczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament Europejski. Parlament Europejski reprezentuje obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest instytucją wyrażającą ich demokratyczną."— Zapis prezentacji:

1 Parlament Europejski

2 Parlament Europejski reprezentuje obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest instytucją wyrażającą ich demokratyczną wolę

3 Posiedzenia całego PE odbywają się w Strasburgu, siedzibą administracji jest Luksemburg, natomiast komisje parlamentarne spotykają się w Brukseli

4 Funkcje Parlamentu Europejskiego I.Wraz z Radą UE przyjmuje akty prawa europejskiego II.Sprawuje nadzór demokratyczny nad innymi instytucjami UE III.Posiada kompetencje budżetowe, wraz z Radą przyjmuje budżet UE

5 IPrzyjmuje większość aktów prawnych wraz z RUE w procedurze współdecydowania, która stawia jego kompetencje na równi z kompetencjami RUE w sprawowaniu funkcji prawodawczej.W niektórych dziedzinach niezbędna jest opinia PE (procedura konsultacji) lub zgoda (procedura zgody).PE wskazuje również Komisji Europejskiej jakie kwestie powinny być uregulowane prawnie, czym pośrednio ma wpływ na inicjatywę ustawodawczą.

6 II Udziela zgody na powołanie Komisji Dysponuje możliwością zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do KE Nadzoruje działalność KE- sprawdza sprawozdania składane przez KE oraz ma prawo zwracać się do KE z zapytaniami Monitoruje pracę Rady UE Bada petycje składane przez obywateli UE

7 III Wraz z Radą UE zatwierdza roczny budżet Parlamentarna Komisja Kontroli Budżetowej (COCOBU) monitoruje wydatki budżetowe Udziela KE absolutorium z wykonania budżetu

8 Krótka historia PE W 1952 powstało Wspólne Zgromadzenie EWWiS W 1957 zostaje ono przekształcone w organ wszystkich trzech Wspólnot (EWWiS, EWG, Euroatomu) W 1962 pojawia się nazwa Parlament Europejski W 1979 odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie do PE W toku ewolucji pierwotnego prawa UE PE zyskiwał coraz więcej uprawnień

9 Skład Obecnie w PE zasiada 785 posłów Ogólna zasada: liczba miejsc w PE przyznana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego kraju (max 99 posłów, min 5) Posłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich na okres 5 lat Posłowie sprawują mandat w sposób niezależny

10 Przewodniczący Wybierany jest na okres 2,5 roku Kieruje całością prac PE oraz jego organów (Prezydium, Konferencja Przewodniczących) Prowadzi debaty podczas posiedzeń plenarnych Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE Reprezentuje PE w sprawach prawnych oraz stosunkach zewnętrznych

11 Obecnie funkcję Przewodniczącego PE pełni Hans-Gert Pöttering

12 Grupy polityczne Posłowie zasiadają w grupach politycznych według kryterium poglądów politycznych, niezależnie od swojej narodowości Muszą się one składać z min 20 posłów reprezentujących co najmniej 1/5 państw członkowskich Grupy wybierają przewodniczącego, prezydium oraz sekretariat

13 Obecnie w PE funkcjonuje osiem grup politycznych: Grupa Europejskiej Partii Ludowej( Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

14 Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskie/ Nordycka Zielona Lewic Grupa Niepodległość/Demokracja Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

15

16 Komisje parlamentarne Specjalizują się w różnych dziedzinach, ich zadaniem jest przygotowywanie prac PE Każda komisja składa się z 28-86 posłów, posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariatOdbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu Do ich funkcji należy opracowywanie projektów legislacyjnych, wprowadzanie poprawek, analizowanie propozycji Komisji i Rady PE może również tworzyć podkomisje, komisje tymczasowe oraz komisje śledcze

17 W PE działa 20 następujących komisji: Spraw Zagranicznych Rozwoju Handlu Międzynarodowego Budżetu Kontroli Budżetowej Spraw Gospodarczych i Monetarnych Zatrudnienia i Spraw socjalnych Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego Bezpieczeństwa Żywności

18 Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Transportu i Turystyki Rozwoju Regionalnego Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rybołówstwa Kultury i Edukacji

19 PrawaWolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw WewnętrznychSpraw KonstytucyjnychPraw Kobiet i Równouprawnienia PetycjiPraw CzłowiekaBezpieczeństwa i ObronyZmian klimatycznych

20 Delegacje Utrzymują one kontakty z parlamentami krajów nie należących do UE Obecnie istnieje 34 delegacji, w każdej z nich działa ok. 15 posłów Istnieją 4 kategorie delegacji: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE utrzymują kontakty spoza UE i nie kandydującymi do niej WPÓLNE KOMISJE PARLAMENTARNE utrzymują kontakty z parlamentami krajów kandydujących do UE lub stowarzyszonych z UE

21 DELEGACJA PE NA WSPÓLNE ZGROMADZENIE AKP stanowią ją eurodeputowani oraz parlamentarzyści pochodzący z Afryki, Karaibów i Pacyfiku DELEGACJA PE DO EUROŚRÓDZIEMNOMORKSIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO

22 ORGANY POLITYCZNE I. Konferencja Przewodniczących II. Prezydium III. Kwestorzy

23 I Tworzą ją przewodniczący PE i przewodniczący grup politycznych Określa ona organizację prac PE i wszystkie kwestie związane z ustalaniem prac legislacyjnych Rola w stosunkach PE w innymi instytucjami wspólnotowymi, państwami trzecimi, innymi organizacjami międzyrządowymi

24 II Składa się z przewodniczącego PE, 14 wiceprzewodniczących, 6 kwestorów Kieruje wewnętrznym funkcjonowaniem PE, odpowiada za preliminarz PE, organizację finansową i administracyjną, sekretariat i jego sekcje

25 III Odpowiadają za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów 6 kwestorów posiada głos doradczy w Prezydium Dbają aby posłowie dysponowali infrastrukturą niezbędną do wykonywania mandatu

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Parlament Europejski. Parlament Europejski reprezentuje obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest instytucją wyrażającą ich demokratyczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google