Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mózgi kobiet i mężczyzn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mózgi kobiet i mężczyzn"— Zapis prezentacji:

1 Mózgi kobiet i mężczyzn
Na podstawie artykułu Anna Grabowska „Panorama PAN” styczeń

2 Różnice poznawcze

3 Uzdolnienia Mężczyźni wykazują np. wyższość w wykonywaniu różnych zadań wymagających wyobraźni przestrzennej lub złożonych operacji matematycznych, kobiety zaś w niektórych zadaniach językowych oraz wymagających precyzji manualnej. Badania wskazują ponadto na wyższą wrażliwość kobiet na subtelne sygnały emocjonalne, zwłaszcza wyrażane w mimice twarzy. Z kolei mężczyźni łatwiej dopuszczają się aktów agresji.

4 Waga mózgu Najbardziej oczywista i widoczna gołym okiem różnica polega na tym, że przeciętnie mózgi męskie są o ok. 10% większe.

5 Substancja szara i biała
Po pierwsze, kobiety mają proporcjonalnie więcej substancji szarej, zaś mężczyźni więcej substancji białej i płynu mózgowo-rdzeniowego. Ponieważ substancja szara to ciała komórek nerwowych i krótkie połączenia między nimi (dendryty), a substancja biała to długie połączenia między odległymi częściami mózgu, wyższa proporcja substancji szarej u kobiet oznacza, że więcej tkanki nerwowej jest u nich zaangażowanej w procesy przetwarzania informacji w stosunku do tkanki zaangażowanej w przekazywanie informacji.

6 Kora mózgowa Tezę tę potwierdzają obserwacje wskazujące, że kora mózgowa (składająca się z substancji szarej) jest u kobiet grubsza i wykazuje większą liczbę i poziom komplikacji zakrętów. Co więcej, neurony są w niej gęściej upakowane. Wszystkie te fakty interpretuje się jako dowody na istnienie u kobiet mechanizmu kompensacyjnego, umożliwiającego zmieszczenie w tej samej objętości większej ilości tkanki mózgowej (szarej substancji).

7 Asymetria mózgowa Kolejna różnica, wielokrotnie stwierdzana w badaniach, dotyczy asymetrii mózgowej. Mózgi mężczyzn są bardziej asymetryczne niż kobiece tj. dwie półkule wykazują większą specjalizację funkcjonalną. Np. funkcje językowe są u mężczyzn silniej powiązane z lewą półkulą, zaś funkcje wzrokowo-przestrzenne z prawą. U kobiet zaś, funkcje te są w większym stopniu reprezentowane w obu półkulach.

8 Spoidło wielkie części spoidła wielkiego, stanowiącego główną wiązkę włókien łączącą dwie strony mózgu, u kobiet są większe. Ponadto, czas transmisji informacji pomiędzy półkulami jest u mężczyzn dłuższy i kierunkowo asymetryczny. konsekwencją długiego czasu transmisji międzypółkulowej był stosunkowo większy rozrost połączeń wewnątrzpółkulowych w stosunku do międzypółkulowych oraz wzmocnienie półkulowej specjalizacji.

9 Dominujące połączenia w mózgu mężczyzn (A) i kobiet (B)
Dominujące połączenia w mózgu mężczyzn (A) i kobiet (B). Po lewej stronie widoczny mózg z góry, po prawej z boku.

10 Połączenia wewnątrzpółkulowe i międzypółkulowe
u kobiet dominująca okazała się sieć połączeń poprzecznych łączących dwie półkule, czyli takich, które przechodzą przez spoidło wielkie. U mężczyzn natomiast dominują połączenia wewnątrzpółkulowe, łączące tylne i przednie części mózgu. Autorzy sugerują, że budowa mózgu u mężczyzn sprzyja zapewnieniu dobrych połączeń pomiędzy strukturami kontrolującymi percepcję i koordynację czynności, natomiast u kobiet mózg przystosowany jest do łączenia struktur zajmujących się analitycznym (lewa półkula) i intuicyjnym (prawa półkula) sposobem rozwiązywania zadań.

11 Osoby w skanerze rezonansu magnetycznego wykonywały zadania matematyczne
Okazało się, że rozwiązywanie tych zadań wywołuje znacznie silniejszą aktywację w mózgu mężczyzn niż kobiet. Co ciekawe, dokładnie w tych miejscach, gdzie stwierdzono różnice w aktywności na korzyść mężczyzn, stwierdzono również różnice w objętości i gęstości substancji szarej na korzyść kobiet. Dane te pokazują, po pierwsze, że mózgi kobiet zdają się pracować bardziej wydajnie z punktu widzenia zużycia energii, przeznaczonej na wykonanie tej samej pracy (bo zadanie wykonywały na podobnym poziomie). Po drugie, wyższa wydajność mózgu kobiecego może być osiągana dzięki zwiększeniu gęstości substancji szarej w tych samych rejonach, które wykazują większą aktywację w mózgu męskim

12 Empatia Codzienne doświadczenia oraz badania naukowe wskazują, że kobiety są bardziej empatyczne. Badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym ujawniły, że kobiety odczuwają empatię w sytuacji zadawania bólu nawet takim osobom, które zachowały się wcześniej wobec nich nieuczciwie, nie fair. Natomiast w przypadku mężczyzn mózg działał w sposób bardziej „interesowny”. Aktywacja struktur związanych z empatią następowała tylko wówczas, gdy patrzyli na ból osób, które zachowywały się wobec nich fair. Co więcej, mężczyźni na widok bólu zdawanego osobom nieuczciwym najwyraźniej odczuwali satysfakcję, gdyż aktywowały się u nich struktury związane z układem nagrody. U kobiet takich aktywacji nie było. Stwierdzono też u kobiet większą objętość substancji szarej w obszarach tzw. neuronów lustrzanych, które odgrywają istotną rolę w empatii.


Pobierz ppt "Mózgi kobiet i mężczyzn"

Podobne prezentacje


Reklamy Google