Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Epistemologia jako dyscyplina filozoficzna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Epistemologia jako dyscyplina filozoficzna"— Zapis prezentacji:

1 Epistemologia jako dyscyplina filozoficzna
Renata Ziemińska

2 Definicja epistemologii
Epistemologia to dział filozofii dotyczący natury, wartości i granic ludzkiej wiedzy. Dodatkowo: teoria uzasadnienia przekonań, prawdy i innych wartości epistemicznych (prawdopodobieństwa), źródeł wiedzy, stanowisko w sprawie podmiotu, przedmiotu i granic wiedzy. Trzy główne kwestie: wiedza, prawda i sceptycyzm.

3 Nazewnictwo Nazwa epistemologia to polski odpowiednik angielskiej epistemology, od greckiego słowa episteme (wiedza). jeszcze niedawno popularna była nazwa teoria poznania (odpowiednik niemieckiej Erkenntnistheorie), wcześniej używano nazwy gnozeologia (od greckiego słowa gnosis, poznanie),

4 Inne nazwy noetyka (od greckiego słowa noesis, poznanie)
kantyści stosowali nazwę krytyka poznania i kryteriologia, scholastycy używali nazwy logica maior czyli logika większa lub logica materialis (w odróżnieniu od logica minor lub logica formalis odnoszącej do logiki formalnej).

5 Początki terminu W 1779 roku A. G. Baumgarten użył łacińskiej nazwy gnoseologia na oznaczenie ogólnej nauki o poznaniu. Nazwę Theorie der Erkenntnis wprowadził E. Reinhold w dziele z 1832 roku. Wyraz epistemology pochodzi prawdopodobnie od szkockiego filozofa J. Ferriera (1854).

6 Początki Chociaż problemy epistemologiczne obecne są od początku dziejów filozofii, epistemologia zaczęła się wyodrębniać jako osobna dyscyplina filozoficzna w okresie nowożytnym, począwszy od Kartezjusza, który zapoczątkował filozofię podmiotu (jej punktem wyjścia stało się istnienie własnej świadomości, a nie istnienie zewnętrznego świata).

7 Klasyczne dzieła Kartezjusz - Rozprawa o metodzie,
John Locke - Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, George Berkeley – Traktat o zasadach poznania, David Hume – Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Thomas Reid – Rozważania o władzach poznawczych człowieka, Immanuel Kant – Krytyka czystego rozumu.

8 Prima philosophia W dziewiętnastowiecznym neokantyzmie epistemologia zyskała pełną autonomię, a nawet status prima philosophia. „Wydawało się wówczas, że cała filozofia została pochłonięta przez teorię poznania”, ponieważ wykluczano tam możliwość metafizyki jako nauki.

9 Wiedza a poznanie Wiedza zwykle ma się tak do poznania jak czynność do wytworu (rezultatu), ale poznanie w przeciwieństwie do poznawania ma niekiedy również znaczenie wytworowe.

10 Wiedza świadoma i nieświadoma
Zakres wiedzy (posiadania informacji) jest szerszy niż zakres rezultatów świadomych czynności poznawania, np. mój organizm wie, jak oddychać, a serce jak pompować krew. Drzwi elektryczne wiedzą, kiedy zbliża się osoba, a termometr wskazuje temperaturę. Wiedza zwierząt, małych dzieci, komputerów, książek czy płyt.

11 Wiedza jak i wiedza że Wiedzę można pojąć jako zespół sądów (tzw. wiedza propozycjonalna, wiedza że), choć istnieje wiedza niepropozycjonalna (wiedza jak, umiejętność), np. jazda na rowerze

12 Jazda na rowerze

13 Wiedza słowna i obrazowa

14 Wiedza obrazowa Reklamy, bilboardy, banery, szyldy firmowe, plakaty, wystawy sklepowe, graffiti, znaki drogowe, rysunki, gazety ze zdjęciami, telewizja, gry komputerowe, internet, mapy, globusy, obrazy w galeriach itd.. stroje regionalne, uniwersyteckie, wojskowe, duchowne, subkulturowe

15 Wiedza a przekonanie Przekonanie to stan umysłu lub sąd w sensie psychologicznym . Wiedza składa się z sądów w sensie logicznym (abstrakcyjna treść przekonania, niekiedy pojmowana jako znaczenie zdania lub idealny stan rzeczy). Wiedza to uzasadnione prawdziwe przekonanie, a zdarzają się przekonania fałszywe. Wiedza nie wymaga pewności, fallibilizm.

16 Inne dyscypliny filozoficzne
Epistemologia jest ściśle związana z filozofią umysłu i filozofią nauki Filozofia nauki pomija wiedzę potoczną i zawiera elementy ontologii, historii nauki i socjologii wiedzy. Filozofia umysłu skupia się na podmiocie poznającym, a nie wynikach procesu poznawczego, zawiera ontologię i inne elementy umysłu, np. emocje.

17 Epistemologia a psychologia poznawcza
psychologia skupia się na genezie przekonań, ich rozwoju, dewiacjach, wpływie na inne funkcje psychiczne psychologia zajmuje się przekonaniem jako faktem psychicznym, a epistemologia jego wartością logiczną fakt i wartość

18 Epistemologia a logika
Logika (teoria poprawnego wnioskowania) zajmuje się poprawnością formalną, a epistemologia poprawnością materialną sądów. Sąd jest formalnie poprawny jeśli jest jednoznaczny, niesprzeczny i wynika logicznie z przesłanek, na których jest oparty. Sąd jest materialnie poprawny jeśli jest prawdziwy. Logika formalna nie zajmuje się wartością wiedzy percepcyjnej.


Pobierz ppt "Epistemologia jako dyscyplina filozoficzna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google