Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody , jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski . Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody , jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski . Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny."— Zapis prezentacji:

1

2 POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody , jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski . Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny leżące nad rzekami i potokami oraz rejony nadmorskie otaczające ujścia rzek do Morza Bałtyckiego.

3 PRZYCZYNY POWODZI Nadmierne opady deszczu - głównie w miesiącach letnich, zwłaszcza w lipcu ostatnio częściej w sierpniu. Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są Tatry Beskidy, Podbeskidzie, Kotlina Kłodzka, obszary w dolinach Wisły i Odry oraz dorzecze Bugu

4 PRZYCZYNY POWODZI Wiosenne roztopy - z powodu znacznej ilości zgromadzonego śniegu i gwałtownego przebiegu roztopów największe wezbrania występują na rzekach górskich, a później w dolinach Wisły i Odry.

5 PRZYCZYNY POWODZI Zatory lodowe – przyczyną jest zablokowanie koryta rzeki przez lód. Są to powodzie zimowe; pamiętna powódź tego typu wystąpiła zimą 1980 r na Narwi i środkowej Wiśle.

6 PRZYCZYNY POWODZI Sztormowe fale oraz silny północny wiatr- wtłaczające wody morskie i wody rzek w głąb ich koryt , co zmienia na pewien czas normalny kierunek spływu wód na południowy . Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są obszary leżące wzdłuż dolnych brzegów rzek i bezpośrednio u ujść tych rzek do morza , a największe straty ponoszą nabrzeża portowe.

7 PRZYCZYNY POWODZI Awarie urządzeń hydrotechnicznych - spiętrzających wodę; tam, zapór i stopni wodnych. Dochodzi do nich głównie wskutek uszkodzenia tych urządzeń lub błędów obsługi.

8 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Ochrona przeciwpożarowa jest obowiązkiem organów państwa i władz samorządowych. Dzięki ich staraniom powstają kosztowne inwestycje. Wały przeciwpowodziowe: wzdłuż najbardziej zagrożonych odcinków rzek

9 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Zbiorniki retencyjne; które przyjmują nadmiar wody w okresie powodzi, a w czasie suszy można z nich zasilić rzeki utrzymując normalny stan wody konieczny np. do żeglugi

10 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Kanały i rowy melioracyjne; nawadniające ziemię w czasie suszy i odprowadzające nadmiar wody w czasie powodzi

11 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Zasilanie możliwie największych obszarów wzdłuż rzek; las znacznie spowalnia rozprzestrzenianie się fali powodziowej i zwiększa przesiąkanie wody do gruntu, wzdłuż mikroskopijnych szczelin w glebie wokół systemów korzeniowych.

12 ZACHOWANIE W CZASIE POWODZI
W czasie powodzi należy; Stale słuchać radia na częstotliwości regionalnej W razie podnoszenia się poziomu wody przenosić się na wyższe kondygnacje budynku lub-jeśli trzeba go opuścić- na tereny położone wyżej. Utrzymywać stałą gotowość do ewakuacji; Nie poddawać się panice i chaosowi; Ostrożnie korzystać z mostów, przepustów i nasypów drogowych; nasiąknięte wodą mogą się zawalić pod ciężarem pojazdu a nawet człowieka.

13 ZACHOWANIE W CZASIE POWODZI
W czasie powodzi nie wolno: Używać wód powodziowych i gruntowych do celów spożywczych i sanitarnych; Poruszać się po terenach zalewowych, jeżeli woda płynie wartkim strumieniem; Zbliżać się do słupów i urządzeń linii energetycznych Należy również pamiętać o zakazie picia wody i spożywania żywności, która miała kontakt z wodą powodziową.

14 EWAKUACJA Przed przystąpienie do ewakuacji zarządzonej przez władze lokalne lub wynikającej z zagrożonej sytuacji należy: Odciąć dopływ gazu , prądu , wody do budynków Ustalić sposób łączności i utrzymywania kontaktu między domownikami; Spakować dobytek,(rzeczy najbardziej przydatne) leki zapas żywności, odzież dokumenty, latarki, radioodbiorniki( w miarę możliwości)telefon komórkowy, radiotelefon; Załadować na własny lub podstawiony środek transportu zwierzęta gospodarskie a w razie konieczności pośpiechu i braku transportu- uwolnić zwierzęta z uwięzi i wypuścić z budynków oraz zagród; Wsiąść na własny lub podstawiony środek transportu i załadować mienie lub pieszo udać się na wskazane miejsce zbiórki.

15 Literatura: Podręcznik Nowa Era „Żyję i działam bezpiecznie”
Podręcznik Operon „ Bezpieczeństwo na co dzień” Internet:


Pobierz ppt "POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody , jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski . Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google