Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody, jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody, jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny."— Zapis prezentacji:

1

2 POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody, jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny leżące nad rzekami i potokami oraz rejony nadmorskie otaczające ujścia rzek do Morza Bałtyckiego.

3 PRZYCZYNY POWODZI Nadmierne opady deszczu - głównie w miesiącach letnich, zwłaszcza w lipcu ostatnio częściej w sierpniu. Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są Tatry Beskidy, Podbeskidzie, Kotlina Kłodzka, obszary w dolinach Wisły i Odry oraz dorzecze Bugu

4 PRZYCZYNY POWODZI Wiosenne roztopy - z powodu znacznej ilości zgromadzonego śniegu i gwałtownego przebiegu roztopów największe wezbrania występują na rzekach górskich, a później w dolinach Wisły i Odry.

5 PRZYCZYNY POWODZI Zatory lodowe – przyczyną jest zablokowanie koryta rzeki przez lód. Są to powodzie zimowe; pamiętna powódź tego typu wystąpiła zimą 1980 r na Narwi i środkowej Wiśle.

6 PRZYCZYNY POWODZI Sztormowe fale oraz silny północny wiatr- wtłaczające wody morskie i wody rzek w głąb ich koryt, co zmienia na pewien czas normalny kierunek spływu wód na południowy. Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są obszary leżące wzdłuż dolnych brzegów rzek i bezpośrednio u ujść tych rzek do morza, a największe straty ponoszą nabrzeża portowe.

7 PRZYCZYNY POWODZI Awarie urządzeń hydrotechnicznych - spiętrzających wodę; tam, zapór i stopni wodnych. Dochodzi do nich głównie wskutek uszkodzenia tych urządzeń lub błędów obsługi.

8 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Ochrona przeciwpożarowa jest obowiązkiem organów państwa i władz samorządowych. Dzięki ich staraniom powstają kosztowne inwestycje. Wały przeciwpowodziowe: wzdłuż najbardziej zagrożonych odcinków rzek

9 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Zbiorniki retencyjne; które przyjmują nadmiar wody w okresie powodzi, a w czasie suszy można z nich zasilić rzeki utrzymując normalny stan wody konieczny np. do żeglugi

10 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Kanały i rowy melioracyjne; nawadniające ziemię w czasie suszy i odprowadzające nadmiar wody w czasie powodzi

11 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Zasilanie możliwie największych obszarów wzdłuż rzek; las znacznie spowalnia rozprzestrzenianie się fali powodziowej i zwiększa przesiąkanie wody do gruntu, wzdłuż mikroskopijnych szczelin w glebie wokół systemów korzeniowych.

12 ZACHOWANIE W CZASIE POWODZI W czasie powodzi należy; Stale słuchać radia na częstotliwości regionalnej W razie podnoszenia się poziomu wody przenosić się na wyższe kondygnacje budynku lub-jeśli trzeba go opuścić- na tereny położone wyżej. Utrzymywać stałą gotowość do ewakuacji; Nie poddawać się panice i chaosowi; Ostrożnie korzystać z mostów, przepustów i nasypów drogowych; nasiąknięte wodą mogą się zawalić pod ciężarem pojazdu a nawet człowieka.

13 ZACHOWANIE W CZASIE POWODZI W czasie powodzi nie wolno: Używać wód powodziowych i gruntowych do celów spożywczych i sanitarnych; Poruszać się po terenach zalewowych, jeżeli woda płynie wartkim strumieniem; Zbliżać się do słupów i urządzeń linii energetycznych Należy również pamiętać o zakazie picia wody i spożywania żywności, która miała kontakt z wodą powodziową.

14 EWAKUACJA Przed przystąpienie do ewakuacji zarządzonej przez władze lokalne lub wynikającej z zagrożonej sytuacji należy: Odciąć dopływ gazu, prądu, wody do budynków Ustalić sposób łączności i utrzymywania kontaktu między domownikami; Spakować dobytek,(rzeczy najbardziej przydatne) leki zapas żywności, odzież dokumenty, latarki, radioodbiorniki( w miarę możliwości)telefon komórkowy, radiotelefon; Załadować na własny lub podstawiony środek transportu zwierzęta gospodarskie a w razie konieczności pośpiechu i braku transportu- uwolnić zwierzęta z uwięzi i wypuścić z budynków oraz zagród; Wsiąść na własny lub podstawiony środek transportu i załadować mienie lub pieszo udać się na wskazane miejsce zbiórki.

15 Literatura: Podręcznik Nowa Era Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik Operon Bezpieczeństwo na co dzień Internet:


Pobierz ppt "POWÓDŹ Zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody, jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google