Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 31 Das Personalpronomen, das Undefinitpronomen, das unpersönliche Pronomen Zaimek osobowy, zaimek nieokreślony, zaimek nieosobowy

3 Zaimek osobowy - das Personalpronomen : ich - ja, du - ty, er - on, sie - ona, es - ono, wir - my, ihr - wy, sie - oni Sie- pan, pani państwo. Zaimki osobowe, die Personalpronomen odmieniają się nieregularnie. Każdy przypadek tworzy się od innego rdzenia. Drugi przypadek jest rzadko używany.

4 1. Nominativ (mianownik) ich 2. Genitiv ( dopełniacz) meiner 3. Dativ (celownik) mir 4. Akkusativ (biernik) mich Mein kleiner Freund hilft mir gern. Mój mały przyjaciel pomaga mi chętnie. Warum fragst du mich ? Ich weiß gar nichts davon. Dlaczego mnie pytasz? Ja nie wiem nic o tym. Gib mir Zeit. Daj mi czas. Verstehst du mich ? Czy rozumiesz mnie? Zeig mir den Weg. Pokaż mi drogę.

5 Das Essen wartet schon auf dich. Jedzenie czeka już na ciebie. 1. Nominativ (mianownik) du 2. Genitiv ( dopełniacz) deiner 3. Dativ (celownik) dir 4. Akkusativ (biernik) dich Wie geht es dir ? Jak się tobie powodzi? Ich würde dich gern näher kennenlernen. Chętnie poznałbym ciebie bliżej. Wie gefällt dir meine neue Frisur? Jak podoba się tobie moja nowa fryzura?

6 1. Nominativ (mianownik) er 2. Genitiv ( dopełniacz) seiner 3. Dativ (celownik) ihm 4. Akkusativ (biernik) ihn Sie wollen unbedingt ihm begleiten. One chcą koniecznie mu towarzyszyć. Ich kenne ihn seit einem Jahr. Znam go od roku. Diese Suppe schmeckt ihm nicht. Ta zupa mu nie smakuje. Du sollst ihm auf die Frage antworten. Ty powinieneś mu odpowiedzieć na pytanie. Ich habe ihn gestern nicht gesehen. Nie widziałam go wczoraj.

7 1. Nominativ (mianownik) sie 2. Genitiv ( dopełniacz) ihrer 3. Dativ (celownik) ihr 4. Akkusativ (biernik) sie Er möchte ihr beim Aufräumen helfen. On chciałby jej pomóc przy sprzątaniu. Der Arzt besucht sie am Nachmittag. Lekarz odwiedzi ją po południu. Der Lehrer erklärt ihr die Aufgabe. Nauczyciel wyjaśnia jej zadanie. Ich hole sie vom Bahnhof ab. Wyjdę po nią na dworzec. Ich suche Frau Kranz. Wo kann ich sie treffen? Szukam pani Kranz. Gdzie mogę ją spotkać?

8 1. Nominativ (mianownik) es 2. Genitiv ( dopełniacz) seiner 3. Dativ (celownik) ihm 4. Akkusativ (biernik) es Das Spielzeug ist für es. Zabawka jest dla niego. Das Kind weint. Die Mutter bringt ihm gleich die Milch. Dziecko płacze. Mama zaraz przyniesie mu mleko. Wo ist mein Buch? Ich kann es nicht finden. Gdzie jest moja książka. Nie mogę jej znaleźć.

9 1. Nominativ (mianownik) wir 2. Genitiv ( dopełniacz) unser 3. Dativ (celownik) uns 4. Akkusativ (biernik) uns Dieses Schlafzimmer passt uns genau. Ta sypialnia dokładnie nam pasuje. Gib uns eine Chance. Daj nam szansę. Gehört uns das Geld? Czy te pieniądze należą do nas? Haben Sie das freie Zimmer für uns ? Czy ma pan dla nas wolny pokój?

10 1. Nominativ (mianownik) ihr 2. Genitiv ( dopełniacz) euer 3. Dativ (celownik) euch 4. Akkusativ (biernik) euch Ich muß euch den Vorzug geben. Muszę wam dać pierwszeństwo. Der Reiseführer zeigt euch die Stadt. Przewodnik pokaże wam miasto. Morgen fahre ich mit euch nach Berlin. Ja pojadę z wami jutro do Berlina. Wir laden euch heute um vier Uhr zum Kaffee ein. Zapraszamy was dzisiaj o czwartej na kawę.

11 1. Nominativ (mianownik) sie 2. Genitiv ( dopełniacz) ihrer 3. Dativ (celownik) ihnen 4. Akkusativ (biernik) sie Sie hat heute die grüne Bluse an. Ona ma dzisiaj na sobie zieloną bluzkę. Ich mag meine Freundin. Ich möchte sie heute abend zu meiner Familie einladen. Lubię moją przyjaciółkę. Chciałbym zaprosić ją dzisiaj wieczorem do mojej rodziny. sie überhaupt Diese Dame spricht so leise. Ich höre sie überhaupt nicht. Ta pani mówi tak cicho. Zupełnie jej nie słyszę jej.

12 1. Nominativ (mianownik) Sie 2. Genitiv ( dopełniacz) Ihrer 3. Dativ (celownik) Ihnen 4. Akkusativ (biernik) Sie Der Blumenstrauß ist von uns für Sie. Bukiet kwiatów jest od nas dla pani. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Życzę panu wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Frau Werner, darf ich Sie heute besuchen? Pani Werner, czy mogę panią dzisiaj odwiedzić? Wie geht es Ihnen ? Jak się państwu powodzi?

13 Zaimek nieosobowy - das unpersönliche Pronomen oznacza nie tylko 3 osobę liczby pojedynczej lecz występuje również: -jako podmiot wyrażający uczucia i postrzeganie -przy czasownikach wyrażających zjawiska natury - w wyrażeniach i zwrotach.

14 Hier ist es schön. Tutaj jest pięknie. Es klopft an die Tür. Słychać pukanie do drzwi Es klopft an die Tür. Słychać pukanie do drzwi. Es schneit. Pada śnieg. Es wird hier gespielt. Tutaj grano. Es warten viele Leute auf den Arzt. Wiele ludzi czekało na lekarza. Es ist heiß. Jest gorąco.

15 Zaimki nieokreślone - die Undefinitpronomen odnoszą się do bliżej nieokreślonych osób lub rzeczy. Należy do nich zaimek man. Tego zaimka nie tłumaczy się samodzielnie lecz tylko w połączeniu z czasownikiem 3 osoby liczby pojedynczej.

16 Hier spricht man Italienisch. Tutaj mówi się po włosku. Man hat uns gesagt, dass du krank bist. Powiedziano nam, że jesteś chory. In diesem Restaurant kann man gut essen. W tej restauracji można dobrze zjeść. Man soll das Fenster zumachen. Powinno się zamknąć okno. Man soll tapfer sein. Trzeba być dzielnym.

17 Inne zaimki nieokreślone- die Undefinitpronomen to : jemand- ktoś etwas- coś viel- dużo niemand- nikt nichts- nic wenig- mało jeder, jede, jedes- każdy, każda, każde macher, manche, manches- niektóry, niektóra, niektóre einer, eine, eines- jeden, jedna, jedno (oznaczają jedną osobę z grupy) keiner, keine, keines- żaden, żadna, żadne alles- wszystko viel- dużo ein paar- parę ein bisschen- trochę ein paar- trochę mehrere- liczni

18 Jemand hat mir schon früher diese Gegend gezeigt. Już ktoś mi wcześniej pokazał tą okolicę. Heute ist niemand bei mir zu Hause. Dzisiaj nie ma nikogo u mnie w domu. Jemand hat mir beim Aussteigen geholfen. Ktoś pomógł mi przy wysiadaniu. Niemand weiss, ob der Direktor schon zum Urlaub gefahren ist. Nikt nie wie czy dyrektor wyjechał już na urlop.

19 Endlich habe ich etwas Gutes zum Schlafen gefunden. Wreszcie znalazłem coś dobrego do spania. Du vestehst nichts. Ty nic nie rozumiesz. Obwohl arbeite ich viel verdiene ich wenig Geld. Chociaż dużo pracuję zarabiam mało pieniędzy. Ich möchte etwas zum Essen kaufen. Chciałabym kupić coś do jedzenia. Hast du heute viel zu tun? Czy masz dzisiaj dużo pracy?

20 Manche haben Probleme, ein Geheimnis zu bewahren. Niektórzy mają problemy z dochowaniem tajemnicy. Manche Schüler lernen fleißig. Niektórzy uczniowie uczą się pilnie. Macher hat schon mir gesagt, daß ich an der Universität studieren soll. Niejeden mi już mówił, że powinienem studiować na uniwersytecie. Manche Leute haben keine Arbeit, obwohl sie immer suchen. Niektórzy ludzie nie mają pracy chociaż jej ciągle szukają.

21 Jede Blume braucht das Licht. Każdy kwiat potrzebuje światła. Jede Mutter soll ihr Kind lieben. Każda matka powinna kochać swoje dziecko. Der Arzt hat jeden Patient untersucht. Lekarz zbadał każdego pacjenta. Das kann doch jedem passieren. To może się przecież każdemu przydarzyć. Ich wasche mich jeden Tag. Myję się codziennie.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google