Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 76 Potsdam Poczdam

3 Potsdam ist die Hauptstadt des Landes Brandenburg. Sie grenzt im Nordosten unmittelbar an Berlin und gehört zur europäischen Metropolregion Berln/Brandenburg. Poczdam jest stolicą Landu Brandenburg. Graniczy na północnym wschodzie bezpośrednio z Berlinem i należy do europejskiej metropolii Berlin/Brandenburg. Potsdam ist bekannt als die Stadt mit den zahlreichen Schloss- und Parkanlagen. Poczdam jest znany jako miasto z licznymi zamkami i parkami.

4 Im Filmpark Babelsberg können Besucher hinter die Kulissen blicken und entdecken, mit welchen Tricks beim Film gearbeitet wird. Hier ist spannende Unterhaltung garantiert. In einmaligen Shows zeigen Stuntmen, Pyrotechniker und Filmtiertrainer ihr Können. W parku filmowym Babelsberg mogą goście zajrzeć za kulisy i poznać triki jakie się stosuje przy produkcji filmu. Jest tutaj zapewniona ciekawa rozrywka. W unikalnym pokazie swoje umiejętności demonstrują kaskaderzy, pirotechnicy i treserzy zwierząt.

5 Schloss Sanssouci – ohne Sorge – war der Lieblingsort von Friedrich dem Großen. Es diente ihm als Sommerresidenz und Lustschloss, in dem er vor allem sein Privatleben genießen wollte. Das Schloss wurde von 1745 bis 1747 auf dem Weinberg errichtet. Zamek Sanssouci - "beztroski" był ulubionym miejscem Fryderyka Wielkiego. Służył mu jako rezydencja letnia i domek letniskowy w którym przede wszystkim chciał się cieszyć życiem prywatnym. Zamek został zbudowany w latach 1745 - 1747 na wzgórzu winnicy.

6 Die Hauser sind unverputzt und haben die weißen Fugen und die Fensterläden. Die Giebeln sind zum Teil geschwungenen. Domy są nieotynkowane i mają białe spoiny oraz okiennice. Szczyty dachowe są częściowo wygięte. Bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt ist das Holländische Viertel. Es besteht aus vier Plätzen mit etwa 150 Backsteinhäusern in holländischem Stil. Dużą popularnością mieszkańców i turystów cieszy się Dzielnica Holenderska. Składa się z czterech placów ze 150 domami z cegły, w stylu holenderskim.

7 er grenzt an... - graniczy z... unmittelbar - bezpośrednio er gehört zu... - on należy do... er ist bekannt als - on jest znany jako zahlreich - liczny ohne Sorge - bez zmartwień der Lieblingsort - ulubione miejsce die spannende Unterhaltung - ciekawa rozrywka das Leben genießen - cieszyć się życiem er besteht aus... - on składa się z... die weißen Fugen - białe spoiny Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

8 Die Planung übernahm der Architekt, der sich an englischen Landhäusern orientierte. Projektem zajął się architekt, specjalizujący się w budowie angielskich domków letniskowych. Im Schloss Cecilienhof fand vom 17 Juli bis zum 2 August 1945 die Potsdamer Konferenz der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs statt. Das Schloss wurde 1914-1917 für den Kronprinzen Wilhelm und dessen Gattin Cecilie erbaut. W zamku Cecilienhof od 17 lipca do drugiego sierpnia roku 1945 miała miejsce konferencja mocarstw zwycięskich drugiej wojny światowej. Zamek wybudowano w latach 1914 - 1917 dla księcia Wilhelma i jego małżonki Cecylii.

9 Der Hauptbau und die Terrasse des Marmorpalais befinden sich direkt am Ufer des Heiligen Sees. Das Schloss wurde Ende des XVIII Jahrhundert erbaut. Nach der Restauration ist eine Vielzahl an Räumen zu besichtigen. Główna budowla i taras Pałacu Marmurowego znajdują się tuż przy brzegu Świętego Jeziora. Zamek zbudowano pod koniec XVIII wieku. Po odrestaurowaniu dostępnych do zwiedzania jest wiele pomieszczeń.

10 Das Krongut Bornstedt liegt in malerischer Umgebung. Es ist heute eines der beliebtesten Ausflugsziele und ein einzigartiger Veranstaltungsort. Man organisiert verschiedenste Konzerte und Märkte während des ganzen Jahres. Krongut Bornstedt leży w malowniczej okolicy. Dzisiaj jednym z ulubionych celów wycieczkowych i jedynym w swoim rodzaju miejscem imprezowym. Organizuje się najprzeróżniejsze koncerty i jarmarki podczas całego roku. Daneben kann man preußische Handgewerke in den Hofläden einkaufen. Obok można kupić w sklepach dworskich rękodzieła sztuki pruskiej.

11 Sehr interessant ist die Unterwasserwelt im Stil eines historischen U-Bootes und das Schmetterlingshaus. Bardzo ciekawy jest świat podwodny w stylu U - bootu i domek motyli. In der Biosphäre in Potsdam gibt es 365 Tage im Jahr Sommer. Über 20.000 prächtige Tropenpflanzen und tropische Temperaturen sorgen für Dschungel-Atmosphäre. Es gibt hier zahlreiche frei lebende Tiere. Ein besonderes Highlight ist das Gewitter mit Blitz und Donner. W biosferze w Poczdamie jest przez 365 dni lato. Ponad 20.000 wspaniałych roślin tropikalnych i wysokie temperatury stwarzają "atmosferę dżungli". Jest tutaj wiele zwierząt żyjących wolno. Prawdziwym przebojem jest burza z błyskawicami i grzmotami.

12 Romantische Weberhäuschen und Straßennamen wie Tuchmacher-, Garn- und Spindelstraße erinnern an die alte Weberkolonie Nowawes, die auf Wunsch Friedrich II. im Jahre 1750 entstand. Romantyczne domki tkaczy i nazwy ulic takie jak: ulica Sukienników, Przędzy, Wrzeciona przypominają dawną osadę tkaczy Nowawes, która powstała w roku 1750 na życzenie Fryderyka II. Hier siedelten sich böhmische Protestanten an. Tutaj osiedlili się protestanci z Czech.

13 der Siegermächte - mocarstwa zwycięskie der Hauptbau - budynek główny direkt am Ufer - tuż przy brzegu heilig - święty eine Vielzahl an Räumen - duża ilość pomieszczeń die malerische Umgebung - malownicze otoczenie einzigartig - jedyny w swoim rodzaju während des ganzen Jahres - podczas całego roku die Tropenpflanzen - rośliny tropikalne zahlreiche Tiere - liczne zwierzęta der Tuchmacher - sukiennik Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

14 Das Bauwerk ist heute einer der schönsten Aussichtspunkte. Budowla jest dzisiaj jednym z najpiękniejszych punktów widokowych. Wegen der schönen Aussicht ließ Friedrich Wilhelm IV nach eigenen Plänen um 1850 das Belvedere auf dem Pfingstberg errichten. Architektonische Anregung für dieses Bauwerk bekam er während seiner Romreise 1829. W powodu pięknych widoków polecił Fryderyk Wilhelm IV w roku 1850 według własnego projektu wybudować Belweder na górze Pfingstberg. Pomysł architektoniczny tej budowli zaczerpnął podczas swojej podróży do Rzymu w roku 1829.

15 Es ist ein reich verzierter Bau mit vergoldeten Figurengruppen musizierender Chinesen. Jest to bogato zdobiony budynek ze złoconymi figurkami muzykujących Chińczyków. Das Chinesische Haus, oder auch Chinesisches Teehaus genannt, ist ein Gartenpavillon im Park Sanssouci in Potsdam. Friedrich der Große ließ das Gebäude zur Ausschmückung seines Gartens errichten. Chiński Dom zwany również Chińską Herbaciarnią jest altanką ogrodową w parku Sanssouci w Poczdamie. Fryderyk Wielki polecił wybudować ten budynek jako ozdobę swojego ogrodu.

16 Friedrich Wilhelm III und der russische Zar Alexander waren innige Freunde. Um dieser Freundschaft Ausdruck zu verleihen ließ Friedrich 1826 die russische Kolonie Alexandrowka erbauen. Fryderyk Wilhelm III i car rosyjski Aleksander byli bliskimi przyjaciółmi. Aby uwiecznić tę przyjaźń polecił Fryderyk w roku 1826 wybudować osadę rosyjską Aleksandrówkę. Heute ist das Ensemble Bestandteil des Weltkulturerbes. Obecnie jest ten zespół budynków częścią światowego dziedzictwa kulturowego.

17 Man kann die Musik von Barock bis Rock auf zahllosen Open-Air- Bühnen hören. Można słuchać muzyki od baroku do rocka na licznych estradach plenerowych. Eines der schönsten Ereignisse in Potsdam ist die jährliche Schlössernacht. Sie findet immer im August statt. Jeden dritten Samstag dieses Monats flanieren Tausende durch die illuminierten Schlösser und Gartenanlagen. Jedną z najpiękniejszych imprez w Poczdamie jest coroczna Noc Pałaców. Odbywa się zawsze w sierpniu. W każdą trzecią sobotę tego miesiąca spaceruje tysiące ludzi przez oświetlone zamki i ogrody.

18 Das Jagdschloss Glienicke wurde 1682–93 von Charles Philippe Dieussart für den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm errichtet. Unter Friedrich I wurde es 1701 im Stil des französischen Barocks umgebaut und verschönert. Zamek myśliwski Glienicke został zbudowany w latach 1682 - 93 przez Charles Philippe Dieussart dla elektora Fryderyka Wilhelma. Za panowania Fryderyka I został w roku 1701 przebudowany w stylu francuskiego baroku i ozdobiony.

19 die schöne Aussicht - piękny widok nach eigenen Plänen -według własnych planów die Anregung - bodziec zur Ausschmückung - do ozdoby ein reich verzierter Bau - bogato zdobiona budowla das Ensemble - zespół budynków jeden dritten Samstag - w każdą trzecią sobotę die illuminierten Schlösser - oświetlone zamki im Stil des Barocks - w stylu barokowym er wurde umgebaut - został przebudowany er wurde verschönert - został ozdobiony Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

20 Die Nikolaikirche am Alten Markt ist mit ihrer aus allen Himmelsrichtungen sichtbaren Kuppel das wohl markanteste Gebäude der Stadt Potsdam. Die Kirche wurde im Jahre 1795 abgebrannt und im Jahre 1830 wiederaufgebaut. Kościół św. Mikołaja przy Starym Targu ze swoją kopułą rzucającą się w oczy ze wszystkich stron świata jest chyba najbardziej charakterystyczną budowlą miasta Poczdamu. Kościół spłonął w roku 1795. Odbudowano go w roku 1830.

21 Die großen Pflanzenhallen sind im Sommer leer und bergen im Winter um die 1000 Pflanzen, die im Sommer im ganzen Park stehen. Duże szklarnie są w lecie puste a w zimie przechowują ok. 1000 roślin, które w lecie rozmieszczone są w całym parku. Das Orangerieschloss ist ursprünglich als Gewächshaus geplant. Es wurde auch ein prächtiger Palast angelegt, der für die Gäste konzipiert war. Pałac Oranżeria był zaplanowany pierwotnie jako cieplarnia. Powstał też wspaniały pałac, który był przeznaczony dla gości.

22 Im Jahre 1770 wurde der siebenjährige Krieg gewonnen. Ein Triumphbogen sollte der Freude darüber Ausdruck verleihen. Das Brandenburger Tor wurde im Zentrum Potsdams errichtet. W roku 1770 zakończyła się zwycięstwem siedmioletnia wojna. Łuk Tryumfalny miał wyrażać radość z tego powodu. Brama Brandenburska została zbudowana w centrum Poczdamu.

23 Die Villa Liegnitz wurde 1841 gebaut. Seinen Namen erhielt das Haus nach der zweiten Gemahlin des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III (1770-1840). Willa Legnica została zbudowana w roku 1841. Swoją nazwę zawdzięcza ten budynek drugiej żonie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III (1770 - 1840). Im Jahre 1824 heiratete Friedrich Wilhelm III die 30 Jahre jüngere Augusta Harrach und verlieh ihr den Titel Fürstin von Liegnitz. W roku 1824 ożenił się Fryderyk Wilhelm III z 30 lat młodszą Agustą Harrach i nadał jej tytuł księżny Legnickiej.

24 Das Nauener Tor ist eines der drei erhaltenen Stadttore von Potsdam. Es wurde 1754 - 1755 erbaut und ist eines der ersten Beispiele der Neogotik auf dem europäischen Kontinent. Brama Nauener Tor jest jedną z trzech zachowanych bram miejskich Poczdamu. Została zbudowana w latach 1754 - 1755 i jest pierwszym przykładem neogotyku na kontynencie Europejskim.

25 am Alten Markt - przy starym targu er wurde abgebrannt - został spalony ursprünglich - pierwotnie ein prächtiger Palast - wspaniały pałac der siebenjährige Krieg - wojna siedmioletnia die zweite Gemahlin - druga małżonka die Fürstin - księżna das Stadttor - brama miejska der Triumphbogen - łuk tryumfalny das Orangerieschloss - pałac - oranżeria den Ausdruck verleihen - dawać wyraz Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google