Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji"— Zapis prezentacji:

1 WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” 1 1 1 1

2 CELE PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE CEL GŁÓWNY
Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka; Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną; Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

3 Adresaci uczniowie gimnazjów (klas I- III) i szkół podstawowych (klas V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie. Koordynatorzy programu Wojewódzcy i Powiatowi - z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Szkolni - ze szkół biorących udział w realizacji programu. Realizatorzy programu Uczniowie, dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, pielęgniarki środowiska szkolnego, władze wojewódzkie i lokalne, społeczność lokalna.

4 CZAS TRWANIA PROGRAMU 2006 - 2012 2012 - 2015
I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja VI edycja VII edycja VIII edycja IX edycja

5 „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!”
Hasło VIII edycji programu „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!” Informacje nt. aktywności fizycznej: Poradnik dla nauczycieli Ulotka Rodzino! Trzymaj Formę! Broszura dla ucznia Strona internetowa programu Biała księga nt. sportu Wytyczne UE nt. aktywności fizycznej Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące masę ciała (BMI) 13-latków, Instytut Matki i Dziecka 2010 r.

6 i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży;
METODA PROJEKTU Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży; Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problemy zdrowego stylu życia całościowo;

7 Projekt edukacyjny - zespołowe, zaplanowane działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

8 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Cele ustalane wspólnie z uczniami; Nawiązanie do realnych znanych uczniom sytuacji; Łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin; Łączenie możliwości gromadzenia wiedzy i kształcenia umiejętności; Dokładnie określone terminy realizacji; Dokładne określenie odpowiedzialności za realizację i podział zadań Instrukcja zawierająca: temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny; Samodzielna praca uczniów indywidualna lub w zespole; Znane kryteria i zasady monitorowania efektów; Rezultaty pracy prezentowane publicznie.

9 Projekty nie mogą być oparte na zakazach
Przedmiotem projektów nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych; Żadne nazwy i znaki handlowe nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji Programu; Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych

10 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Dystrybucja materiałów: grudzień 2013 r.
Nadzór i monitorowanie przebiegu programu: styczeń – grudzień 2014 r. Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu: czerwiec 2014 r.

11 MATERIAŁY EDUKACYJNE Materiały edukacyjne Poradnik dla nauczycieli
Broszurka dla uczniów Ulotka dla rodziców Plakat z Talerzem Zdrowia 11

12 Ministra Edukacji Narodowej Ministra Sportu i Turystyki
Honorowe patronaty: Ministra Zdrowia Ministra Edukacji Narodowej Ministra Sportu i Turystyki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12

13 III edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
DODATKOWE INICJATYWY III edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” 13

14 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Cele Konkursu: 1. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej,  2.  Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji. 3.  Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań. 4.   Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.  14

15 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Adresaci Konkursu: uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w wybranych powiatach województw: kujawsko-pomorskiego lubuskiego podkarpackiego podlaskiego warmińsko-mazurskiego wielkopolskiego 15

16 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Organizacja Konkursu: Konkurs przebiega w trzech etapach: Etap szkolny (początek stycznia 2014 r.)  Etap powiatowy (początek marca 2014 r.) Finał (kwiecień 2014 r.)  pisemny test wiedzy (etap szkolny, etap powiatowy); pisemny test wiedzy oraz część praktyczna (finał) 16

17 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Organizacja Konkursu: Komisja Konkursowa: przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiciel Polskiej Federacji Producentów Żywności, przedstawiciel Rady Naukowej PFPŻ ZP. 17

18 DODATKI DO ŻYWNOŚCI 18

19 DODATKI DO ŻYWNOŚCI Badanie nt. Oczekiwań konsumentów żywności w Unii Europejskiej wykonano na zlecenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) raport - listopad 2010 r. Sondaż przeprowadzono: drogą bezpośredniego wywiadu, w ojczystym języku, na reprezentacyjnej grupie osób, we wszystkich 27 krajach członkowskich Raport EFSA odzwierciedla opinie ponad 500 mln. ludzi w Europie

20 DODATKI DO ŻYWNOŚCI Świeża i smaczna żywność (jedzenie ma być przyjemnością) (58%) Spożywanie posiłków z rodziną i przyjaciółmi (54%) Poszukiwanie przystępnych cen, zaspokajanie głodu (44%) Bezpieczeństwo żywności (37%) Odżywianie (wartość odżywcza, kalorie) (23%)

21 DODATKI DO ŻYWNOŚCI Zagrożenie żywnościowe – największe obawy - pozostałości pestycydów (91(GR) – 67%(A)) - jakość i świeżość żywności (94(LTV) – 66%(IR)) - zatrucia pokarmowe bakteryjne (84(BG) – 77%(CZ)) - dodatki do żywności (barwniki, konserwanty) (79% (PL), 70%(R)) - pozostałości antybiotyków i hormonów (99%(GR), 63%(NL)) - GMO (67%(A))

22

23

24 Substancje dodatkowe mogą być stosowane tylko wtedy kiedy ich użycie jest uzasadnione technologicznie i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

25 Zasady akceptacji stosowania w produkcji żywności
brak zastrzeżeń zdrowotnych udowodnienie konieczności stosowania nie może maskować złej jakości środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd konieczność informowania konsumenta (znakowanie) określenie zakresu stosowania i maksymalnych dawek specyfikacje i wymagania czystościowe stosowanie do żywności dla niemowląt i dzieci maksymalnie ograniczone

26 Dopuszczanie dodatków do żywności do stosowania - na poziomie światowym (JECFA - FAO/WHO) - na poziomie europejskim (EFSA) procedura: 1. badania toksykologiczne (NOAEL) 2. ocena bezpieczeństwa dla człowieka (ADI) 3. analiza ryzyka 4. ustalanie zakresu stosowania (maksymalne dawki, warunki) 5. wprowadzenie do przepisów prawa żywnościowego (listy pozytywne, grupy środków spożywczych, wymagania czystościowe, dawkowanie, znakowanie, warunki stosowania, ograniczenia itp.)

27 Aktualne ustawodawstwo Unii Europejskiej dot. dodatków do żywności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności nr 1332/2008 w sprawie enzymów nr 1334/2008 w sprawie środków aromatycznych nr 1331/2008 ustanawiające procedury wydawania zezwoleń na stosowanie substancji dodatkowych

28 Komunikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16 lipca 2013 r. Stosowanie substancji dodatkowych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce,  jest od wielu lat uregulowane przepisami. Celem tych aktów prawych jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentowi, który spożywa żywność zawierającą substancje dodatkowe.

29 Dziękuję za uwagę 29 29 29 29


Pobierz ppt "WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google