Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODUŁ A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODUŁ A."— Zapis prezentacji:

1 MODUŁ A

2 Struktura respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) według okresu pozostawania bez pracy od czasu zakończenia ostatniej pracy/nauki (N=500;w%)

3 Struktura respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) według stażu pracy (N=500;w%)

4 W ilu miejscach pracował/a Pan/i do tej pory
W ilu miejscach pracował/a Pan/i do tej pory? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=454;w%)

5 Struktura respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) według miejsca ostatniego zatrudnienia (N=454;w%)

6 Powody utraty ostatnio wykonywanej pracy – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=454;w%)

7 MODUŁ B

8 Czy interesuje się Pan/i sytuacją na regionalnym rynku pracy
Czy interesuje się Pan/i sytuacją na regionalnym rynku pracy? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

9 Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje na temat regionalnego rynku pracy? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=470;w%)

10 Znajomość instytucji rynku pracy wspomagających osoby bezrobotne w znalezieniu zatrudnienia – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

11 Czy w ciągu ostatnich 2 lat korzystał/a Pan/i bądź obecnie korzysta ze wsparcia instytucji rynku pracy? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

12 Ze wsparcia których instytucji rynku pracy Pan/i korzystał/a w ciągu ostatnich 2 lat lub obecnie korzysta? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=331;w%)

13 Ocena skuteczności poszczególnych form wsparcia w znalezieniu pracy dokonana przez osoby długotrwale bezrobotne - średnia (skala 1 – 5) wogóle nieskuteczne bardzo skuteczne

14 Najważniejsze działania, jakie powinny podjąć instytucje rynku pracy aby skutecznie pomóc osobom długotrwale bezrobotnym znaleźć zatrudnienie (N=500;w%)

15 MODUŁ C

16 Sposoby poszukiwania pracy przez osoby długotrwale bezrobotne (N=500;w%)

17 Powody niepowodzeń w poszukiwaniu pracy przez osoby długotrwale bezrobotne (N=500;w%)

18 Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i skorzystać z pomocy instytucji rynku pracy w celu znalezienia zatrudnienia? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

19 Z pomocy której/których instytucji planuje Pan/i skorzystać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=373;w%)

20 Czynniki mające wpływ na poszukiwanie zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne (N=500;w%)

21 Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

22 MODUŁ D

23 Struktura respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) według wykształcenia (N=500;w%)

24 Posiadane kwalifikacje przez osoby długotrwale bezrobotne (N=500;w%)

25 Posiadanie innych umiejętności/cech przez osoby długotrwale bezrobotne (N=500;w%)

26 Czy w ciągu ostatnich 2 lat podejmował/a Pan/i jakieś działania bądź obecnie podejmuje w celu podniesienia własnych kwalifikacji/umiejętności? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%) Jakie? szkolenie/kurs - 65,9% samokształcenie - 20,4% studiowanie - 16,8% nauka w szkole dla dorosłych – 9,0% Dlaczego? brak środków finansowych – 58,4% brak czasu spowodowany obowiązkami rodzinnymi – 24,9% brak atrakcyjnych/ciekawych ofert szkoleń/kursów-16,4% nie mam takiej potrzeby – 10,6% brak chęci/motywacji do podnoszenia kwalifikacji – 5,5% trudno powiedzieć – 3,3%

27 Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i podjąć działania w celu podniesienia własnych kwalifikacji/umiejętności? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%) Jakie? szkolenie/kurs – 85,9% samokształcenie – 7,3% studiowanie – 6,4% nauka w szkole dla dorosłych – 3,2% Dlaczego? brak środków finansowych – 44,8% nie mam takiej potrzeby – 18,3% brak czasu spowodowany obowiązkami rodzinnymi – 17,5% brak atrakcyjnych/ciekawych ofert szkoleń/kursów - 17,5% trudno powiedzieć – 12,3% brak chęci/motywacji do podnoszenia kwalifikacji – 5,6%

28 Szkolenia/kursy* w jakich uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne w ciągu ostatnich 2 lat (N=110;w%) *zaprezentowano najczęstsze wskazania respondentów

29 Szkolenia/kursy* jakie planują odbyć osoby długotrwale bezrobotne w ciągu najbliższych 12 miesięcy (N=189;w%) *zaprezentowano najczęstsze wskazania respondentów

30 MODUŁ E

31 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: wykształcenie - wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

32 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: doświadczenie zawodowe - wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

33 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: posiadane kwalifikacje* - wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%) *zaprezentowano najczęstsze wskazania respondentów

34 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: posiadane inne umiejętności/cechy* - wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%) *zaprezentowano najczęstsze wskazania respondentów

35 Czy pracodawcy traktują osoby długotrwale bezrobotne na równi z innymi kandydatami do pracy? (N=500;w%)

36 Dlaczego pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby długotrwale bezrobotne? (N=302;w%)

37 Ocena ważności poszczególnych cech/umiejętności jakie powinien posiadać potencjalny kandydat do pracy dokonana przez osoby długotrwale bezrobotne– (skala 1 – 5) zupełnie nieważne bardzo ważne

38 MODUŁ F

39 W jakim zawodzie zamierza Pan/i podjąć pracę
W jakim zawodzie zamierza Pan/i podjąć pracę? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

40 Czy obecnie podjąłby/podjęłaby Pan/i pracę: (N=500;w%) wskazania osób długotrwale bezrobotnych

41 W jakiej odległości od miejsca swojego zamieszkania byłby/aby Pan/i skłonny/a podjąć pracę dojeżdżając* do miejsca zatrudnienia? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%) *dojazd w jedną stronę w kilometrach

42 Gdzie planuje Pan/i podjąć pracę
Gdzie planuje Pan/i podjąć pracę? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=500;w%)

43 Czy bierze Pan/i pod uwagę możliwość podjęcia pracy zarobkowej za granicą? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=486;w%)

44 Na jak długo ewentualnie chciałby/aby Pan/i wyjechać za granicę w celach zarobkowych? – wskazania osób długotrwale bezrobotnych (N=138;w%)

45 METRYCZKA

46 Struktura respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) według wieku (N=500;w%)

47 Stan cywilny respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) (N=500;w%)

48 Miejsce zamieszkania respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) (N=500;w%)
Małe miasteczko (do 20 tys. mieszkańców) – 5,5% Średniej wielkości miasto (pow. 20 do 100 tys. mieszkańców) – 35,1% Duże miasto (pow. 100 do 500 tys. mieszkańców) – 59,4%

49 Główne źródła dochodu respondentów (osób długotrwale bezrobotnych) (N=500;w%)


Pobierz ppt "MODUŁ A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google