Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkół Twórczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkół Twórczych."— Zapis prezentacji:

1 30 lat Towarzystwa Szkół Twórczych

2 Początki TST Wizyta dyr. Zbigniewa Drygalskiego w LX LO.
Panie dr.Danuta Nakoneczna i dyr.Edyta Bolikowska prowadzą pierwsze rozmowy o współpracy LX LO z innymi szkołami. Pierwsze wzmianki w prasie o TST Dyr. Jolanta Lipszyc podejmuje zobowiązanie

3 Podstawowe cele TST tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych; upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego; pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela; wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności; tworzenie szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków; wypracowywanie skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli; otaczanie indywidualną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się; wykrywanie i wspomaganie w rozwoju szczególnie uzdolnionych; gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

4 Struktura TST - 1983r – 11 Liceów Ogólnokształcących nawiązuje współpracę z LX LO w Warszawie. 1983 r– 1993 r TST rozrasta się do 30 Liceów Ogólnokształcących, z których każde opiekuje się jedną szkołą podstawową miejską i jedną wiejską Opiekunem naukowym szkół podstawowych jest dr. Krystyna Chałas. 1993r- powstaje SSA 1999r – w wyniku reformy oświaty w TST pozostaje 31 Liceów Ogólnokształcących, przy których tworzone są gimnazja. 2002r – powstaje Federacja Stowarzyszeń TST i SSA. Na bazie szkół TST i SSA powstaje 16 stowarzyszeń regionalnych ( Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych i Stowarzyszenia na rzecz Zdolnych).

5 Ważniejsze przedsięwzięcia
TST tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami przekształcającymi tradycyjne, zunifikowane systemy szkolne na zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań; upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także wśród szkól, nauczycieli, uczniów i rodziców idei nowatorstwa pedagogicznego; pobudzanie nowatorstwa, ambicji pedagogów, stosowanie zachęt moralnych i materialnych, służenie radą tym, którzy poszukują jak najlepszych metod nauczania i wychowania młodzieży; Ogólnopolska Biesiada Poetycka; organizowanie turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół zrzeszonych; organizowanie ogólnopolskich konkursów matematycznych i przyrodniczych dla gimnazjów przy liceach TST; wspólne konferencje samorządowe; wypracowanie koncepcji nowoczesnego kierowania szkołą ;  opracowanie wybranych zagadnień programowo-metodycznych z kształcenia humanistycznego, przyrodniczego, matematycznego, języków obcych.

6 Wybrane publikacje TST
Towarzystwo wydało własnym nakładem 16 pozycji książkowych oraz wiele biuletynów edukacyjnych

7 Grażyna Złocka-Korzeniewska – przewodnicząca TST w latach 1998-2000
Zbigniew Drygalski – przewodniczący TST w latach Stefan Gul- przewodniczący TST w latach Grażyna Złocka-Korzeniewska – przewodnicząca TST w latach Dr Danuta Nakoneczna –założyciel i opiekun naukowy TST Jolanta Lipszyc – przewodnicząca TST w latach Włodzimierz Sacewicz – przewodniczący TST od roku 2006

8 Ogólnopolski Ranking Liceów 2011
Pozycja Nazwa szkoły Miasto Olimpiady Matura Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe 1 Liceum Akademickie UMK w Toruniu Toruń 100 97,51 98,29 2 III LO im. Marynarki Wojennej RP Gdynia 77,52 96,86 3 LO Nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław 59,95 94,59 85,28 4 XIII LO z ZS Ogólnokształcących Szczecin 83,18 95,24 70,81 5 V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 59,54 93,81 68,20 6 I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź 53,73 94,17 80,27 7 III LO im. Władysława IV Warszawa 47,49 95,77 73,10 8 Liceum Ogólnokształcące Bielsko-Biała 56,60 96,43 61,84 9 XIV LO. Im Stanisława Staszica 30,93 95,30 79,32 10 XVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 14,04 84,19

9 Uczniowie wytypowani na olimpiady międzynarodowe w roku 2012
LIII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna - Argentyna 8-16 VII 2012r. Maciej Dulęba XIV LO im.Polonii Belgijskiej Wrocław Igor Kotrasiński XIV LO im.Stanisława Staszica Warszawa Wojciech Nadora XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa Łukasz Bożyk VI LO im. Tadeusza Rejtana Warszawa Karol Kaszuba XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa Michal Zając V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków XLIII Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna - Estonia VII 2012r. Kacper Oreszczuk VI LO im.Jana Kochanowskiego Radom Michał Pacholski XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa Bartłomiej Zawolski XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa Jan Rydzewski V LO im. Józefa Poniatowskiego Warszawa Filip Ficek V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków

10 XLIII Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna - USA 12-21 VII 2012r.
Kamil Adamczyk I LO im.Mikołaja Kopernika Łódź Grzegorz Rak II LO im. Stefana Batorego Warszawa Paweł Błaszczyk IX LO im. Cypriana Norwida Częstochowa Szymon Wrzesień Liceum Sióstr Prezentek Warszawa XXIII Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna - Singapur VII 2012r. Michal Kania III LO im. Adama Mickiewicza Tarnów Xavier Dobrzański XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław Daniel Meklich III LO im.Marii Skłodowskiej-Curie Opole Hubert Majcherski I LO im. Stefana Żeromskiego Kielce IX Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna - Niemcy 25VII-5 VIII 2012r. Wojciech Kaczmarczyk V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków Tomasz Winter VIII LO im. Władysława IV Warszawa Kosma Nykiel I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź Piotr Siwek I LO im. K.Brodzińskiego Tarnów

11 VI Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna - Korea 5-15 IX 2012r.
XXIV Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna - Włochy IX 2012r. Karol Farbiś VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom Wojciech Nadara XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa Bartłomiej Dudek XIV LO im. Polonii Belgijske j Wrocław Piotr Kuropatwa V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków VI Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna - Korea IX 2012r. Filip Ficek V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków Jakub Klecki I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź Aleksandra Hamanowicz Liceum Akademickie Toruń Kacper Bucki LO im. Stanisława Wyspiańskiego Kęty Przemysław Kuta I LO im. K.Brodzińskiego Tarnów XX Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna - Norwegia V 2012r. Piotr Będkowski VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom Aleksandra Kubik XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław 34 uczniów wytypowanych na olimpiady międzynarodowe w 2012 roku pochodzi z 18 liceów spośród 3000 liceów działających w naszym kraju. Wśród 34 uczniów wytypowanych na olimpiady międzynarodowe w 2012r., 27 pochodzi ze szkół TST i SSA, 7 z innych szkół.

12 Spiritus movens przedsięwzięcia dr Danuta Nakoneczna
twórca i opiekun naukowy


Pobierz ppt "1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkół Twórczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google