Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Farmaceutyczny Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients) Joanna Zagrodzka Zakład Analityki Badawczej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Farmaceutyczny Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients) Joanna Zagrodzka Zakład Analityki Badawczej,"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Farmaceutyczny Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients) Joanna Zagrodzka Zakład Analityki Badawczej, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

2 Instytut Farmaceutyczny Badania analityczne stosowane do oceny jakości API 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API 1.Tożsamość 2.Ocena czystości związki organiczne związki nieorganiczne 3.Zawartość 4.Rozkład wielkości i kształtu cząstek

3 Instytut Farmaceutyczny Tożsamość 1.IR, MS, NMR, rentgenowska struktura monokrystaliczna 2.Tożsamość polimorficzna XRPD, DSC 3.Metoda HPLC/UPLC 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

4 Instytut Farmaceutyczny Ocena czystości czystość + badania stresowe + HPLC/MS HPLC/UPLC czystość enancjomeryczna Związki organiczne GC/MS GC TGA FID/head space zawartość wody Związki nieorganiczne popiół siarczanowy metale ciężkiekatalizatory (ICP-MS) 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API wg. Ph. Eu.

5 Instytut Farmaceutyczny Zawartość Rozkład wielkości i kształtu cząstek 1.Zawartość – metoda HPLC/UPLC 2.Rozkład wielkości i kształtu cząstek technika dyfrakcji laserowej analiza mikroskopowa 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

6 Instytut Farmaceutyczny Polimorfizm Zjawisko występowania substancji w fazach różniących się typem sieci krystalicznej lub parametrami charakteryzującymi komórkę elementarną. 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

7 Instytut Farmaceutyczny Polimorfizm Charakterystyka odmian polimorficznych 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Ten sam skład chemicznyRóżne właściwości fizyczne: temperatura topnienia prędkość rozpuszczania - biodostępność współczynnik załamania światła kolor twardość przewodnictwo

8 Instytut Farmaceutyczny Polimorfizm Metody analityczne Proszkowa dyfrakcja rentgenowska (XRPD)Proszkowa dyfrakcja rentgenowska (XRPD) Spektroskopia Podczerwieni (IR)Spektroskopia Podczerwieni (IR) Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC)Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC) Analiza Termo-Optyczna (TOA)Analiza Termo-Optyczna (TOA) Spektroskopia RamanaSpektroskopia Ramana Spektroskopia NMR ciała stałegoSpektroskopia NMR ciała stałego Pomiary rozpuszczalnościPomiary rozpuszczalnościoraz Analiza Termograwimetryczna (TG)Analiza Termograwimetryczna (TG) Mikroskopia SkaningowaMikroskopia Skaningowa Mikroskopia StereoskopowaMikroskopia Stereoskopowa 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

9 Instytut Farmaceutyczny Proszkowa dyfrakcja rentgenowska Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem metody XRPD 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10 Instytut Farmaceutyczny Dyfraktogramy proszkowe dla produktu leczniczego

11 Instytut Farmaceutyczny Proszkowa dyfrakcja rentgenowska Diagnostyka pseudopolimorfizmu 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Diagnostyka pseudopolimorfizmu

12 Instytut Farmaceutyczny Metody spektroskopowe 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem metody IR

13 Instytut Farmaceutyczny Metody spektroskopowe 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem metody IR

14 Instytut Farmaceutyczny Metody spektroskopowe - produkt leczniczy 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

15 Instytut Farmaceutyczny FORMA I Mieszaniny placeba z substancją FIO: 100% FORMY I 98% FORMY I + 2% FORMY II 95% FORMY I + 5% FORMY II 90% FORMY I + 10% FORMY II 85% FORMY I + 15% FORMY II 100% FORMY II – tabletka handlowa TABLETKI zawierające FIO FORMA I METODA FTIR – zawartość FIO FORMA II Zakres diagnostyczny – widma FTIR 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

16 Instytut Farmaceutyczny Metody analizy termicznej Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Forma I Forma II Temperatura topnienia, ºC (wg. ekstrapolacji piku) 184.7178.8 Temperatura topnienia, ºC (wg. onset) 180.7176.7 Entalpia topnienia, J/g7884 polimorfizm pseudopolimorfizm

17 Instytut Farmaceutyczny Metody analizy termicznej 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

18 Instytut Farmaceutyczny Ogląd morfologiczny faz 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

19 Instytut Farmaceutyczny Polimorfizm - podsumowanie Polimorfizm – konieczna do identyfikacji i badania cecha substancji farmaceutycznychPolimorfizm – konieczna do identyfikacji i badania cecha substancji farmaceutycznych Pełna diagnostyka polimorfizmu wymaga stosowanie zarówno metod wzajemnie komplementarnych jak i metod uzupełniającychPełna diagnostyka polimorfizmu wymaga stosowanie zarówno metod wzajemnie komplementarnych jak i metod uzupełniających Zastosowanie metod dyfrakcji rentgenowskiej, IR i DSC umożliwia jakościową i ilościową analizę czystości polimorficznej substancji farmaceutycznych jak również API w formie lekuZastosowanie metod dyfrakcji rentgenowskiej, IR i DSC umożliwia jakościową i ilościową analizę czystości polimorficznej substancji farmaceutycznych jak również API w formie leku 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

20 Instytut Farmaceutyczny Wytwarzanie Substancji Farmaceutycznej API a Potencjalne Zanieczyszczenia 10. 06. 2010. Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API * M.D.Argentine, P.K.Owens, B.A.Olsen, AdvancedDrugDeliveryReviews59 (2007) 12-28 Nowa droga wytwarzania Zmiana profilu zanieczyszczeń Opracowanie nowych metod stosowane w ocenie jakości API Walidacja metod analitycznych Surowiec1 Półprodukty 1 Surowiec 2 BP1, BP2… + Substancja farmaceutyczna D1, D2, D3… SM zanieczyszczenia surowca prowadzące do zanieczyszczeń półproduktów INT i substancji API BP uboczne produkty reakcji D produkty degradacji * *SCHEMAT PROCESU WYTWARZANIA(SM2) (INT) (API)

21 Instytut Farmaceutyczny Metody HPLC w procesie wytwarzania API substancja aktywna (API) Czystość chemiczna Czystość enancjomeryczna Zawartość Wymagania: LOQ < poziom raportowania -ustalany Rs 1.5 As (0.8-1.5) Liniowość LOQ-120% Wymagania: Rs 1.5 As (0.8-1.5) Liniowość 80- 120% Precyzja RSD <0.85% Wymagania: LOQ < poziom raportowania (0,05% lub 0,03%) Rs 1.5 As 0.8-1.5 RF (0.8-1.2) Liniowość LOQ-120% Wymagania: LOQ < poziom raportowania ustalany np.: 1% Rs – brak wytycznych As – brak wytycznych RF 0.8-1.2 kontrola międzyoperacyjna (IPC) półprodukty (INT) materiały wyjściowe (SM) European Pharmacopoeia 6.4 2.2.46 Chromatographic separation techniques ICH (International Conference of Harmonisation) 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

22 Instytut Farmaceutyczny Porównanie HPLC / UPLC - Czas analizy: 35min - Rozdzielczość: 10.6 i 4.8 - Sprawność: w granicach 4000-5000 pt 1. HPLC 2. UPLC - Czas analizy: 5min - Rozdzielczość: 17,5 i 6,0 - Sprawność: w granicach 4000-7000 pt - Czas analizy: o 86% krótszy - Zużycie eluentu: o 91% mniej - Rozdzielczość: o 50% i 20% wyższa 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

23 Instytut Farmaceutyczny Wykorzystanie HPLC/MS/MS w badaniach substancji aktywnej 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Potwierdzenie struktury chemicznej związku Najskuteczniejsza metoda identyfikacji i oznaczania związków o niskich stężeniach, w mieszaninach np. zanieczyszczenia w API i formie leku Weryfikacja selektywności metod LC Analiza widm fragmentacyjnych pozwala na identyfikację badanych zanieczyszczeń Ograniczenia detekcji MS: Diastereoizomery, nierozróżnialne dla MS (bez wzorców) Słabo jonizujące związki (dla detektorów z jonizacją ESI i APCI)

24 Instytut Farmaceutyczny Analiza HPLC 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Zanieczyszczenia poniżej dopuszczalnego poziomu Zanieczyszczenie powyżej dopuszczalnego poziomu. Wymaga identyfikacji API

25 Instytut Farmaceutyczny Analiza HPLC/MS identyfikacja jonu molekularnego 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Chromatogram w trybie skanowania

26 Instytut Farmaceutyczny Analiza HPLC/MS/MS fragmentacja zanieczyszczenia i API 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Widmo fragmentacyjne API (znanego związku) Widmo fragmentacyjne nieznanego zanieczyszczenia

27 Instytut Farmaceutyczny Pomiar rozkładu wielkości i kształtu cząstek technikami dyfrakcji laserowej i analizy mikroskopowej 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Dlaczego mierzymy wielkość cząstek? Kontrola jakości i rozwój technologii formy leku - przemysł farmaceutyczny

28 Instytut Farmaceutyczny 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Pomiar rozkładu wielkości i kształtu cząstek techniką dyfrakcji laserowej Informacje podstawowe Metodologia pomiarów wielkości cząstek metodą dyfrakcji lasesowej objęta jest normą: ISO 13320 -1 Particle size analysis – Laser diffraction methods European Pharmacopeia § 2.9.31 USP § 429

29 Instytut Farmaceutyczny Pomiar rozkładu wielkości cząstek 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API 1.Przygotowanie odpowiednio zdyspergowanej próbki 2.Zebranie informacji - danych surowych - jak światło zostało rozproszone przez cząstki próbki 3.Analiza danych surowych przy użyciu odpowiednich teorii – określenie wielkości cząstek jakie mogły wytworzyć zarejestrowany wzór rozpraszania światła

30 Instytut Farmaceutyczny Odpowiednia dyspersja próbki przed włączeniem u/s w trakcie działania u/s po wyłączeniu u/s Wykrestrendudyspersji Wykres trendu dyspersji OBSZAR plateau 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

31 Instytut Farmaceutyczny 10% 20% 30% 40% 60% 50% 70% 80% 90% 100% d(0,1) d(0,9) d(0,5) d [ m] Udział objętościowy danej frakcji w całości [%] Określenie rozkładu wielkości cząstek 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

32 Instytut Farmaceutyczny Statystyki rozkładu wielkości cząstek 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API d(0,1) lub (x 10 ) - średnica kulki ekwiwalentnej odpowiadająca 10% rozkładu wielkości cząstek d(0,9) lub (x 90 ) - średnica kulki ekwiwalentnej odpowiadająca 90% rozkładu wielkości cząstek d(0,5) lub (x 50 ) – średnica kulki ekwiwalentnej odpowiadająca medianie rozkładu wielkości cząstek

33 Instytut Farmaceutyczny Analiza kształtu i wielkości cząstek Dla cząstek o nieregularnym kształcie charakterystyka wielkości cząstek musi również zawierać informacje o rodzaju mierzonej średnicy i kształcie cząstek Dla cząstek o nieregularnym kształcie charakterystyka wielkości cząstek musi również zawierać informacje o rodzaju mierzonej średnicy i kształcie cząstek European Pharmacopoeia § 2.9.37 European Pharmacopoeia § 2.9.37 USP 776 USP 776 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

34 Instytut Farmaceutyczny Mikroskopowa automatyczna analiza kształtu cząstek KolistośćWydłużenieAspect ratio D [n,0.5] B0.7930.3620.636 A0.4640.6570.341 Szacunkowy objętościowy rozkład wielkości cząstek, m D [v,0.1]D [v,0.5]D [v,0.9] B13.8730.3653.14 A11.2524.2047.02

35 Instytut Farmaceutyczny Porównanie techniki analizy obrazu i dyfrakcji laserowej 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API Mikroskop automatycznyDyfrakcja laserowa Liczbowa i objętościowa dystrybucja cząstek Objętościowa dystrybucja cząstek Wysoka czułość drobnych cząstekWysoka czułość dużych cząstek Mała ilość próbki do badaniaDuża ilość próbki do badania Specyficzna, szczegółowa charakterystyka poszczególnych cząstek Szybka charakterystyka populacji cząstek Wysoka rozdzielczość, czułość, elastyczność i powtarzalność Dobra powtarzalność i elastyczność Precyzyjne morfologiczne informacjeSzerokie rozkłady wielkościowe Badania, diagnostyka, weryfikacja i walidacja metod rutynowych Analiza rutynowa

36 Instytut Farmaceutyczny Współautorzy Wioleta Maruszak Maria Puchalska Katarzyna Filip Tomasz Giller Anna Zielińska Magdalena Glice Katarzyna Korczak Andrzej Kutner 10. 06. 2010 Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API


Pobierz ppt "Instytut Farmaceutyczny Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients) Joanna Zagrodzka Zakład Analityki Badawczej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google