Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1 Instruments for implementing FP6 priority themes Instrumenty priorytetów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1 Instruments for implementing FP6 priority themes Instrumenty priorytetów."— Zapis prezentacji:

1 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1 Instruments for implementing FP6 priority themes Instrumenty priorytetów tematycznych 6PR (wersja na marzec 2002)

2 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 2 Instruments for implementing FP6 priority themes Zróżnicowane instrumenty (1) UProjekty zintegrowane USieci doskonałości UArticle 169 (wspólna realizacja programów narodowych) UStairway of excellence +celowe projeky badawcze +akcje koordynujace UAkcje wspierające

3 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 3 Instruments for implementing FP6 priority themes Zróżnicowane instrumenty (2) UNowe instrumenty (Projekty Zintegrowane i Sieci Doskonałości) charakteryzujące się zdolnością do: +osiągnięcia masy krytycznej niezbędnej do realizacji ambitnych celów +wytworzenia efektów strukturyzacji i integracji badań na poziomie europejskim

4 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 4 Instruments for implementing FP6 priority themes Nowe instrumenty (1) UUproszczenia i ułatwienia +zminimalizowanie kosztów +przyspieszenie procedur, zwłaszcza czas do zawarcia kontraktu UElastyczność i dostosowanie +możliwość dostosowania instrumentów do wykorzystania w priorytetach tematycznych +umożliwienie wprowadzania zmian w czasie realizacji

5 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 5 Instruments for implementing FP6 priority themes Nowe instrumenty (2) UWzrost niezależności zarządzania +eliminacja zbędnego mikrozarządzania UZmiana sposobu monitorowania przez Komisję +od szczegółowego monitoringu na starcie (5PR) +do bardziej strategicznego monitoringu na zakończenie (wyników) UPrzy zachowaniu interesu społecznego i ochronie interesów Wspólnoty

6 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 6 Instruments for implementing FP6 priority themes Projekty zintegrowane Cel UPrzeznaczone do tworzenia wiedzy wymaganej przy realizacji prioritetów tematycznych +przez zgromadzenie masy krytycznej niezbędnych działań i środków +osiąganie ambitnych, jasno zdefiniowanych celów: naukowych i technologicznych UKażdy IP powinien zmierzać do +podniesienia konkurencyjności badań europejskich +rozwiązywania istotnych zagadnień społecznych

7 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 7 Instruments for implementing FP6 priority themes Projekty zintegrowane tryby postępowania UWybór na podstawie ogłaszonych zaproszeń do składania projektów i ocen niezależnych ekspertów (peer review) UFinansowanie do poziomu kilkdziesięciu millionów jako dotacja do budżetu +płacona jako wkład do faktycznych kosztów +typowy okres realizacji trzy do pięciu lat (dłużej - w zależności od potrzeb)

8 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 8 Instruments for implementing FP6 priority themes Sieci Doskonałości Cel UPrzeznaczone do umacniania i rozszerzania doskonałości w wybranych tematach badawczych +przez połączenie we wspólną sieć masy krytycznej środków i doświadczeń koniecznych do stania się światową potęgą +połączony program działałań przede wszystkim skierowany na tworzenie postępu i trwałej integracji działałań partnerów sieci i jednocześnie na rozwijanie wiedzy w danych obszarach UAdresowane są do (obecnie) rozproszonych badań europejskich

9 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 9 Instruments for implementing FP6 priority themes Sieci Doskonałości tryby postępowania UWybór na podstawie ogłaszonych zaproszeń (open call) i ocen niezależnych ekspertów (peer review) UFinansowanie do poziomu kilku milionów rocznie +na okres realizacji pięciu lat lub więcej, przy konieczności kontynuacji współpracy po zakończeniu finansowania UE +jako ustalony grant na integrację, płacony w rocznych ratach

10 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1010 Instruments for implementing FP6 priority themes Artykuł 169 Cel UUmożliwienie Wspólnocie współuczestnictwa w narodowych programach badawczych UPotencjalnie najsilniejszy instrument +IPs i NoEs integrują indiwidualnych wykonawców badań +Artykuł 169 integruje programy narodowe

11 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc1 Instruments for implementing FP6 priority themes Artykuł 169 Tryby postępowania UMoże być trudny w użyciu (dla dużej liczby projektów) +każdy wymaga połączonej inicjatywy programów narodowych i Komisji +długi i złożony proces podejmowania decyzji: wspólna decyzja Rady i Parlamentu przy każdym projekcie +dotąd nie sprawdzony

12 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1212 Instruments for implementing FP6 priority themes Stairway of excellence Cel UPrzeznaczony do łagodnego przejścia z tradycyjnych do nowych instrumentów +przez wspieranie działań badawczych o mniejszych rozmiarach i ambicjach +w szczególności badań wykonywanych przez mniejsze instytucje, SMEs i uczestników z krajów kandydujących

13 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1313 Instruments for implementing FP6 priority themes Stairway of excellence Tryby postępowania USkładają się z dwóch instrumentów +celowe projekty badawcze przeniesione z 5 PR shared cost projektów RTD +akcje koordynacyjne przeniesione z 5 PR concerted actions/thematic networks

14 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1414 Instruments for implementing FP6 priority themes działania wspierające UPrzeniesiona z 5PR forma Acc.M. +na przykład konferencje, seminaria, prace studialne i analizy, grupy ekspertów, wsparcie działań dodatkowych, upowszechnianie, działania informacyjne i komunikacja

15 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1515 Instruments for implementing FP6 priority themes Kolejność działań UKonkursy na projekty z określeniem które instrumenty mają być użyte, ale też U Od początku IPs i NoEs będą miały pierwszeństwo +do wprowadzania tych tematów, które zostały wybrane +jednocześnie utrzymane projekty badawcze i działania koordynacyjne UW 2004, niezależna ocena wykorzystywania instrumentów +może prowadzić do skorygowania ich ważności


Pobierz ppt "05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research Instruments.doc 1 Instruments for implementing FP6 priority themes Instrumenty priorytetów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google