Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV spotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV spotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 IV spotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Grzegorz Mródź Stryków

2 Tabela punktowa – zmiany
Cele zmian w punktacji: Wsparcie i dodatkowy czas dla Partnerów, którym nie udało się do 2005 roku osiągnąć zakładanego poziomu obrotów oraz zaangażowania w handel sprzętem. Nie planujemy rozwiązania umów z tych powodów jednak będzie to miało większy wpływ na ocenę niż poprzednio. Podtrzymanie nacisku na utrzymanie poziomu obrotów z puli punktów za przyrost obrotów (ważne dla firm, które bardzo blisko współpracują z KAMSOFT) Nadal duży nacisk na pozyskiwanie klientów do krajowych projektów KAMSOFT KS-ABD KS-HBD Neostrada Zgodnie z zapowiedziami przeniesienie części punktów z pozyskiwania nowych klientów do pozycji utrzymanie W następnym okresie wprowadzenie nacisku na pozyskiwanie użytkowników do systemów Wykorzystanie punktów z obszarów nie wykorzystanych do promocji wyselekcjonowanych produktów IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

3 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Progi obrotów 2007 Dealerzy (Grupa Partnerska 1, 2) ,000 zł Partnerzy Handlowi (3, 4, 5) ,000 zł Kandydaci na Partnerów Strategicznych (6) 250,000 zł Udział obrotu sprzętem w całym obrocie % IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

4 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Tabela punktowa Realizacja warunków brzegowych umowy partnerskiej 20 Obrót > 40,000 10 20% sprzęt < 40,000 -5 < 20% sprzęt -3 Dynamika obrotów wykonywanych z KAMSOFT w ostatnim roku w stosunku do roku poprzedniego 5 > 5% 1 > 8% 2 > 10% 3 > 15% 4 > 20% Realizowany obrót netto w ostatnim roku > 60,000 > 85,000 > 110,000 12 > 130,000 15 > 200,000 Średnie odchylenie od terminu płatności w ostatnim roku > 0 > 2 - 2 > 3 - 3 > 4 - 4 > 5 - 5 Dynamika pozyskiwania nowych Użytkowników w ostatnim roku > 10 > 20 > 30 Poszerzenie wachlarza Systemów dystrybuowanych w ostatnim roku Pozyskanie klientów do projektu KS-FSR (Neostrada) i KS-ABD 7 > 15 8 > 25 Współpraca w ramach innych przedsięwzięć realizowanych przez KAMSOFT (np. ABD) > 3% > 6% 6 9 > 30 % Sprzedaż licencji z wyselekcjonowanej grupy: KS-PPS, KS-EWD, KS-NBD, KS-ZZL > 500 > 1500 > 4000 > 10000 > 15000 Współpraca w ramach handlu sprzętem komputerowym > 8,500 > 55,000 > 90,000 > 120,000 > 160,000 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

5 Partnerzy Strategiczni
Prezes Zarządu KAMSOFT MAZOWSZE – Robert Strzemiński Prezes Zarządu KAMSOFT POMORZE – Jarosław Falkowski Prezes Zarządu KAMSOFT PODLASIE – Tomasz Misztal Prezes Zarządu KAMSOFT KUJAWY – Bogdan Ratajski Prezes Zarządu KAMSOFT WARMIA – Dominik Tatyrża Prezes Zarządu TANGRAM sp. z o.o. – Dorota Misiak Prezes Zarządu MERIDO sp. z o.o. – Rafał Szczygieł IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

6 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Oracle – licencje ASFU Umowa KAMSOFT – Oracle zgodnie z deklaracją została zawarta – jedyna taka umowa – dostaliśmy specjalną zgodę korporacji Partner KAMSOFT może podpisywać umowy na dostawę licencji ASFU Oracle bezpośrednio z klientem końcowym Partner zamawia licencje w KAMSOFT na formularzu Oracle KAMSOFT załatwia resztę formalności i jest stroną fakturowania przez Oracle KAMSOFT fakturuje licencje Partnerowi Partner fakturuje klienta Prowizja dla Partnerów za sprzedaż licencji: Grupa 1,2 – 20% Grupa 3,4 – 30% Grupa 5,6 – 40% Liczone od ceny detalicznej z cennika Oracle IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

7 KS-PARTNER Wer nowa funkcjonalność

8 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Ostatnie zmiany Podsumowanie ostatnich zmian Informowanie o przynależności do SKR i inauguracji EWD dostępne od: Zamawianie nowych licencji na KS-BLOZP dla klienta końcowego dostępne od: Pobieranie wszystkich licencji w jednym u od: Na adres firmy zapisany w karcie kontrahenta Nie częściej niż 1 raz na godzinę Informowanie o dokumencie korygowanym przez korektę z możliwością przejścia do tego dokumentu (link) dostępne od: Możliwość wpisywania pomysłów dot. produktów do systemu iBug od: IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

9 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
KS-SKR i KS-EWD info Przynależność do SKR i inauguracja EWD Dostępne na liście kontrahentów, widoczne w postaci ikonek (po najechaniu kursorem myszy pojawia się info szczegółowe) Widoczne także w dwóch ostatnich kolumnach listy (informacje te same co w info szczegółowym) IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

10 Nowa licencja na KS-BLOZP
Zamawianie KS-BLOZP dla klienta Formatka jak dla zamawiania nowych licencji KS-AOD (AOW) z dodatkowym cennikiem dla klienta IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

11 Pobierz wszystkie licencje
Pobranie wszystkich licencji em Link w legendzie pod listą licencji, po wybraniu należy dodatkowo potwierdzić operację. Operacja czasochłonna… IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

12 Info o dokumencie korygowanym
Informacje o dok. korygowanym Link w tabeli zawierającej nagłówek dokumentu pole „Numer Dok.”. Możliwość szybkiego przejścia do dokumentu korygowanego IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

13 Pomysły w systemie iBug
Wpisywanie pomysłów do syst. iBug Oprócz błędów do systemu iBug można także wpisywać pomysły – na liście wpisów widoczne na zielono IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

14 Pomysły w systemie iBug
Dodawanie/Poprawa pomysłów Tylko przy dodawaniu można ustalić status: BŁĄD/POMYSŁ Przy poprawie nie da się zmienić statusu (tylko treść) Jeśli wprowadzono błędnie można usunąć i dodać na nowo IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

15 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Autoryzacja osób Autoryzacja na poziomie osoby Login: <nnnnnn>/<imi><naz>, gdzie: nnnnnn - identyfikator KS Firmy Partnerskiej, imi – 3 pierwsze litery imienia, naz – 3 pierwsze litery nazwiska Hasło: każdy własne/osobiste (nie jak dotąd wszystko na firmę) IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

16 Informacja o autentykacji
Informacja o sposobie autentykacji Zalogowany: <nnnnnn> / <imię> <nazwisko> w informacjach o zalogowanym operatorze (zastępuje info o ident. i nazwie firmy) IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

17 Informacje o autoryzacji
Informacje o dostępnych funkcjach Funkcje zablokowane z powodu braku uprawnień „na szaro” Komunikat o braku uprawnienia IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

18 Informacja o autoryzacji
Informacja o braku autoryzacji Przy wejściu do funkcji, do której osoba nie ma uprawnień odpowiedni komunikat IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

19 Przejście na nową autoryzację
Przejście możliwe na życzenie Ew. przejście podniesie bezpieczeństwo używania serwisu i zapewni dostęp do właściwych danych właściwym osobom Nie ma konieczności przejścia Jeżeli nie nastąpi przejście serwis działa „po staremu” – logowanie na Firmę Partnerską, każdy ma dostęp do wszystkich informacji IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

20 Kroki przejścia na nową autoryzację
Zmiana hasła przypisanego do Firmy Partnerskiej albo zablokowanie możliwości logowania na poziomie firmy Zmiana hasła pozwoli logować się właścicielom firm „po staremu” Blokada wymusi logowanie się „na osobę” także przez właścicieli firm Podanie listy osób do KAMSOFT wraz listą uprawnień, które mają posiadać IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

21 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Możliwe uprawnienia Lista uprawnień: ADM – ADMINISTRATOR - dostęp do wszystkich funkcji LIC – LICENCJE Przegląd danych o licencjach i dostęp do nich, KNT – KONTRAHENCI Przegląd danych o kontrahentach, BKN – KNT.BUFOR Wprowadzanie danych o kontrahentach, IBG – IBUG Przegląd i wpisywanie zgłoszeń do serwisu iBug, ABD – ABD Przegląd danych dotyczących uczestnictwa aptek w Aptecznym Banku Danych, HRT – HURT Przegląd dokumentów wystawionych przez KAMSOFT dla firmy Partnerskiej, PRZ – PRZESYŁKI Przegląd danych dot. wysyłek pocztowych/kurierskich do/od Partnera, ZAM – ZAMAWIANIE Zamawianie upgrade'ów licencji i nowych licencji przy użyciu serwisu. LWS - LISTY WYSYŁKOWE - Przegląd i edycja list wysyłkowych Firmy Partnerskiej, OCN – OCENA Ocena Firmy Partnerskiej przez KAMSOFT, WDM – WIADOMOŚCI Przeglądanie wiadomości od KAMSOFT. IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

22 Sposoby nadawania uprawnień
Możliwe sposoby nadawania: ADMINISTRATOR – dostęp do wszystkich funkcji – dla właścicieli Firm Partnerskich, WSZYSTKIE bez wskazanych – możliwe wykonywanie wszystkich funkcji poza wskazanymi – w chwili dodania do KS-Partner nowej funkcjonalności, dana osoba automatycznie będzie miała możliwość jej używania, Tylko wskazane uprawnienia – możliwość wykonywania tylko wskazanych funkcji – w chwili dodania do KS-Partner nowej funkcjonalności, dana osoba automatycznie nie będzie miała możliwości jej używania. IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

23 Procedura uruchomienia nowej autoryzacji
Wiadomość zawierającą Deklarację czy pozostawić/zablokować dotychczasowy sposób autoryzacji na poziomie firmy, Nowe hasło dla firmy (jeśli pozostaje „stara” autoryzacja), Listę osób z przypisanymi hasłami i uprawnieniami (kto w firmie jest administratorem, kto może mieć uprawnienia wszystkie z pominięciem wskazanych, kto ma mieć tylko wskazane uprawnienia), Wysłać do pana Sławomira Pasternaka na adres: Telefon potwierdzający Zadzwonić do pana Sławomira Pasternaka i potwierdzić chęć uruchomienia nowej autoryzacji. Telefon weryfikujący Pracownik firmy KAMSOFT może oddzwonić na telefon firmowy/właściciela firmy Partnerskiej wpisany w bazie KAMSOFT i zweryfikować całą operację. IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

24 Autoryzacja serwisantów
Postęp projektu IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

25 Podnoszenie kwalifikacji
CEL Podniesienie jakości świadczonych usług w KSS ŚRODKI Podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za pracę z klientami Kilkustopniowe szkolenia dla serwisantów Szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne – kierunek przejście serwisantów na funkcje konsultantów wspierających biznes Szkolenia technologiczne Szkolenia produktowe Szkolenia z systemu OSOZ Szkolenia handlowe Szkolenia dają uprawienia w określonym horyzoncie czasu Będziemy dopuszczać podział kompetencji pracowników IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

26 Ochrona inwestycji w kompetencje
Uzależnienie gwarancji na systemy od korzystania z autoryzowanego serwisu Wprowadzenie do systemów mechanizmów identyfikacji serwisanta Wdrożenie zgodnie z umową PH legitymacji serwisantów Brak dostępu do surowych danych w systemie dla osób nieupoważnionych Techniczne ograniczenia instalowania programów bez kodu autoryzacyjnego Stopniowe uszczelnianie systemu Kary za udostępnianie kodów osobom, które nie dostały certyfikatów IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

27 Legitymacje serwisantów
Legitymacja jest imienna dla osoby fizycznej (pracownika) zatrudnionej w danej firmie Legitymacja umożliwia uruchomienie funkcji dostępnych tylko dla autoryzowanych serwisantów Legitymacja ma określony okres ważności i będzie odnawiania Legitymacja posiada unikatowy kod umożliwiający wykorzystanie w tych systemach, z których serwisant posiada autoryzację Systemy będą wyposażone w „czarną listę” kodów Każda firma odpowiada za ochronę kodów W przypadku ujawnienia kopii / podrobienia / sfałszowania karty lub posługiwania się jednym kodem przez kilka osób kod trafi na czarną listę Wydanie karty z nowym kodem (w przypadku jej umieszczenia na czarnej liście) będzie kosztowne – 1900 zł W przypadku utraty pracownika PH zgłasza kod do zablokowania Wydanie / wymiana itd. karty kosztuje 25 zł IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

28 Autoryzacja Partnerów – stan obecny
Przetestowana liczba osób: 276 osób w tym zdany egzamin: 243 167 czynnych kart 76 osób mimo zdanego egzaminu nie dostarczyło nam zdjęć (Mamy ze sobą aparat – jeżeli są na spotkaniu to proszę się zgłosić) Autoryzację posiada na chwilę obecną 121 firm, w tym wszyscy Partnerzy Strategiczni 50 firm nie ma zdanego egzaminu nawet przez jednego pracownika – lista będzie jawna IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

29 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Przerwa Zapraszam na 15 minutową przerwę kawową do baru poniżej Sali konferencyjnej IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

30 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
KS-EWD – nowości Obecnie: Wiadomości dla aptek Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego Odbieranie faktur z listy z hurtowni Odbieranie faktur za pomocą kodów kreskowych Edytowanie zamówienia w hurtowni przez KS-iSODEL po jego przesłaniu do hurtowni Szerszy dostęp do danych ABD Przeliczanie zapłaty pacjenta w funkcji zapytania o cenę Recepta elektroniczna zgodna z ePrescript Wkrótce KS-BLUR 2007 Monitoring dostępności leków w hurtowniach System automatycznego poszukiwania leków Promocje „godzinowe” IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

31 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
KS-ZZL dla aptek Wersja prekonfigurowana na potrzeby typowej apteki Atrakcyjna cena – oferta konkurencyjna dla usług biur rachunkowych Dostępna w pudełku jako gotowy produkt Działa na Oracle XE (zintegrowany instalator) Szczegóły na Informacje Paweł Kliś IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

32 14:00 Przerwa obiadowa Spotykamy się ponownie o godzinie
IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

33 Comprehensive advanced Prescription and Drug Services
ePrescript Comprehensive advanced Prescription and Drug Services IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

34 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Consortium MediBRIDGE (MB) - Belgium OmegaSoft Medical (OSM) – Belgium OmegaSoft Wallonie (OSW) - Belgium Belgian Federal Public Service Health (BHTC) - Belgium Health Ireland Partners (HIP) – Ireland DMF Systems (DMF) – Ireland Systems Solutions Limited (SyS) – Ireland St John of God Trust (SJOG) - Ireland CMP Medica Poland (CMPM) - Poland KAMSOFT (KSF) – Poland IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

35 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Idea systemu IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

36 Schemat międzynarodowy
IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.

37 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.


Pobierz ppt "IV spotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google