Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IVspotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o. Grzegorz Mródź Stryków 2006-10-07.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IVspotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o. Grzegorz Mródź Stryków 2006-10-07."— Zapis prezentacji:

1 IVspotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o. Grzegorz Mródź Stryków 2006-10-07

2 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.2 Tabela punktowa – zmiany Cele zmian w punktacji: –Wsparcie i dodatkowy czas dla Partnerów, którym nie udało się do 2005 roku osiągnąć zakładanego poziomu obrotów oraz zaangażowania w handel sprzętem. Nie planujemy rozwiązania umów z tych powodów jednak będzie to miało większy wpływ na ocenę niż poprzednio. –Podtrzymanie nacisku na utrzymanie poziomu obrotów z puli punktów za przyrost obrotów (ważne dla firm, które bardzo blisko współpracują z KAMSOFT) –Nadal duży nacisk na pozyskiwanie klientów do krajowych projektów KAMSOFT KS-ABD KS-HBD Neostrada –Zgodnie z zapowiedziami przeniesienie części punktów z pozyskiwania nowych klientów do pozycji utrzymanie –W następnym okresie wprowadzenie nacisku na pozyskiwanie użytkowników do systemów –Wykorzystanie punktów z obszarów nie wykorzystanych do promocji wyselekcjonowanych produktów

3 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.3 Progi obrotów 2007 Dealerzy (Grupa Partnerska 1, 2) 20,000 zł Partnerzy Handlowi (3, 4, 5) 40,000 zł Kandydaci na Partnerów Strategicznych (6)250,000 zł Udział obrotu sprzętem w całym obrocie 20%

4 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.4 Tabela punktowa Realizacja warunk ó w brzegowych umowy partnerskiej 20 Obr ó t > 40,000 10 20% sprzęt 10 Obr ó t < 40,000 -5 < 20% sprzęt -3 Dynamika obrot ó w wykonywanych z KAMSOFT w ostatnim roku w stosunku do roku poprzedniego 5> 5% 1 > 8% 2 > 10% 3 > 15% 4 > 20% 5 Realizowany obr ó t netto w ostatnim roku 20> 60,000 5 > 85,000 10 > 110,000 12 > 130,000 15 > 200,000 20 Średnie odchylenie od terminu płatności w ostatnim roku 5> 0 0 > 2 - 2 > 3 - 3 > 4 - 4 > 5 - 5 Dynamika pozyskiwania nowych Użytkownik ó w w ostatnim roku 55151 > 5 2 > 10 3 > 20 4 > 30 5 Poszerzenie wachlarza System ó w dystrybuowanych w ostatnim roku 51111 > 2 2 4343 5454 > 5 5 Pozyskanie klient ó w do projektu KS-FSR (Neostrada) i KS-ABD 10> 0 3 > 5 5 > 10 7 > 15 8 > 25 10 Wsp ó łpraca w ramach innych przedsięwzięć realizowanych przez KAMSOFT (np. ABD) 12> 3% 2 > 6% 4 > 10% 6 > 15% 9 > 30 % 12 Sprzedaż licencji z wyselekcjonowanej grupy: KS-PPS, KS-EWD, KS-NBD, KS-ZZL 10> 500 2 > 1500 4 > 4000 6 > 10000 8 > 15000 10 Wsp ó łpraca w ramach handlu sprzętem komputerowym 8> 8,500 2 > 55,000 4 > 90,000 5 > 120,000 6 > 160,000 8

5 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.5 Partnerzy Strategiczni Prezes Zarządu KAMSOFT MAZOWSZE – Robert Strzemiński Prezes Zarządu KAMSOFT POMORZE – Jarosław Falkowski Prezes Zarządu KAMSOFT PODLASIE – Tomasz Misztal Prezes Zarządu KAMSOFT KUJAWY – Bogdan Ratajski Prezes Zarządu KAMSOFT WARMIA – Dominik Tatyrża Prezes Zarządu TANGRAM sp. z o.o. – Dorota Misiak Prezes Zarządu MERIDO sp. z o.o. – Rafał Szczygieł

6 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.6 Oracle – licencje ASFU Umowa KAMSOFT – Oracle zgodnie z deklaracją została zawarta – jedyna taka umowa – dostaliśmy specjalną zgodę korporacji Umowa KAMSOFT – Oracle zgodnie z deklaracją została zawarta – jedyna taka umowa – dostaliśmy specjalną zgodę korporacji Partner KAMSOFT może podpisywać umowy na dostawę licencji ASFU Oracle bezpośrednio z klientem końcowym Partner KAMSOFT może podpisywać umowy na dostawę licencji ASFU Oracle bezpośrednio z klientem końcowym Partner zamawia licencje w KAMSOFT na formularzu Oracle Partner zamawia licencje w KAMSOFT na formularzu Oracle KAMSOFT załatwia resztę formalności i jest stroną fakturowania przez Oracle KAMSOFT załatwia resztę formalności i jest stroną fakturowania przez Oracle KAMSOFT fakturuje licencje Partnerowi KAMSOFT fakturuje licencje Partnerowi Partner fakturuje klienta Partner fakturuje klienta Prowizja dla Partnerów za sprzedaż licencji: Prowizja dla Partnerów za sprzedaż licencji: Grupa 1,2 – 20% Grupa 1,2 – 20% Grupa 3,4 – 30% Grupa 3,4 – 30% Grupa 5,6 – 40% Grupa 5,6 – 40% Liczone od ceny detalicznej z cennika Oracle Liczone od ceny detalicznej z cennika Oracle

7 KS-PARTNER Wer. 2006.05.0.0 nowa funkcjonalność

8 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.8 Ostatnie zmiany Podsumowanie ostatnich zmian –Informowanie o przynależności do SKR i inauguracji EWD dostępne od: 2006-07-19 –Zamawianie nowych licencji na KS-BLOZP dla klienta końcowego dostępne od: 2006-08-31 –Pobieranie wszystkich licencji w jednym emailu od: 2006-08-31 Na adres firmy zapisany w karcie kontrahenta Nie częściej niż 1 raz na godzinę –Informowanie o dokumencie korygowanym przez korektę z możliwością przejścia do tego dokumentu (link) dostępne od: 2006-10-06 –Możliwość wpisywania pomysłów dot. produktów do systemu iBug od: 2006-10-06

9 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.9 KS-SKR i KS-EWD info Przynależność do SKR i inauguracja EWD –Dostępne na liście kontrahentów, widoczne w postaci ikonek (po najechaniu kursorem myszy pojawia się info szczegółowe) –Widoczne także w dwóch ostatnich kolumnach listy (informacje te same co w info szczegółowym)

10 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.10 Nowa licencja na KS-BLOZP Zamawianie KS-BLOZP dla klienta Formatka jak dla zamawiania nowych licencji KS-AOD (AOW) z dodatkowym cennikiem dla klienta

11 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.11 Pobierz wszystkie licencje Pobranie wszystkich licencji emailem –Link w legendzie pod listą licencji, po wybraniu należy dodatkowo potwierdzić operację. Operacja czasochłonna…

12 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.12 Info o dokumencie korygowanym Informacje o dok. korygowanym –Link w tabeli zawierającej nagłówek dokumentu pole Numer Dok.. Możliwość szybkiego przejścia do dokumentu korygowanego

13 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.13 Pomysły w systemie iBug Wpisywanie pomysłów do syst. iBug –Oprócz błędów do systemu iBug można także wpisywać pomysły – na liście wpisów widoczne na zielono

14 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.14 Pomysły w systemie iBug Dodawanie/Poprawa pomysłów –Tylko przy dodawaniu można ustalić status: BŁĄD/POMYSŁ –Przy poprawie nie da się zmienić statusu (tylko treść) –Jeśli wprowadzono błędnie można usunąć i dodać na nowo

15 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.15 Autoryzacja osób Autoryzacja na poziomie osoby –Login: /, gdzie: nnnnnn - identyfikator KS Firmy Partnerskiej, imi – 3 pierwsze litery imienia, naz – 3 pierwsze litery nazwiska –Hasło: każdy własne/osobiste (nie jak dotąd wszystko na firmę)

16 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.16 Informacja o autentykacji Informacja o sposobie autentykacji –Zalogowany: / w informacjach o zalogowanym operatorze (zastępuje info o ident. i nazwie firmy)

17 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.17 Informacje o autoryzacji Informacje o dostępnych funkcjach –Funkcje zablokowane z powodu braku uprawnień na szaro –Komunikat o braku uprawnienia

18 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.18 Informacja o autoryzacji Informacja o braku autoryzacji –Przy wejściu do funkcji, do której osoba nie ma uprawnień odpowiedni komunikat

19 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.19 Przejście na nową autoryzację Przejście możliwe na życzenie –Ew. przejście podniesie bezpieczeństwo używania serwisu i zapewni dostęp do właściwych danych właściwym osobom Nie ma konieczności przejścia –Jeżeli nie nastąpi przejście serwis działa po staremu – logowanie na Firmę Partnerską, każdy ma dostęp do wszystkich informacji

20 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.20 Kroki przejścia na nową autoryzację Zmiana hasła przypisanego do Firmy Partnerskiej albo zablokowanie możliwości logowania na poziomie firmy –Zmiana hasła pozwoli logować się właścicielom firm po staremu –Blokada wymusi logowanie się na osobę także przez właścicieli firm Podanie listy osób do KAMSOFT wraz listą uprawnień, które mają posiadać

21 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.21 Możliwe uprawnienia Lista uprawnień: –ADM – ADMINISTRATOR - dostęp do wszystkich funkcji –LIC – LICENCJE - Przegląd danych o licencjach i dostęp do nich, –KNT – KONTRAHENCI - Przegląd danych o kontrahentach, –BKN – KNT.BUFOR - Wprowadzanie danych o kontrahentach, –IBG – IBUG - Przegląd i wpisywanie zgłoszeń do serwisu iBug, –ABD – ABD - Przegląd danych dotyczących uczestnictwa aptek w Aptecznym Banku Danych, –HRT – HURT - Przegląd dokumentów wystawionych przez KAMSOFT dla firmy Partnerskiej, –PRZ – PRZESYŁKI - Przegląd danych dot. wysyłek pocztowych/kurierskich do/od Partnera, –ZAM – ZAMAWIANIE - Zamawianie upgrade'ów licencji i nowych licencji przy użyciu serwisu. –LWS - LISTY WYSYŁKOWE - Przegląd i edycja list wysyłkowych E-Mail Firmy Partnerskiej, –OCN – OCENA - Ocena Firmy Partnerskiej przez KAMSOFT, –WDM – WIADOMOŚCI - Przeglądanie wiadomości od KAMSOFT.

22 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.22 Sposoby nadawania uprawnień Możliwe sposoby nadawania: –ADMINISTRATOR – dostęp do wszystkich funkcji – dla właścicieli Firm Partnerskich, –WSZYSTKIE bez wskazanych – możliwe wykonywanie wszystkich funkcji poza wskazanymi – w chwili dodania do KS-Partner nowej funkcjonalności, dana osoba automatycznie będzie miała możliwość jej używania, –Tylko wskazane uprawnienia – możliwość wykonywania tylko wskazanych funkcji – w chwili dodania do KS-Partner nowej funkcjonalności, dana osoba automatycznie nie będzie miała możliwości jej używania.

23 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.23 Procedura uruchomienia nowej autoryzacji Wiadomość email zawierającą –Deklarację czy pozostawić/zablokować dotychczasowy sposób autoryzacji na poziomie firmy, –Nowe hasło dla firmy (jeśli pozostaje stara autoryzacja), –Listę osób z przypisanymi hasłami i uprawnieniami (kto w firmie jest administratorem, kto może mieć uprawnienia wszystkie z pominięciem wskazanych, kto ma mieć tylko wskazane uprawnienia), –Wysłać do pana Sławomira Pasternaka na adres: 1171@kamsoft.pl. Telefon potwierdzający –Zadzwonić do pana Sławomira Pasternaka i potwierdzić chęć uruchomienia nowej autoryzacji. Telefon weryfikujący –Pracownik firmy KAMSOFT może oddzwonić na telefon firmowy/właściciela firmy Partnerskiej wpisany w bazie KAMSOFT i zweryfikować całą operację.

24 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.24 Autoryzacja serwisantów Postęp projektu

25 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.25 Podnoszenie kwalifikacji CEL –Podniesienie jakości świadczonych usług w KSS ŚRODKI –Podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za pracę z klientami –Kilkustopniowe szkolenia dla serwisantów –Szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne – kierunek przejście serwisantów na funkcje konsultantów wspierających biznes –Szkolenia technologiczne –Szkolenia produktowe –Szkolenia z systemu OSOZ –Szkolenia handlowe –Szkolenia dają uprawienia w określonym horyzoncie czasu Będziemy dopuszczać podział kompetencji pracowników

26 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.26 Ochrona inwestycji w kompetencje Uzależnienie gwarancji na systemy od korzystania z autoryzowanego serwisu Wprowadzenie do systemów mechanizmów identyfikacji serwisanta Wdrożenie zgodnie z umową PH legitymacji serwisantów Brak dostępu do surowych danych w systemie dla osób nieupoważnionych Techniczne ograniczenia instalowania programów bez kodu autoryzacyjnego Stopniowe uszczelnianie systemu Kary za udostępnianie kodów osobom, które nie dostały certyfikatów

27 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.27 Legitymacje serwisantów Legitymacja jest imienna dla osoby fizycznej (pracownika) zatrudnionej w danej firmie Legitymacja umożliwia uruchomienie funkcji dostępnych tylko dla autoryzowanych serwisantów Legitymacja ma określony okres ważności i będzie odnawiania Legitymacja posiada unikatowy kod umożliwiający wykorzystanie w tych systemach, z których serwisant posiada autoryzację Systemy będą wyposażone w czarną listę kodów Każda firma odpowiada za ochronę kodów W przypadku ujawnienia kopii / podrobienia / sfałszowania karty lub posługiwania się jednym kodem przez kilka osób kod trafi na czarną listę Wydanie karty z nowym kodem (w przypadku jej umieszczenia na czarnej liście) będzie kosztowne – 1900 zł W przypadku utraty pracownika PH zgłasza kod do zablokowania Wydanie / wymiana itd. karty kosztuje 25 zł

28 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.28 Autoryzacja Partnerów – stan obecny Przetestowana liczba osób: –276 osób –w tym zdany egzamin: 243 167 czynnych kart 76 osób mimo zdanego egzaminu nie dostarczyło nam zdjęć (Mamy ze sobą aparat – jeżeli są na spotkaniu to proszę się zgłosić) Autoryzację posiada na chwilę obecną 121 firm, w tym wszyscy Partnerzy Strategiczni 50 firm nie ma zdanego egzaminu nawet przez jednego pracownika – lista będzie jawna

29 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.29 Przerwa Zapraszam na 15 minutową przerwę kawową do baru poniżej Sali konferencyjnej

30 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.30 KS-EWD – nowości Obecnie: –Wiadomości dla aptek –Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego –Odbieranie faktur z listy z hurtowni –Odbieranie faktur za pomocą kodów kreskowych –Edytowanie zamówienia w hurtowni przez KS-iSODEL po jego przesłaniu do hurtowni –Szerszy dostęp do danych ABD –Przeliczanie zapłaty pacjenta w funkcji zapytania o cenę –Recepta elektroniczna zgodna z ePrescript Wkrótce –KS-BLUR 2007 –Monitoring dostępności leków w hurtowniach –System automatycznego poszukiwania leków –Promocje godzinowe

31 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.31 KS-ZZL dla aptek Wersja prekonfigurowana na potrzeby typowej apteki Atrakcyjna cena – oferta konkurencyjna dla usług biur rachunkowych Dostępna w pudełku jako gotowy produkt Działa na Oracle XE (zintegrowany instalator) Szczegóły na www.kamsoft.plwww.kamsoft.pl Informacje Paweł Kliś (2245@kamsoft.pl)

32 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.32 Przerwa obiadowa Spotykamy się ponownie o godzinie 14:00

33 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.33 ePrescript Comprehensive advanced Prescription and Drug Services

34 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.34 Consortium 1.MediBRIDGE (MB) - Belgium 2.OmegaSoft Medical (OSM) – Belgium 3.OmegaSoft Wallonie (OSW) - Belgium 4.Belgian Federal Public Service Health (BHTC) - Belgium 5.Health Ireland Partners (HIP) – Ireland 6.DMF Systems (DMF) – Ireland 7.Systems Solutions Limited (SyS) – Ireland 8.St John of God Trust (SJOG) - Ireland 9.CMP Medica Poland (CMPM) - Poland 10.KAMSOFT (KSF) – Poland

35 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.35 Idea systemu

36 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.36 Schemat międzynarodowy

37 IV spotkanie szkoleniowo – integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o.37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IVspotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Partnerów KAMSOFT sp. z o.o. Grzegorz Mródź Stryków 2006-10-07."

Podobne prezentacje


Reklamy Google