Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki Blended Value

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki Blended Value"— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki Blended Value
Magdalena Szewczyk, Marcin Śleżewski, Monika Uścińska, Barbara Wachnik, Anna Wywiałek

2 Spółki notowane na WIG_Budownictwo
Obecnie obejmuje 32 Spółki, najważniejsze z nich to: Grupy Kapitałowej PBG Polimex-Mostostal S.A. BUDIMEX S.A. ERBUD S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Energomontaż-Południe S.A. Energomontaż-Północ S.A. PRI „POL-AQUA” S.A. Instal Kraków S.A. PROJPRZEM S.A. Mostostal Płock S.A. Naftobudowa S.A. MIRBUD S.A Energoaparatura S.A. INTAKUS S.A.

3 Wig_Budownictwo Większość Spółek z WIG_Budownictwo zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji: Infrastrukturalnych (drogi, mosty), Mieszkaniowych, Przemysłowych, Obiektów użyteczności publicznej, Inne (instalacje, automatyka, rusztowania itp.). Ich funkcjonowanie przeważnie odbywa się w dwóch pionach: Projektowanie (=opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie feasibility study, koncepcje programowo-przestrzenne itp.), Realizacja (=wdrożenie projektów w życie). Ponadto firmy z WIG_Budownictwo czasami prowadzą również działalność deweloperską, produkcyjną.

4 Skutki działalności Spółek
Bezpośrednie Generowanie zysku, Rozwój infrastruktury – drogowej, mieszkaniowej, przemysłowej, Środowiskowe – operacje na placu budowy, wytwarzanie materiałów, Społeczne (realizacja projektów społecznych, sponsoring), Wzrost efektywności ekonomicznej innych firm. Pośrednie Napędzanie innych działów gospodarki, Udział w realizacji polityki rozwojowej państwa, Wzrost zatrudnienia w mieście/regionie prowadzonej inwestycji.

5 Przedstawione w dalszej części wskaźniki są wskaźnikami „ogólnymi”, mogą z nich skorzystać wszystkie firmy z branży budowlanej (o ile nie wykraczają poza prowadzoną działalność). Należy zaznaczyć, że żaden z nich nie został określony liczbowo (np. redukcja o 20 % czy wzrost o 10%), gdyż osiągnięcie poszczególnych poziomów liczbowych wymaga głębokiej analizy konkretnej firmy i jest uzależnione od szeregu czynników, w tym możliwości firmy.

6

7

8 Dokumenty finansowe Historia kredytowa / inwestycyjna
Wzrost atrakcyjności firmy dla banków/instytucji finansowych celem uzyskania kredytów / dofinansowań inwestycji Zmniejszenie kwoty należności wynikającej z karnych odsetek będących następstwem nieterminowej spłaty rat kredytowych Dokumenty finansowe Historia kredytowa / inwestycyjna Odnotowywane są we właściwych dokumentach finansowych Spółki ŚRODOWISKO Zwiększenie efektywności zagospodarowania odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych, remontowych i pomocniczych Zmniejszenie ilość odpadów kierowanych do odbiorców zewnętrznych w porównaniu z rokiem poprzednim Osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska na placu budowy Przekazanie odpadów podmiotom zewnętrznym wiąże się ze stworzeniem karty przekazania odpadu, prowadzona jest ewidencja odpadów, przekazywane są sprawozdania do odpowiednich organów, dokumenty środowiskowe są dostępne w przypadku kontroli WIOS Ograniczenie emisji gazów i pyłów do środowiska Redukcja ilości gazów i pyłów odprowadzanych do powietrza o x % w przeliczeniu na kg/t produktu w porównaniu z rokiem poprzednim Systemy pomiaru emisji do powietrza, sprawozdania składane do Urzędów, Dział BHP, Dział Ochrony Środowiska Wyniki emisji do powietrza przekazywane są do odpowiednich organów, za wyemitowaną ilość ponoszone są opłaty środowiskowe, które z kolei odnotowywane są w dokumentach finansowych firmy Redukcja wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza Zmniejszenie ilości emitowanego zanieczyszczenia do powietrza w porównaniu z rokiem poprzednim

9 Ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych do środowiska/lub urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska/lub urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu w porównaniu z rokiem poprzednim Systemy pomiaru emisji ścieków, sprawozdania składane do Urzędów, Dział BHP, Dział Ochrony Środowiska Wyniki pomiaru ścieków (ewidencja w dokumentach), W przypadku odprowadzania ścieków do wód – dodatkowo sprawozdania do organów i opłaty środowiskowe, w przypadku odprowadzania do kanalizacji innego podmiotu – są faktury za odprowadzanie ścieków Płatności odnotowywane są w dokumentach finansowych firmy Redukcja zanieczyszczenia odprowadzanych do środowiska/lub urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Zmniejszenie ilości zanieczyszczenia odprowadzanego ze ściekami w porównaniu z rokiem poprzednim SPOŁECZEŃSTWO Zwiększenie zaangażowania firmy X w zdobywanie doświadczenia zawodowego młodych ludzi w trakcie lub tuż po studiach Wzrost rocznej ilości stażystów/ praktykantów, którzy odbyli staż/praktykę w firmie X w ujęciu rocznym Dział HR, Dział Personalny Informacja znajduje się w dokumentach kadrowych firmy Wzrost zaangażowania społecznego poprzez realizację projektu CSR Wzrost wysokość kapitału zaangażowanego w realizację projektów CSR w ujęciu rocznym Dział PR, CSR Informacja znajduje się w dokumentach finansowych firmy Zwiększenie atrakcyjności osiedli (tylko w przypadku wykonywania i realizacji projektu, przez jedną firmę, a koncepcja uzyska zgodę inwestora) Wzrost % udziału obiektów atrakcyjnych na terenie osiedla (plac zabaw, oczko wodne, mini park) Dokumenty projektowe inwestycji Zgodność wykonania inwestycji z projektem Obszar Społeczeństwo - Dobranie odpowiedniego wskaźnika jest zależne od rodzaju realizowanego projektu przez firmę X, jeśli np. firma corocznie organizuje zawody dla niepełnosprawnych to wskaźnikiem może być wzrost ilości osób niepełnosprawnych biorących udział w zawodach w danym roku; jeśli np. firma angażuje się w wolontariat to wskaźnikiem może być wzrost ilości osób, która wzięła udział w wolontariacie w danym roku Cel - Zwiększenie atrakcyjności osiedli (tylko w przypadku wykonywania i realizacji projektu, przez jedną firmę, a koncepcja uzyska zgodę inwestora) – skutek pośredni,

10 Wzrost atrakcyjności otoczenia inwestycji X
Wzrost ilości nowych inwestycji w otoczeniu inwestycji X w przeciągu Y czasu Lokalny wydział gospodarczy Zgłoszenia dokonywane są osobiście przez osoby fizyczne, prawne we właściwym urzędzie Wzrost ilości zameldowanych osób w przeciągu Y czasu Lokalny wydział spraw obywatelskich Wzrost ilości otwieranych firm w otoczeniu inwestycji X w przeciągu Y czasu Lokalny wydział gospodarczy, wydział obsługi osób prawnych AKCJONARIUSZE Zaangażowanie akcjonariuszy w proces zarządzania przedsiębiorstwem % wzrost zgłoszonych do przyjętych uchwał w ujęciu rocznym Protokoły z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Informacja ta znajduje się na podpisanych w protokołach z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wzrost atrakcyjności akcji firmy dla nabywców Wzrost wartości akcji firmy na giełdzie Dokumenty finansowe firmy, GPW, Raport finansowy firmy Weryfikacja przez odpowiednie jednostki do tego uprawione np. biegłego rewidenta Wzrost udziału w rynku Wzrost dochodów firmy Cel - Wzrost atrakcyjności otoczenia inwestycji X – miara skutków pośrednich, do których przyczynia się realizacja inwestycji, wskaźniki są objęte pewnym błędem, gdyż do wzrostu np. liczby zameldowanych osób czy ilości otwieranych firm mogą przyczynić się również inne czynniki. – skutki pośrednie, wskaźnik obłożony pewną błędem

11 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wskaźniki Blended Value"

Podobne prezentacje


Reklamy Google