Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI

2 CEL DZIAŁANIA zwiększenie wachlarza usług świadczonych przez szkołę, kreowanie pozytywnego wpływu na środowisko, zwiększenie świadomość uczniów i ich rodzin we własne możliwości, w zdobycie nowych umiejętności przydatnych nie tylko w szkole, ale i w późniejszej karierze zawodowej, wzrost prestiżu placówki oświatowej w lokalnym środowisku, integracja społeczności lokalnej, placówek, firm i podmiotów gospodarczych, promocja szkoły (poprawa wizerunku), rozwijanie sprawności ruchowej i współzawodnictwa sportowego i zasad fair play, pogłębianie więzi rodzinnych (obecność całych rodzin od dziadka do wnuczka), aktywna rekreacja i wypoczynek w gronie najbliższych, podtrzymywanie kontaktów między absolwentami, a młodzieżą obecnie uczącą się w szkole, kształtowanie bezpiecznych postaw w różnych sytuacjach, pozyskanie środków finansowych.

3 IMPREZY ŚRODOWISKOWE Nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz środowisko lokalne wspólnie organizują imprezy środowiskowe i lokalne.,,Piknik Rodzinny,,Święto Pieczonego Ziemniaka,,Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego

4 Imprezy te odbywają się systematycznie, planowo (od roku szkolnego 2011/2012 organizowane są cyklicznie) zgodnie z opracowanym harmonogramem i według określonego scenariusza. PREZENTUJĄ SWOJE TALENTY.

5 W programie PIKNIKU RODZINNEGO znalazły się : występy uczniów, konkursy sprawnościowe :,,Weź mnie tato na barana,,, Moja mama wszystko umie,,,Szybcy i wściekli-bieg przełajowy, konkursy plastyczne, pokaz judo, mecz piłki nożnej,,Strażacy kontra reszta świata, konkurs wiedzy o patronie szkoły,,,Mama kontra tata- przeciąganie liny,,,Mój tata kierowca rajdowy, prezentacja osiągnięć artystycznych poszczególnych klas, pokaz OSP Jeżówka na temat bezpieczeństwa w razie pożaru, wspólna zabawa taneczna, atrakcje: zamek dmuchany, zjeżdżalnie, loteryjki,,,Czarodziejski rower, obsługa gastronomiczna.

6 W programie,,Święta Pieczonego Ziemniaka znalazły się: występy uczniów o tematyce jesiennej, konkurs na strój,,Jesień, najśmieszniejsze ziemniaczane figurki, konkursy plastyczne i zręcznościowe, obserwacja przygotowań potraw z ziemniaków, degustacja, jesienna dyskoteka.

7 MIĘDZYGMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Program MIĘDZYGMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO dotyczył organizacji zawodów sportowych dla 10 szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu olkuskiego. Zawody indywidualne i zespołowe rozegrano o puchar Dyrektora Szkoły, Burmistrza M iG Wolbrom, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego i innych sponsorów.

8

9 SĄ CZĄSTKĄ SPOŁECZEŃSTWA MAJĄ WIELU SOJUSZNIKÓW! Poprzez licznie organizowane imprezy środowiskowe spotykają się z : Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego Jackiem Soską, Władzami, pracownikami gminy, Policją, Strażą Miejską, Ochotniczą Strażą Pożarną w Jeżówce, Panią sołtys, Kołem Gospodyń Wiejskich w Jeżówce, Księdzem proboszczem, Lokalnymi firmami.

10 EFEKTY Zadowolenie uczestników zorganizowanych imprez, większa integracja społeczności społecznej i lokalnej, placówek, firm i podmiotów gospodarczych, duże zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności, dobry wizerunek szkoły (prezentacja talentów, efektów), promocja sportu i zasady fair play, pogłębianie więzi rodzinnych, skracanie dystansu pomiędzy grupami wiekowymi zawodników, konsolidacja środowiska, kształtowanie bezpiecznych postaw w różnych sytuacjach, pozyskane środki finansowe, umocnienie pozycji szkoły w środowisku.

11 kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka. Dlatego wspólnie poznają i tworzą lokalną historię.

12 wypracowanie u uczniów cech człowieka przedsiębiorczego, którymi głównie są: wysoka potrzeba określonych osiągnięć w życiu, umiejętność podejmowania decyzji, wychodzenia z inicjatywą, umiejętność analizy sytuacji i szukania okazji osiągnięcia celu z jej wykorzystania. Szkoła uczy przedsiębiorczości poprzez organizację imprez środowiskowych

13 Trudno wyobrazić sobie codzienne życie w szkole bez sportu. Szkoła wdraża wiele wartości: tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Uczniowie podejmują aktywność ruchową poprzez udział w tańcu, zawodach, turniejach, grach i zabawach. Szkoła tworzymy dobre warunki do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej. Uczniowie są dobrymi i wiernymi zawodnikami i kibicami.

14 SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA lokalna prasa, strona internetowa UMiG Wolbrom, strona internetowa szkoły, kronika szkoły, gazetki szkolne, sprawozdania na zebraniach z rodzicami, dyplomy, podziękowania, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, dyrektorami szkół.


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google