Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie dostępnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie dostępnych."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie dostępnych danych statystycznych. Procesy demograficzne zachodzące w Polsce. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

2 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w 15 lat i więcej w latach Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej Współczynnik aktywności zawodowej 15,015,115,615,717,017,2 Wskaźnik zatrudnienia 12,613,213,713,814,514,6 Stopa bezrobocia 15,812,912,312,114,414,8 Źródło: BAEL, średnie roczne

3 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym w latach Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64) Współczynnik aktywności zawodowej 22,122,623,924,625,826,4 Wskaźnik zatrudnienia 18,219,420,821,421,722,3 Stopa bezrobocia 17,314,113,112,815,5 Źródło: BAEL, średnie roczne

4

5 Aktywność zawodowa osób sprawnych w wieku produkcyjnym w latach Osoby sprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64) Współczynnik aktywności zawodowej 74,274,074,775,376,276,7 Wskaźnik zatrudnienia 63,366,869,469,168,969,2 Stopa bezrobocia 14,69,67,08,29,69,7 Źródło: BAEL, średnie roczne

6 Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wg statusu na rynku pracy Wyszczególnienie Pracujące osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym Ogółem Z tego: Pracownicy najemni Pracujący na własny rachunek i pracodawcy Pomagający członkowie rodzin razem w tym pracoda wcy w tys

7 Liczba pracowników niepe ł nosprawnych zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grudzień styczeńluty w tys. ogółem 200,7206,8212,1221,0203,0247,2267,2245,2237,8237,1 w ZPCH 172,6173,9174,1178,8163,8188,7198,2173,9166,7167,0 na OR 28,132,938,042,239,258,468,771,370,869,9 ZPCH – zakłady pracy chronionej, OR – otwarty rynek pracy Źródło: dane PFRON wg stanu na koniec marca 2012 r.

8 Liczba pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych grudzień styczeńluty Ogółe m prowa- dzący ZPCH OR

9

10

11 Struktura zatrudnienia według typu pracodawcy, stopnia niepełnosprawności i występowania schorzeń specjalnych (wg danych SODiR PFRON) Wyszczeg ó lnienie luty 2012 og ó łemzpch Otwarty rynek Pracownicy niepełnosprawni og ó łem 100,0 w tym: Ze schorzeniami specjalnymi 18,420,414,0 Ze znacznym stopniem niepełnosprawności 6,05,67,2 Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 53,455,749,3 Z lekkim stopniem niepełnosprawności 40,638,846,2

12 Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku Osoby niepełnosprawne w Polsce według kryterium NSP na podstawie Europejskiego badania zdrowia w 2009 roku Ludność og ó łem niepełnosprawni sprawni razem prawnie i biologicznie tylko prawnie tylko biolo- gicznie w tysiącach og ó łem37 744,65 258,31 555,22 600,11 102, ,4

13 Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku Ludność Polski według niepełnosprawności biologicznej wg kryteriów UE na podstawie Europejskiego badania zdrowia w 2009 roku og ó łem niepełnosprawni biologicznie wg UE nie mają ograni- czeń brak danych razem poważnie ograni-czeni ograniczeni, ale niezbyt poważnie w tysiącach og ó łem37 744,68 107,52 658,15 449, ,4109,7

14 Szacunkowe dane dot. poziomu aktywności osób niepełnosprawnych (biologicznie) w wieku produkcyjnym w Polsce na podstawie badania stanu zdrowia 2009 i BAEL Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym Współczynnik aktywności zawodowej46,3 wskaźnik zatrudnienia38,9 stopa bezrobocia16,1

15 LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH (W TYS.) – PROGNOZA GUS Ludność ogółem Ludność w wieku: 0-17 lat18-59/ /6460+/

16 TABLICA. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI POLSKI W LATACH (OD 2010 W STOSUNKU DO 2009) W TYS. GRUPY WIEKU Ogółem -8,7 -75,9 -186,2 -391,8 -642,1 -803, lat -31,2 49,1 124,3 -293,6 -566,1 -524, lat -191, , ,8 -528,6 -339,0 -789,2 60 i więcej 213, ,3 983,3 430,4 263,1 510, lata 13,5 -901, ,7 -988,7 -427,3 -440,6 65 lat i więcej 9,1 776, ,1 890,5 351,3 162,2 75 lat i więcej 48,6 147,7 -35,8 580,0 766,0 586,8 85 lat i więcej 38,1 148,8 83,1 41,9 -10,3 321, lat -98,1 -189,5 41,5 -143,0 -563,9 -620, lata -4,2 -288,7 -933, , ,4 -789, /64 lata -25,2 -564,1 -282,1 371,9 827,8 274, /64 lata -29,4 -852, ,2 -877,6 -370,6 -515,0 Źródło: Sytuacja demograficzna Polski. Raport , Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010, tab.89, s.246

17 OBCIĄŻENIE DEMOGRAFICZNE LUDNOŚCI POLSKI W WIEKU PRODUKCYJNYM LUDNOŚCIĄ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM W LATACH Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

18 Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie oraz osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej Tab. Struktura wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej WyszczególnienieOgółem Według poziomu wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólno- kształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształcenia w % 2009 rok Osoby w wieku 15 lat i więcej100,016,623,010,625,524,3 Osoby niepełnosprawne prawnie100,05,918,87,430,437,5 Osoby sprawne100,018,023,511,024,822, rok Osoby w wieku 15 lat i więcej100,018,123,210,624,723,4 Osoby niepełnosprawne prawnie100,06,619,87,330,336,0 Osoby sprawne100,019,523,611,024,021, rok Osoby w wieku 15 lat i więcej100,019,023,110,524,822,6 Osoby niepełnosprawne prawnie100,07,120,17,231,034,6 Osoby sprawne100,020,423,510,824,121,2 Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS.


Pobierz ppt "Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie dostępnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google