Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUNDTVIG PROJEKT OPEN HAND Pomocna dłoń Realizacja projektu od sierpnia 2011r. do lipca 2013r. Projekt finansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUNDTVIG PROJEKT OPEN HAND Pomocna dłoń Realizacja projektu od sierpnia 2011r. do lipca 2013r. Projekt finansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 GRUNDTVIG PROJEKT OPEN HAND Pomocna dłoń Realizacja projektu od sierpnia 2011r. do lipca 2013r. Projekt finansowany przez Unię Europejską

2 KRAJE UCZESTNICZĄCE TURCJA – KOORDYNATOR HISZPANIA POLSKA

3 Cele projektu w odniesieniu do celów programu Współpraca w zespołach –seminaria, konferencje celem aktywizacji grup projektowych. Poprawa jakości i zwiększenie rozmiaru współpracy między organizacjami zaangażowanymi w edukację dorosłych w całej Europie Wsparcie ludzi z grup społecznych podatnych na stres i wypalenie zawodowe Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w edukacji dorosłych oraz analiza porównawcza stosowanych metod i technik badawczych.

4 Cele projektu Open Hand Warsztaty, seminaria, konsultacje wspierające, spotkania panelowe – celem określenia sposobów funkcjonowania jednostki w zespole w warunkach stresogennych. Określanie poziomu stresu poprzez badania w ramach projektu. Badania poziomu inteligencji emocjonalnej. Badania wstępne, śródprojektowe i ewaluacyjne wystandaryzowanymi narzędziami. Budowanie narzędzi ewaluacyjnych. Prowadzenie dziennika, analiza przypadku. zachęcenie uczestników do aktywnego wspierania się w ciągu dwuletniego projektu oraz dostrzeganie kulturalnych i społecznych elementów w pokonywaniu stresu.

5 Tematyka zajęć Zdrowie i dobre samopoczucie Strategie radzenia sobie ze stresem Pozytywne/negatywne skutki stresu Dostęp do jogi i alternatywnych terapii Postawa wobec powyższych zagadnień w kontekście kulturowym i społecznym Równowaga w życiu, pracy – możliwości wyboru

6 Sposoby osiągnięcia celów Burza mózgów, Spotkania warsztatowe w małych grupach, Ćwiczenie jogi i prawidłowego oddechu, Sesje, międzypartnerskie panele dyskusyjne, Pomoc doświadczonych organizacji europejskich, Aktywne uczestnictwo – program praktycznych technik,

7 WIODĄCE KIERUNKI PRACY 1. Burza mózgów, analiza zadań i obszarów odpowiedzialności, naniesienie zmian, które nastąpiły w stosunku do pierwotnej propozycji projektu, ustalenie form przekazywania informacji. Omówienie form rozpoznawania stresu. 2. Pierwsze spotkanie. Przedstawienie grupy. Omówienie zasad uczestnictwa w projekcie. Potwierdzenie poszczególnych zadań i celów projektu. Zapoznanie z tematem wiodącym – prelekcja na temat stresu i jego genezy. Badanie wstępne – ankieta określenia poziomu stresu. Sposoby radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia relaksacyjne. 3. Aktualizacja terminów wykonania zadań i realizacji celów. Sprawdzenie skuteczności metod komunikacji. Zaangażowanie słuchaczy w pierwsze zajęcia. Omówienie zagadnienia dotyczącego metod badania opinii. 4. Stworzenia warunków umożliwiających spokojne i bezpieczne uczestnictwo w warsztatach projektowych oparciu o uzyskane opinie. Rozpowszechnienie projektu i omówienie metod ewaluacji, wspólne opracowanie arkuszy ewaluacyjnych. Omówienie grafiki strony internetowej, założenie grupy yahoo. Omówienie kwestii dotyczących ICT. 5. Wymiana informacji i opinii z partnerami z zagranicy. Ocena metod komunikacji. Prezentacja oraz dyskusja na temat wykonanych zadań. Omówienie formy prowadzenia i treści dziennika. 6. Ocena wykorzystania grup yahoo w komunikacji. Omówienie projektowanej strony internetowej. Wymiana opinii i dyskusja na temat zagadnień, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu.

8 7. Przegląd strony internetowej i terminów wykonania prac. Aktualizacja grup yahoo i kwestii związanych z ICT. Uzupełnienie dzienników słuchaczy informacją na temat stresu, który odczuwają, podanie przykładów. Praca w małych grupach. 8. Panel dyskusyjny. Przegląd wszystkich zadań. Omówienie zadań dla słuchaczy i innych zagadnień. Przygotowanie słuchaczy do udziału w tworzeniu produktu końcowego. Wprowadzenie do pracy nad ćwiczeniem oddechu i jogi. Dyskusja nad technikami samopomocy, omówienie i udzielenie wskazówek. 9. Aktualizacja strony internetowej informacją na temat technik samopomocy. Informacja zwrotna od słuchaczy za pośrednictwem dzienników i arkuszy oceny. Ewaluacja i przegląd. Dokonanie ewentualnych zmian. Omówienie powstałych kwestii. Sesja na temat i inteligencji emocjonalnej. 10. Spotkanie ewaluacyjne. Organizacja partnerska odpowiedzialna za ten kluczowy obszar prezentuje raport na temat skuteczności zastosowanych metod. Dostarczenie raportu partnerom i rozpowszechnianie. Porównanie materiałów. 11. Informacje zwrotne od partnerów na temat raportu ewaluacyjnego.

9 Przegląd terminów wykonania zadań. Praca w małych grupach i grupach dyskusyjnych. Sesja informacyjna dla słuchaczy. Wymiana międzykulturowa poglądów 12 Stworzenie częściowego sprawozdania z uwagami od wszystkich partnerów. Aktualizacja strony internetowej. Sprawdzenie postępów słuchaczy i uzupełnienia dziennika. Przejrzenie i przedyskutowanie wprowadzenia dodatkowych materiałów do programu. Opinie uczniów. 13. Początek planowania produktu końcowego (książki pracy). Dostępny budżet, koszt produkcji i dystrybucji. Zaangażowanie słuchaczy. 14. Ocena i przegląd pracy nad produktem końcowym. Opinie słuchaczy na temat samorozwoju poprzez ich dzienniki i pracę w małych grupach. Weryfikacja celów. Ocena i naniesienie poprawek z udziałem partnerów i słuchaczy, jeśli to konieczne. 15. Kontynuacja tworzenia produktu końcowego. Omówienie wdrożenia informacji zwrotnej słuchaczy. Wprowadzenie aktualizacji i poprawek. Konsultacje - praca w parach. Przekazanie wniosków. Opracowanie zasad tworzenia produktu końcowego. 16. Omówienie wszelkich nieoczekiwanych problemów. Identyfikacja sukcesów i porażek. Podjęcie obiektywnej analizy, co zostało zrobione dobrze, a co można było zrobić lepiej. Wkład wszystkich partnerów projektu. 17. Opracowanie wyciągniętych wniosków, dokumentów i opinii. Upewnienie się, że wszyscy biorący udział w projekcie są zgodni co do jego podsumowania. Napisanie raportu końcowego. 18. Omówienie i zaplanowanie ostatniego spotkania dla słuchaczy i organizacji partnerskich. Jakie są nasze oczekiwania jeśli chodzi o uroczystość, wręczanie certyfikatów. 19. Prezentacja wszystkich danych z projektu. Potwierdzenie przez organizacje rozpowszechniania projektu. Wręczenie certyfikatów i uroczyste spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników projektu. Ostateczne sprawozdanie przedstawione/wysłane. Prezentacja produktu końcowego.


Pobierz ppt "GRUNDTVIG PROJEKT OPEN HAND Pomocna dłoń Realizacja projektu od sierpnia 2011r. do lipca 2013r. Projekt finansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google