Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe IPPT PAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe IPPT PAN
Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu r. Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006

2 WPŁYWY 2006 ROZLICZENIE OGÓŁEM 31 369 086 4 061 233 11 349 536
Stan finansów na Środki wygospodarowane POZOSTAŁO – siedziba dz.statut. w tym: pozostało z 2005 r pozostała dz. statut. (zysk z konferencji) 70 000 ( = na dz.st.– LAN pozostała dz.st. do dyspozycji w 2007) w tym premia za 2006 rok Dotacja z MNiSW inwestycje (siedziba+ aparatura) WYDATKI OGÓŁEM dz. stat.+siedziba+LAN Dotacja z MNiSW na dział. statutową Koszty związane z dział. statutową Pozostała dz. statut. Działalność statutowa + dotacje na inwestycje z MNiSW

3 WPŁYWY 2006 ( bez inwestycji ) ROZLICZENIE
OGÓŁEM Stan finansów na Środki wygospodarowane POZOSTAŁO do dyspozycji w 2007 w tym: pozostało z 2005 r pozostała dz. statut. (zysk z konferencji) 70 000 w tym premia za 2006 r WYDATKI OGÓŁEM dz.statutowa+lan Dotacja z MNiSW na działalność statutową Koszty związane z działalnością statutową

4 ROZLICZENIE 2006

5 WPŁYWY 2006 Dotacja podmiotowa na działalność KPK
zł w 2006r.

6 Zatrudnienie w 2006r.

7 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN (bez KPK)
Ogółem IPPT , , , ,72 pracownicy naukowi 3974, , ,1 5772,89 pozostali bez KPK , , , ,93

8 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN

9 Liczba doktorantów Stypendia: 1 rok - 1200 zł 2 rok - 1300 zł

10 Realizowane projekty w IPPT-PAN w 2006r.
Rodzaj projektu Środki (zł) (2005r.) Dotacja z MNiSW  149 100 Koszty pośrednie  833 929 Projekty badawcze MNiSW – własne  791 170 Projekty badawcze MNiSW - promotorskie  475 Projekty badawcze MNiSW - zamawiane  440 Projekty SPUB finansowane przez MNiSW  326 949 Projekty badawcze zagraniczne  144 607 Pozostałe zlecenia (konferencje, zewnętrzne) Pozostałe proj. badawcze – krajowe (Foresight, 7th PR - KPK)  033 SUMA  718 703

11 Inne koszty poniesione w 2006r.
1 Rada Naukowa 2 Laboratorium komputerowe 3 Patenty 4 Studium Doktoranckie 5 Promocja działalności Instytutu 6 Biblioteka 7 Wydawnictwa 8 Udział własny – środki strukturalne 28 257 9 Pozostała działalność statutowa 63 022 10 Działalność pomocnicza - bufet

12 Koszty działalności Biblioteki w 2006r.

13 współpraca z zagranicą w 2006 roku
Koszty (zł) 2006 ROK w tym: bez kmm-noe i kpk kmm-noe kpk zagraniczne podróże służbowe 91 225 przyjazdy gości zagranicznych 84 854 40 775 33 081 RAZEM Źródła finansowania (zł) koszty Instytutu 85 559 refundacja PAN 32 332 granty MNiSW projekty europejskie spub 89 686 21 924 inne 91 752 Wyjazdy w roku w tym: IPPT KMM NoE 45 KPK

14 Współpraca z uczelniami zagranicznymi
Metz, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble, Marsylia, Orsay, Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja) Barcelona, Alicante (Hiszpania) Kyoto, Nara, Aichi Institute of Technology (Japonia) Berlin, Darmstadt, Hamburg, Hannover (Niemcy) Baton Rouge, Philadelfia, Notre Dame (USA) Thessaloniki (Grecja) Florencja, Neapol (Włochy) Cardiff (UK) Wspólne publikacje w 2004r - 50, w tym z listy Filadelfijskiej - 27 2005r 2006r

15 Koszt budowy nowej siedziby IPPT PAN
Planowany koszt inwestycji (dotacja MNiSW) 47 950 148 zł (brutto) W tym wkład własny (kredyt) zł Koszt inwestycji (umowa Polimex-Mostostal) zł Wyposażenie dodatkowe (biblioteka, sale, meble..., zł Łączny koszt inwestycji zł Finansowanie: 2005r 2  zł 2006r zł 2007r 18  zł 2008r zł – Razem zł

16 Działalność w ramach Funduszy Strukturalnych – SPO, działanie 1
Działalność w ramach Funduszy Strukturalnych – SPO, działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii „CAMAT”: „Wyposażenie Laboratorium Mikrostruktury i Własności Nanomateriałów” (2004r) – finansowanie 5,529 ml zł Projekt AMAS-bis: Centrum Doskonałości: „Wyposażenie Laboratorium Technologicznych Zastosowań Laserów” (2004r) – finansowanie 1 mln zł „Budowa i wyposażenie Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie” – finansowanie 4,218 mln zł

17 Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii „CAMAT”
Projekty Foresight Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii „CAMAT” IPPT PAN - koordynator „Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych” – finansowanie 3.37 mln zł. Temat IPPT: Analiza stanu wiedzy w zakresie technologii Zaawansowanych materiałów współpracujących z tkankami żywymi Projekt Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej: „System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznej w Polsce” – finansowanie 1.89 mln zł.

18 Konsorcjum Koordynujące
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Instytut Nauk Ekonomicznych Pentor Research International Wartość projektu – 5 mln zł

19 Przynależność Instytutu do konsorcjów naukowych
NADIA New automotive components designed for and manufactured by intelligent processing of light alloys DIADYN Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów I procesów technicznych PARSEM Modelowanie numeryczne procesu nanoindentacji metali oraz modelowanie numeryczne relaksacji sprężystej heterostruktur ADLAND Adaptacyjne podwozia lotnicze oraz aktywne rozpraszanie energii zderzeń SAFE-PIPES Ocena bezpieczeństwa przemysłowych instalacji przepływowych UPWIND Projektowanie elektrowni wiatrowych ROTMED Biopomiary Sieć "Nowe, Ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii”

20 Projekty kluczowe Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – 100 mln euro Akademia Medyczna w Warszawie - koordynator Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawskie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) – 100 mln euro Politechnika Warszawska (7 Wydziałów) - koordynator Uniwersytet Warszawski (Instytut Fizyki Doświadczalnej) Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Materiałów Elektronowych

21 Projekty kluczowe (lista indykatywna MNiSW)
KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNO-CERAMICZNE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I SAMOCHODOWEGO (akronim: KomCerMet) Koordynator - Doc. dr hab. M. Basista (6.5 mln Euro) DIAGNOSTYCZNA APARATURA ULTRADŹWIĘKOWA – NOWE METODY BADANIA I OBRAZOWANIA STRUKTURY TKANKOWEJ NARZĄDÓW CZŁOWIEKA Koordynator – Prof. dr A. Nowicki (6.3 mln Euro)

22 Sieci Doskonałości (koordynator IPPT)
Network of Excellence Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance (KMM-NoE) Głównym celem jest stworzenie paneuropejskiego instytutu badawczego zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych: intermetale kompozyty ceramika-metal materiały gradientowe Austria 2 (l1 p1) Bułgaria 1 (l1) Francja 6 (l3 p1 n2) Niemcy 5 (l3 n1) Włochy 6 (l5 n1) Polska 7 (l5 p1 n1) Słowacja 2 (l2) Hiszpania 3 (l1 p2) Anglia 5 (l3 p2) Ukraina 1 (l1) Konsorcjum KMM-NoE l25 Uniwersytetów, instytutów p 7 MSP n 5 Przemysł KMM-VIN Bruksela, dnia Dyrektor: Doc. M. Basista Prezydent: Prof. J. Eberhardsteiner (Wien U.) Sekretarz: Doc. K. Doliński PARTNERZY POLSCY: Politechnika Warszawska - WIM Politechnika Krakowska - WM AGH - WMN Instytut Metalurgii Żelaza IMIM PAN IPPT PAN PZL - Świdnik + Sieć zewnętrzna

23 Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CAMAT)
Wydział Inżynierii Materiałowej PW Wydział Metali Nieżelaznych AGH IPPT PAN IMIN PAN Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice) Instytut Metalurgii Żelaza (Gliwice) Data powstania: grudzień 2002r. Instytuty PAN CAMAT IMN +IMŻ AGH+PW

24 Akademickie Centrum Zaawansowanych Materiałów
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CZT „CAMAT” (2002) Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne CZT „AKCENT” Małopolska (2003) Uniwersytet Jagieloński Politechnika Krakowska IPPT, IWC, IMIM IMN +IMŻ AGH+PW CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW i TECHNOLOGII „CEZAMAT” - PW CENTRUM MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII „CENMIN” - AGH

25 Nowa siedziba na terenie Kampusu Ochota - w roku 2008
IPPT CBE Adres: ul. Pawińskiego 5 Warszawa LABORATORIA: Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów Laboratorium Bio-nano Materiałów


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google