Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r.

2 WPŁYWY 2006 ROZLICZENIE OGÓŁEM 31 369 086 OGÓŁEM Stan finansów na 31.12.06 31 369 086 Środki wygospodarowane 4 061 233 POZOSTAŁO 7 484 766 – siedziba 3 864 770 - dz.statut. 11 349 536 w tym: pozostało z 2005 r pozostała dz. statut. (zysk z konferencji) 3 991 233 70 000 (3 864 770 =4 046 140 na dz.st.– 73703 LAN -107 667 pozostała dz.st. do dyspozycji w 2007) w tym 1 726 512 premia za 2006 rok Dotacja z MNiSW inwestycje (siedziba+ aparatura) 9 095 753 WYDATKI OGÓŁEM dz. stat.+siedziba+LAN 20 019 550 Dotacja z MNiSW na dział. statutową 18 212 100 Koszty związane z dział. statutową Pozostała dz. statut. 18 157 193 177 667

3 WPŁYWY 2006 ( bez inwestycji ) R OZLICZENIE OGÓŁEM 22 273 333 OGÓŁEM Stan finansów na 31.12.06 22 273 333 Środki wygospodarowane 4 061 233 POZOSTAŁO do dyspozycji w 2007 3 864 770 w tym: pozostało z 2005 r pozostała dz. statut. (zysk z konferencji) 3 991 233 70 000 w tym premia za 2006 r. 1 726 512 WYDATKI OGÓŁEM dz.statutowa+lan 18 408 563 Dotacja z MNiSW na działalność statutową 18 212 100 Koszty związane z działalnością statutową 18 334 860

4 ROZLICZENIE 2006

5 WPŁYWY 2006 Dotacja podmiotowa na działalność KPK 4 045 000 zł w 2006r.

6 Zatrudnienie w 2006r.

7 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN (bez KPK)

8 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN

9 Liczba doktorantów Stypendia: 1 rok - 1200 zł 2 rok - 1300 zł 3 rok - 1400 zł 4 rok - 1500 zł

10 Realizowane projekty w IPPT-PAN w 2006r. Rodzaj projektu Środki (zł) (2005r.) Dotacja z MNiSW 18 212 100 16 149 100 Koszty pośrednie 3 177 029 1 833 929 Projekty badawcze MNiSW – własne 2 078 570 1 791 170 Projekty badawcze MNiSW - promotorskie 240 225 68 475 Projekty badawcze MNiSW - zamawiane 1 387 420 559 440 Projekty SPUB finansowane przez MNiSW 6 281 943 5 326 949 Projekty badawcze zagraniczne 18 514 714 5 144 607 Pozostałe zlecenia (konferencje, zewnętrzne) Pozostałe proj. badawcze – krajowe (Foresight, 7 th PR - KPK) 699 055 845 033 2 323 034 SUMA 49 737 061 31 718 703

11 Inne koszty poniesione w 2006r. 1Rada Naukowa195 660 2Laboratorium komputerowe346 937 3Patenty0 4Studium Doktoranckie804 427 5Promocja działalności Instytutu272 116 6Biblioteka699 197 7Wydawnictwa551 031 8Udział własny – środki strukturalne28 257 9Pozostała działalność statutowa63 022 10Działalność pomocnicza - bufet154 735

12 Koszty działalności Biblioteki w 2006r.

13 współpraca z zagranicą w 2006 roku Koszty (zł)2006 ROK w tym: bez kmm-noe i kpk kmm-noekpk zagraniczne podróże służbowe 1 723 587 769 981 91 225 862 381 przyjazdy gości zagranicznych 158 710 84 854 40 775 33 081 RAZEM1 882 297 854 835 132 000 895 462 Źródła finansowania (zł) koszty Instytutu 85 559 refundacja PAN 32 332 granty MNiSW 167 443 projekty europejskie 854 822388 063110 076356 683 spub 347 97589 686 21 924236 365 inne 394 16691 752302 414 RAZEM1 882 297 854 835132 000895 462 Wyjazdy w roku 2006 641 w tym: IPPT 314 KMM NoE 45 KPK 282

14 Współpraca z uczelniami zagranicznymi Metz, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble, Marsylia, Orsay, Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja) Barcelona, Alicante (Hiszpania) Kyoto, Nara, Aichi Institute of Technology (Japonia) Berlin, Darmstadt, Hamburg, Hannover (Niemcy) Baton Rouge, Philadelfia, Notre Dame (USA) Thessaloniki (Grecja) Florencja, Neapol (Włochy) Cardiff (UK) Wspólne publikacje w 2004r - 50, w tym z listy Filadelfijskiej - 27 2005r - 37 - 24 2006r - 34 - 26

15 Koszt budowy nowej siedziby IPPT PAN Planowany koszt inwestycji (dotacja MNiSW) 47 950 148 zł (brutto) W tym wkład własny (kredyt) 1 918 148 zł Koszt inwestycji (umowa Polimex-Mostostal) 48 765 833 zł Wyposażenie dodatkowe (biblioteka, sale, meble..., 5 314 000 zł Łączny koszt inwestycji 54 079 833 zł Finansowanie:2005r 2 067 000 zł 2006r 7 000 000 zł 2007r 18 965 000 zł 2008r 18 000 000 zł – Razem 46 032 148 zł

16 Działalność w ramach Funduszy Strukturalnych – SPO, działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii CAMAT: Wyposażenie Laboratorium Mikrostruktury i Własności Nanomateriałów (2004r) – finansowanie 5,529 ml zł Projekt AMAS-bis: Centrum Doskonałości: Wyposażenie Laboratorium Technologicznych Zastosowań Laserów (2004r) – finansowanie 1 mln zł Projekt AMAS-bis: Centrum Doskonałości: Budowa i wyposażenie Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie – finansowanie 4,218 mln zł

17 Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii CAMAT IPPT PAN - koordynator Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych – finansowanie 3.37 mln zł. Temat IPPT: Analiza stanu wiedzy w zakresie technologii Zaawansowanych materiałów współpracujących z tkankami żywymi Projekt Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznej w Polsce – finansowanie 1.89 mln zł. Projekty Foresight

18 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk www.ippt.gov.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk www.inepan.waw.pl Pentor Research International www.pentor.pl Konsorcjum Koordynujące Wartość projektu – 5 mln zł

19 Przynależność Instytutu do konsorcjów naukowych NADIA New automotive components designed for and manufactured by intelligent processing of light alloys DIADYN Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów I procesów technicznych PARSEM Modelowanie numeryczne procesu nanoindentacji metali oraz modelowanie numeryczne relaksacji sprężystej heterostruktur ADLAND Adaptacyjne podwozia lotnicze oraz aktywne rozpraszanie energii zderzeń SAFE-PIPES Ocena bezpieczeństwa przemysłowych instalacji przepływowych UPWIND Projektowanie elektrowni wiatrowych ROTMED Biopomiary Sieć " Nowe, Ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii

20 Projekty kluczowe Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – 100 mln euro Akademia Medyczna w Warszawie - koordynator Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawskie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) – 100 mln euro Politechnika Warszawska (7 Wydziałów) - koordynator Uniwersytet Warszawski (Instytut Fizyki Doświadczalnej) Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Materiałów Elektronowych

21 Projekty kluczowe (lista indykatywna MNiSW) KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNO-CERAMICZNE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I SAMOCHODOWEGO (akronim: KomCerMet) Koordynator - Doc. dr hab. M. Basista (6.5 mln Euro) DIAGNOSTYCZNA APARATURA ULTRADŹWIĘKOWA – NOWE METODY BADANIA I OBRAZOWANIA STRUKTURY TKANKOWEJ NARZĄDÓW CZŁOWIEKA Koordynator – Prof. dr A. Nowicki (6.3 mln Euro)

22 Network of Excellence Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance (KMM-NoE) Austria 2 ( 1 1) Bułgaria1 ( 1) Francja6 ( 3 1 2) Niemcy5 ( 3 1) Włochy6 ( 5 1) Polska7 ( 5 1 1) Słowacja2 ( 2) Hiszpania3 ( 1 2) Anglia5 ( 3 2) Ukraina1 ( 1) Konsorcjum KMM-NoE 25 Uniwersytetów, instytutów 7 MSP 5 Przemysł Głównym celem jest stworzenie paneuropejskiego instytutu badawczego zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych: intermetale kompozyty ceramika-metal materiały gradientowe Sieci Doskonałości (koordynator IPPT) KMM-VIN Bruksela, dnia 13.03.2007 Dyrektor: Doc. M. Basista Prezydent: Prof. J. Eberhardsteiner (Wien U.) Sekretarz: Doc. K. Doliński 2004-2008 PARTNERZY POLSCY: Politechnika Warszawska - WIM Politechnika Krakowska - WM AGH - WMN Instytut Metalurgii Żelaza IMIM PAN IPPT PAN PZL - Świdnik + Sieć zewnętrzna

23 Wydział Inżynierii Materiałowej PW Wydział Metali Nieżelaznych AGH IPPT PAN IMIN PAN Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice) Instytut Metalurgii Żelaza (Gliwice) Data powstania: grudzień 2002r. CAMAT Instytuty PAN AGH+PW IMN +IMŻ Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CAMAT)

24 CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW i TECHNOLOGII CEZAMAT - PW IPPT, IWC, IMIM AGH+PW IMN +IMŻ Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CZT CAMAT (2002) Akademickie Centrum Zaawansowanych Materiałów Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne CZT AKCENT Małopolska (2003) CENTRUM MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII CENMIN - AGH

25 Nowa siedziba na terenie Kampusu Ochota - w roku 2008 Adres: ul. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa IPPT CBE LABORATORIA: Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów Laboratorium Bio-nano Materiałów


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google