Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu r.

2 WPŁYWY 2006 ROZLICZENIE OGÓŁEM OGÓŁEM Stan finansów na Środki wygospodarowane POZOSTAŁO – siedziba dz.statut w tym: pozostało z 2005 r pozostała dz. statut. (zysk z konferencji) ( = na dz.st.– LAN pozostała dz.st. do dyspozycji w 2007) w tym premia za 2006 rok Dotacja z MNiSW inwestycje (siedziba+ aparatura) WYDATKI OGÓŁEM dz. stat.+siedziba+LAN Dotacja z MNiSW na dział. statutową Koszty związane z dział. statutową Pozostała dz. statut

3 WPŁYWY 2006 ( bez inwestycji ) R OZLICZENIE OGÓŁEM OGÓŁEM Stan finansów na Środki wygospodarowane POZOSTAŁO do dyspozycji w w tym: pozostało z 2005 r pozostała dz. statut. (zysk z konferencji) w tym premia za 2006 r WYDATKI OGÓŁEM dz.statutowa+lan Dotacja z MNiSW na działalność statutową Koszty związane z działalnością statutową

4 ROZLICZENIE 2006

5 WPŁYWY 2006 Dotacja podmiotowa na działalność KPK zł w 2006r.

6 Zatrudnienie w 2006r.

7 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN (bez KPK)

8 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN

9 Liczba doktorantów Stypendia: 1 rok zł 2 rok zł 3 rok zł 4 rok zł

10 Realizowane projekty w IPPT-PAN w 2006r. Rodzaj projektu Środki (zł) (2005r.) Dotacja z MNiSW Koszty pośrednie Projekty badawcze MNiSW – własne Projekty badawcze MNiSW - promotorskie Projekty badawcze MNiSW - zamawiane Projekty SPUB finansowane przez MNiSW Projekty badawcze zagraniczne Pozostałe zlecenia (konferencje, zewnętrzne) Pozostałe proj. badawcze – krajowe (Foresight, 7 th PR - KPK) SUMA

11 Inne koszty poniesione w 2006r. 1Rada Naukowa Laboratorium komputerowe Patenty0 4Studium Doktoranckie Promocja działalności Instytutu Biblioteka Wydawnictwa Udział własny – środki strukturalne Pozostała działalność statutowa Działalność pomocnicza - bufet

12 Koszty działalności Biblioteki w 2006r.

13 współpraca z zagranicą w 2006 roku Koszty (zł)2006 ROK w tym: bez kmm-noe i kpk kmm-noekpk zagraniczne podróże służbowe przyjazdy gości zagranicznych RAZEM Źródła finansowania (zł) koszty Instytutu refundacja PAN granty MNiSW projekty europejskie spub inne RAZEM Wyjazdy w roku w tym: IPPT 314 KMM NoE 45 KPK 282

14 Współpraca z uczelniami zagranicznymi Metz, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble, Marsylia, Orsay, Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja) Barcelona, Alicante (Hiszpania) Kyoto, Nara, Aichi Institute of Technology (Japonia) Berlin, Darmstadt, Hamburg, Hannover (Niemcy) Baton Rouge, Philadelfia, Notre Dame (USA) Thessaloniki (Grecja) Florencja, Neapol (Włochy) Cardiff (UK) Wspólne publikacje w 2004r - 50, w tym z listy Filadelfijskiej r r

15 Koszt budowy nowej siedziby IPPT PAN Planowany koszt inwestycji (dotacja MNiSW) zł (brutto) W tym wkład własny (kredyt) zł Koszt inwestycji (umowa Polimex-Mostostal) zł Wyposażenie dodatkowe (biblioteka, sale, meble..., zł Łączny koszt inwestycji zł Finansowanie:2005r zł 2006r zł 2007r zł 2008r zł – Razem zł

16 Działalność w ramach Funduszy Strukturalnych – SPO, działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii CAMAT: Wyposażenie Laboratorium Mikrostruktury i Własności Nanomateriałów (2004r) – finansowanie 5,529 ml zł Projekt AMAS-bis: Centrum Doskonałości: Wyposażenie Laboratorium Technologicznych Zastosowań Laserów (2004r) – finansowanie 1 mln zł Projekt AMAS-bis: Centrum Doskonałości: Budowa i wyposażenie Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie – finansowanie 4,218 mln zł

17 Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii CAMAT IPPT PAN - koordynator Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych – finansowanie 3.37 mln zł. Temat IPPT: Analiza stanu wiedzy w zakresie technologii Zaawansowanych materiałów współpracujących z tkankami żywymi Projekt Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznej w Polsce – finansowanie 1.89 mln zł. Projekty Foresight

18 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pentor Research International Konsorcjum Koordynujące Wartość projektu – 5 mln zł

19 Przynależność Instytutu do konsorcjów naukowych NADIA New automotive components designed for and manufactured by intelligent processing of light alloys DIADYN Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów I procesów technicznych PARSEM Modelowanie numeryczne procesu nanoindentacji metali oraz modelowanie numeryczne relaksacji sprężystej heterostruktur ADLAND Adaptacyjne podwozia lotnicze oraz aktywne rozpraszanie energii zderzeń SAFE-PIPES Ocena bezpieczeństwa przemysłowych instalacji przepływowych UPWIND Projektowanie elektrowni wiatrowych ROTMED Biopomiary Sieć " Nowe, Ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii

20 Projekty kluczowe Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – 100 mln euro Akademia Medyczna w Warszawie - koordynator Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawskie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) – 100 mln euro Politechnika Warszawska (7 Wydziałów) - koordynator Uniwersytet Warszawski (Instytut Fizyki Doświadczalnej) Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Materiałów Elektronowych

21 Projekty kluczowe (lista indykatywna MNiSW) KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNO-CERAMICZNE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I SAMOCHODOWEGO (akronim: KomCerMet) Koordynator - Doc. dr hab. M. Basista (6.5 mln Euro) DIAGNOSTYCZNA APARATURA ULTRADŹWIĘKOWA – NOWE METODY BADANIA I OBRAZOWANIA STRUKTURY TKANKOWEJ NARZĄDÓW CZŁOWIEKA Koordynator – Prof. dr A. Nowicki (6.3 mln Euro)

22 Network of Excellence Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance (KMM-NoE) Austria 2 ( 1 1) Bułgaria1 ( 1) Francja6 ( 3 1 2) Niemcy5 ( 3 1) Włochy6 ( 5 1) Polska7 ( 5 1 1) Słowacja2 ( 2) Hiszpania3 ( 1 2) Anglia5 ( 3 2) Ukraina1 ( 1) Konsorcjum KMM-NoE 25 Uniwersytetów, instytutów 7 MSP 5 Przemysł Głównym celem jest stworzenie paneuropejskiego instytutu badawczego zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych: intermetale kompozyty ceramika-metal materiały gradientowe Sieci Doskonałości (koordynator IPPT) KMM-VIN Bruksela, dnia Dyrektor: Doc. M. Basista Prezydent: Prof. J. Eberhardsteiner (Wien U.) Sekretarz: Doc. K. Doliński PARTNERZY POLSCY: Politechnika Warszawska - WIM Politechnika Krakowska - WM AGH - WMN Instytut Metalurgii Żelaza IMIM PAN IPPT PAN PZL - Świdnik + Sieć zewnętrzna

23 Wydział Inżynierii Materiałowej PW Wydział Metali Nieżelaznych AGH IPPT PAN IMIN PAN Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice) Instytut Metalurgii Żelaza (Gliwice) Data powstania: grudzień 2002r. CAMAT Instytuty PAN AGH+PW IMN +IMŻ Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CAMAT)

24 CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW i TECHNOLOGII CEZAMAT - PW IPPT, IWC, IMIM AGH+PW IMN +IMŻ Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CZT CAMAT (2002) Akademickie Centrum Zaawansowanych Materiałów Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne CZT AKCENT Małopolska (2003) CENTRUM MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII CENMIN - AGH

25 Nowa siedziba na terenie Kampusu Ochota - w roku 2008 Adres: ul. Pawińskiego Warszawa IPPT CBE LABORATORIA: Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów Laboratorium Bio-nano Materiałów


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2006 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 19.04.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google