Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez: poszerzenie oferty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez: poszerzenie oferty."— Zapis prezentacji:

1

2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez: poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci 3,4,5- letnich, wzrost atrakcyjności zajęć edukacyjnych dla dzieci, wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności psychofizyczne, wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Strzyżowicach. Cel projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Beneficjenci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Realizacja projektu obejmuje: Zajęcia umuzykalniające Udział w koncertach Zajęcia plastyczno – teatralne Udział w warsztatach teatralnych i spektaklach Gimnastykę korekcyjną Naukę pływania Zajęcia logopedyczne Szkolenia dla nauczycieli Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 rekrutacja, prowadzenie, monitorowanie zajęć dodatkowych dla dzieci 3,4,5–letnich uczęszczających do przedszkoli publicznych w Strzyżowicach i Sarnowie oraz oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w Dąbiu i Gródkowie, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wprowadzenie zmian organizacyjnych w Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach w celu wydłużenia czasu pracy do godz. 17-tej, zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, zorganizowanie konkursów dla dzieci, prowadzenie kampanii promującej wychowanie przedszkolne. Planowane działania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zrealizowanie w okresie od listopada 2008 roku do czerwca 2010 roku 1749 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci, rozwijających zainteresowania, łagodzących deficyty rozwojowe, integrujących dzieci niepełnosprawne z rówieśnikami, uatrakcyjniających codzienny pobyt w przedszkolu, Zajęcia realizowane będą w 32 grupach z 403 miejscami czekającymi na zainteresowane dzieci. Łącznie wsparciem objętych zostanie 289 dzieci oraz 16 nauczycieli. Najważniejsze działania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Udzielenie wsparcia na rzecz : Skorygowania wad postawy, Skorygowania wad wymowy, Nabycia umiejętności pływania, Nabycia umiejętności rytmicznych, gry na instrumentach melodycznych i niemelodycznych, poruszania się w rytm muzyki, Nabycia przez nauczycieli umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych form i metod pracy. Wzrost udziału dzieci 3,4- letnich w edukacji przedszkolnej na trenie gminy. Oczekiwane rezultaty: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zwiększenie poczucia samodzielności, Nauka lepszej pracy w grupie, Podniesienie zdolności komunikacyjnych, Odkrycie talentów, Rozwój zdolności poznawczych. A przede wszystkim: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt Akademia przedszkolaka jest finansowany w 98,5% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity budżet projektu wynosi 357.864 zł, a pozyskane dofinansowanie to kwota 352.496 zł. Budżet projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Gminnym Koordynatorem projektu jest p. Mirella Barańska – Sorn tel. 032 267 22 27 e-mail zosip@psary.pl Koordynatorzy lokalni to: p. Krystyna Kluszczyk – dyr. PP Strzyżowice p. Ewa Sus – dyr. PP Sarnów p. Grażyna Trzcionka – dyr. SP Dąbie p. Bożena Wieczorek – dyr. SP Gródków Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Informacje o bieżącej realizacji projektu będzie można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Psary www.psary.plwww.psary.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez: poszerzenie oferty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google