Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ppnt.poznan.pl Inicjatywa MNiSW Inkubator Innowacyjności w Poznańskim Parku Naukowo -Technologicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ppnt.poznan.pl Inicjatywa MNiSW Inkubator Innowacyjności w Poznańskim Parku Naukowo -Technologicznym."— Zapis prezentacji:

1 www.ppnt.poznan.pl Inicjatywa MNiSW Inkubator Innowacyjności w Poznańskim Parku Naukowo -Technologicznym

2 www.ppnt.poznan.pl O inicjatywie Inkubator Innowacyjności CEL: wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji; wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym; Konkurs Startowało ok. 30 jednostek, 12 otrzymało finansowanie; Oceniano dotychczasową działalność, plan działań oraz kosztorys; FUAM sklasyfikowano na 5 miejscu;

3 Implementacja w Poznaniu www.ppnt.poznan.pl Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia całego środowiska uczelnianego Poznania oraz firm posiadających potrzeby B+R w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dzięki projektowi powstanie unikatowy w skali krajowej standard współpracy pomiędzy uczelniami i firmami z regionu wspierany przez doświadczony zespół doradców z zakresu komercjalizacji wyników badań.

4 Planowane działania www.ppnt.poznan.pl 100 60 30 15 7 Audytów naukowych Analiz podstawowych Analiz pogłębionych Prac przedwdrożeniowych Wdrożeń

5 Badanie potencjału wdrożeniowego (100) - audyt naukowy www.ppnt.poznan.pl Spotkania z badaczami Zebranie informacji o oferowanych przez zespół badawczy usługach, produktach i technologiach Sformułowanie oferty dedykowanej do przedsiębiorstw Umieszczenie oferty w bazach promujących współpracę z firmami

6 Podstawowa analiza rynkowa (60) dla technologii po etapie badań laboratoryjnych www.ppnt.poznan.pl Poszukiwanie rynków zainteresowanych technologią Zebranie opinii o technologii - wywiady z firmami i ekspertami Analiza otoczenia patentowego Opinia o potencjale wdrożeniowym Decyzja o rozpoczęciu pogłębionej analizy rynkowej dla najbardziej rokujących technologii

7 Pogłębiona analiza rynkowa (30) dla technologii o najwyższym potencjale wdrożeniowym www.ppnt.poznan.pl Analiza potencjalnego rynku docelowego Doradztwo w zakresie ścieżek komercjalizacji Plan ewentualnych prac przedwdrożeniowych Stworzenie atrakcyjnej oferty technologicznej Wycena technologii

8 Prototypowanie (15) dla technologii wytypowanych na etapie analizy pogłębionej www.ppnt.poznan.pl Finansowanie budowy i testowanie prototypu opartego na opracowywanej technologii we współpracy z firmą potencjalnie zainteresowaną wdrożeniem Uzyskanie niezbędnych certyfikatów Preinkubacja potencjalnych spółek typu spin-off: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności biznesowej (m.in. strategia, organizacja, finanse) oraz przetestowanie modelu biznesowego przyszłej spółki.

9 Wdrożenia (7) www.ppnt.poznan.pl Promocja oferty technologicznej Nawiązanie kontaktu z firmami zainteresowanymi współpracą Wizyty w firmach Obecność na targach Wsparcie procesu negocjacji umów dotyczących udostępnienia firmom praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych

10 Spotkania networkingowe www.ppnt.poznan.pl dla naukowców i przedsiębiorców mające na celu nawiązanie wzajemnych relacji oraz przedstawienie potrzeb i ofert Najbliższe wydarzenia: 11 kwietnia – Spotkanie networkingowe naukowców UP … kwietnia – spotkanie networkingowe naukowców i przedsiębiorców z branży BIO 8 maja – Poznańskie Dni Przedsiębiorczości

11 Analiza zapotrzebowań technologicznych w przedsiębiorstwach www.ppnt.poznan.pl Współpraca z firmami w zakresie zbierania zapotrzebowań na nowe rozwiązania Oparcie się na informacjach zbieranych przez Park w ramach innych projektów np. KSI

12 Wylot na Bio Convention 2014 – konkurs 2014-05-17 www.ppnt.poznan.pl

13 2014-05-17 www.ppnt.poznan.pl Koordynator projektu In-In: Jan Chełkowski Dział Transferu Technologii Poznański Park Naukowo-Technologiczny E-mail: jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl Tel.: (61) 82 79 736 Dziękują za uwagę: Karolina Duch Balcerek Dział Transferu technologii PPNT Justyna Cięgotura Kierownik Działu Transferu Technologii PPNT


Pobierz ppt "Www.ppnt.poznan.pl Inicjatywa MNiSW Inkubator Innowacyjności w Poznańskim Parku Naukowo -Technologicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google