Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

2 PROJEKT CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ REALIZOWANY JEST Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJ PODDZIAŁANIE 7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

3 PROJEKT CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ JEST REALIZOWANY W OKRESIE OD 1 marca 2009 DO 31 grudnia 2009 WARTOŚĆ PROJEKTU 136.286,96 PLN, W TYM WKŁAD WŁASNY GMINY MICHAŁOWO 14.399,70 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

4 CELEM PROJEKTU CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ JEST DOSTOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH DO WYMOGÓW RYNKU PRACY ORAZ ROZSZERZENIE I PODNIESIENIE ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

5 REKRUTACJA By cele i założenia projektu zostały zrealizowane zespół projektowy zaplanował przeprowadzenie rekrutacji, czyli zebranie deklaracji uczestnictwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 REKRUTACJA cd…. Zespół projektowy przeanalizował kandydatury wielu osób, z czego do projektu zrekrutowano 21 Beneficjentów w wieku 20-54 lat, osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznych. Pięć osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

10 SPOTKANIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 21 OSÓB Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

12 Pani REGINA MIEDZIAŁOWSKA już nie pierwszy raz doradzała naszym Beneficjentom jak być świadomym swych mocnych i słabych stron. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

13 SZKOLENIE OPIEKUNKA DZIECI I OSÓB STARSZYCH 15 OSÓB Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

14 Panie Urszula Puciłowska i Agnieszka Molska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego wraz z kierownikiem projektu Panią Anną Funkowską rozpoczynają szkolenie Opiekunka dziecięca i osób starszych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

15 Przewijanie niemowlaka Wiedza zdobyta na szkoleniu przydatna jest nie tylko w pracy zawodowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

16 KURS PRAWO JAZDY KAT.B 12 OSÓB Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

17 Zajęcia teoretyczne Pan Janek ze szkoły jazdy RAJD w Michałowie wraz ze swymi pracownikami uczył naszych Beneficjentów zasad bezpiecznego poruszania się po polskich drogach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

18 SZKOLENIE SPAWANIE METODĄ MAG 135 3 OSOBY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

19 Spawanie - praktyka Podczas szkolenia Panowie poznali tajniki spawania metodą MAG 135. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

20 DZIAŁANIA PODJĘTE W PROJEKCIE CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ cd… SFINANSOAWNIE NIEZBĘDNYCH BADAŃ LEKARSKICH CATERING DLA BENEFICJENTÓW MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW WSPARCIE DOCHODOWE - OK. 138,00 ZŁ / OSOBĘ MIESIĘCZNIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

21 REALIZACJA PROJEKTU CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ 1.03.2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU /SZKOLENIA OD LIPCA DO LISTOPADA/ OSOBY ODPOWIEDZIALNE KIEROWNIK PROJEKTU: p. Anna Funkowska KOORDYNATOR PROJEKTU: p. Romualda Kasperuk PRACOWNIK SOCJALNY: p. Anna Tomaszuk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

22 Rezultaty projektu 19 zrealizowanych kontraktów socjalnych wypłacona pomoc finansowa dla 21 osób przez 5 miesięcy 21 osób uzyskało zaświadczenie w zakresie uczestnictwa w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy 12 osób ukończyło kurs prawo jazdy kat.B i przystąpiło do egzaminów zewnętrznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

23 Rezultaty projektu cd….. 15 Pań uzyskało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Opiekunka dzieci i osób starszych w języku polskim i angielskim 3 Panów uzyskało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Spawanie metodą MAG 135 21 osób uzyskało niezbędne zaświadczenia lekarskie Beneficjenci podwyższyli swoje osobiste predyspozycje, nauczyli się autoprezentacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

24 Zajęcia zostały przeprowadzone przez: Panią Reginę Miedziałowską – doradca zawodowy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Szkolenia Kierowców RAJD w Michałowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl

25 INFORMACJE O PROJEKCIE CHCĘ - MOGĘ - POTRAFIĘ www.michalowo.ug.gov.pl email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl Tel/fax. 85 713 17 82, tel. 85 713 17 80, 85 71 17 72 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Wąska 1, 16-050 Michałowo tel./fax.:85 713 17 82,, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72 email: gopsmich@michalowo.ug.gov.plgopsmich@michalowo.ug.gov.pl


Pobierz ppt "MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MICHAŁOWIE CHCĘ – MOGĘ - POTRAFIĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google