Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz

2 POLSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE

3 UNIA LUBELSKA - ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI – metropolia gnieźnieńska CHRZEST POLSKI – możność zawierania sojuszy, układ z państwem czeskim 1569r - 1791 roku Konstytucja 3 maja 1000r 966r BITWA POD WIEDNIEM 1683r POWSTANIE SOLIDARNOŚCI 1980r

4 Polska w Unii Europejskiej Handel UE z Polską jeszcze przed 1989 rokiem. Czerwiec 1989 – powołanie Misji RP przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli. Wrzesień1989 – umowa o handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej. Grudzień 1991 – Układ Europejski o stowarzyszeniu między Polską a UE. 1 luty 1994 układ wszedł w życie: ustanowienie ram dialogu politycznego dla ustanowienia bliższych stosunków politycznych między stronami. popieranie rozwoju handlu i stosunków gospodarczych. Stworzenie podstaw do finansowej i technicznej pomocy Wspólnoty Europejskiej dla Polski. ustanowienie ram stopniowej integracji Polski ze wspólnotą. 8 kwietnia 1994 wniosek Polski o członkowstwo UE. 1997 Narodowa Strategia Integracji. Od marca 1998 rokowania w sprawie członkowstwa 1 maja 2004 Polska staje się pełnoprawnym członkiem UE

5 1. WPŁYW NA WZROST BEZPIECZEŃSTWA POLSKI. 2. REALIZACJA WSCHODNIEJ POLITYKI UE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA. 3. AKTYWNOŚĆ REGIONALNA I GLOBALNA POTWIERDZONA UDZIAŁEM W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH. 4. DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNO – WOJSKOWA, W RAMACH WPBiO UE, REALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA UE W OPARCIU O NATO. 5. SIŁY SZYBKIEGO REAGOWANIA – POLSKA 1500 ŻOŁNIERZY. WŁĄCZENIE SIĘ W REALIZACJĘ WPZIB:

6 3. 12 marca 1999 Akt ratyfikacji w sprawie przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. 2. Droga do NATO wbrew Rosji. Zagwarantowanie Polsce i jej obywatelom bezpieczeństwa. Zapewnienie trwałego wejścia Polski do zachodniej cywilizacji. Potwierdzenie przywiązania Polski do zasad demokracji, wolności jednostki, praworządności i gospodarki wolnorynkowej. 1. Dokument Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej zmienił radykalnie polską politykę bezpieczeństwa i doprowadził do członkowstwa w NATO. Polska we wspólnocie obronnej NATO

7 NAWET W OKRESIE ZIMNOWOJENNYM POLSKA ZABIERAŁA GŁOS NA FORUM ONZ W KWESTIACH BEZPIECZEŃSTWA. POSTULAT UZNANIA EUROPY ŚRODKOWEJ ZA STREFĘ BEZATOMOWĄ. OD 1973 ZAANGAŻOWANIE W MISJĘ POKOJOWĄ ONZ. PO 1989 ROKU REDEFINICJA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ: BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE POKOJU, SPRAWY SPOŁECZNE, AGENCJACH WYSPECJALIZOWANYCH ONZ. ONZ

8 Zwalczanie terroryzmu KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZWALCZANIU TERRORYZMU – LISTOPAD 2001R. UDZIAŁ 17 PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ ORAZ BIAŁORUŚ, ROSJA, USA, PRZEDSTAWICIELE ONZ, UE, OBWE, NATO.

9 Upłynęło zaledwie nieco ponad 10 miesięcy od dnia, kiedy rozpoczynaliśmy XXI wiek. Początek stulecia powitaliśmy z nadzieją. Po 11 września znaleźliśmy się jednak w nowej rzeczywistości. Czasy, które nadchodzą, na pewno będą trudniejsze, a dla polityków, przywódców państw - bardziej wymagające. Wiele spraw musimy przemyśleć na nowo, wiele oczekiwań odłożyć na czas późniejszy. Uderzenie z 11 września 2001 r. było wymierzone w budynki znajdujące się w Nowym Jorku i Waszyngtonie, ale ugodziło jednak w nas wszystkich. (…) Łączymy się dziś w cierpieniu z rodzinami ofiar. Jesteśmy porażeni bezmiarem wyrządzonej krzywdy i ślepej nienawiści. To, co dotknęło mieszkańców Ameryki, może dotknąć każdy naród, każdego człowieka, każdego z nas. Czas po 11 września to czas dawania świadectwa - słowem i czynem - sprawiedliwości, prawdzie, wierności i demokracji. (…) Reprezentujemy ciężko doświadczony historią obszar Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Południowo- Wschodniej. Dzisiaj - dzięki przeobrażeniom demokratycznym i wysiłkom naszych narodów, dzięki naszemu partnerstwu i solidarności - ta część Europy jest stabilna albo szybko zmierza ku stabilności. Zbierając się dzisiaj w Warszawie, chcemy potwierdzić naszą solidarność i wiarę w demokrację. W naszą solidarność i wiarę w demokrację. Koalicja antyterrorystyczna winna być powszechna. Nasze kraje dowiodły, że chcą w niej uczestniczyć w taki sposób, by wnieść do walki z terroryzmem wymierny wkład. (…) Nasza część Europy była niejeden raz w swej historii (także tej całkiem niedawnej) dotknięta chorobą nienawiści i ksenofobii. Umieliśmy jednak, często płacąc wysoką cenę, przezwyciężyć tę chorobę. To nasze bolesne doświadczenie powinno umacniać naszą determinację w walce z fanatycznym terroryzmem. Może również stać się okazją do umacniania łączących nas więzi, do przezwyciężania historycznych zaszłości w naszej części Europy, do rozwiązania problemów odziedziczonych po ostatnim dziesięcioleciu. (…) Odpowiedzią na zagrożenia - i chcę to tu bardzo głośno w Warszawie powiedzieć - odpowiedzią na zagrożenia powinno być przyspieszenie integracji europejskiej oraz rozszerzenie NATO o aspirujące państwa. Integracja wymaga akceptacji tych samych wartości, zasad i procedur. A to znaczy, iż Europa rzeczywiście staje się wspólnym kontynentem, gdzie wszyscy korzystamy z bezpieczeństwa i rozwoju, ale także ponosimy współodpowiedzialność za nasz los i dzielimy ryzyko walki z każdym niebezpieczeństwem, dotyczącym czy to jednej społeczności, państwa, regionu, czy też całej Europy i świata. Dziś mamy okazję, aby postarać się więc dramat i nieszczęście zamienić w mądrą siłę! Prezydent A. Kwaśniewski:

10 PLAN DZIAŁANIA PRZYJĘTY PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI. MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA I UPOWSZECHNIENIA TECHNIK WALKI Z TERRORYZMEM MIĘDZYNARODOWYM, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI UE I REZOLUCJAMI RB ONZ. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ NAD TERRORYZMEM. WSPARCIE OFIAR ATAKÓ TERRORYSTYCZNYCH. ROZWÓJ SZKOLENIA JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH. MONITOROWANIE POSTĘPÓW W WALCE Z TERRORYZMEM.

11 MILITARNA AKTYWNOŚĆ POLSKI PWJS UNEF II (Egipt) PKW UNDOF (Syria) PKW UNTAG (Namibia) 1989-1990. PKW UNPROFOR (Chorwacja) PKW UNTAC (Kambodża) 1992-1993 PKW UNIFIL (Liban) PKW UNCRO (Chorwacja) PKW UNMEE (Erytrea, Etiopia) PKW UNMIS (Sudan) PKW MINURCAT (Czad) PJW IFOR (Bośnia i Hercegowina) PJW/PKW SFOR (Bośnia i Hercegowina) PJW Odwód Strategiczny (Bośnia i Hercegowina, Kosowo) PJW AFOR (Albania) PJW/PKW KFOR (Kosowo) PKW Amber Fox (Macedonia) PKW Allied Harmony (Macedonia) PKW Display Deterrence (Turcja) PKW Distinguished Games (Grecja) PKW ISAF/NTM-A (Afganistan) PKW Active Endeavour (Morze Śródziemne) PKW Swift Relief (Pakistan) PKW Baltic Air Policing (Estonia, Litwa, Łotwa) PKW Peaceful Summit (Łotwa) PKW NTM-I (Irak) ONZNATO

12 MILITARNA AKTYWNOŚĆ POLSKI Unia Europejska: PKW Concordia (Macedonia) PKW EUFOR Althea (Bośnia i Hercegowina) PKW EUFOR RD Congo (DR Konga) PKW EUFOR Tchad/RCA (Czad) GO SZ RP EUMM Georgia (Gruzja) PKW EUTM Mali (Mali) PLEPE (Etiopia) PKW Desert Shield/Desert Storm (Zatoka Perska) PKW Uphold Democracy (Haiti) PKW Desert Thunder/Desert Fox (Zatoka Perska) PKW MIF (Zatoka Perska) PKW Enduring Freedom (Afganistan) PKW Enduring Freedom/Iraqi Freedom (Zatoka Perska) PKW Iraqi Freedom (Irak) PKW Sangaris (Republika Środkowoafrykańska) UEKoalicje ad hoc

13 Na następne zajęcia: Zadanie domowe na zajęcia nr 3: przeczytać tekst Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Zadanie domowe na zajęcia nr 4: przeczytać teksty 1. Oblicza współczesnego islamu 2. Między ideą integracji a pokusą odrzucenia


Pobierz ppt "C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google