Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz

2 POLSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE

3 UNIA LUBELSKA - ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI – metropolia gnieźnieńska CHRZEST POLSKI – możność zawierania sojuszy, układ z państwem czeskim 1569r roku Konstytucja 3 maja 1000r 966r BITWA POD WIEDNIEM 1683r POWSTANIE SOLIDARNOŚCI 1980r

4 Polska w Unii Europejskiej Handel UE z Polską jeszcze przed 1989 rokiem. Czerwiec 1989 – powołanie Misji RP przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli. Wrzesień1989 – umowa o handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej. Grudzień 1991 – Układ Europejski o stowarzyszeniu między Polską a UE. 1 luty 1994 układ wszedł w życie: ustanowienie ram dialogu politycznego dla ustanowienia bliższych stosunków politycznych między stronami. popieranie rozwoju handlu i stosunków gospodarczych. Stworzenie podstaw do finansowej i technicznej pomocy Wspólnoty Europejskiej dla Polski. ustanowienie ram stopniowej integracji Polski ze wspólnotą. 8 kwietnia 1994 wniosek Polski o członkowstwo UE Narodowa Strategia Integracji. Od marca 1998 rokowania w sprawie członkowstwa 1 maja 2004 Polska staje się pełnoprawnym członkiem UE

5 1. WPŁYW NA WZROST BEZPIECZEŃSTWA POLSKI. 2. REALIZACJA WSCHODNIEJ POLITYKI UE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA. 3. AKTYWNOŚĆ REGIONALNA I GLOBALNA POTWIERDZONA UDZIAŁEM W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH. 4. DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNO – WOJSKOWA, W RAMACH WPBiO UE, REALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA UE W OPARCIU O NATO. 5. SIŁY SZYBKIEGO REAGOWANIA – POLSKA 1500 ŻOŁNIERZY. WŁĄCZENIE SIĘ W REALIZACJĘ WPZIB:

6 3. 12 marca 1999 Akt ratyfikacji w sprawie przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. 2. Droga do NATO wbrew Rosji. Zagwarantowanie Polsce i jej obywatelom bezpieczeństwa. Zapewnienie trwałego wejścia Polski do zachodniej cywilizacji. Potwierdzenie przywiązania Polski do zasad demokracji, wolności jednostki, praworządności i gospodarki wolnorynkowej. 1. Dokument Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej zmienił radykalnie polską politykę bezpieczeństwa i doprowadził do członkowstwa w NATO. Polska we wspólnocie obronnej NATO

7 NAWET W OKRESIE ZIMNOWOJENNYM POLSKA ZABIERAŁA GŁOS NA FORUM ONZ W KWESTIACH BEZPIECZEŃSTWA. POSTULAT UZNANIA EUROPY ŚRODKOWEJ ZA STREFĘ BEZATOMOWĄ. OD 1973 ZAANGAŻOWANIE W MISJĘ POKOJOWĄ ONZ. PO 1989 ROKU REDEFINICJA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ: BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE POKOJU, SPRAWY SPOŁECZNE, AGENCJACH WYSPECJALIZOWANYCH ONZ. ONZ

8 Zwalczanie terroryzmu KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZWALCZANIU TERRORYZMU – LISTOPAD 2001R. UDZIAŁ 17 PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ ORAZ BIAŁORUŚ, ROSJA, USA, PRZEDSTAWICIELE ONZ, UE, OBWE, NATO.

9 Upłynęło zaledwie nieco ponad 10 miesięcy od dnia, kiedy rozpoczynaliśmy XXI wiek. Początek stulecia powitaliśmy z nadzieją. Po 11 września znaleźliśmy się jednak w nowej rzeczywistości. Czasy, które nadchodzą, na pewno będą trudniejsze, a dla polityków, przywódców państw - bardziej wymagające. Wiele spraw musimy przemyśleć na nowo, wiele oczekiwań odłożyć na czas późniejszy. Uderzenie z 11 września 2001 r. było wymierzone w budynki znajdujące się w Nowym Jorku i Waszyngtonie, ale ugodziło jednak w nas wszystkich. (…) Łączymy się dziś w cierpieniu z rodzinami ofiar. Jesteśmy porażeni bezmiarem wyrządzonej krzywdy i ślepej nienawiści. To, co dotknęło mieszkańców Ameryki, może dotknąć każdy naród, każdego człowieka, każdego z nas. Czas po 11 września to czas dawania świadectwa - słowem i czynem - sprawiedliwości, prawdzie, wierności i demokracji. (…) Reprezentujemy ciężko doświadczony historią obszar Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Południowo- Wschodniej. Dzisiaj - dzięki przeobrażeniom demokratycznym i wysiłkom naszych narodów, dzięki naszemu partnerstwu i solidarności - ta część Europy jest stabilna albo szybko zmierza ku stabilności. Zbierając się dzisiaj w Warszawie, chcemy potwierdzić naszą solidarność i wiarę w demokrację. W naszą solidarność i wiarę w demokrację. Koalicja antyterrorystyczna winna być powszechna. Nasze kraje dowiodły, że chcą w niej uczestniczyć w taki sposób, by wnieść do walki z terroryzmem wymierny wkład. (…) Nasza część Europy była niejeden raz w swej historii (także tej całkiem niedawnej) dotknięta chorobą nienawiści i ksenofobii. Umieliśmy jednak, często płacąc wysoką cenę, przezwyciężyć tę chorobę. To nasze bolesne doświadczenie powinno umacniać naszą determinację w walce z fanatycznym terroryzmem. Może również stać się okazją do umacniania łączących nas więzi, do przezwyciężania historycznych zaszłości w naszej części Europy, do rozwiązania problemów odziedziczonych po ostatnim dziesięcioleciu. (…) Odpowiedzią na zagrożenia - i chcę to tu bardzo głośno w Warszawie powiedzieć - odpowiedzią na zagrożenia powinno być przyspieszenie integracji europejskiej oraz rozszerzenie NATO o aspirujące państwa. Integracja wymaga akceptacji tych samych wartości, zasad i procedur. A to znaczy, iż Europa rzeczywiście staje się wspólnym kontynentem, gdzie wszyscy korzystamy z bezpieczeństwa i rozwoju, ale także ponosimy współodpowiedzialność za nasz los i dzielimy ryzyko walki z każdym niebezpieczeństwem, dotyczącym czy to jednej społeczności, państwa, regionu, czy też całej Europy i świata. Dziś mamy okazję, aby postarać się więc dramat i nieszczęście zamienić w mądrą siłę! Prezydent A. Kwaśniewski:

10 PLAN DZIAŁANIA PRZYJĘTY PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI. MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA I UPOWSZECHNIENIA TECHNIK WALKI Z TERRORYZMEM MIĘDZYNARODOWYM, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI UE I REZOLUCJAMI RB ONZ. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ NAD TERRORYZMEM. WSPARCIE OFIAR ATAKÓ TERRORYSTYCZNYCH. ROZWÓJ SZKOLENIA JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH. MONITOROWANIE POSTĘPÓW W WALCE Z TERRORYZMEM.

11 MILITARNA AKTYWNOŚĆ POLSKI PWJS UNEF II (Egipt) PKW UNDOF (Syria) PKW UNTAG (Namibia) PKW UNPROFOR (Chorwacja) PKW UNTAC (Kambodża) PKW UNIFIL (Liban) PKW UNCRO (Chorwacja) PKW UNMEE (Erytrea, Etiopia) PKW UNMIS (Sudan) PKW MINURCAT (Czad) PJW IFOR (Bośnia i Hercegowina) PJW/PKW SFOR (Bośnia i Hercegowina) PJW Odwód Strategiczny (Bośnia i Hercegowina, Kosowo) PJW AFOR (Albania) PJW/PKW KFOR (Kosowo) PKW Amber Fox (Macedonia) PKW Allied Harmony (Macedonia) PKW Display Deterrence (Turcja) PKW Distinguished Games (Grecja) PKW ISAF/NTM-A (Afganistan) PKW Active Endeavour (Morze Śródziemne) PKW Swift Relief (Pakistan) PKW Baltic Air Policing (Estonia, Litwa, Łotwa) PKW Peaceful Summit (Łotwa) PKW NTM-I (Irak) ONZNATO

12 MILITARNA AKTYWNOŚĆ POLSKI Unia Europejska: PKW Concordia (Macedonia) PKW EUFOR Althea (Bośnia i Hercegowina) PKW EUFOR RD Congo (DR Konga) PKW EUFOR Tchad/RCA (Czad) GO SZ RP EUMM Georgia (Gruzja) PKW EUTM Mali (Mali) PLEPE (Etiopia) PKW Desert Shield/Desert Storm (Zatoka Perska) PKW Uphold Democracy (Haiti) PKW Desert Thunder/Desert Fox (Zatoka Perska) PKW MIF (Zatoka Perska) PKW Enduring Freedom (Afganistan) PKW Enduring Freedom/Iraqi Freedom (Zatoka Perska) PKW Iraqi Freedom (Irak) PKW Sangaris (Republika Środkowoafrykańska) UEKoalicje ad hoc

13 Na następne zajęcia: Zadanie domowe na zajęcia nr 3: przeczytać tekst Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Zadanie domowe na zajęcia nr 4: przeczytać teksty 1. Oblicza współczesnego islamu 2. Między ideą integracji a pokusą odrzucenia


Pobierz ppt "C2 - POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE mgr Ewa Wolska- Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google