Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für."— Zapis prezentacji:

1 Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)

2 Seite 2 1. Swoboda zatrudnienia w Europie 2. Oczekiwania / szanse / zagrożenia 3. Sytuacja gospodarcza 4. Dane nt. rynku pracy w regionach przygranicznych Brandenburgii 5. Oferta usług w europejskiej sieci EURES 6. Współpraca publicznych administracji pracy Podział prezentacji J

3 Seite 3 Swoboda przemieszczania się pracowników W Europie Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo pracować i mieszkać w innych krajach Unii. Wraz z przystąpieniem krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich do UE w dniu 01.05.2004 (Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Malta, Cypr) oraz 01.01.2007 (Rumunia i Bułgaria) obowiązuje w tych państwach prawo europejskie i tym samym prawo swobodnego osiedlania się i przemieszczania. Dla przystępujących państw środkowo-i wschodnioeuropejskich (z wyjątkiem Malty i Cypru) traktat akcesyjny przewidywał okresy przejściowe w swobodzie dostępu do rynków pracy, ograniczające możliwość zatrudniania się na okres do 7 lat (według modelu 2+3+2). Tym samym obywatele nowych państw UE musieli uzyskać w celu podjęcia pracy w Niemczech zgodnie z przepisami § 39 Ustawy o pobycie, działalności gospodarczej i integracji cudzoziemców na terenie RFN w powiązaniu z § 284 SGB III pozwolenie na podjęcie pracy – Arbeitserlaubnis EU wydawane przez Federalną Agencję Pracy (BA, urząd pracy). Te okresy przejściowe kończą się w odniesieniu do 8 wymienionych krajów z dniem 01.05.2011.

4 Seite 4 Oczekiwania W związku ze zniesieniem ograniczeń na rynku pracy oczekiwane są znaczące pozytywne efekty w zintegrowanym obszarze gospodarczym. Zniesienie barier migracyjnych w trakcie rozszerzenia Unii Europejskiej zwiększyło PKB rozszerzonej Unii szacunkowo o 0,2 procent czyli o około 24 miliardy Euro (dane za rok 2009). Nowe kierunki strumieni migracyjnych mogą spowodować wyraźny przyrost liczby imigrantów oraz przeciwdziałać wzrostowi wynagrodzeń i cen. Źródło: streszczenie raportu IAB 09/2009

5 Seite 5 Szanse związane z otwarciem rynku pracy od maja 2011 roku Wszyscy obywatele unijni mają lepsze możliwości znalezienia miejsca pracy w innych krajach. Możliwości zdobycia wykształcenia zawodowego przez obcokrajowców (przyszłe kadry). Pracodawcy mają możliwość rekrutowania wykwalifikowanych pracowników w regionie o większym promieniu. Swoboda świadczenia usług – możliwość oferowania usług również w innych krajach unijnych.

6 Seite 6 Zagrożenia związane z otwarciem rynku od maja 2011 roku Rosnąca konkurencja krajów europejskich o wykwalifikowanych pracowników. Krótkofalowy niewielki przyrost bezrobocia, długofalowo brak związku. Krótkofalowo ewentualny niewielki spadek wynagrodzeń, długofalowo bez zmian.

7 Seite 7 Pracownicy transgraniczni w Niemczech W roku 2005 w Niemczech pracowało z pełnym obowiązkiem ubezpieczeń społecznych około 72.000 osób zamieszkałych w krajach sąsiadujących z Niemcami. W porównaniu z rokiem 2000 liczba ta prawie się podwoiła. Źródło: streszczenie raportu IAB 27/2009

8 Seite 8 Sytuacja gospodarcza i rynek pracy Polska-Niemcy Źródło: GUS i IBnGR (Polska ), DESTATIS oraz Gemeinschaftsdiagnose (Niemcy) Zmiana stopy bezrobocia w latach 2006 - 2011

9 Seite 9 9 Długość granic 3757 km Długość wybrzeża 2389 km Liczba mieszkańców 82.6 milionów mieszkańców Stolica Berlin, 3,4 miliona mieszkańców 16 Landów Powierzchnia 357.000 km² Niemcy

10 Seite 10 Arbeitnehmerfreizügigkeit, © Bundesagentur für Arbeit luty 2011 stopa bezrobocia 7,9 % (absol. 3.317 Mio) landy zachodnie 6,7 % landy wschodnie 12,7%

11 Seite 11 zawody defizytowe / szukane na rynku pielegniarki, personel medyczny i opiekunczy fachowcy w dziedzinie hotelarstwa, n.p. personel serwisowy, kucharzy inzenierowie w kierunkach technicznych, n.p. technika kosmiczna i powietrzna elektrotechnika budowa maszyn Rynek pracy

12 Seite 12 zawody nadwyzkowe/ niedobre szanse dla archytektow oraz inzenierow budowlanych naukowcow socjalnych oraz umyslowych geografow biologow ekonomistow technikow w dziedzinie obrobku i przerabiania metalu robotnikow budowlanych bez specjalizacjii robotnikow bez kwalifikowania zawodowych (pomocnikow)

13 Seite 13 pozwolenie o pracy do 30 kwietnia 2011 r. okres przejciowy /ogolnie obowiazuje pozwolenie na prace aby pracowac w Niemczech i w Austrii od 1 maja 2011r. rynek otwarty – nie ma ograniczen na rynku pracy praca i wykonanie uslug sa mozliwie bez pozwolenia na prace wedlug przepisow Unii europejskiej Arbeitnehmerfreizügigkeit, © Bundesagentur für Arbeit

14 Seite 14 niemiecko-polski rejon pograniczny z polnocy na zachod

15 Seite 15 rynek pracy Berlina i zachodniej Brandenburgii w lutym 2011 Berlin : 14,0 % / absol. 240.534 osoby Berlin-Brandenburg: 12,2% / absol. 403.706 osob Eberswalde : 13,9% / absol. 22.512 osoby wolne miejsca pracy: 1.004 Frankfurt(Oder) : 13,1% / absol. 30.713 osoby wolne miejsca pracy : 1.447 Cottbus : 14,4% / absol. 39.833 osoby wolne miejsca pracy : 2.472

16 Seite 16 16 Izby Przemysłowe i Handlowe Izba Rzemieślnicza Ministerstwo Rolnictwa lub Izba Rolnictwa Ministerstwo Edukacji lub władze oświatowe Ministerstwo Zdrowia lub instytucje nadzorowane przez to Ministerstwo Ministerstwo Edukacji lub władze uczelni wyższych www.berufliche-anerkennung.de www.anabin.de Uznawanie dokumentów Uznawanie dokumentow

17 Seite 17 17 Pracownicy sezonowi : rolnictwo,hotelarstwo i gastronomia Zatrudnienie nie wymaga kwalifikacji Znajomość języka niemieckiego jest korzystna Możliwość zatrudnienia: do 6 miesięcy jako pracownik sezonowy i do 9 miesięcy jako pracownik pomocniczy w roku kalendarzowym Pozwolenie podlega opłacie, koszty ponosi pracodawca Informacji udzielają Wojewodzkie Urzedy pracy www.wup.praca.gov.pl www.wup.praca.gov.pl www.arbeitsagentur.de pracownicy sezonowi

18 Seite 18 18 Ubezpieczenie Społeczne Niemiecki system składa się z pięciu podstawowych części zwanych też filarami Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie zdrowotne długotrwałej opieki Ubezpieczenie od wypadków przy pracy Szczegółowe informacje: www.deutsche-sozialversicherung.de www.krankenkassen.de System ubezpieczeń w Niemczech

19 Seite 19 19 zne Wysokość składek Rodzaj składkipracownikpracodawcaogółem ubezpieczenie chorobowe8,20%7,30%15,50% Ubezpieczenie pielęgnacyjne 0,95 % 0,25 % 0,975%1,95 % 0,25 % + dodatek płacony przez osoby bezdzietne Ubezpieczenie emerytalne9,95% 19,90% Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 1,50% 3,00% Średnie składki 20,95%19,40%40,35% 20,955%19,40%40,355%

20 Seite 20 20 Podatki każda osoba z dochodami płaci podatki obliczane i odciągane automatycznie od wynagrodzenia Einkommenssteuer 14 % - 45 % podatek progresywny Podatek dochodowy od osób fizycznych Kirchensteuer 8 % - 10 % od podatku dochodowego podatek płacony w Niemczech przez członków Kościoła Katolickiego lub Ewangelickiego Solidaritätszuschlag 5,5 % od podatku dochodowego dodatkowa suma doliczana do podatku dochodowego przeznaczona na wyrównanie poziomu życia w obu częściach zjednoczonych Niemiec Podatki

21 Seite 21 Płaca średnia w Niemczech : 3.450 euro/ miesiąc brutto lekarz : 6.500 – 8.000 inżynier: 3.500 – 4.500 fryzjer: 1500,- dodatkowo może być tzw. 13 pensja (wypłacana około świąt) W niektórych branżach obowiązują płace minimalne (budowlana, instalacje elektryczne, sprzątanie budynków – zależy od umów taryfowych pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi) place

22 Seite 22 place minimalne w branżach budownictwa ( przec. 9,50 Euro – 12,95 Euro/godz.) dekarze ( 10,80 Euro/godz.) rzemiosło elektryczne (8,40 Euro/godz. – 9,80 Euro/godz.) sprzątanie budynków ( 7,00 Euro/godz. – 11,33 (szkło i szyby) malarz/lakiernik ( 9,50 Euro/godz. – 11,50 Euro/godz.) branża opiekuńcza/pielegniacyjna ( 7,50 Euro/godz.- 8,50 Euro) ochrona mienia ( 6,53 Euro/godz. – 8,60 Euro/godz.) usługi pralnicze ( 6,50 Euro/godz. – 7,65 Euro/godz.) pracownicy w dziedzinie doskonalenia kwalifikacji (7,60 -12,28) branża pracy tymczasowej / leasing pracowniczy (6,89 -7,79) - umowa taryfowa jeszcze nie jest zawarta www.mindestloehne.de

23 Seite 23 23 www.arbeitsagentur.de Niemiecki Urząd Pracy www.arbeitsagentur.de www.meinestadt.de Informacje o miastach www.meinestadt.de www.gelbeseiten.de Informator o firmach www.gelbeseiten.de ww.branchenbuch.de Informator o firmach ww.branchenbuch.de http://eures.europa.eu EURES http://eures.europa.eu www.ba-auslandsvermittlung.de Pośrednictwo zagraniczne www.ba-auslandsvermittlung.de www.zeitungen-online.net/Linki do niemieckich i zagranicznych gazet www.zeitungen-online.net/ Jak szukać pracy w Niemczech

24 Seite 24 Europejska sieć EURES EURopean Employment Services Ogólnoeuropejska sieć wspierania mobilności transgranicznej. W regionach przygranicznych – EURES-T. (Transfrontalier – transgraniczny) Transgraniczne informacje na temat: rynku pracy ubezpieczeń społecznych warunków pracy i życia partnerów współpracujących w sieci. J

25 Seite 25 Europejska sieć współpracy wspiera mobilność w regionach przygranicznych (EURES-T) Usługi dla pracodawców Wsparcie w obsadzaniu miejsc pracy oraz miejsc nauki zawodu w regionie polsko-niemieckiego pogranicza. Publikowanie informacji o ofertach pracy w regionach przygranicznych. Promowanie ofert pracy i miejsc nauki zawodu podczas targów pracy w regionach przygranicznych/ rekrutacja pracowników. Spotkania informacyjne i rekrutacyjne dla określonych grup zawodowych. Informacje na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

26 Seite 26 Europejska sieć współpracy wspiera mobilność w regionach przygranicznych (EURES-T) Usługi dla pracowników Doradztwo i poradnictwo dla polskich i niemieckich pracobiorców zainteresowanych podjęciem pracy w regionie przygranicznym. Pośrednictwo pracy i nauki zawodu. Informacje na temat warunków życia i pracy w Polsce i Niemczech. Porady/ informacje w sprawach socjalnych (ubezpieczenia społeczne, emerytury, podatki, płace minimalne)

27 Seite 27 Współpraca publicznych administracji pracy Polski i Niemiec Porozumienia o partnerskiej współpracy z: Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy w województwie lubuskim i zachodniopomorskim Zielona Góra,Szczecin Słubice, Międzyrzecz – Frankfurt (Oder) Gorzów Wielkopolski – Eberswalde Gryfino – Eberswalde (w przygotowaniu) polsko-niemieckie grupy robocze spotkania kierownictw wymiana informacji o rynku pracy wzajemne hospitacje wspólne wystąpienia targowe regularne polsko-niemieckie dni w regionach przygranicznych spotkania informacyjne dla pracowników i pracodawców Projekty z partnerami sieciowymi (np. kurs baristów OderBar-Pl-D)

28 Seite 28 1. Mai 2011 - Tag der Freizügigkeit Główne przedsięwzięcia: Słubice 09 maja 2011 Żagań 09 maja 2011 Gorzów Wielkopolski 10 maja 2011 Dodatkowo liczne spotkania informacyjne z partnerami sieciowymi. Warsztaty dla pracowników i klientów urzędów pracy na takie tematy jak: szkolenia dla aplikujących o pracę, poszukiwanie pracy, rodzaje świadectw i kwalifikacji w kraju sąsiada, etc.

29 Seite 29 Państwa partnerzy w regionie przygranicznym Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES w Agencjach Pracy we Frankfurcie n. Odrą i Eberswalde tel.: +49 335 570 4733 +49 3334 374615 e-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.deregina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de Christian Halke Doradca EURES w Agencji Pracy w Cottbus tel.: +49 3562 956 136 e-mail: christian.halke@arbeitsagentur.dechristian.halke@arbeitsagentur.de

30 Seite 30. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! Dziekuję za Państwa uwagę !


Pobierz ppt "Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für."

Podobne prezentacje


Reklamy Google