Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy -"— Zapis prezentacji:

1 Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy -
Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy

2 Podział prezentacji 1. Swoboda zatrudnienia w Europie
2. Oczekiwania / szanse / zagrożenia 3. Sytuacja gospodarcza 4. Dane nt. rynku pracy w regionach przygranicznych Brandenburgii 5. Oferta usług w europejskiej sieci EURES 6. Współpraca publicznych administracji pracy J

3 Swoboda przemieszczania się pracowników W Europie
Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo pracować i mieszkać w innych krajach Unii. Wraz z przystąpieniem krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich do UE w dniu (Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Malta, Cypr) oraz (Rumunia i Bułgaria) obowiązuje w tych państwach prawo europejskie i tym samym prawo swobodnego osiedlania się i przemieszczania. Dla przystępujących państw środkowo-i wschodnioeuropejskich (z wyjątkiem Malty i Cypru) traktat akcesyjny przewidywał okresy przejściowe w swobodzie dostępu do rynków pracy, ograniczające możliwość zatrudniania się na okres do 7 lat (według modelu 2+3+2). Tym samym obywatele nowych państw UE musieli uzyskać w celu podjęcia pracy w Niemczech zgodnie z przepisami § 39 Ustawy o pobycie, działalności gospodarczej i integracji cudzoziemców na terenie RFN w powiązaniu z § 284 SGB III pozwolenie na podjęcie pracy – Arbeitserlaubnis EU wydawane przez Federalną Agencję Pracy (BA, urząd pracy). Te okresy przejściowe kończą się w odniesieniu do 8 wymienionych krajów z dniem Nutzungshinweise zur Inhaltsfolie: Rahmen-Layout und Satzspiegel: Rahmen-Layout (Kopf-, Fuß- und Inhaltsbereich) nicht abänderbar. Der Satzspiegel ist der Raum, in welchem der Inhalt stehen darf. Das betrifft Texte, Bilder, Grafiken und Diagramme. Ausnahme von der Regel sind ggf. detailreiche Tabellen und Diagramme. Satzspiegel sichtbar machen: [Menü > Ansicht > Raster und Führungslinien > Zeichnungslinien auf dem Bildschirm] Spalten oder ein typografisches Gestaltungsraster werden nicht vorgegeben. Kopfbalken: Bleibt leer; keine Beschriftung. Überschrift: Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial Fett -- 24pt -- Schwarz -- 1 bis 2 Zeilen, vertikal von unten beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig Alternative Schriftgröße bei großer Textmenge: Arial Fett -- 21pt -- Schwarz -- 1 bis 2 Zeilen, vertikal von unten beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig Hinweis: Die Standard-Überschriftsgröße ist 24 pt. Eine Überschrift sollte kurz und prägnant formuliert sein (Schlagzeile). Bei begründet großen Textmengen kann auf die Schriftgröße 21 pt ausgewichen werden. Es ist ausschließlich eine Überschriftsgröße für die komplette Präsentation einzusetzen (nicht nur für die Einzelfolie). Linie: 1,5pt -- BA-Rot Fließtext Inhaltsbereich Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial -- 20pt -- Schwarz -- max. 17 Zeilen, vertikal von oben beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 -- Absatzabstand: 0,5 – linksbündig Hinweis: Bei einem Vortrag sollte sparsam mit Textmengen umgegangen werden. Aufzählungspunkte (Bullets) Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Erste Gliederungsebene – aufbauend auf der Typografie des Fließtexts: Aufzählungspunkt: rot/graues Quadrat mit Seitengröße in Höhe eines Kleinbuchstabens. Arial -- 20pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 0,9 -- Absatzabstand: 0,5 – linksbündig Zweite Gliederungsebene : Aufzählungspunkt: graues Quadrat (R150 – G150 – B150); Größe: 100% Arial -- 17pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 1 -- Absatzabstand: 0,2 – linksbündig Dritte Gliederungsebene : Aufzählungspunkt: graues Quadrat (R150 – G150 – B150) in 100% Arial -- 14pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 1 -- Absatzabstand: 0,2 – linksbündig Hinweis: Maximal 6 Punkte. Möglichst bis zur zweiten Ebene auskommen. Fußzeile Individuell betexten unter [Menü > Ansicht > Kopf und Fußzeile]. Ausnahme: Kapitelsetzung: Muss händisch bei jeder Folie angepasst werden. Die erste (schwarze) Zahl gibt den Kapitelstandort der Folie an, die zweite (graue) Zahl orientiert bezüglich der Gesamtzahl der Kapitel. Die Kapitelangabe erfolgt zur Orientierung innerhalb der Präsentation. Sie kann auch entfallen. Die Angaben im Fußbereich werden empfohlen. Sie können sich jedoch fallweise unterscheiden. Die Seitenzahl wird automatisch gesetzt. RGB-Wert BA-Rot: R226 G0 B26

4 Oczekiwania W związku ze zniesieniem ograniczeń na rynku pracy oczekiwane są znaczące pozytywne efekty w zintegrowanym obszarze gospodarczym. Zniesienie barier migracyjnych w trakcie rozszerzenia Unii Europejskiej zwiększyło PKB rozszerzonej Unii szacunkowo o 0,2 procent czyli o około 24 miliardy Euro (dane za rok 2009). Nowe kierunki strumieni migracyjnych mogą spowodować wyraźny przyrost liczby imigrantów oraz przeciwdziałać wzrostowi wynagrodzeń i cen. Źródło: streszczenie raportu IAB 09/2009

5 Szanse związane z otwarciem rynku pracy od maja 2011 roku
Wszyscy obywatele unijni mają lepsze możliwości znalezienia miejsca pracy w innych krajach. Możliwości zdobycia wykształcenia zawodowego przez obcokrajowców (przyszłe kadry). Pracodawcy mają możliwość rekrutowania wykwalifikowanych pracowników w regionie o większym promieniu. Swoboda świadczenia usług – możliwość oferowania usług również w innych krajach unijnych.

6 Zagrożenia związane z otwarciem rynku od maja 2011 roku
Rosnąca konkurencja krajów europejskich o wykwalifikowanych pracowników . Krótkofalowy niewielki przyrost bezrobocia, długofalowo brak związku. Krótkofalowo ewentualny niewielki spadek wynagrodzeń, długofalowo bez zmian.

7 Pracownicy transgraniczni w Niemczech
W roku 2005 w Niemczech pracowało z pełnym obowiązkiem ubezpieczeń społecznych około osób zamieszkałych w krajach sąsiadujących z Niemcami. W porównaniu z rokiem 2000 liczba ta prawie się podwoiła. Nutzungshinweise zur Inhaltsfolie: Rahmen-Layout und Satzspiegel: Rahmen-Layout (Kopf-, Fuß- und Inhaltsbereich) nicht abänderbar. Der Satzspiegel ist der Raum, in welchem der Inhalt stehen darf. Das betrifft Texte, Bilder, Grafiken und Diagramme. Ausnahme von der Regel sind ggf. detailreiche Tabellen und Diagramme. Satzspiegel sichtbar machen: [Menü > Ansicht > Raster und Führungslinien > Zeichnungslinien auf dem Bildschirm] Spalten oder ein typografisches Gestaltungsraster werden nicht vorgegeben. Kopfbalken: Bleibt leer; keine Beschriftung. Überschrift: Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial Fett -- 24pt -- Schwarz -- 1 bis 2 Zeilen, vertikal von unten beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig Alternative Schriftgröße bei großer Textmenge: Arial Fett -- 21pt -- Schwarz -- 1 bis 2 Zeilen, vertikal von unten beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig Hinweis: Die Standard-Überschriftsgröße ist 24 pt. Eine Überschrift sollte kurz und prägnant formuliert sein (Schlagzeile). Bei begründet großen Textmengen kann auf die Schriftgröße 21 pt ausgewichen werden. Es ist ausschließlich eine Überschriftsgröße für die komplette Präsentation einzusetzen (nicht nur für die Einzelfolie). Linie: 1,5pt -- BA-Rot Fließtext Inhaltsbereich Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial -- 20pt -- Schwarz -- max. 17 Zeilen, vertikal von oben beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 -- Absatzabstand: 0,5 – linksbündig Hinweis: Bei einem Vortrag sollte sparsam mit Textmengen umgegangen werden. Aufzählungspunkte (Bullets) Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Erste Gliederungsebene – aufbauend auf der Typografie des Fließtexts: Aufzählungspunkt: rot/graues Quadrat mit Seitengröße in Höhe eines Kleinbuchstabens. Arial -- 20pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 0,9 -- Absatzabstand: 0,5 – linksbündig Zweite Gliederungsebene : Aufzählungspunkt: graues Quadrat (R150 – G150 – B150); Größe: 100% Arial -- 17pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 1 -- Absatzabstand: 0,2 – linksbündig Dritte Gliederungsebene : Aufzählungspunkt: graues Quadrat (R150 – G150 – B150) in 100% Arial -- 14pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 1 -- Absatzabstand: 0,2 – linksbündig Hinweis: Maximal 6 Punkte. Möglichst bis zur zweiten Ebene auskommen. Fußzeile Individuell betexten unter [Menü > Ansicht > Kopf und Fußzeile]. Ausnahme: Kapitelsetzung: Muss händisch bei jeder Folie angepasst werden. Die erste (schwarze) Zahl gibt den Kapitelstandort der Folie an, die zweite (graue) Zahl orientiert bezüglich der Gesamtzahl der Kapitel. Die Kapitelangabe erfolgt zur Orientierung innerhalb der Präsentation. Sie kann auch entfallen. Die Angaben im Fußbereich werden empfohlen. Sie können sich jedoch fallweise unterscheiden. Die Seitenzahl wird automatisch gesetzt. RGB-Wert BA-Rot: R226 G0 B26 Źródło: streszczenie raportu IAB 27/2009

8 Sytuacja gospodarcza i rynek pracy Polska-Niemcy
Zmiana stopy bezrobocia w latach Źródło: GUS i IBnGR (Polska ), DESTATIS oraz Gemeinschaftsdiagnose (Niemcy) 8 8

9 Niemcy Długość granic 3757 km Długość wybrzeża 2389 km
Liczba mieszkańców 82.6 milionów mieszkańców Stolica Berlin, 3,4 miliona mieszkańców 16 Landów Powierzchnia km² Wiecej informacji mozna zaciagnac z plyty kompaktowej w folderze ogolne informacje

10 luty 2011 stopa bezrobocia 7,9 % (absol. 3.317 Mio)
landy zachodnie 6,7 % landy wschodnie 12,7% Arbeitnehmerfreizügigkeit, © Bundesagentur für Arbeit

11 zawody defizytowe / szukane na rynku
Rynek pracy pielegniarki, personel medyczny i opiekunczy fachowcy w dziedzinie hotelarstwa, n.p. personel serwisowy, kucharzy inzenierowie w kierunkach technicznych, n.p. technika kosmiczna i powietrzna elektrotechnika budowa maszyn zawody defizytowe / szukane na rynku

12 zawody nadwyzkowe/ niedobre szanse dla
archytektow oraz inzenierow budowlanych naukowcow socjalnych oraz umyslowych geografow biologow ekonomistow technikow w dziedzinie obrobku i przerabiania metalu robotnikow budowlanych bez specjalizacjii robotnikow bez kwalifikowania zawodowych (pomocnikow)

13 od 1 maja 2011r. rynek otwarty – nie ma ograniczen na rynku pracy
pozwolenie o pracy do 30 kwietnia 2011 r. okres przejciowy /ogolnie obowiazuje pozwolenie na prace aby pracowac w Niemczech i w Austrii od 1 maja 2011r. rynek otwarty – nie ma ograniczen na rynku pracy praca i wykonanie uslug sa mozliwie bez pozwolenia na prace wedlug przepisow Unii europejskiej Arbeitnehmerfreizügigkeit, © Bundesagentur für Arbeit

14 niemiecko-polski rejon pograniczny z polnocy na zachod

15 rynek pracy Berlina i zachodniej Brandenburgii w lutym 2011
Berlin : ,0 % / absol osoby Berlin-Brandenburg: ,2% / absol osob Eberswalde : ,9% / absol osoby wolne miejsca pracy: Frankfurt(Oder) : ,1% / absol osoby wolne miejsca pracy : Cottbus : ,4% / absol osoby wolne miejsca pracy :

16 Uznawanie dokumentów Uznawanie dokumentow Izby Przemysłowe i Handlowe
Izba Rzemieślnicza Ministerstwo Rolnictwa lub Izba Rolnictwa Ministerstwo Edukacji lub władze oświatowe Ministerstwo Zdrowia lub instytucje nadzorowane przez to Ministerstwo Ministerstwo Edukacji lub władze uczelni wyższych Z powodu różnic językowych, braku wiedzy o systemie edukacji kraju ojczystego, mogą pojawić się niejasności przy przedstawianiu oryginałów certyfikatów lub ich duplikatów. Zatem warto certyfikaty przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język niemiecki. Jeśli jest to konieczne, to należy poprosić o pomoc ekspertów, których można znaleźć w odpowiednich instytucjach działających w imieniu kraju, Izby Przemysłowe i Handlowe, które są odpowiedzialne za wszystkie kwalifikacje z sektora przemysłowo/technicznego i ekonomicznego, gdzie posiadane umiejętności zostają uznane za okres krótszy niż 3-letnie studia wyższe, Izba Rzemieślnicza jest odpowiedzialna za kwalifikacje w rzemiośle i handlu, Ministerstwo Rolnictwa lub Izba Rolnictwa są odpowiedzialne za kwalifikacje w zawodach związanych z rolnictwem, Ministerstwo Edukacji lub władze oświatowe są odpowiedzialne za zawody sektora edukacyjnego, Ministerstwo Zdrowia lub instytucje, które ono nadzoruje np. zrzeszenia medyczne, są odpowiedzialne za zawody sektora medycznego Ministerstwo Edukacji lub władze uczelni wyższych są odpowiedzialne za tytuły w szkolnictwie wyższym (licencjat lub magister). Na podstawie tej umowy uznaje się za równoważne tytuły zawodowe i stopnie naukowe dla celów kontynuacji kształcenia. Używanie dokumentów objętych tymi umowami dla celów zawodowych jest możliwe jedynie przez uznanie w trybie nostryfikacji. Adresy instytucji odpowiedzialnych za uznawanie świadectw ukończenia szkół średnich i dyplomów szkół wyższych można znaleźć na stronie: – “Stellen”. Informacje na temat uznawania tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bei der Kultusministerkonferenz, Lennéstrasse 6, D Bonn Tel / 5010, Fax Informacje o wyższych uczelniach: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50, Bonn Tel.:(0228)882-0 Fax:(0228) ASSISTe.V., Helmholtzstr.2-9, Aufgang 2,2.OG, 10587Berlin

17 pracownicy sezonowi Pracownicy sezonowi : rolnictwo,hotelarstwo i gastronomia Zatrudnienie nie wymaga kwalifikacji Znajomość języka niemieckiego jest korzystna Możliwość zatrudnienia: do 6 miesięcy jako pracownik sezonowy i do 9 miesięcy jako pracownik pomocniczy w roku kalendarzowym Pozwolenie podlega opłacie, koszty ponosi pracodawca Informacji udzielają Wojewodzkie Urzedy pracy

18 Ubezpieczenie Społeczne
System ubezpieczeń w Niemczech Niemiecki system składa się z pięciu podstawowych części zwanych też filarami Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie zdrowotne długotrwałej opieki Ubezpieczenie od wypadków przy pracy Szczegółowe informacje: Model systemu zdrowotnego w Niemczech opiera się na czterech podmiotach: państwie, kasach chorych, osobach ubezpieczonych oraz świadczeniodawcach. W systemie tym funkcjonuje bardzo dużo, bo aż 453 kasy chorych. Możemy tutaj wymienić kasy terytorialne, zakładowe oraz branżowe. Najwięcej jest kas branżowych i skupiają one takie grupy zawodowe jak przykładowo rzemieślnicy, handlowcy, rolnicy, marynarze albo górnicy. Wszystkie kasy chorych zrzeszone są w jednej z ośmiu federacji działających na poziomie landów, a następnie wchodzą w skład Federalnego Stowarzyszenia Kas Chorych.  Najwięcej osób, bo prawie 88% całej populacji objęte jest systemem powszechnych, obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Prawie 10% mieszkańców, mających wysokie dochody i niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, korzysta z dobrowolnych ubezpieczeń prywatnych - są to głownie osoby wykonujące wolne zawody. Pozostałe osoby to 2% populacji, która ma opiekę zdrowotną zapewnianą przez państwo - jest to opieka medyczna dla "służb mundurowych" oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Tylko około 0,5% ludności nie posiada żadnej formy ubezpieczenia na wypadek choroby.

19 zne Średnie składki Wysokość składek Rodzaj składki pracownik
Wysokość składek Rodzaj składki pracownik pracodawca ogółem ubezpieczenie chorobowe 8,20% 7,30% 15,50% Ubezpieczenie pielęgnacyjne 0,95 % 0,25 % 0,975% 1,95 % 0,25 % + dodatek płacony przez osoby bezdzietne Ubezpieczenie emerytalne 9,95% 19,90% Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 1,50% 3,00% Średnie składki 20,95% 19,40% 40,35% 20,955% 40,355% Praktycznie wszystkie składowe (oprócz ubezpieczenia od wypadków przy pracy, które opłaca w całości pracodawca) składki są solidarnie, po połowie dzielone pomiędzy pracownika i pracodawcę. Razem składki stanowią około 40% twojej pensji, tak więc, niejako twoja połowa to 20%. Są one potrącane bezpośrednio od twojej wypłaty przez pracodawcę i odprowadzane do odpowiednich urzędów. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, składki obliczasz i odprowadzasz sam lub robi to za ciebie biuro rachunkowe. Jeżeli zarabiasz poniżej 400 Euro miesięcznie lub pracujesz mniej niż 2 miesiące (50 dni roboczych) rocznie, nie masz obowiązku odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatków. Masz wtedy status geringfügig Beschäftigter Musisz jednak pozostać zarejestrowany, aby móc korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli studiujesz w Niemczech, musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne, a jego dowód musi być przedłożony wraz z dokumentami dotyczącymi przyjęcia cię na niemiecką uczelnię wyższą. Ubezpieczenie od wypadków, tak jak w przypadku pracowników, opłaca za ciebie uczelnia. Na mocy porozumień dotyczących międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych, wiążących wszystkie kraje Unii Europejskiej, opłacanie ubezpieczeń socjalnych w jednym z krajów członkowskich zapewnia nam wszystkie profity z tego płynące, w każdym z krajów wchodzących w skład wspólnoty. Jeżeli pracujesz w Niemczech, masz prawo płacić składki w Polsce przez okres jednego roku. Musisz jednak wtedy posiadać przy sobie formularze E101 i E111. Na swojej stronie internetowej, niemieckie Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych udostępnia szczegółowe informacje na poruszone tu tematy. Są one dostępne w różnych językach, tak więc nie powinno być problemu z ich zrozumieniem. Można też tam ściągnąć napisany w języku angielskim obszerny i łatwy do zrozumienia informator Social security at a glance. Jezeli sie pracowalo po kilka miesiecy w Niemczech i te miesiace razem zliczone wynosza 12 miesiecy lub wiecej, to taki pracownik uzyskuje prawo za ten czas do renty niemieckiej. Przy zlozeniu wniosku o polska rente, musi starajacy sie o rente, wykazac i przedlozyc czasy pracy za granica.

20 każda osoba z dochodami płaci podatki
obliczane i odciągane automatycznie od wynagrodzenia Einkommenssteuer  14 % - 45 % podatek progresywny Podatek dochodowy od osób fizycznych Kirchensteuer  8 % - 10 % od podatku dochodowego podatek płacony w Niemczech przez członków Kościoła Katolickiego lub Ewangelickiego Solidaritätszuschlag  5,5 % od podatku dochodowego dodatkowa suma doliczana do podatku dochodowego przeznaczona na wyrównanie poziomu życia w obu częściach zjednoczonych Niemiec Obowiązuje ogólna zasada: wszystkie osoby fizyczne, osoby fizyczne w spółkach osobowych płacą podatek dochodowy.

21 place Płaca średnia w Niemczech : euro/ miesiąc brutto lekarz : – 8.000 inżynier: – 4.500 fryzjer: ,- dodatkowo może być tzw. 13 pensja (wypłacana około świąt) W niektórych branżach obowiązują płace minimalne (budowlana, instalacje elektryczne, sprzątanie budynków – zależy od umów taryfowych pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi)

22 place minimalne w branżach budownictwa ( przec. 9,50 Euro – 12,95 Euro/godz.) dekarze ( 10,80 Euro/godz.) rzemiosło elektryczne (8,40 Euro/godz. – 9,80 Euro/godz.) sprzątanie budynków ( 7,00 Euro/godz. – 11,33 (szkło i szyby) malarz/lakiernik ( 9,50 Euro/godz. – 11,50 Euro/godz.) branża opiekuńcza/pielegniacyjna ( 7,50 Euro/godz.- 8,50 Euro) ochrona mienia ( 6,53 Euro/godz. – 8,60 Euro/godz.) usługi pralnicze ( 6,50 Euro/godz. – 7,65 Euro/godz.) pracownicy w dziedzinie doskonalenia kwalifikacji (7,60 -12,28) branża pracy tymczasowej / leasing pracowniczy (6,89 -7,79) - umowa taryfowa jeszcze nie jest zawarta

23 Jak szukać pracy w Niemczech
Niemiecki Urząd Pracy Informacje o miastach Informator o firmach ww.branchenbuch.de Informator o firmach EURES Pośrednictwo zagraniczne Linki do niemieckich i zagranicznych gazet Internet Doradcy EURES Agencje zatrudnienia Targi pracy Bezpośredni kontakt z pracodawcą Prasa „Gelbe Seiten” – Informator o firmach EURES System ten powstał z myślą o obywatelach Unii Europejskiej pragnących pracować poza granicami swojego kraju. Pomaga nie tylko w poszukiwaniu pracy w Niemczech, ale i na terenie pozostałych krajów wspólnoty. Pomaga on zarówno firmom poszukującym pracowników, jak i samym pracownikom w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nimi. Również niektóre placówki niemieckiego Urzędu Pracy ściśle z systemem współpracują. Agencje pośrednictwa pracy Są one również dobrym sposobem na znalezienie pracy w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że zatrzymają one dla siebie część twojego wynagrodzenia, jako opłatę za pośrednictwo w znalezieniu pracodawcy. Agencje szukają zazwyczaj pracowników do pracy tymczasowej, jednak może to być niezłą odskocznią do uzyskania pełnego etatu. Polskie Izby Handlowe Polskie izby handlowe w Niemczech często posiadają oferty pracy skierowane bezpośrednio do Polaków, gdyż zgłaszają się do nich pracodawcy szukający właśnie nas. Posiadają one również bazę danych zawierającą polskie firmy działające na terenie Niemiec, co może być w pewnych przypadkach również ciekawą dla ciebie propozycją. Bezpośrednie szukanie pracodawcy Nie jest to najlepszy sposób na znalezienie pracy, bowiem wysłanie nawet 1000 podań nie musi skutkować znalezieniem pracodawcy chętnego przejść procedurę umożliwiającą mu zatrudnienie Polaka. Generalnie możesz tak szukać pracy, jak już naprawdę jesteś zdesperowany lub użyć tego sposobu w połączeniu w wyżej wymienionymi, jednak od razu musisz przyjąć założenie, że skuteczność nie będzie wysoka. Wybierając się do pracy w Niemczech staniesz przez koniecznością jej znalezienia. Jak to zrobić? Zasadniczo tak jak zrobiłbyś to szukając pracy w kraju. Z małymi tylko wyjątkami. Warto przede wszystkim rozpocząć poszukiwania już w Polsce, bowiem znalezienie jej w Niemczech może wymagać trochę czasu. Nie będziesz wtedy zarabiał, a z pewnością będziesz wydawał pieniądze. Może się więc to okazać nieopłacalne. Gazety codzienne Jeśli masz dostęp do gazet codziennych z regionu w jaki zamierzasz się udać, może być to dobrym źródłem poszukiwań. Najwięcej ofert jest tradycyjnie w wydaniach środowych i weekendowych. Można też szukac w specjalistycznych tygodniach i miesięcznikach z branży, w której zmierzasz pracować. Ogłoszenia dotyczące wakatów na stanowiskach wymagających bardzo wysokich kwalifikacji są zazwyczaj publikowane w prasie ogólnokrajowej (wydania sobotnie i weekendowe). Jeśli masz jakieś wolne środki, może warto pomyśleć o zamieszczeniu własnego ogłoszenia. Możesz poprosić o to np. rodzinę lub znajomych mieszkających w Niemczech, a jeśli ich nie posiadasz, jest to możliwe również przez internet. Internet Internet jest bardzo dobrym źródłem poszukiwania pracy. Niestety, bez choćby podstawowej znajomości języka niemieckiego się tutaj nie obejdzie. Nie mogę ci podać stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu pracy, bowiem jest ich dość dużo, a ja nie chciałbym faworyzować jednych, kosztem drugich. Strony takie znajdziesz również w Polsce. Niemiecki Urząd Pracy Niemiecki Urząd Pracy (Arbeitsamt) również pośredniczy w kontaktach pomiędzy niemieckimi pracodawcami a polskimi pracownikami. Po spełnieniu pewnych formalności możesz ubiegać się o pracę przez nie oferowaną. Do twojej dyspozycji pozostaje ponad 800 takich jednostek, a wgląd w oferty jest dla obywateli Unii Europejskiej zawsze darmowy. Oferują one zazwyczaj pracę nie wymagającą dużych kwalifikacji. W tych poszukiwaniach warto udać się do twojego polskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Również tam możesz uzyskać pomoc w znalezieniu pracy i podjęciu kontaktu z niemieckim pracodawcą lub niemieckim Urzędem Pracy.

24 Europejska sieć EURES EURopean Employment Services
Ogólnoeuropejska sieć wspierania mobilności transgranicznej. W regionach przygranicznych – EURES-T. (Transfrontalier – transgraniczny) Transgraniczne informacje na temat: rynku pracy ubezpieczeń społecznych warunków pracy i życia partnerów współpracujących w sieci. J

25 Europejska sieć współpracy wspiera mobilność w regionach przygranicznych (EURES-T)
Usługi dla pracodawców Wsparcie w obsadzaniu miejsc pracy oraz miejsc nauki zawodu w regionie polsko-niemieckiego pogranicza. Publikowanie informacji o ofertach pracy w regionach przygranicznych. Promowanie ofert pracy i miejsc nauki zawodu podczas targów pracy w regionach przygranicznych/ rekrutacja pracowników. Spotkania informacyjne i rekrutacyjne dla określonych grup zawodowych. Informacje na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Nutzungshinweise zur Inhaltsfolie: „Kasten“ zur grafischen Heraushebung – z. B. einer textlichen Kernaussage Attribute (in der Vorlage bereits berücksichtigt): Breite entspr. dem roten Balken im Kopfbereich. Farbe Grau – RGB-Wert: R120 G120 B120 Textfeld „innerer Seitenrand“: 0,5 cm Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial Fett -- 20pt -- Weiß -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig oder axial

26 Europejska sieć współpracy wspiera mobilność w regionach przygranicznych (EURES-T)
Usługi dla pracowników Doradztwo i poradnictwo dla polskich i niemieckich pracobiorców zainteresowanych podjęciem pracy w regionie przygranicznym. Pośrednictwo pracy i nauki zawodu. Informacje na temat warunków życia i pracy w Polsce i Niemczech. Porady/ informacje w sprawach socjalnych (ubezpieczenia społeczne, emerytury, podatki, płace minimalne) Nutzungshinweise zur Inhaltsfolie: „Kasten“ zur grafischen Heraushebung – z. B. einer textlichen Kernaussage Attribute (in der Vorlage bereits berücksichtigt): Breite entspr. dem roten Balken im Kopfbereich. Farbe Grau – RGB-Wert: R120 G120 B120 Textfeld „innerer Seitenrand“: 0,5 cm Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial Fett -- 20pt -- Weiß -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig oder axial

27 Współpraca publicznych administracji pracy Polski i Niemiec
Porozumienia o partnerskiej współpracy z: Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy w województwie lubuskim i zachodniopomorskim Zielona Góra,Szczecin Słubice, Międzyrzecz – Frankfurt (Oder) Gorzów Wielkopolski – Eberswalde Gryfino – Eberswalde (w przygotowaniu) polsko-niemieckie grupy robocze spotkania kierownictw wymiana informacji o rynku pracy wzajemne hospitacje wspólne wystąpienia targowe regularne polsko-niemieckie dni w regionach przygranicznych spotkania informacyjne dla pracowników i pracodawców Projekty z partnerami sieciowymi (np. kurs baristów „OderBar“-Pl-D)

28 1. Mai 2011 - „ Tag der Freizügigkeit „
Główne przedsięwzięcia: Słubice maja 2011 Żagań maja 2011 Gorzów Wielkopolski maja 2011 Dodatkowo liczne spotkania informacyjne z partnerami sieciowymi. Warsztaty dla pracowników i klientów urzędów pracy na takie tematy jak: szkolenia dla aplikujących o pracę, poszukiwanie pracy, rodzaje świadectw i kwalifikacji w kraju sąsiada, etc. 1. Mai „ Tag der Freizügigkeit „

29 Państwa partnerzy w regionie przygranicznym
Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES w Agencjach Pracy we Frankfurcie n. Odrą i Eberswalde tel.: Christian Halke Doradca EURES w Agencji Pracy w Cottbus tel.:

30 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
. Dziekuję za Państwa uwagę ! Nutzungshinweise zur Kapitelfolie – ohne Bild: Die Kapitelfolie trennt das aktuelle Kapitel vom Rest und gibt eine kurze Inhaltsübersicht Satzspiegel: Fängt tiefer an als die Inhaltsfolien. Stand siehe Vorlage. Die Kapitelüberschrift fängt am linken Satzspiegelrand an und hat einen roten Unterstrich, der über die volle Satzspiegelbreite geht. Der Strich ist immer an der gleichen Position, während die Überschrift bei Zweizeiligkeit nach oben wandert. Darunter findet sich eine prägnante Zusammenfassung des Kapitels. Sie steht horizontal versetzt zur Überschrift auf Höhe des roten Kopfbalkens. Überschrift: Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial Fett -- 24pt -- Schwarz -- 1 bis 2 Zeilen, vertikal von unten beginnend -- Zeilenabstand: 0,9 – linksbündig Nummerierung mit Zahl (arabische Ziffer) gefolgt von einer Klammer. Farbe: Grau (R173 – G173 – B173) Einstellen unter: [Menü > Format > Nummerierung und Aufz. > Nummerierung >> Starten bei ... (Zahl eingeben)] Linie: 1,5pt -- BA-Rot Text Zusammenfassung Typografie (im Textrahmen bereits voreingestellt): Arial -- 20pt -- Schwarz -- Zeilenabstand: 0,9 -- Absatzabstand: 0,5 – linksbündig Fußzeile Neues Kapitel beachten: Die erste (schwarze) Zahl gibt den Kapitel (-standort) der Folie an, die zweite (graue) Zahl orientiert bezüglich der Gesamtzahl der Kapitel. Die Kapitelangabe strukturiert die Präsentation. Sie kann auch entfallen – beispielsweise bei geringem Umfang.


Pobierz ppt "Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google