Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für."— Zapis prezentacji:

1 Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)

2 Seite 2 1. Swoboda zatrudnienia w Europie 2. Oczekiwania / szanse / zagrożenia 3. Sytuacja gospodarcza 4. Dane nt. rynku pracy w regionach przygranicznych Brandenburgii 5. Oferta usług w europejskiej sieci EURES 6. Współpraca publicznych administracji pracy Podział prezentacji J

3 Seite 3 Swoboda przemieszczania się pracowników W Europie Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo pracować i mieszkać w innych krajach Unii. Wraz z przystąpieniem krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich do UE w dniu (Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Malta, Cypr) oraz (Rumunia i Bułgaria) obowiązuje w tych państwach prawo europejskie i tym samym prawo swobodnego osiedlania się i przemieszczania. Dla przystępujących państw środkowo-i wschodnioeuropejskich (z wyjątkiem Malty i Cypru) traktat akcesyjny przewidywał okresy przejściowe w swobodzie dostępu do rynków pracy, ograniczające możliwość zatrudniania się na okres do 7 lat (według modelu 2+3+2). Tym samym obywatele nowych państw UE musieli uzyskać w celu podjęcia pracy w Niemczech zgodnie z przepisami § 39 Ustawy o pobycie, działalności gospodarczej i integracji cudzoziemców na terenie RFN w powiązaniu z § 284 SGB III pozwolenie na podjęcie pracy – Arbeitserlaubnis EU wydawane przez Federalną Agencję Pracy (BA, urząd pracy). Te okresy przejściowe kończą się w odniesieniu do 8 wymienionych krajów z dniem

4 Seite 4 Oczekiwania W związku ze zniesieniem ograniczeń na rynku pracy oczekiwane są znaczące pozytywne efekty w zintegrowanym obszarze gospodarczym. Zniesienie barier migracyjnych w trakcie rozszerzenia Unii Europejskiej zwiększyło PKB rozszerzonej Unii szacunkowo o 0,2 procent czyli o około 24 miliardy Euro (dane za rok 2009). Nowe kierunki strumieni migracyjnych mogą spowodować wyraźny przyrost liczby imigrantów oraz przeciwdziałać wzrostowi wynagrodzeń i cen. Źródło: streszczenie raportu IAB 09/2009

5 Seite 5 Szanse związane z otwarciem rynku pracy od maja 2011 roku Wszyscy obywatele unijni mają lepsze możliwości znalezienia miejsca pracy w innych krajach. Możliwości zdobycia wykształcenia zawodowego przez obcokrajowców (przyszłe kadry). Pracodawcy mają możliwość rekrutowania wykwalifikowanych pracowników w regionie o większym promieniu. Swoboda świadczenia usług – możliwość oferowania usług również w innych krajach unijnych.

6 Seite 6 Zagrożenia związane z otwarciem rynku od maja 2011 roku Rosnąca konkurencja krajów europejskich o wykwalifikowanych pracowników. Krótkofalowy niewielki przyrost bezrobocia, długofalowo brak związku. Krótkofalowo ewentualny niewielki spadek wynagrodzeń, długofalowo bez zmian.

7 Seite 7 Pracownicy transgraniczni w Niemczech W roku 2005 w Niemczech pracowało z pełnym obowiązkiem ubezpieczeń społecznych około osób zamieszkałych w krajach sąsiadujących z Niemcami. W porównaniu z rokiem 2000 liczba ta prawie się podwoiła. Źródło: streszczenie raportu IAB 27/2009

8 Seite 8 Sytuacja gospodarcza i rynek pracy Polska-Niemcy Źródło: GUS i IBnGR (Polska ), DESTATIS oraz Gemeinschaftsdiagnose (Niemcy) Zmiana stopy bezrobocia w latach

9 Seite 9 9 Długość granic 3757 km Długość wybrzeża 2389 km Liczba mieszkańców 82.6 milionów mieszkańców Stolica Berlin, 3,4 miliona mieszkańców 16 Landów Powierzchnia km² Niemcy

10 Seite 10 Arbeitnehmerfreizügigkeit, © Bundesagentur für Arbeit luty 2011 stopa bezrobocia 7,9 % (absol Mio) landy zachodnie 6,7 % landy wschodnie 12,7%

11 Seite 11 zawody defizytowe / szukane na rynku pielegniarki, personel medyczny i opiekunczy fachowcy w dziedzinie hotelarstwa, n.p. personel serwisowy, kucharzy inzenierowie w kierunkach technicznych, n.p. technika kosmiczna i powietrzna elektrotechnika budowa maszyn Rynek pracy

12 Seite 12 zawody nadwyzkowe/ niedobre szanse dla archytektow oraz inzenierow budowlanych naukowcow socjalnych oraz umyslowych geografow biologow ekonomistow technikow w dziedzinie obrobku i przerabiania metalu robotnikow budowlanych bez specjalizacjii robotnikow bez kwalifikowania zawodowych (pomocnikow)

13 Seite 13 pozwolenie o pracy do 30 kwietnia 2011 r. okres przejciowy /ogolnie obowiazuje pozwolenie na prace aby pracowac w Niemczech i w Austrii od 1 maja 2011r. rynek otwarty – nie ma ograniczen na rynku pracy praca i wykonanie uslug sa mozliwie bez pozwolenia na prace wedlug przepisow Unii europejskiej Arbeitnehmerfreizügigkeit, © Bundesagentur für Arbeit

14 Seite 14 niemiecko-polski rejon pograniczny z polnocy na zachod

15 Seite 15 rynek pracy Berlina i zachodniej Brandenburgii w lutym 2011 Berlin : 14,0 % / absol osoby Berlin-Brandenburg: 12,2% / absol osob Eberswalde : 13,9% / absol osoby wolne miejsca pracy: Frankfurt(Oder) : 13,1% / absol osoby wolne miejsca pracy : Cottbus : 14,4% / absol osoby wolne miejsca pracy : 2.472

16 Seite Izby Przemysłowe i Handlowe Izba Rzemieślnicza Ministerstwo Rolnictwa lub Izba Rolnictwa Ministerstwo Edukacji lub władze oświatowe Ministerstwo Zdrowia lub instytucje nadzorowane przez to Ministerstwo Ministerstwo Edukacji lub władze uczelni wyższych Uznawanie dokumentów Uznawanie dokumentow

17 Seite Pracownicy sezonowi : rolnictwo,hotelarstwo i gastronomia Zatrudnienie nie wymaga kwalifikacji Znajomość języka niemieckiego jest korzystna Możliwość zatrudnienia: do 6 miesięcy jako pracownik sezonowy i do 9 miesięcy jako pracownik pomocniczy w roku kalendarzowym Pozwolenie podlega opłacie, koszty ponosi pracodawca Informacji udzielają Wojewodzkie Urzedy pracy pracownicy sezonowi

18 Seite Ubezpieczenie Społeczne Niemiecki system składa się z pięciu podstawowych części zwanych też filarami Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie zdrowotne długotrwałej opieki Ubezpieczenie od wypadków przy pracy Szczegółowe informacje: System ubezpieczeń w Niemczech

19 Seite zne Wysokość składek Rodzaj składkipracownikpracodawcaogółem ubezpieczenie chorobowe8,20%7,30%15,50% Ubezpieczenie pielęgnacyjne 0,95 % 0,25 % 0,975%1,95 % 0,25 % + dodatek płacony przez osoby bezdzietne Ubezpieczenie emerytalne9,95% 19,90% Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 1,50% 3,00% Średnie składki 20,95%19,40%40,35% 20,955%19,40%40,355%

20 Seite Podatki każda osoba z dochodami płaci podatki obliczane i odciągane automatycznie od wynagrodzenia Einkommenssteuer 14 % - 45 % podatek progresywny Podatek dochodowy od osób fizycznych Kirchensteuer 8 % - 10 % od podatku dochodowego podatek płacony w Niemczech przez członków Kościoła Katolickiego lub Ewangelickiego Solidaritätszuschlag 5,5 % od podatku dochodowego dodatkowa suma doliczana do podatku dochodowego przeznaczona na wyrównanie poziomu życia w obu częściach zjednoczonych Niemiec Podatki

21 Seite 21 Płaca średnia w Niemczech : euro/ miesiąc brutto lekarz : – inżynier: – fryzjer: 1500,- dodatkowo może być tzw. 13 pensja (wypłacana około świąt) W niektórych branżach obowiązują płace minimalne (budowlana, instalacje elektryczne, sprzątanie budynków – zależy od umów taryfowych pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi) place

22 Seite 22 place minimalne w branżach budownictwa ( przec. 9,50 Euro – 12,95 Euro/godz.) dekarze ( 10,80 Euro/godz.) rzemiosło elektryczne (8,40 Euro/godz. – 9,80 Euro/godz.) sprzątanie budynków ( 7,00 Euro/godz. – 11,33 (szkło i szyby) malarz/lakiernik ( 9,50 Euro/godz. – 11,50 Euro/godz.) branża opiekuńcza/pielegniacyjna ( 7,50 Euro/godz.- 8,50 Euro) ochrona mienia ( 6,53 Euro/godz. – 8,60 Euro/godz.) usługi pralnicze ( 6,50 Euro/godz. – 7,65 Euro/godz.) pracownicy w dziedzinie doskonalenia kwalifikacji (7,60 -12,28) branża pracy tymczasowej / leasing pracowniczy (6,89 -7,79) - umowa taryfowa jeszcze nie jest zawarta

23 Seite Niemiecki Urząd Pracy Informacje o miastach Informator o firmach ww.branchenbuch.de Informator o firmach ww.branchenbuch.de EURES Pośrednictwo zagraniczne do niemieckich i zagranicznych gazet Jak szukać pracy w Niemczech

24 Seite 24 Europejska sieć EURES EURopean Employment Services Ogólnoeuropejska sieć wspierania mobilności transgranicznej. W regionach przygranicznych – EURES-T. (Transfrontalier – transgraniczny) Transgraniczne informacje na temat: rynku pracy ubezpieczeń społecznych warunków pracy i życia partnerów współpracujących w sieci. J

25 Seite 25 Europejska sieć współpracy wspiera mobilność w regionach przygranicznych (EURES-T) Usługi dla pracodawców Wsparcie w obsadzaniu miejsc pracy oraz miejsc nauki zawodu w regionie polsko-niemieckiego pogranicza. Publikowanie informacji o ofertach pracy w regionach przygranicznych. Promowanie ofert pracy i miejsc nauki zawodu podczas targów pracy w regionach przygranicznych/ rekrutacja pracowników. Spotkania informacyjne i rekrutacyjne dla określonych grup zawodowych. Informacje na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

26 Seite 26 Europejska sieć współpracy wspiera mobilność w regionach przygranicznych (EURES-T) Usługi dla pracowników Doradztwo i poradnictwo dla polskich i niemieckich pracobiorców zainteresowanych podjęciem pracy w regionie przygranicznym. Pośrednictwo pracy i nauki zawodu. Informacje na temat warunków życia i pracy w Polsce i Niemczech. Porady/ informacje w sprawach socjalnych (ubezpieczenia społeczne, emerytury, podatki, płace minimalne)

27 Seite 27 Współpraca publicznych administracji pracy Polski i Niemiec Porozumienia o partnerskiej współpracy z: Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy w województwie lubuskim i zachodniopomorskim Zielona Góra,Szczecin Słubice, Międzyrzecz – Frankfurt (Oder) Gorzów Wielkopolski – Eberswalde Gryfino – Eberswalde (w przygotowaniu) polsko-niemieckie grupy robocze spotkania kierownictw wymiana informacji o rynku pracy wzajemne hospitacje wspólne wystąpienia targowe regularne polsko-niemieckie dni w regionach przygranicznych spotkania informacyjne dla pracowników i pracodawców Projekty z partnerami sieciowymi (np. kurs baristów OderBar-Pl-D)

28 Seite Mai Tag der Freizügigkeit Główne przedsięwzięcia: Słubice 09 maja 2011 Żagań 09 maja 2011 Gorzów Wielkopolski 10 maja 2011 Dodatkowo liczne spotkania informacyjne z partnerami sieciowymi. Warsztaty dla pracowników i klientów urzędów pracy na takie tematy jak: szkolenia dla aplikujących o pracę, poszukiwanie pracy, rodzaje świadectw i kwalifikacji w kraju sąsiada, etc.

29 Seite 29 Państwa partnerzy w regionie przygranicznym Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES w Agencjach Pracy we Frankfurcie n. Odrą i Eberswalde tel.: Christian Halke Doradca EURES w Agencji Pracy w Cottbus tel.:

30 Seite 30. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! Dziekuję za Państwa uwagę !


Pobierz ppt "Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy - szanse, zagrożenia i prognozy Regina Gebhardt-Hille Doradca EURES Zielona Góra, 21. marca 2011 r. Agentur für."

Podobne prezentacje


Reklamy Google