Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ

2 2 CELE PRACY: przedstawienie możliwości wykorzystania przedstawienie możliwości wykorzystania technologii komputerowej w firmie symulacyjnej technologii komputerowej w firmie symulacyjnej wskazanie na narzędzia wspomagające wskazanie na narzędzia wspomagające podnoszenie jakości pracy z uczniem podnoszenie jakości pracy z uczniem

3 3 PRACA OBEJMUJE: Koncepcję firmy w pracowni symulacyjnej Koncepcję firmy w pracowni symulacyjnej Przedmiotowy system oceniania w firmie symulacyjnej ZSM EURO-HOL Przedmiotowy system oceniania w firmie symulacyjnej ZSM EURO-HOL Zastosowanie technologii komputerowej Zastosowanie technologii komputerowej w firmie symulacyjnej w firmie symulacyjnej Znaczenie technologii komputerowej w działalności firmy symulacyjnej Znaczenie technologii komputerowej w działalności firmy symulacyjnej

4 4 KONCEPCJA FIRMY W PRACOWNI SYMULACYJNEJ obejmuje: Charakterystykę Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM Charakterystykę Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM Charakterystykę Firmy Symulacyjnej ZSM EURO-HOL Spółka z o.o. Charakterystykę Firmy Symulacyjnej ZSM EURO-HOL Spółka z o.o.

5 5 Centrala CENSYM realizuje następujące zadania: współpracuje z centralami innych państw współpracuje z centralami innych państw prowadzi doradztwo w zakresie współpracy z innymi pracownikami - firmami symulacyjnymi w kraju i za granicą, prowadzi doradztwo w zakresie współpracy z innymi pracownikami - firmami symulacyjnymi w kraju i za granicą, wydaje informator na temat działalności firm symulacyjnych w Polsce, wydaje informator na temat działalności firm symulacyjnych w Polsce, prowadzi doradztwo w zakresie organizacji pracowni-firmy symulacyjnej, prowadzi doradztwo w zakresie organizacji pracowni-firmy symulacyjnej, prowadzi doradztwo zawodowo-pedagogiczne, prowadzi doradztwo zawodowo-pedagogiczne, prowadzi szkolenia kadr dla firm symulacyjnych, prowadzi szkolenia kadr dla firm symulacyjnych, dokonuje wymiany praktykantów, dokonuje wymiany praktykantów,

6 6 prowadzi wymianę doświadczeń (konferencje, prowadzi wymianę doświadczeń (konferencje, materiały dydaktyczne), materiały dydaktyczne), prowadzi działalność wydawniczą na temat prowadzi działalność wydawniczą na temat funkcjonowania firm symulacyjnych, funkcjonowania firm symulacyjnych, organizuje targi firm symulacyjnych, organizuje targi firm symulacyjnych, prowadzi reklamę działalności firm symulacyjnych, prowadzi reklamę działalności firm symulacyjnych, powołuje Radę Centrali, powołuje Radę Centrali, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Centrali. działalności Centrali.

7 7 Usługi te obejmują: system ubezpieczeń społecznych włącznie z pobieraniem składek na ZUS, system ubezpieczeń społecznych włącznie z pobieraniem składek na ZUS, statystykę gospodarczą i kadrową, statystykę gospodarczą i kadrową, podatki i rozliczenia z Urzędem Skarbowym, podatki i rozliczenia z Urzędem Skarbowym, dochodzenie roszczeń pracowniczych w systemie sądowym, dochodzenie roszczeń pracowniczych w systemie sądowym, rejestrację firm w Sądzie Centrali, rejestrację firm w Sądzie Centrali,

8 8 Usługi te obejmują: zgłaszanie firm w Inspektoracie Pracy, zgłaszanie firm w Inspektoracie Pracy, działalność Banku Centrali, działalność Banku Centrali, ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia gospodarcze, Urząd Celny (w razie potrzeby), Urząd Celny (w razie potrzeby), Kasę Chorych, Kasę Chorych, Pocztę, Pocztę, tworzenie na wniosek firmy symulacyjnej oddziałów wyżej wymienionych instytucji tworzenie na wniosek firmy symulacyjnej oddziałów wyżej wymienionych instytucji

9 9 Powodem skreślenia może być: likwidacja firmy symulacyjnej, likwidacja firmy symulacyjnej, działanie na szkodę firmy symulacyjnej, działanie na szkodę firmy symulacyjnej, brak działalności w sieci firm symulacyjnych, brak działalności w sieci firm symulacyjnych, brak sprawozdań z działalności firmy, brak sprawozdań z działalności firmy, nie uczestniczenie w targach firm symulacyjnych, nie uczestniczenie w targach firm symulacyjnych, nie płacenie składek za świadczone usługi przez nie płacenie składek za świadczone usługi przez Centralę. Centralę. Firma symulacyjna może zawiesić swoją działalność. Firma symulacyjna może zawiesić swoją działalność. Powinna o tym powiadomić Centralę podając okres Powinna o tym powiadomić Centralę podając okres zawieszenia. zawieszenia.

10 10 Charakterystyka Firmy Symulacyjnej EURO-HOL Nazwa pełna - Zespół Szkół Morskich EURO-HOL Nazwa pełna - Zespół Szkół Morskich EURO-HOL Spółka z o.o. Spółka z o.o. siedziba - Zespół Szkół Morskich im. Obrońców siedziba - Zespół Szkół Morskich im. Obrońców Westerplatte Gdańsk Westerplatte Gdańsk adres - 80-537 Gdańsk ul. Wyzwolenia 8 adres - 80-537 Gdańsk ul. Wyzwolenia 8 NIP - 929-001-17-52 NIP - 929-001-17-52 REGON - 000782985 REGON - 000782985 bank - Bank Polski, bank - Bank Polski, nr rachunku 15001322-1218 10010 200 nr rachunku 15001322-1218 10010 200

11 11 Obowiązki ZSM EURO-HOL Spółka z o.o. prowadzenie dokumentacji Firmy Symulacyjnej ZSM EURO-HOL Sp. z o.o., prowadzenie dokumentacji Firmy Symulacyjnej ZSM EURO-HOL Sp. z o.o., comiesięczne rozliczanie się z urzędami, comiesięczne rozliczanie się z urzędami, przesyłanie dokumentacji związanej z pracą urzędów i instytucji, przesyłanie dokumentacji związanej z pracą urzędów i instytucji, zgłaszanie wszelkich problemów wynikających z prowadzenia firmy, zgłaszanie wszelkich problemów wynikających z prowadzenia firmy, terminowe opłacanie wynagrodzenia za świadczone przez Centralę usługi. terminowe opłacanie wynagrodzenia za świadczone przez Centralę usługi.

12 12 W pracowni firma realizuje program obejmujący: organizację o zarządzanie, organizację o zarządzanie, pracę działu kadr, pracę działu kadr, zasady księgowości, zasady księgowości, zasady funkcjonowania firmy handlowo-usługowej, zasady funkcjonowania firmy handlowo-usługowej, marketing, marketing, negocjacje w biznesie, negocjacje w biznesie, organizację i funkcje sekretariatu, organizację i funkcje sekretariatu, technikę pracy biurowej, technikę pracy biurowej, obsługę i zastosowanie komputerów w firmie. obsługę i zastosowanie komputerów w firmie.

13 13 Kluczowe umiejętności nabywane przez uczniów: korzystanie z systemu operacyjnego, korzystanie z systemu operacyjnego, korzystanie z nakładki systemowej, korzystanie z nakładki systemowej, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, korzystanie z bazy danych, korzystanie z bazy danych, korzystanie z programu Windows w jednostkach samodzielnych oraz w sieci, korzystanie z programu Windows w jednostkach samodzielnych oraz w sieci,

14 14 Kluczowe umiejętności nabywane przez uczniów: posługiwanie się wybranym (aktualnym) edytorem tekstu, posługiwanie się wybranym (aktualnym) edytorem tekstu, obsługa programu kadrowo-płacowego, obsługa programu kadrowo-płacowego, obsługa programu magazynowo-zaopatrzeniowego, obsługa programu magazynowo-zaopatrzeniowego, obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługa innych programów ekonomiczno-finansowych, obsługa innych programów ekonomiczno-finansowych, umiejętności wykonania czynności operatorskich umiejętności wykonania czynności operatorskich

15 15 Uczniowie nabywają umiejętności wykonania czynności operatorskich tj.: - instalowanie programów dla potrzeb - instalowanie programów dla potrzeb firmy, - drukowanie zaksięgowanych firmy, - drukowanie zaksięgowanych dokumentów, - wydrukowanie raportów, analiz, dokumentów, - wydrukowanie raportów, analiz, sprawozdań, sprawozdań, - wydrukowanie zestawień, wykresów, - wydrukowanie odcinków wypłat do listy płac, - wydrukowanie formularzy PIT - utworzenie archiwum danych. - wydrukowanie zestawień, wykresów, - wydrukowanie odcinków wypłat do listy płac, - wydrukowanie formularzy PIT - utworzenie archiwum danych.

16 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W FIRMIE SYMULACYJNEJ ZSM EURO-HOL Zasady oceniania: Zasady oceniania: - formy aktywności ucznia - formy aktywności ucznia - kryteria oceny - kryteria oceny - metody przeliczania ocen cząstkowych - metody przeliczania ocen cząstkowych - zasady ustalania oceny semestralnej - zasady ustalania oceny semestralnej - metody gromadzenia informacji - metody gromadzenia informacji

17 17 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W FIRMIE SYMULACYJNEJ ZSM EURO-HOL wymagania edukacyjne na poszczególne oceny wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kontrakt kontrakt regulamin pracowni ekonomiczno- informatycznej oraz firmy symulacyjnej regulamin pracowni ekonomiczno- informatycznej oraz firmy symulacyjnej ZSM EURO-HOL ZSM EURO-HOL

18 18 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ SCENARIUSZE: Mapa urzędów Mapa urzędów Tworzenie projektu blankietu korespondencyjnego Tworzenie projektu blankietu korespondencyjnego Formularz – przyjemniejszy sposób wprowadzania danych Formularz – przyjemniejszy sposób wprowadzania danych Książka adresowa pracowników Książka adresowa pracowników Sporządzanie listy płac Sporządzanie listy płac Tworzenie ewidencji środków trwałych Tworzenie ewidencji środków trwałych

19 19 ZNACZENIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W DZIAŁALNOŚCI FIRMY SYMULACYJNEJ Uczniowie kształtują kompetencje kluczowe: umiejętności komunikacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności liczenia, umiejętności liczenia, umiejętności informatyczne, umiejętności informatyczne, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności kierowania własną osobą, umiejętności kierowania własną osobą, umiejętności społeczne i współpracy, umiejętności społeczne i współpracy, umiejętności pracy i studiowania. umiejętności pracy i studiowania.

20 20 ZNACZENIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W DZIAŁALNOŚCI FIRMY SYMULACYJNEJ Zmiana roli nauczyciela na: Zmiana roli nauczyciela na: - organizującą proces uczenia - organizującą proces uczenia - integrującą wewnętrzne racje - integrującą wewnętrzne racje (potrzeby) uczniów (potrzeby) uczniów - kreującą warunki do uczenia się, - kreującą warunki do uczenia się, poszukiwania, odkrywania, myślenia, poszukiwania, odkrywania, myślenia, komunikowania, działania i współpracy komunikowania, działania i współpracy w grupie w grupie

21 21 ZNACZENIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W DZIAŁALNOŚCI FIRMY SYMULACYJNEJ Zmiana roli nauczyciela na : Zmiana roli nauczyciela na : - osoby uczestniczącej w wymianie - osoby uczestniczącej w wymianie emocjonalnej (z uczniami, z grupą) emocjonalnej (z uczniami, z grupą) - opiekuna pomagającego uczniom w - opiekuna pomagającego uczniom w sposób wyważony sposób wyważony

22 22


Pobierz ppt "1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google