Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Konferencja dotycząca projektu,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Konferencja dotycząca projektu,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki."— Zapis prezentacji:

1 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Konferencja dotycząca projektu,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap I i II 17.12.2013, godz. 12.00 1.Wystąpienie Burmistrza Siechnic- Pana Milana Ušáka. 2.Informacja na temat projektów finansowanych zewnętrznie- w Gminie Siechnice oraz projektu,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap I i II Grzegorz Salwa Kierownik BdsFZ. 3.Wystąpienie Pana Doktora Marka Mielczarka- Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu 4.Wystąpienie Burmistrza Siechnic z wręczeniem pamiątkowych dyplomów dla osób szczególnie zasłużonych przy realizacji projektu. 5.Wystąpienie przedstawiciela firmy doradczej WRO-TECH. 6.Zakończenie i podsumowanie konferencji wraz z poczęstunkiem.

2 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych przez Gminę Siechnice Kierownik Grzegorz Salwa Grudzień 2013 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, ul Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 42, 71 786 09 56, fax. 71 786 09 52, e-mail: gsalwa@ugsiechnice.plgsalwa@ugsiechnice.pl

3 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Tytułem wstępu: wartość projektów z dofinansowaniem zewnętrznym jedynie w roku 2012: 25 399 196,01 zł w tym pozyskane dofinansowanie: 12 575 149,43 zł

4 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Jednostką odpowiedzialną za proces pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Siechnice jest Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych ( BdsFZ). Biuro działa na zasadzie wydzielonej komórki Urzędu Miejskiego na prawach odrębnego Wydziału, podlegający bezpośredniemu nadzorowi Burmistrza Siechnic. BdsFZ jest najbardziej rozbudowaną tego typu komórką w Powiecie Ziemskim Wrocławskim.

5 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach BdsFZ jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Siechnicach właściwą dla kontaktów z Instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi ze szczególnym uwzględnieniem RPO WD, PROW, PO KL, PO IiŚ, PO IG, EWT oraz innych unijnych i krajowych programów dotacyjnych. W jego zakresie kompetencji leży przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, kontakty z właściwymi Instytucjami Zarządzającymi, współudział we wdrażaniu projektów, zarządzanie projektami,,miękkimi oraz przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej.

6 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Gmina w okresie programowania 2007-2013 skutecznie pozyskała środki finansowe ze źródeł ZPORR 2004-2006, SPO RZL 2004-2006, RPO WD 2007-2013, PROW 2007- 2013, PO IG 2007-2013, PO IiŚ 2007-2013, PO KL 2007- 2013, NPPDL w ramach edycji I i II, PFRON, szeregu programów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, WFOŚiGW, KSRG i innych.

7 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Łącznie w latach 2007-2013 zostało opracowanych i złożonych ok. 112 wniosków o dofinansowanie projektów dla których uzyskano decyzje: pozytywnie oceniono 102 projektów, podpisano 92 umowy o dofinansowanie, 10 projektów zostało odrzuconych.

8 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych tylko raz zleciło kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu zewnętrznej firmie był to projekt,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap I i II. Nigdy nie została zlecona usługa zewnętrzna związana z zarządzeniem/rozliczaniem projektu.

9 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Łącznie w latach 2007-2013 Gmina Siechnice realizuje/ zrealizowała 92 projekty o ogólnej wartości: 69 181 861,98 zł z tego na lata 2007-2010 przypada 48%, a na lata 2011-2013 52% środków, w tym dofinansowanie zewnętrzne: 34 954 940,97 zł z tego na lata 2007-2010 przypada 47%, a na lata 2011-2013 53% środków

10 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

11

12

13 Przykłady realizowanych operacji – PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE: remonty i przebudowy dróg lokalnych, budowa obiektów edukacyjno- sportowych budowa turystycznych remonty świetlic i wyposażenie wiejskich, placówek edukacyjnych i medycznych budowa sieci monitoringu zewnętrznego budowa systemu placów zabaw, Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta oraz budowa targowiska stałego w Siechnicach rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

14 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Przykłady realizowanych operacji – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA: projekty edukacyjne i szkoleniowe z EFS dla ponad 1 100 mieszkańców- przed wszystkim nauka języków obcych, nauki matematyczno- przyrodnicze i informatyczne system wspierania dzieci niepełnosprawnych, projekty wdrażające aktywne narzędzia integracji w systemie pomocy społecznej, usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego (ISO 9001), aktywne zwalczanie bezrobocia, Zakupy sprzętu dla jednostek OSP bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie gminy, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców,

15 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Dziękuję za uwagę Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, ul Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 42, 71 786 09 56, fax. 71 786 09 52, e-mail: gsalwa@ugsiechnice.pl, kmazur@ugsiechnice.pl, kfudali@ugsiechnice.pl, mkarpa@umsiechnice.plgsalwa@ugsiechnice.plkmazur@ugsiechnice.plkfudali@ugsiechnice.pl mkarpa@umsiechnice.pl


Pobierz ppt "Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Konferencja dotycząca projektu,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google