Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach"— Zapis prezentacji:

1 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Konferencja dotycząca projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap I i II” , godz Wystąpienie Burmistrza Siechnic- Pana Milana Ušáka. Informacja na temat projektów finansowanych zewnętrznie- w Gminie Siechnice oraz projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap I i II” Grzegorz Salwa Kierownik BdsFZ. Wystąpienie Pana Doktora Marka Mielczarka- Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Wystąpienie Burmistrza Siechnic z wręczeniem pamiątkowych dyplomów dla osób szczególnie zasłużonych przy realizacji projektu. Wystąpienie przedstawiciela firmy doradczej WRO-TECH. Zakończenie i podsumowanie konferencji wraz z poczęstunkiem.

2 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych przez Gminę Siechnice Kierownik Grzegorz Salwa Grudzień 2013 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, ul Jana Pawła II 12, Siechnice, tel , , fax ,

3 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Tytułem wstępu: wartość projektów z dofinansowaniem zewnętrznym jedynie w roku 2012: ,01 zł w tym pozyskane dofinansowanie: ,43 zł

4 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Jednostką odpowiedzialną za proces pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Siechnice jest Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych ( BdsFZ). Biuro działa na zasadzie wydzielonej komórki Urzędu Miejskiego na prawach odrębnego Wydziału, podlegający bezpośredniemu nadzorowi Burmistrza Siechnic. BdsFZ jest najbardziej rozbudowaną tego typu komórką w Powiecie Ziemskim Wrocławskim.

5 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
BdsFZ jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Siechnicach właściwą dla kontaktów z Instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi ze szczególnym uwzględnieniem RPO WD, PROW, PO KL, PO IiŚ, PO IG, EWT oraz innych unijnych i krajowych programów dotacyjnych. W jego zakresie kompetencji leży przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, kontakty z właściwymi Instytucjami Zarządzającymi, współudział we wdrażaniu projektów, zarządzanie projektami ,,miękkimi” oraz przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej.

6 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Gmina w okresie programowania skutecznie pozyskała środki finansowe ze źródeł ZPORR , SPO RZL , RPO WD , PROW , PO IG , PO IiŚ , PO KL , NPPDL w ramach edycji I i II, PFRON, szeregu programów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, WFOŚiGW, KSRG i innych.

7 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Łącznie w latach zostało opracowanych i złożonych ok. 112 wniosków o dofinansowanie projektów dla których uzyskano decyzje: pozytywnie oceniono 102 projektów, podpisano 92 umowy o dofinansowanie, 10 projektów zostało odrzuconych.

8 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych tylko raz zleciło kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu zewnętrznej firmie był to projekt ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap I i II”. Nigdy nie została zlecona usługa zewnętrzna związana z zarządzeniem/rozliczaniem projektu.

9 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Łącznie w latach Gmina Siechnice realizuje/ zrealizowała 92 projekty o ogólnej wartości: ,98 zł z tego na lata przypada 48%, a na lata % środków, w tym dofinansowanie zewnętrzne: ,97 zł z tego na lata przypada 47%, a na lata % środków

10 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

11 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

12 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

13 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Przykłady realizowanych operacji – PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE: remonty i przebudowy dróg lokalnych, budowa obiektów edukacyjno- sportowych budowa turystycznych remonty świetlic i wyposażenie wiejskich, placówek edukacyjnych i medycznych budowa sieci monitoringu zewnętrznego budowa systemu placów zabaw, Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta oraz budowa targowiska stałego w Siechnicach rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

14 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Przykłady realizowanych operacji – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA: projekty edukacyjne i szkoleniowe z EFS dla ponad mieszkańców- przed wszystkim nauka języków obcych, nauki matematyczno- przyrodnicze i informatyczne system wspierania dzieci niepełnosprawnych, projekty wdrażające aktywne narzędzia integracji w systemie pomocy społecznej, usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego (ISO 9001), aktywne zwalczanie bezrobocia, Zakupy sprzętu dla jednostek OSP bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie gminy, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców,

15 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Dziękuję za uwagę Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, ul Jana Pawła II 12, Siechnice, tel , , fax ,


Pobierz ppt "Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google