Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć spółkę jawną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć spółkę jawną"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć spółkę jawną
Adam Walasek

2 Zalety spółki jawnej Posiadanie podmiotowości prawnej
Wyczerpujące i zarazem elastyczne przepisy regulujące funkcjonowanie spółki jawnej Brak konieczności posiadania minimalnego majątku przez spółkę Odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny względem Spółki - wyjątek od subsydiarnej odpowiedzialności wspólników dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem spółki do rejestru Wspólnik ma prawo przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela W odróżnieniu od spółki cywilnej wierzyciel spółki jawnej musi w pierwszej kolejności zaspakajać się z majątku spółki (najpierw żądać zapłaty z majątku)

3 Etap I- umowa Spółkę jawną może zawiązać dwóch lub więcej wspólników, a celem jej utworzenia jest prowadzenie w tej formie przedsiębiorstwa. Spółkę jawną możemy utworzyć: 1. zawierając umowę pomiędzy wspólnikami tworzącymi spółkę 2. przekształcając spółkę cywilną w jawną na podstawie art. 26 par.4 Kodeksu Spółek Handlowych  3. przekształcając dowolną spółkę handlową w jawną na podstawie art. 551 i następne KSH. Sporządzając umowę spółki powinniśmy w niej zawrzeć informacje o: - nazwie(firmie) i siedzibie spółki, - wkładach wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość, - przedmiocie działalności spółki, - czasie trwania spółki, w przypadku gdy jest on oznaczony.

4 Etap II- KRS Dla powstania spółki wymagane jest wpisanie spółki do KRS Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłosić spółkę do rejestru. Spółka jawna wpisywana jest do KRS jako przedsiębiorca. Dane niezbędne do zgłoszenia do KRS: - firma, siedziba i adres spółki, - przedmiot działalności spółki, - nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, - nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji, - złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Zgłoszenie spółki w KRS wiąże pociąga za sobą następujące koszty: zł opłaty sądowej zł opłaty za ogłoszenie o wpisie do rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

5 Etap III- Urząd Miasta lub Gminy
Udajemy się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wniosek o wpis powinien zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko  - nazwa firmy (nieobowiązkowo)  - nr ewidencyjny PESEL  - adres zamieszkania  - adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania)  - rodzaj działalności  - datę rozpoczęcia działalności

6 Etap V- Pieczątka Wyrobienie pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe. Bardzo często jest ona jednak „mile widziana”.

7 Etap VI- Konto bankowe W wypadku tego rodzaju działalności konto bankowe jest obligatoryjne. Zakładamy więc firmowe konto.

8 Etap VII- Urząd Skarbowy
Udajemy się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania numeru NIP.

9 Etap VIII- ZUS Kolejny krok to rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

10 Etap IX- Państwowa Inspekcja Pracy
Jeżeli zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Adres PIP dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdziesz tu lub w wyszukiwarce urzędów na naszej stronie.

11 Etap X- Sanepid Z kolejną (jeżeli zatrudniamy pracowników) wizytą musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do popularnego sanepidu. 

12 Etap XI- Koncesje i zezwolenia
Jeżeli nasza działalność wymaga uzyskania jakiegoś rodzaju koncesji czy zezwoleń, to musimy to zrobić.

13 Państwowa inspekcja pracy
Wykres graficzny Umowa KRS Urząd miasta GUS Pieczątka Konto bankowe Urząd skarbowy ZUS Państwowa inspekcja pracy sanepid Koncesje i zezwolenia


Pobierz ppt "Jak założyć spółkę jawną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google