Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie
EKOLOGIA

2 „Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi”

3 „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi
„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia - jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie...” Wódz Seattle, 1854

4 „Pycha skłaniająca nas do tworzenia raju na ziemi powoduje, że zmieniamy naszą poczciwą Ziemię –
w piekło.” Karl Popper

5 „Najbardziej palącym problemem w dziedzinie ochrony przyrody jest obrona naszego gatunku przed nim samym.”

6 „Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza: oddycha się nim, chociaż go się nie widzi.”

7 „Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą.”

8 Gospodarka odpadowa w powiecie działdowskim
Powołany w 1997 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" tworzy 5 Gmin powiatu działdowskiego i działa na obszarze 820 km2, który zamieszkuje 60 tys. mieszkańców.

9 Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"
Swoje działania EZG "Działdowszczyzna" opiera m.in. na podstawie przyjętego Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który jest uzupełniany o inne, wynikające z zadań własnych gmin. Związek tworzą: Gmina Miasto Działdowo, Gmina Miasto Lidzbark Welski, Gmina Działdowo, Gmina Iłowo-Osada, Gmina Płośnica. Głównym celem Związku jest integracja gmin związanych z powiatem działdowskim na rzecz ochrony środowiska, rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Ponadto Związek wspomaga gminy w realizacji ich zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, poprzez prowadzenie wspólnej działalności związanej z budową obiektów służących do składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz organizacji systemu ich selektywnej zbiórki. Związek realizując przyjęty przez Zgromadzenie Związku "Program gospodarki odpadami komunalnymi" zmierzający do kompleksowego rozwiązania problemu ich zagospodarowania wybudował składowisko odpadów komunalnych spełniające standardy techniczne składowisk zgodne z Dyrektywami UE w miejscowości Zakrzewo, z którego korzystają gminy będące członkiem Związku.

10 W 2000 roku został rozpoczęty program selektywnej zbiórki odpadów u źródła
Program został podzielony na III etapy: I etap r. szeroka edukacja ekologiczna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, II etap r. - zbudowanie rynku odbiorców na segregowane odpady i w formie pilotażowej obejmując 5% populacji mieszkańców przystąpiono do wdrażania programu oraz organizacji bazy segregacji odpadów w miejscowości Kurki, która została wyposażona w niezbędne urządzenia do procesu zbierania, segregacji i konfekcjonowania odpadów. III etap "wdrażanie programu " r., w 2003 zostało objęte 50% gospodarstw domowych, 2004 r.- 90% a w 2005 roku 100%.

11 W lutym 2002 roku została uruchomiona w Zakrzewie Kompostownia osadów i odpadów organicznych, w której wytwarzany jest EKO substrat humusowy. Funkcjonowanie kompostowni oparte jest na polskiej technologii . "Systemy Dla Ekologii" dr inż. Edwarda Wielanda z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przy udziale mikro i makroorganizmów tlenowych procesowi kompostowania poddawane są osady biologiczne, słoma, trociny tartaczne i obornik drobiowy. Zastosowana technologia wykorzystuje procesy humifikacji naturalnie przebiegające w środowisku glebowym i przebiega w trzech fazach. W przeciągu 6-9 miesięcy powstaje w pełni dojrzały EKO substrat humusowy, którego jakość pod względem fizyko-chemicznym i biologicznym jest kontrolowana przez AR w Poznaniu, oraz Stację Chemiczno-Rolniczą w Olsztynie.

12 EKO Substrat humusowy stanowi doskonały nawóz organiczny będący koncentratem próchnicy glebowej (humusu), poprawia strukturę i żyzność gleby, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną, zapewnia szybki wzrost i rozwój roślin. Może być stosowany w rolnictwie, ogrodnictwie i przy urządzaniu terenów zielonych i rekultywacji terenów. Istniejąca kompostownia w Zakrzewie w sposób naturalny przywraca naturalny obieg substancji organicznej w środowisku.

13 Związek aktywnie uczestniczył w likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gmin członków Związku. W 2000 roku w ramach prac publicznych zostało zlikwidowanych 34 nielegalnych wysypisk. Wszystkie zadania, które są realizowane przez Związek finansowane są z środków gmin należących do związku oraz z środków pozyskanych z zewnątrz np. z NFOŚ, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy Phare, Brytyjskiego Funduszu Know- How, Ekofunduszu, SAPARD i Funduszy Strukturalnych. W zakresie edukacji ekologicznej Związek współpracuje z Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej od 1998 roku czynnie współpracuje z Ekologicznym Związkiem Gmin "Działdowszczyzna" w zakresie tworzenia Systemu Selektywnej Zbiórki, Segregacji i Wykorzystania Odpadów.

14 Współpraca ta polegała na: opracowaniu materiałów dydaktycznych, propagandowych promujących zapobieganie wzrostowi ilości odpadów w gospodarstwach domowych, przeprowadzeniu konkursów w placówkach oświatowych dotyczących wdrażanego programu selektywnej zbiórki odpadów, debaty ekologicznej propagującej selektywną zbiórkę.

15 EZG "Działdowszczyzna" jest koordynatorem bądź współorganizatorem akcji ekologicznych:
"Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" - akacja ta odbywa się już od trzech lat na wiosnę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Placówki oświatowe biorące udział zostają zaopatrzone w worki do zbiórki śmieci oraz mają zapewniony bezpłatny odbiór śmieci. Szkoły sporządzają sprawozdanie z przebiegu akcji, które są weryfikowane a dane przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. "Sprzątanie świata" - akcja przebiega rok rocznie we wszystkich placówkach powiatu działdowskiego. Uczniowie sprzątają wyznaczone tereny w worki otrzymane od EZG oraz mają zapewniony bezpłatny odbiór śmieci. Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" współpracuje z Organizacją Odzysku RekoPol w Warszawie.

16 W ramach współpracy organizowane są szkolenia przez tę Organizację w dwóch panelach:
I. Program Edukacyjny "Czysto i Zielono" - szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu działdowskiego, propagujące program selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci i młodzieży. II. Szkolenie dla pracowników samorządowych, które umożliwia samodzielne tworzenie planów gospodarki odpadami.

17 „Chwast to roślina której zalety nie zostały jeszcze odkryte ”
R.W.Emerson

18 „Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie”

19 „Jeśli myślisz rok naprzód sadź ryż Jeśli myślisz 10 lat naprzód sadź drzewo Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód ucz ludzi ” przysłowie chińskie

20 „Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć.”
Cyceron

21 „Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.”
Fiodor Dostojewski

22 „Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach. ”
Johann Kaspar Lavater

23 „Jeżeli chcemy, żeby ten kraj sprawnie funkcjonował, muszą istnieć obszary, gdzie przyroda jest ważniejsza niż człowiek ” Andrzej Kassenberg

24 „Nie proś Świata, aby się zmienił, To Ty zmień się pierwszy. ”
O. Anthony de Mello

25 „Bądź niczym trawa, gdy wieje wiatr
„Bądź niczym trawa, gdy wieje wiatr. Słabość jest siłą, co chroni twój świat.” Magdalena Czapińska  

26 „Nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha
Francis Bacon

27 „Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w pole.” Albert Einstein

28

29

30

31

32

33 Prezentację wykonali:
1.Julia Młodzianowska 2.Klaudia Pomianowska 3.Maciej Nowak 4.Damian Grześkiewicz 5.Kacper Smereczyński mgr p. Anna Dwórznik

34


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google