Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia wykład 2 Termodynamika zajmuje się badaniem efektów energetycznych towarzyszących procesom fizykochemicznym i chemicznym. Termodynamika umożliwia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia wykład 2 Termodynamika zajmuje się badaniem efektów energetycznych towarzyszących procesom fizykochemicznym i chemicznym. Termodynamika umożliwia:"— Zapis prezentacji:

1 chemia wykład 2 Termodynamika zajmuje się badaniem efektów energetycznych towarzyszących procesom fizykochemicznym i chemicznym. Termodynamika umożliwia: 1.Sporządzanie bilansów energetycznych dla reakcji chemicznych i przemian fizykochemicznych 2.Badanie równowag fazowych i chemicznych 3.Teoretyczne i doświadczalnej określanie warunków w jakich dany proces może zachodzić 4.Określanie warunków trwałości substancji Fizyka Termodynamika Chemia reakcje chemiczne

2 chemia wykład 2 ENERGIA JEST ZDOLNOŚCIĄ WYKONANIA PRACY h T 1 >T 2 gaz

3 chemia wykład 2 ENERGIA NIE MOŻE BYĆ TWORZONA ANI NIE MOŻE ULEC ZNISZCZENIU PRAWO ZACHOWANIA ENERGII Prawo zachowania energii ma fundamentalne znaczenie dla chemii gdyż większość reakcji chemicznych towarzyszy wydzielanie lub obieranie energii, przemiana jednej formy energii w inną, a nie jej zanik lub powstawanie. Procesy dzielimy na egzotermiczne i endotermiczne.

4 chemia wykład 2 Układ- część przyrody, której zachowanie badamy Otoczenie-część przyrody, w której dokonujemy obserwacji układ otoczenie

5 chemia wykład 2 Układ otwarty - układ wymieniający z otoczeniem materię i energię Układ zamknięty - układ nie wymieniający z otoczeniem materii Układ izolowany - układ nie wymieniający z otoczeniem materii i energii

6 chemia wykład 2 Układ izolowany termiczne od otoczenia nazywamy układem adiabatycznym Najczęściej rozpatruje się układy zamknięte i izolowane

7 chemia wykład 2 Energię układu zamkniętego można zmienić jedynie na dwa sposoby, na sposób pracy i ciepła. Praca …. Ciepło….

8 chemia wykład 2 PRACACIEPŁO układ energia jako pracaenergia jako ciepło Która z form energii została chronologicznie opanowana wcześniej?

9 chemia wykład 2 Energię układu zamkniętego można zmienić jedynie na dwa sposoby, na sposób pracy i ciepła. Praca przedstawia przeniesienie energii powodujące jednolity ruch w otoczeniu bądź będące skutkiem takiego ruchu. Ciepło przedstawia przeniesienie energii powodujące chaotyczny ruch w otoczeniu bądź będące skutkiem takiego ruchu.

10 chemia wykład 2 Praca rozprężania inaczej praca objętościowa, czyli praca wykonana gdy układ rozpręża się przeciwko działającemu nań ciśnieniu. h V=Ah

11 chemia wykład 2

12

13

14 U-funkcja stanu I-sza zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej układu zamkniętego jest równa energii, która przepływa przez jego granice na sposób ciepła lub pracy U=q+w V=const U=q

15 chemia wykład 2 Pojemność cieplna Cv, Cp Cp,m-Cv,m=R SubstancjaWłaściwa pojemność cieplna [J/K g] Molowa pojemność cieplna J/K mol Benzen1,05136,1 Powietrze1,0129 Etanol2,42111,5 Woda ciecz4,1875,29

16 chemia wykład 2 ENTALPIA p=const H=q Reakcja egzotermiczna H<0 Reakcja endotermiczna H>0 H= U+p V

17 chemia wykład 2 PRAWO HESSA STANDARDOWA ENTALPIA REAKCJI JEST RÓWNA SUMIE STANDARDOWYCH ENTALPII REAKCJI, NA JAKIE MOŻNA ROZŁOŻYĆ DANĄ REAKCJĘ. NaOH/H2O H2SO4 Stosowalność prawa Hessa Ćw. lab

18 chemia wykład 2 PRAWO KIRCHOFFA

19 chemia wykład 2

20 PierwiastekStan podstawowy AzotGaz JodStały RtęćCiecz WęgielGrafit SiarkaSiarka rombowa Związek Dwutlenek siarki-296,83 Kwas siarkowy-813,99 Benzen (c)+49 Glukoza-1268 Metanol-238,86 Sacharoza-2222

21 chemia wykład 2 Procesy samorzutne – wykazują naturalna tendencję do zachodzenia Procesy niesamorzutne – nie wykazują naturalnej tendencji do zachodzenia, a by wymusić proces niesamorzutny trzeba wykonać nad układem pracę

22 chemia wykład 2 Siłą napędową procesów samorzutnych jest tendencja energii i materii do zwiększania stanu nieuporządkowania niesamorzutnie samorzutnie

23 chemia wykład 2 Stosowaną w termodynamice miarą nieuporządkowania materii i energii jest ENTROPIA oznaczana symbolem S II-ga zasada termodynamiki Entropia wszechświata ma tendencję do zwiększania się

24 chemia wykład 2 Organizm człowieka pozostającego w spoczynku wytwarza około 100 W ciepła. Określ zmianę entropii otoczenia o temp. 20st C wywołaną w ciągu doby przez spoczywającego człowieka. ciepło dostarczone otoczeniu w ciągu doby wynosi: q = 86 400 s x 100 J/s = 8,64 x10 6 [J] zmiana entropii otoczenia wynosi więc S (ot) = 8,64 x10 6 [J] / 293 K = +2,95x10 4 [J/K]


Pobierz ppt "Chemia wykład 2 Termodynamika zajmuje się badaniem efektów energetycznych towarzyszących procesom fizykochemicznym i chemicznym. Termodynamika umożliwia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google