Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOMINICANTES I COMMUNICANTES w badaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce Warszawa, maj 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOMINICANTES I COMMUNICANTES w badaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce Warszawa, maj 2010."— Zapis prezentacji:

1

2 DOMINICANTES I COMMUNICANTES w badaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce Warszawa, maj 2010

3 Czym jest dominicantes i communicantes DOMINICANTES oznacza udział wiernych w niedzielnej mszy św. (jest to stosunek zobowiązanych [82% katolików w parafii] do obecnych na mszy). COMMUNICANTES oznacza stosunek przystępujących do komunii w stosunku do zobowiązanych do uczestniczenia w mszy. Dla ustalenia tych wskaźników ISKK prowadzi od roku 1980 coroczne zliczanie wiernych przybywających na mszę we wszystkich parafiach w Polsce. Liczenie wiernych przeprowadz ane jest w jedną typową niedzielę roku w październiku lub i listopadzie. D ominicantes i communicantes to tylko dwa z kilkunastu wskaźnikow religijności, ich szczególna wartość polega jednak natym, iż sa to wskaźniki obiektywne.

4 Najnowsze dane ISKK Wskaźnik dominicantes 45,2%44,2%40,4%41,5% communicantes 16,3%17,6%15,3%16,7% W ubiegłym roku spadek wskaźnika dominicantes wywołał pewien niepokój i pytania o kryzys wiary. Spodziewano się dalszego szybkiego spadku tego wskaźnika. Te pesymistyczne przewidywania nie potwierdziły się jednak. Dane za rok 2009 nie wskazują bowiem na spadek, lecz na niewielki wzrost wskaźnika: z 40,4 do 41,5%.

5 W nieco dłuższej perspektywie czasowej widoczna jest skłonność do zmniejszania się tego wskaźnika. Jest to jednak proces bardzo zróżnicowany w wymiarze kościołów lokalnych ( w diecezjach). Bezwzględny poziom spadku wskaźnika występuje w diecezjach o wysokim poziomie urbanizacji: warszawskiej i katowickiej

6 Zróżnicowanie zmian wskaźnika dominicantes w diecezjach Polska , ,5 Czynnik urbanizacji nie wyjaśnia jednak w pełni procesu zmian, ponieważ minimalne zmiany mają miejsce w takich diecezjach jak: gliwicka, opolska czy łomżyńska.

7 Polska 1999: 46,9 2009: 41,5 Dominicantes w dziesięcioletniej perspektywie czasowej 1999 i 2009 ukazuje że proces zmian jest powolny ale trwały Diecezja tarnowska74,570,9 rzeszowska70,965,3 przemyska67,560,6 krakowska54,451,8 opolska57,150,7 bielska54,150,2 pelplińska53,449,8 drohiczyńska49,747,7 siedlecka54,447,6 kaliska.47,2 łomżyńska46,746,1 zamojska50,545,3 sandomierska51,345,1 białostocka52,344,3 poznańska48,644,1 gliwicka49,844,0 katowicka50,343,9 kielecka4843,8 gnieźnieńska47,941,8 radomska46,241,4 gdańska45,739,7 lubelska42,338,6 częstochowska42,638,2 toruńska41,538,2 wrocławska43,436,7 włocławska38,435,6 ełcka39,335,5 warmińska40,334 warszawsk- praska 38,633,9 płocka.33,5 łowicka.33,4 zielonogórsko38,632,9 legnicka40,232,1 warszawska37,131,8 elbląska36,430,4 łódzka28,928,7 sosnowiecka32,528,7 koszalińsko37,528,3 szczecińska32,527,5

8 ,7 % katolików 2006 – 14% katolików Niemcy – dominicantes Tendencje spadkowe dominicantes nie są wyłącznie cechą religijności w Polsce. Występują one w wielu krajach Europy, chociaż nie wszędzie mogą być tak precyzyjne udokumentowane jak np. w Niemczech.

9 Przestrzenny rozkład dominicantes może wskazywać na dość charakterystyczny i stały podział diecezji ze względu na aktywność rytualną polskiej religijności.

10 Diecezja rzeszowska 25,5 15,7 18,4 2,7-7,1 tarnowska 30, ,6 przemyska 21, ,1 3,1-4,7 opolska 25,6 21,3 22,1 0,8-3,5 pelplińska 22,8 18,5 19,6 1,1-3,2 koszalińska 13,3 10,7 11 0,3-2,3 wrocławska 17 15,1 15,3 0,2-1,7 bielska 19,8 16,9 18,3 1,4-1,5 sandomierska 18,4 16,2 17,1 0,9-1,3 poznańska 20,4 18,6 19,2 0,6-1,2 gnieźnieńska 18,7 15,7 17,5 1,8-1,2 siedlecka ,9 1,9-1,1 krakowska 19,1 16,2 18 1,8-1,1 zielonogórska 14,5 12,7 13,4 0,7-1,1 warmińska 15,2 14,2 0 gliwicka 18,3 17,1 17,4 0,3-0,9 elbląska 13,5 12,1 12,6 0,5-0,9 gdańska 18 16,8 17,1 0,3-0,9 szczecińska 12,1 10,8 11,3 0,5-0,8 legnicka 13, ,3 0,3-0,6 ełcka 17,7 17,1 0-0,6 warszawska 14,7 13,3 14,2 0,9-0,5 lubelska 19 17,4 18,6 1,2-0,4 toruńska 16,6 15,5 16,3 0,8-0,3 zamojska 19,7 17,1 19,5 2,4-0,2 katowicka 20,1 19,5 20 0,5-0,1 radomska 16,1 13,1 16 2,9-0,1 sosnowiecka 10,7 9,8 11,1 1,30,4 płocka 11,6 10,2 12,1 1,90,5 drohiczyńska 17,8 17,1 18,4 1,30,6 łódzka 11,4 10,9 12,1 1,20,7 łomżyńska 18,2 17,3 19,2 1,91 kielecka 16,9 15,5 18 2,51,1 warszawsko-praska 13,6 14,3 14,9 0,61,3 kaliska 18,8 18,1 20,1 21,3 częstochowska 13,8 14,4 15,5 1,11,7 łowicka 13,6 13,8 15,4 1,61,8 włocławska 11,6 11,2 13,8 2,62,2 białostocka 16,9 17,9 19,4 1,52,5 POLSKA 17,6 15,3 16,7 1,4-0,9 Zróżnicowanie zmian communicantes w latach 1998 i 2008 w stosunku do roku 2009

11 bezwzględny wzrost w 12 diecezjach bezwzględny wzrost communicantes w 12 diecezjach wzrost i spadek communicantes w krótkiej i długiej perspektywie czasowej

12

13 Jeśli za podstawę ogólnej oceny sytuacji wiary w Polsce przyjąć wskaźnik głęboko wierzących, to ogólnopolskie dane (dla roku ,8%) są prawie o połowę za niskie dla diecezji tarnowskiej (38%) i o połowę za wysokie dla diecezji sandomierskiej (10,1%) czy włocławskiej (11%). Tak więc opisując polską religijność en block można popełniać duże błędy jeśli nie uwzględni się diecezjalnego zróżnicowania zjawisk i procesów religijnych.

14 Wnioski Dokonany tu przegląd danych porównawczych dotyczących tylko 2 wymiarów wiary religijnej w Polsce, wskazuje, że proces jej przemian jest bardzozłożony i zróżnicowany lokalnie. Oczywiste jest, że aby w pełni poznać jej obraz i przyszłość nie wystarczy tych kilka wskaźników, które tu zaprezentowano. Bez dalszych badań i dyskutowania ich wyników nie będziemy w stanie przewidzieć jakie zmiany i barwy wniosą do polskiej religijności bliższe i dalsze lata

15 o j aki kryzys chodzi ? Wiary? Kościoła: hierarchicznego? wspólnoty? Kryzys społeczny to sytuacja skumulowania napięć i konfliktów społecznych, prowadząca do przełomu i poważnych zmian o charakterze systemowym. Kryzysowi towarzyszą na ogół takie zjawiska, jak brak stabilizacji, osłabienie więzi międzyludzkich, zachwianie ładu społecznego, osłabienie instytucji kontroli społecznej itp. Kryzys aksjologiczny wiąże się z zachwianiem społecznego systemu wartości i charakteryzuje się m.in. podważeniem ocen oraz norm moralnych. [ Słownik Socjologiczny s.104] Czy w kontekście ukazanych tu danych uzasadnione są często ogłaszane przez media enigmatyczne stwierdzenia o kryzysie, który dotknął wiarę i Kościół w Polsce. Wydaje się, ze każdy który taki pogląd zgłasza powinien dokładniej sprecyzować : Powinien tez rozpocząć o definicji kryzysu


Pobierz ppt "DOMINICANTES I COMMUNICANTES w badaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce Warszawa, maj 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google