Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Expressions of Interest Identyfikator: EOI.FP6.2002 Krajowy Punkt Kontaktowy Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Expressions of Interest Identyfikator: EOI.FP6.2002 Krajowy Punkt Kontaktowy Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 1 Expressions of Interest Identyfikator: EOI.FP6.2002 http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments/ Krajowy Punkt Kontaktowy Warszawa

2 2 Expressions of Interest Główne cele Wstępne rozpoznanie gotowości europejskich zespołów do wzięcia udziału w nowych mechanizmach finansowania badań Pomoc w zdefiniowaniu zakresu pierwszych Call for proposals Ułatwienie europejskim zespołom badawczym zrozumienia potencjału nowych instrumentów finansowych 6PR, to jest Projektów Zintegrowanych i Sieci Doskonałości

3 3 Expressions of Interest Zasady ogólne (1) 1. Zakres aktywności: Projekty zintegrowane (IP) Sieci doskonałości (NoE) 2. Zakres tematyczny: Integracja i wzmocnienie ERA - siedem priorytetów tematycznych (1.1.1 do 1.1.7) Energia Nuklearna – dwa priorytety tematyczne (2.2, 2.3) 3. Uczestnicy: zespoły badawcze, instytucje i organizacje lub grupy organizacji (także SME) z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów stowarzyszonych i krajów trzecich organizacje międzynarodowe pragnące utworzyć konsorcja w 6PR

4 4 Expressions of Interest Zasady ogólne (2) 4. Przesłanie EoI nie jest obligatoryjne nie obliguje KE do ogłoszenia odpowiedniego Call for proposals nie zobowiązuje uczestników do późniejszego wystąpienia z wnioskiem projektowym 5. Publikacja wszystkich (niezastrzeżonych) EoI (lipiec 2002) tytuł, akronim, streszczenie informacje kontaktowe http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments 6. Główny rezultat - publikacja analizy wszystkich EoI (wrzesień 2002) 7. EoI nie jest wstępną oceną jakości merytorycznej przyszłych proposali wstępną selekcją konsorcjów

5 5 Expressions of Interest Niezbędne dokumenty Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments/ Call text – ogłoszenie zaproszenia (pdf, 21 KB) Guide for submiters – objaśnienia dla przygotowujących EoI (pdf, 30 KB) Priority Thematics Areas of FP6 - priorytety tematyczne 6PR (pdf, 96 KB) Information on NoE and IP – informacja o Sieciach Doskonałości i Projektach Zintegrowanych (pdf, 15 KB) Forms – formularz informacji administracyjnych (doc, 46 KB, 1 strona) Help and Information Desk Addresses for Different Thematic Priorities – adresy informacyjne dla poszczególnych priorytetów (pdf, 9 KB)

6 6 Priorytety tematyczne obszarów badawczych w EoI Integracja i wzmocnienie ERA 1.1.1. Genomika i biotechnologia w służbie zdrowia człowieka (2150 mln euro) i) Zaawansowane badania genetyczne i ich zastosowania w medycynie (1100) ii) Walka z najgroźniejszymi chorobami (1050) 1.1.2. Technologie społeczeństwa informacyjnego (3600) 1.1.3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, nowe procesy produkcyjne (1300) 1.1.4. Aeronautyka i badania kosmiczne (1000) 1.1.5. Bezpieczeństwo i jakość żywności (625) 1.1.6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy (1850) i) Zrównoważone systemy energetyczne (630) ii) Zrównoważony transport lądowy (600) iii) Zmiany globalne i ekosystemy (620) 1.1.7. Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy (225) Budżet 13 020 mln euro

7 7 Priorytety tematyczne obszarów badawczych w EoI Energia nuklearna 2.2. Gospodarka odpadami radioaktywnymi i. Usuwanie szkód geologicznych ii. Podział, transmutacja i inne metody zmniejszania ilości odpadów radioaktywnych 2.3. Zabezpieczenie przed promieniowaniem Ocena ryzyka towarzyszącego niskiemu i przewlekłemu napromieniowaniu Napromieniowanie medyczne i naturalne źródła radiacji Ochrona środowiska i radioekologia Zarządzanie w stanach ryzyka i zagrożenia Ochrona stanowisk pracy

8 8 Expressions of Interest Zawartość 1. Formularz administracyjny (Annex 3) nazwa organizacji, dane osoby do kontaktu tytuł EoI, akronim numery priorytetów tematycznych odnoszących się do EoI streszczenie (10 linii) zgoda na opublikowanie EoI 2. Krótki dokument (nie więcej niż 5 stron) zawierający: uzasadnienie i cel propozycji ogólny opis metody osiągnięcia założonego celu, informacje odpowiednie dla NoE i IP

9 9 Zawartość EoI Informacje dotyczące NoE 1. Need and relevance. Jaki jest wkład proponowanych działań do realizacji celów zawartych w priorytetach tematycznych? Dlaczego wymaga to europejskiej mobilizacji w postaci NoE? 2. Excellence Możliwość osiągnięcia masy krytycznej w proponowanym obszarze badań (naukowa i technologiczna doskonałość, wielodyscyplinarne umiejętności, lista wiodących europejskich akademickich i przemysłowych ośrodków badawczych wraz z ich krótkim opisem oraz potencjalną rolą w NoE) 3. Integration and structuring effect Czy NoE stworzy szansę integracji i strukturyzacji badań w Europie oraz rozszerzania naukowej doskonałości? (opis współpracy paneuropejskiej w proponowanej dziedzinie, wzrost integracji wynikający z powstania NoE, wkład do ERA poprzez integrację istniejących i powstających ośrodków naukowych)

10 10 Zawartość EoI Informacje dotyczące IP 1. Need and relevance. Jaki jest wkład proponowanych działań do realizacji celów zawartych w priorytetach tematycznych? Dlaczego wymaga to europejskiej mobilizacji w postaci IP? 2. Scale of ambition and critical mass Adekwatność proponowanych ambitnych celów, ich strategiczne znaczenie dla wzmocnienia konkurencyjności i rozwiązania problemów społecznych W jaki sposób IP przyspieszy postęp naukowo-technologiczny? 3. Integration Opis działalności integracyjnej (badawczej, wdrożeniowej i szkoleniowej) oraz niezbędnych środków do osiągnięcia celu Lista wiodących europejskich akademickich i przemysłowych ośrodków badawczych wraz z ich krótkim opisem oraz potencjalną rolą

11 11 Zawartość EoI Na co zwrócić uwagę? 1. Efekt strukturyzacji ERA 2. Udział SME (15% budżetu przeznaczonego na priorytety tematyczne dla SME) 3. Zasada zrównoważonego rozwoju 4. Wymagania etyczne 5. Społeczne, prawne i kulturowe aspekty badań, społeczno-ekonomiczne znaczenie rozwoju naukowo-technologicznego, związki między nauką i społeczeństwem, promocja edukacji i kultury oraz równego statusu kobiet i mężczyzn

12 12 Expressions of Interest Sposób dostarczenia Expressions of Interest Sposób dostarczenia Wnioski należy przesyłać na adres: fp6-eoi2002@cec.eu.int Ostateczna data złożenia: 7 czerwca 2002 godz. 17:00 Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane drogą e-mailową

13 13 Expressions of Interest Harmonogram 20 Marca 2002 - ogłoszenie zaproszenia do składania EoI 7 czerwca 2002, godz. 17:00 - zakończenie składania EoI Czerwiec – lipiec 2002 – ocena EoI Lipiec 2002 - ogłoszenie streszczeń EoI na stronie CORDIS Wrzesień 2002 - publikacja analizy zgłoszonych EoI

14 14 Expressions of Interest Adresy informacyjne 1.1.1. rtd-genomics@cec.eu.int 1.1.5. rtd-food@cec.eu.int KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 5pr.kpk.GOV.PL

15 15 Expressions of Interest


Pobierz ppt "1 Expressions of Interest Identyfikator: EOI.FP6.2002 Krajowy Punkt Kontaktowy Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google