Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia Geotermiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia Geotermiczna."— Zapis prezentacji:

1 Energia Geotermiczna

2 Czym w ogóle jest energia geotermiczna?
Energia geotermiczna (geotermalna) jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.

3 Źródła energii geotermalnej
Biorąc pod uwagę stan skupienia nośnika ciepła, a także wysokość temperatury, źródła energii geotermalnej dzielimy na następujące grupy: grunty i skały do głębokości 2500m, z których ciepło dla celów grzejnych z wykorzystaniem pomp ciepła pobierane jest przy pomocy specjalnych sond, zwanych sondami ciepła;

4 wody gruntowe jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych w zastosowaniu do celów grzejnych;
wody gorące i ciepłe, wydobywane przy pomocy wywierconych otworów eksploatacyjnych (w przypadku mineralizacji wody, wtłaczane są z powrotem do złoża po ich wykorzystaniu energetycznym); para wodna, wydobywana przy pomocy otworów wiertniczych (eksploatacyjnych) znajdująca zastosowanie w elektrowniach geotermalnych do wytwarzania energii elektrycznej;

5 wysady solne, z których energia odprowadzana jest przy pomocy solanki lub przy pomocy cieczy obojętnych wobec soli, głównie węglowodorów, np. izobutanu; gorące skały, z których energia odbierana jest przez wodę cyrkulującą pod wysokim ciśnieniem przez system szczelin naturalnych lub wytworzonych sztucznie w kompleksach skalnych, na dużych głębokościach. Energia ta wykorzystywana jest w elektrowniach goetermalnych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do celów grzejnych.

6 Uzyskiwanie energii Głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermiczne są z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych. Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej. Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących. Zagrożenie jakie niesie za sobą produkcja energii geotermicznej to zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie radonu, siarkowodoru i innych gazów.

7 Energia geotermalna na świecie
Na świecie ok. 40 krajów zużywa energii goetermalnej na potrzeby inne niż produkcja energii elektrycznej co daje sumaryczną wartość MW. Największymi odbiorcami ciepła z energii geotermalnej są Japonia, Chiny, Węgry, byłe kraje ZSRR, Islandia i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na Islandię, gdzie aż 85% zapotrzebowania na ciepło pochodzi z energii geotermalnej i pokrywa aż 46% energii pierwotnej kraju.

8 Energia geotermalna w Polsce
Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od  °C (a lokalnie nawet 200 °C), a głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Naturalny wypływ zdarza się bardzo rzadko (Sudety – Cieplice,Lądek Zdrój). Możliwości wykorzystania wód geotermalnych dotyczą 40% obszaru kraju.

9 Na terenie Polski funkcjonuje dziewięć geotermalnych zakładów ciepłowniczych
Bańska Niżna Pyrzyce Stargrad Szczeciński Mszczonów Słomniki Klikuszowa Uniejów

10 Zalety: nieszkodliwa dla środowiska, nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń przy poprawnym działaniu, pokłady energii geotermalnej są zasobami lokalnymi, tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania, elektrownie geotermalne w odróżnieniu od zapór wodnych czy wiatraków nie wywierają niekorzystnego wpływu na krajobraz, zasoby energii geotermalnej są, w przeciwieństwie do  energii wiatru czy energii Słońca dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

11 Wady: mała dostępność: dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach, efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały, choć energia geotermalna jest szeroko rozpowszechniona, nie wszędzie, gdzie występuje można ją łatwo pozyskiwać, pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji, istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji,


Pobierz ppt "Energia Geotermiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google