Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Kamilla Konopińska ZSB w Zielonej Górze 2011. Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Kamilla Konopińska ZSB w Zielonej Górze 2011. Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!"— Zapis prezentacji:

1 © Kamilla Konopińska ZSB w Zielonej Górze 2011

2 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

3 Co to jest BIBLIOGRAFIA? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein i pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

4 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

5

6 Podanie bibliografii na końcu KAŻDEJ pracy (referatu, wypracowania, pracy konkursowej, pracy magisterskiej itp.) jest jednym z niezbędnych warunków zachowania PRAW AUTORSKICH.

7 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

8 Nazwisko i imię autora Tytuł Wydawnictwo Miejsce i rok wydania ISBN

9 Nazwisko i imię autora artykułu Tytuł artykułu Elementy opisu bibliograficznego książki (zob. poprzedni slajd), poprzedzone zapisem [w:] Numer strony lub zakres stron, na których znajduje się przywołana informacja

10

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, odwrocie strony tytułowej, w metryczce wydawniczej, a nie na okładce!

12 Zamiast imienia autora można podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy personalia wszystkich oddzielając od siebie przecinkami.

13 Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę) i dodajemy skrót i in., np.: Iksiński Zenon i in. Jeżeli autor nie jest znany, autorów jest więcej niż trzech lub w przypadku pracy zbiorowej mającej redaktora – opis zaczynamy od tytułu.

14 Tytuł książki wyróżniamy kursywą (bez cudzysłowu). Jeżeli książka posiada podtytuł, to podajemy go po tytule po kropce i również wyróżniamy kursywą.

15 Nazwę wydawcy można skracać, np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich, WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Zawsze trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, należy ją określić i zapisać w formie: [1999] lub ok. 1999. Przecinkiem nie oddzielamy miejsca wydania od roku wydania.

16 Od 2002 roku obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN (ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) – dziesięciocyfrowy (od 2007 trzynastocyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Wcześniejsze wydania tego numeru nie mają.

17 Jeżeli mamy do czynienia z wydawnictwem wielotomowym, to numer tomu podajemy pod koniec opisu (np. t. VI). Ostatnią informacją jaka może być zamieszczona w opisie bibliograficznym, jest numer strony lub zakres stron, na których znajduje się przywołana informacja (np. s. 21, s. 35-38).

18 Przykład opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (książki)

19 Przykład opisu bibliograficznego książki w przypadku więcej niż 3 autorów

20 Przykład opisu bibliograficznego pracy zbiorowej

21 Przykład opisu bibliograficznego jednego tomu wydawnictwa wielotomowego

22 Przykład opisu bibliograficznego fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki napisanej przez jednego autora

23 Przykład opisu bibliograficznego rozprawy (rozdziału, eseju, wiersza) z pracy zbiorowej

24 Przykład opisu bibliograficznego wstępu do książki

25 Przykład opisu bibliograficznego fragmentu Biblii Cała księga:

26 Przykład opisu bibliograficznego fragmentu Biblii Fragment posiadający autora i własną nazwę:

27 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU w CZASOPIŚMIE

28 Nazwisko i imię autora artykułu Tytuł artykułu Tytuł czasopisma zapisany normalną czcionką, ujęty w cudzysłów Rok wydania Numer czasopisma Strony, na których znajduje się artykuł

29 Przykład opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie

30 Nazwisko i imię autora książki recenzowanej Tytuł książki Imię i nazwisko recenzenta Tytuł recenzji Tytuł czasopisma Rok wydania Numer czasopisma Strony

31 Przykład opisu bibliograficznego recenzji

32 Nazwisko i imię osoby, z którą przeprowadzono wywiad Tytuł wywiadu Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad Tytuł czasopisma Rok wydania Numer czasopisma Strony

33 Przykład opisu bibliograficznego wywiadu

34 Opis bibliograficzny DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

35

36

37

38

39 Opisy bibliograficzne INNYCH TEKSTÓW KULTURY

40 Jak opis rozdziału z książki

41 Tytuł filmu [określenie dokumentu] Odpowiedzialność główna Wydawca Miejsce wydania Rok wydania Typ nośnika

42 Nazwisko i imię kompozytora/wykonawcy Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu] Nazwa producenta Miejsce wydania Rok produkcji Typ nośnika

43

44

45 Bonk Gabriela, Stronka Aleksandra, Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej [online], [dostęp 3 października 2011], dostępny w Internecie: http://bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej – prezentacja multimedialna [online], [dostęp 3 października 2011], dostępny w Internecie: http://www.gizycko.pl/lo2/biblioteka/bibliografia.htm.


Pobierz ppt "© Kamilla Konopińska ZSB w Zielonej Górze 2011. Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google