Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Pawe ł II wielki wielki. Dewiza-Totus Tuus (Cały Twój) Data wyboru-16 października 1978 Imię i nazwisko-Karol Wojtyła Data urodzenia-18 maja 1920.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Pawe ł II wielki wielki. Dewiza-Totus Tuus (Cały Twój) Data wyboru-16 października 1978 Imię i nazwisko-Karol Wojtyła Data urodzenia-18 maja 1920."— Zapis prezentacji:

1 Jan Pawe ł II wielki wielki

2 Dewiza-Totus Tuus (Cały Twój) Data wyboru-16 października 1978 Imię i nazwisko-Karol Wojtyła Data urodzenia-18 maja 1920 Data śmierci-2 kwietnia 2005 Ciekawostki z Ż ycia

3 Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – Sługa Boży, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 października 1978 264. papież. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. 18 maja 1920Wadowicach2 kwietnia 2005WatykanieSługa Bożyarcybiskup krakowskikardynał16 października1978papieżPoetapoliglotaaktordramaturg pedagog18 maja 1920Wadowicach2 kwietnia 2005WatykanieSługa Bożyarcybiskup krakowskikardynał16 października1978papieżPoetapoliglotaaktordramaturg pedagog

4 Jako filozof - przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. filozof personalizmu chrześcijańskiegofilozof personalizmu chrześcijańskiego

5 Ż ycie przed wyborem na papie Ż a DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ Rodzinny dom papieża Jana Pawła II

6 Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michałowa k. Szczebrzeszyna. WadowicachKarola Wojtyły Emilii z KaczorowskichCzańcaKętLipnikaBielska-BiałejMichałowa SzczebrzeszynaWadowicachKarola Wojtyły Emilii z KaczorowskichCzańcaKętLipnikaBielska-BiałejMichałowa Szczebrzeszyna

7 Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. 20 czerwca1920porucznika20 czerwca1920porucznika

8 Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie. gimnazjumKrakowiegimnazjumKrakowie

9 W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. piłkę nożnąnartachpiłkę nożnąnartach

10 Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

11 Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat Edmund, brat Karola. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. 13 kwietnia1929193213 kwietnia19291932

12 Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką. 1930

13 Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły. wiara ministranckiegowiara ministranckiego

14 Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem - występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity. teatremgimnazjówteatremgimnazjów

15 Studia 14 maja14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. 1938 Uniwersytetu Jagiellońskiego1938 14 maja1938 Uniwersytetu Jagiellońskiego1938

16 W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. Krakowie 19381941Krakowie 19381941

17 Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie. 18 lutego19411942 1943 Częstochowy jasnogórskie18 lutego19411942 1943 Częstochowy jasnogórskie

18 Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. Borku FałęckimBorku Fałęckim

19 W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną "Unia", powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. Żydów

20 Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1941Teatr Rapsodyczny1 listopada 19411942 teologię1941Teatr Rapsodyczny1 listopada 19411942 teologię

21 W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu. 1945 1946seminariadogmatu1945 1946seminariadogmatu

22 kap ł a Ń stwo 16 listopada 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, 2 listopada neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 1 listopada1946Adam Stefan Sapieha2 listopadaneoprezbiterkatedrze na Wawelu1 listopada1946Adam Stefan Sapieha2 listopadaneoprezbiterkatedrze na Wawelu

23 15 listopada15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (teraz Papieski Uniwersytet w Rzymie). Rzymu 15 listopadaRzymu

24 Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude. Pod kierunkiem wytrawnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange'a napisał pracę doktorską Pt. Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża, jednak z powodu braku funduszy na wydanie jej drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany dopiero w Polsce. 1948 świętego Jana od Krzyżadoktorskiego1948 świętego Jana od Krzyżadoktorskiego

25 W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury. 1948parafiiNiegowić1948parafiiNiegowić

26 W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chorał gregoriański. Nadal często wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się wujkiem. 1949 chorał gregoriańskimilicjęsutannę1949 chorał gregoriańskimilicjęsutannę

27 W roku 1951 po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. W tym okresie dużo uwagi poświęcił także pracy publicystycznej. Pisał wiele m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualizmu. 1951publicystycznej1951publicystycznej

28 Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schellera została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty. 12 grudnia1953Maxa Schellera12 grudnia1953Maxa Schellera

29 Karol Wojtyła powrócił do przerwanych obowiązków. Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę małżeńską. krakowskiej katowickiejczęstochowskiejKrakowie Katolickim Uniwersytecie Lubelskimteologię moralnąetykęmałżeńskąkrakowskiej katowickiejczęstochowskiejKrakowie Katolickim Uniwersytecie Lubelskimteologię moralnąetykęmałżeńską

30 Biskup i kardyna Ł W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. 1958biskupem28 września1958Eugeniusz Baziak Franciszek JopBolesław Kominek1958biskupem28 września1958Eugeniusz Baziak Franciszek JopBolesław Kominek

31 W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie Karol Wojtyła bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych. 1962Soboru Watykańskiego II1962Soboru Watykańskiego II

32 30 grudnia30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 został nominowany na kardynałem. 1963arcybiskupem metropolitą krakowskim26 czerwca1967nominowany kardynałem 30 grudnia1963arcybiskupem metropolitą krakowskim26 czerwca1967nominowany kardynałem

33 29 czerwca29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie. 1967Kaplicy Sykstyńskiej 29 czerwca1967Kaplicy Sykstyńskiej

34 Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 18:44. Jana Pawła I drugim konklawe1978 16 październikaJana Pawła I drugim konklawe1978 16 października

35 wyk ł adniki pontyfikatu Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra oraz bł. Piusa IX. Był papieżem przez 26 i pół roku (9665 dni). Długość jego pontyfikatu podkreśla także kontrast z papiestwem jego poprzednika – Jana Pawła I – który papieżem był jedynie 33 dni. 14 marca2004pontyfikatŚwiętego Piotrabł. Piusa IXJana Pawła I14 marca2004pontyfikatŚwiętego Piotrabł. Piusa IXJana Pawła I

36 Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Według danych na październik 2004 r. ogłosił on błogosławionymi w sumie 1340 osób. beatyfikowałkanonizowałbeatyfikowałkanonizował

37 To, czy kanonizował więcej świętych, niż wszyscy poprzedni papieże razem wzięci, jest trudne do dowiedzenia, ponieważ wiele zapisów wczesnych kanonizacji jest niekompletnych, zaginionych lub niedokładnych.

38 Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II powołał więcej kardynałów, niż którykolwiek z jego poprzedników. Na dziewięciu konsystorzach papież kreował kardynałami 231 duchownych katolickich. Zobacz więcej: Kardynałowie z nominacji Jana Pawła II. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. kardynałówkonsystorzachkatolickichKardynałowie z nominacji Jana Pawła IIkardynałówkonsystorzachkatolickichKardynałowie z nominacji Jana Pawła II

39 Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz. arcybiskup Stanisław Dziwiszarcybiskup Stanisław Dziwisz

40 papie Ż - polak Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowiański papież". Juliusza SłowackiegoSłowiański papieżJuliusza SłowackiegoSłowiański papież

41 Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku. socjalistycznegoEuropie wschodniejAzji latach 80. XX wieku socjalistycznegoEuropie wschodniejAzji latach 80. XX wieku Papież był także honorowym obywatelem wielu polskich miast.

42 Zamach na Jana Paw ł a II W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. 13 maja1981Placu św. Piotra Mehmeta Ali Agcę13 maja1981Placu św. Piotra Mehmeta Ali Agcę

43 Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki Bożej. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała a inna kierowała kulę. Matki BożejMatki Bożej

44 Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Fatimie1917 Fatimie1917

45 Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.

46 Mocodawcy, którzy wydali rozkaz do przeprowadzenie zamachu, pozostali jak dotąd nieznani. Podejrzewano np. że Ali Agca działał na zlecenie bułgarskiej służby bezpieczeństwa, której działania miało inspirować radzieckie KGB. Ostatecznie "bułgarski ślad" uznany został za fałszywy. bułgarskiejKGBbułgarskiejKGB

47 . Badania archiwów ujawniły, że istniała szansa na udaremnienie zamachu. Niestety sygnały ostrzegawcze przekazane przez amerykańską CIA zostały zlekceważone. amerykańskąCIAamerykańskąCIA

48 Po zamachu otoczenie papieża wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa. Papamobile, czyli specjalny pojazd wykonany dla papieża do poruszania się wśród witających go tłumów, został odpowiednio opancerzony.

49 podró Ż e Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. kontynenty

50 Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm. Wielką Brytanię1534 Kościół AngliiStolicy ApostolskiejRosjipatriarchatu moskiewskiegoprozelityzmWielką Brytanię1534 Kościół AngliiStolicy ApostolskiejRosjipatriarchatu moskiewskiegoprozelityzm

51 Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy). USAFrancjęUSAFrancję

52 Podróże apostolskie do Polski: - I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979) - I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)I pielgrzymka210 czerwca1979I pielgrzymka210 czerwca1979 - II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983) - II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)II pielgrzymka1623 czerwca1983II pielgrzymka1623 czerwca1983 - III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987) - III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)III pielgrzymka814 czerwca1987III pielgrzymka814 czerwca1987 - IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991) - IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991)IV pielgrzymka19 czerwca1320 sierpnia1991IV pielgrzymka19 czerwca1320 sierpnia1991 - V pielgrzymka (22 maja 1995) - V pielgrzymka (22 maja 1995)V pielgrzymka22 maja1995V pielgrzymka22 maja1995

53 - VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997) - VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)VI pielgrzymka31 maja10 czerwca 1997VI pielgrzymka31 maja10 czerwca 1997 - VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999) - VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)VII pielgrzymka517 czerwca1999VII pielgrzymka517 czerwca1999 - VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999) - VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)VII pielgrzymka517 czerwca1999VII pielgrzymka517 czerwca1999

54 Podróże apostolskie we Włoszech (niektóre): - 29 października 1978 – Mentorella - 29 października 1978 – Mentorella29 października1978Mentorella29 października1978Mentorella - 20 – 22 maja 1985 – Mediolan - 20 – 22 maja 1985 – Mediolan2022 maja1985Mediolan2022 maja1985Mediolan - 8 – 10 maja 1993 – Sycylia - 8 – 10 maja 1993 – Sycylia810 maja1993Sycylia810 maja1993Sycylia - 5 września 2004 – Loreto - 5 września 2004 – Loreto5 września2004Loreto5 września2004Loreto

55 papie Ż a wyznawcy judaizmu Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał dużą ilość listów na temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej. Skupił się nie tylko na tragedii holocaustu, ale również na aspektach teologicznych w relacjach między chrześcijaństwem a Narodem Wybranym, rozwijając i wprowadzając w praktykę myśl zaistniałą w dokumencie soborowym Nostra Aetate. holocaustu teologicznychsoborowym Nostra Aetate holocaustu teologicznychsoborowym Nostra Aetate

56 Wedle watykanistów, należy widzieć w tej papieskiej wrażliwości echa jego przeżyć sprzed II wojny światowej i zwłaszcza z czasów wojennych. Potępił antysemityzm, który nazwał nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. W okresie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 dokonał historycznego wyznania win Kościoła – w tym win względem Żydów. Ważnymi etapami pojednawczymi były: II wojny światowejantysemityzmII wojny światowejantysemityzm

57 - wizyta w Synagodze Większej w Rzymie 13 kwietnia 1986 roku – pierwsza papieska wizyta w synagodze praktycznie od początku chrześcijaństwa, - wizyta w Synagodze Większej w Rzymie 13 kwietnia 1986 roku – pierwsza papieska wizyta w synagodze praktycznie od początku chrześcijaństwa, 13 kwietnia1986synagodze 13 kwietnia1986synagodze - pielgrzymka do Ziemi Świętej (20-26 marca 2000), w czasie której modlił się przed Ścianą Płaczu. - pielgrzymka do Ziemi Świętej (20-26 marca 2000), w czasie której modlił się przed Ścianą Płaczu.Ziemi Świętej2026 marca2000Ścianą PłaczuZiemi Świętej2026 marca2000Ścianą Płaczu

58 Ekumenizm i stosunki mi Ę dzyreligijne Wiele czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. Sam podkreślał także ważność ekumenizmu w jego pontyfikacie, m.in. w encyklice Redemptor hominis: nigdy nie przestanę tego podkreślać i będę popierał każdy wysiłek podejmowany w tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotkamy naszych braci chrześcijan. chrześcijańskimi

59 Jana Paweł II wielką wage przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii i ateistów. W 1999 r. papież ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich duchownych. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych. ateistów1999KoranmuzułmańskichAsyżuateistów1999KoranmuzułmańskichAsyżu

60 Zwyczaje Jana Paw ł a II Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Zaraz po swoim wyborze na Stolicę Apostolską Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą. Watykanie

61 Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte było, że papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza w łacinie. To był dopiero początek wielkich zmian. Należą do nich:

62 - liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech), - liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech),pielgrzymki parafiipielgrzymki parafii - zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką, - zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką, - msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp., - msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp.,tłumów

63 - wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką (porozumiewał się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacińskim i klasycznym greckim), - wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką (porozumiewał się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacińskim i klasycznym greckim),homiliisentencji polskimwłoskimfrancuskimniemieckim angielskimhiszpańskimportugalskim łacińskimgreckimhomiliisentencji polskimwłoskimfrancuskimniemieckim angielskimhiszpańskimportugalskim łacińskimgreckim

64 - udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy, - udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy,folklorystycznych - spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (wyznań niekatolickich oraz niechrześcijańskich), - spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (wyznań niekatolickich oraz niechrześcijańskich),wyznańświątyńreligiiwyznańświątyńreligii

65 - udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych, - wykonywanie kapłańskich posług - wykonywanie kapłańskich posług - prywatne spotkania z wiernymi, - prywatne spotkania z wiernymi, - bezpośrednie spotkania z tłumem w trakcie pielgrzymek, - bezpośrednie spotkania z tłumem w trakcie pielgrzymek,

66 - żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. - żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Nie zmieniło się to nawet po zamachu. Jana XXIIIJana XXIII

67 papie Ż m ł odych Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. młodymi ludźmi31 marca 1985ONZogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży20 grudniaŚwiatowych Dni Młodzieży młodymi ludźmi31 marca 1985ONZogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży20 grudniaŚwiatowych Dni Młodzieży

68 Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego zlotu, organizowanego w różnych miejscach na świecie (w Polsce w Częstochowie w 1991 roku). Częstochowie1991Częstochowie1991

69 Choroba i Ś mier Ć Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. lat 90.chorobę Parkinsonalat 90.chorobę Parkinsona

70 Jego długoletnie zmagania z chorobą i starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież ustanowił nawet Światowy Dzień Chorego. Chrystusa 13 maja1992 Światowy Dzień ChoregoChrystusa 13 maja1992 Światowy Dzień Chorego

71 Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9665.dniu swojego pontyfikatu. grypątracheotomii2 kwietnia 2005Apelu Jasnogórskiegopierwszą sobotę miesiącaŚwięta Miłosierdzia Bożegopontyfikatugrypątracheotomii2 kwietnia 2005Apelu Jasnogórskiegopierwszą sobotę miesiącaŚwięta Miłosierdzia Bożegopontyfikatu

72 W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu.

73 W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, doznał silnych dreszczy, po których dostał temperatury 39,6 stopnia. Był to początek ciężkiego szoku septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Wywołała je infekcja dróg moczowych w osłabionym chorobą Parkinsona i niewydolnością oddechową organizmie. 31 marcaszoku septycznegozapaściąinfekcja dróg moczowych31 marcaszoku septycznegozapaściąinfekcja dróg moczowych

74 Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu ostatniego namaszczenia. 2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7.30 rano papież, zaczął tracić przytomność, a późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Marian JaworskiAngelo SodanoMarian JaworskiAngelo Sodano

75 Później tego samego dnia doszło do gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca". O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych.

76 Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II o godzinie 21.37, ale elektrokardiogram wyłączono dopiero po 20 minutach od tej chwili. elektrokardiogram 7 kwietnia7 kwietnia 2005 został opublikowany testament Jana Pawła II. 2005 testament Jana Pawła II 7 kwietnia2005 testament Jana Pawła II

77 pogrzeb PogrzebPogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Mszy świętej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich. 8 kwietnia2005Trumnęcyprysowegoplacu św. Piotrakoncelebrowanejkolegium kardynalskie katolickich Kościołów wschodnich Pogrzeb 8 kwietnia2005Trumnęcyprysowegoplacu św. Piotrakoncelebrowanejkolegium kardynalskie katolickich Kościołów wschodnich

78 przewodniczył dziekan kolegium, kardynał Joseph Ratzinger (jedenaście dni później wybrano go na nowego papieża - Benedykta XVI). kardynał Benedykta XVI kardynał Benedykta XVI

79 Uczestniczyło w niej na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. islamscyżydowscyislamscyżydowscy

80 Wielu zgromadzonych na uroczystości ludzi miało ze sobą transparenty z włoskim napisem Santo subito ("święty natychmiast"), przy pomocy których postulowali uznanie Jana Pawła II świętym "z woli ludu" i niezwłocznie. włoskimSanto subitowłoskimSanto subito

81 W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków. Rzymie

82 Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku. bazyliki św. Piotra na WatykanieJana XXIII2000bazyliki św. Piotra na WatykanieJana XXIII2000

83 Prosty grobowiec o głębokości 1,7 m, przykryty marmurową płytą z napisem "Ioannes Paulus II 1920-2005", jest spełnieniem zapisu z testamentu, który mówił o "prostym grobie w ziemi". Grobowiec Jana Pawła II znajduje w krypcie w pobliżu miejsca, gdzie według tradycji znajduje się grobowiec św. Piotra. św. Piotraśw. Piotra

84 Procesji z trumną przewodniczył kardynał kamerling, Eduardo Martinez Somalo. W Grotach Watykańskich trumnę złożono w drugiej, cynkowej, którą szczelnie zalutowano, a tę w trzeciej, wykonanej z drewna orzechowego. kardynał kamerlingEduardo Martinez Somalocynkowejorzechowegokardynał kamerlingEduardo Martinez Somalocynkowejorzechowego

85 Do trumny został włożony woreczek z medalami wybitymi w czasie pontyfikatu Jana Pawła II oraz umieszczony w ołowianym pojemniku akt, który zawiera najważniejsze fakty z okresu jego pontyfikatu. Trumny zostały opatrzone watykańskimi pieczęciami. medalami ołowianym medalami ołowianym

86 . Trumny zostały opatrzone watykańskimi pieczęciami. W złożeniu trumny uczestniczyli jedynie najbliżsi współpracownicy papieża, arcybiskupi Stanisław Dziwisz i Piero Marini. Stanisław DziwiszPiero Marini Stanisław DziwiszPiero Marini

87 Jan Pawe ł wielki Po śmierci papieża, wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wielu wiernych oraz w mass-mediach zaczęto dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek. Watykanu papieżyKościoła katolickiegoWatykanu papieżyKościoła katolickiego

88 Przydomek ten pojawił się po raz pierwszy w homilii wygłoszonej przez kardynała Angelo Sodano w czasie żałobnej mszy na placu św. Piotra w niedzielę 3 kwietnia 2005 (nazajutrz po śmierci Jana Pawła II) oraz w publikacjach Tygodnika Powszechnego homilii Angelo Sodano placu św. Piotra 2005Tygodnika Powszechnegohomilii Angelo Sodano placu św. Piotra 2005Tygodnika Powszechnego

89 . Również nowy papież, Benedykt XVI, rozpoczął swoje wystąpienie od słów: "Po wielkim papieżu Janie Pawle II...". Wyraz temu daje często, kiedy wspomina swojego poprzednika. Benedykt XVIBenedykt XVI

90 nast Ę pca Jana Paw ł a II Następcę Jana Pawła II konklawe wybrało 19 kwietnia 2005. Został nim jeden z najbliższych współpracowników zmarłego papieża, niemiecki kardynał Joseph Ratzinger, który przyjął imię Benedykta XVI. konklawe 19 kwietnia2005kardynałJoseph RatzingerBenedykta XVIkonklawe 19 kwietnia2005kardynałJoseph RatzingerBenedykta XVI

91 beatyfikacja 13 maja13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. 2005papież Benedykt XVIbeatyfikacyjnegodyspensy 13 maja2005papież Benedykt XVIbeatyfikacyjnegodyspensy

92 Od momentu zezwolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego. Formalne proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder. Sługi Bożego28 czerwca2005PostulatoremSławomir OderSługi Bożego28 czerwca2005PostulatoremSławomir Oder

93 Krytyka i kontrowersje Jan Paweł II podczas swojej posługi zdobył wielkie uznanie na całym świecie, ale niektóre poglądy głoszone przez niego wywołały wyraźną krytykę. Różne środowiska spoglądały na poczynania papieża Polaka z odmiennych perspektyw, co często prowadziło do formułowania sprzecznych zarzutów wobec nauczania kolejnego następcy na stolicy Piotrowej.

94 Niektórzy konserwatyści widzieli w papieżu modernistę podważającego odwieczne tradycje Kościoła. Nie mogli mu darować wspierania ekumenizmu oraz szerokiego otwarcia Kościoła katolickiego na inne religie. konserwatyścimodernistękonserwatyścimodernistę

95 Jednak najgłośniejsza była krytyka z jaką Jan Paweł II spotkał się ze strony przedstawicieli ruchów laickich. Stosunek papieża do kapłaństwa kobiet stał się podstawą krytyki pochodzącej ze środowiska feministycznego. Wśród organizacji walczących z epidemią HIV kontrowersje budziły wypowiedzi papieża Polaka dotyczące zakazu stosowania większości metod antykoncepcji. laickichkapłaństwa kobietmetod antykoncepcjilaickichkapłaństwa kobietmetod antykoncepcji

96 Wewnątrz kościoła Jan Paweł II spotkał się z krytyką ze strony zwolenników zniesienia celibatu księży. Poważnym zarzutem wobec Ojca Świętego stało się oskarżenie o niewłaściwe traktowanie przypadków pedofilii pośród kapłanów. W Polsce niektórzy biskupi dostrzegli płytki stosunek rodaków do jego nauczania. celibatupedofiliipłytki stosunek rodakówcelibatupedofiliipłytki stosunek rodaków

97 Według krytyków zdolności medialne Jana Pawła II pozwalały mu na dotarcie do mas, ale ujemną stroną powszechnego uwielbienia dla papieża Polaka był nierzadko brak refleksji nad słowami, które wypowiadał.

98 twórczo ŚĆ i publikacje Karol Wojtyła jako poeta był zafascynowany romantyzmem, a szczególnie twórczością Norwida. Swoje wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku - Stanisław Andrzej Gruda. Był wieloletnim współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. poetaromantyzmemNorwida1950pseudonimami1961 Tygodnika PowszechnegopoetaromantyzmemNorwida1950pseudonimami1961 Tygodnika Powszechnego

99 Wszelka działalność artystyczna (wcześniej aktorstwo, później twórczość literacka) zakończyła się z chwilą jego wyboru na papieża. Jedynym wyjątkiem jest wydany 6 marca 2003 poemat "Tryptyk rzymski", który sygnował już jako Jan Paweł II. 6 marca2003Tryptyk rzymski6 marca2003Tryptyk rzymski

100 W roku 1999 udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta CD pt. "Abbà Pater", na której znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu Leonardo de Amicisa oraz Stefano Mainettiego. Ten projekt muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. 1999Abbà Pater1999Abbà Pater

101 Jest on pierwszym w historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża. Powstał przy udziale Radia Watykańskiego i pod patronatem nuncjatur apostolskich w kilku krajach. Utwór "Pater Noster" pochodzący z płyty CD, ukazał się również w wersji video. Radia Watykańskiegonuncjatur apostolskichRadia Watykańskiegonuncjatur apostolskich

102 teatr Z teatrem Karol Wojtyła zetknął się już w gimnazjum w Wadowicach, gdzie brał udział jako aktor w przedstawieniach szkolnych. Swoje zainteresowania teatralne traktował bardzo poważnie, a na kształtowanie jego osobowości jako artysty miał największy wpływ jego mistrz, reżyser teatralny Mieczysław Kotlarczyk. teatremWadowicachaktorMieczysław KotlarczykteatremWadowicachaktorMieczysław Kotlarczyk

103 Brał udział w stworzonym jesienią roku 1941 przez Kotlarczyka Teatrze Słowa (później nazywany Teatrem Rapsodycznym). W 1942, ku rozczarowaniu Kotlarczyka, Wojtyła zrezygnował z kariery artystycznej i postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie, a potem na konspiracyjnym Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1941Teatrem Rapsodycznym1942 teologięKrakowieUniwersytetu Jagiellońskiego1941Teatrem Rapsodycznym1942 teologięKrakowieUniwersytetu Jagiellońskiego

104 Mimo że Karol Wojtyła w latach 40. wybrał drogę kapłaństwa, nie zerwał swoich związków z teatrem - był dramaturgiem i krytykiem teatralnym. W swoim dorobku ma kilka dzieł teatralnych (Hiob, Jeremiasz - oba z 1940), a uważa się, że jedna ze sztuk o tematyce starotestamentowej zaginęła w czasie wojny. latach 40.starotestamentowejwojnylatach 40.starotestamentowejwojny

105 Sztuka Brat naszego Boga została zainspirowana postacią żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Adama Chmielowskiego. Chmielowski, malarz i teoretyk sztuki, stał się założycielem zgromadzenia albertynów, i zajmował się w Krakowie pomocą biednym, upośledzonym i chorym. W roku 1989 Adam Chmielowski został przez Jana Pawła II kanonizowany. XIXXX wiekuAdama Chmielowskiegoalbertynów1989kanonizowanyXIXXX wiekuAdama Chmielowskiegoalbertynów1989kanonizowany

106 Najbardziej znana jest sztuka z 1960 roku pod tytułem Przed sklepem jubilera. Traktuje ona o miłości i małżeństwie w obliczu miłości Boga do ludzi. małżeństwie

107 Znane dramaty Karola Wojtyły: - Hiob (1940) - Hiob (1940)Hiob1940Hiob1940 - Jeremiasz (1940) - Jeremiasz (1940)Jeremiasz - Brat naszego Boga (1944-1950) - Brat naszego Boga (1944-1950)Brat naszego Boga19441950Brat naszego Boga19441950 - Przed sklepem jubilera (1960) - Przed sklepem jubilera (1960)Przed sklepem jubilera1960Przed sklepem jubilera1960 - Promieniowanie ojcostwa (1964) - Promieniowanie ojcostwa (1964)Promieniowanie ojcostwa1964Promieniowanie ojcostwa1964

108 Książki wydane jako Karol Wojtyła: - Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze - Świętego Jana od Krzyża nauka o wierzeŚwiętego Jana od Krzyża nauka o wierzeŚwiętego Jana od Krzyża nauka o wierze - Miłość i odpowiedzialność - Lublin 1960, KUL - Miłość i odpowiedzialność - Lublin 1960, KULMiłość i odpowiedzialnośćMiłość i odpowiedzialność - Osoba i czyn - Osoba i czynOsoba i czynOsoba i czyn - Znak, któremu sprzeciwiać się będą - Znak, któremu sprzeciwiać się będąZnak, któremu sprzeciwiać się będąZnak, któremu sprzeciwiać się będą - Zagadnienie podmiotu moralności - Zagadnienie podmiotu moralnościZagadnienie podmiotu moralnościZagadnienie podmiotu moralności - Elementarz etyczny - Elementarz etycznyElementarz etycznyElementarz etyczny - Aby Chrystus się nami posługiwał - Aby Chrystus się nami posługiwałAby Chrystus się nami posługiwałAby Chrystus się nami posługiwał

109 Książki wydane jako Jan Paweł II: - Przekroczyć próg nadziei - Lublin, 1994 KUL - ISBN 83-228-0395-8 - Przekroczyć próg nadziei - Lublin, 1994 KUL - ISBN 83-228-0395-8Przekroczyć próg nadzieiISBN 83-228-0395-8Przekroczyć próg nadzieiISBN 83-228-0395-8 - Tryptyk rzymski (poemat) - Kraków 2003, Wydawnictwo Literackie - ISBN 83-88971- 43-3 - Tryptyk rzymski (poemat) - Kraków 2003, Wydawnictwo Literackie - ISBN 83-88971- 43-3Tryptyk rzymskipoematISBN 83-88971- 43-3Tryptyk rzymskipoematISBN 83-88971- 43-3 - Dar i Tajemnica 1996 (Fragmenty książki dostępne online) - Dar i Tajemnica 1996 (Fragmenty książki dostępne online)Dar i TajemnicaFragmenty książki dostępne onlineDar i TajemnicaFragmenty książki dostępne online

110 - Wstańcie, chodźmy - Kraków 2004, Wydawnictwo św. Stanisława - ISBN 83- 88971-86-7 Wstańcie, chodźmyISBN 83- 88971-86-7Wstańcie, chodźmyISBN 83- 88971-86-7 - Pamięć i tożsamość - Kraków 2005, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - ISBN 83-240-0525-0 - Pamięć i tożsamość - Kraków 2005, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - ISBN 83-240-0525-0Pamięć i tożsamość ISBN 83-240-0525-0Pamięć i tożsamość ISBN 83-240-0525-0

111 Testament Jana Paw ł a II W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie" (por. Mt 24, 42) - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce.

112 Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: "totus Tuus".

113 W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.

114 W czasie rekolekcji przeczytałem raz jeszcze testament Ojca Świętego Pawła VI. Lektura ta skłoniła mnie do napisania niniejszego testamentu.

115 Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby zadysponować. Rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania. Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad tymi sprawami czuwał Ks. Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpracę i pomoc. Wszystkie zaś inne podziękowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazić.

116 Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wydał Ojciec Święty Paweł VI. (dodatek na marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 13.III.1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy.

117 Apud Dominum Misericordia et copiosa apud Eum redemptio" Jan Paweł pp. II Rzym, 6.III.1979. Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy. 5.III.1990.


Pobierz ppt "Jan Pawe ł II wielki wielki. Dewiza-Totus Tuus (Cały Twój) Data wyboru-16 października 1978 Imię i nazwisko-Karol Wojtyła Data urodzenia-18 maja 1920."

Podobne prezentacje


Reklamy Google