Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 28 lipca 2005 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 28 lipca 2005 roku."— Zapis prezentacji:

1 Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 28 lipca 2005 roku

2 Firmy Rynku Teleinformatycznego Firmy Telekomunikacyjne Firmy Informatyczne Wartość rynku: informatycznego 12,5 mld PLN telekomunikacyjnego 32 mld PLN w 2004 roku Wartość rynku: informatycznego 12,5 mld PLN telekomunikacyjnego 32 mld PLN w 2004 roku Źródło: ComputerWorld, TOP200,2004 mln PLN

3 Firmy Teleinformatyczne (4-30) Firmy Telekomunikacyjne Firmy Informatyczne Zatrudnienie w: firmach informatycznych: 20000+, zatr. +5000, zw. -500 firmach telekomunikacyjnych 50000+, zatr. +500, zw. -6500 Zatrudnienie w: firmach informatycznych: 20000+, zatr. +5000, zw. -500 firmach telekomunikacyjnych 50000+, zatr. +500, zw. -6500 Źródło: ComputerWorld, TOP200,2004 mln PLN

4 Sukcesy polskiej teleinformatyki Nagroda Mobile@Connector, Wdrożenie Sapard, IACS, Uruchomienie Systemu Celnego, Informatyzacja ZUS, Księgowość NBP, Międzybankowy SWAT, Bankowość elektroniczna, Personalizacja praw jazdy, Informatyzacja samorządów, System Impuls typu ERP, Europejski System Wymiany Dokumentów. Rozwój portali Dostęp szerokopasmowy Polskie komunikatory Rejestracja domen EPP Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego

5 Hasła kampanii wyborczej ©

6 Będziemy dążyć do racjonalnej budowy społeczeństwa informacyjnego, oczekując od środowiska teleinformatycznego najlepszej oferty na usługi i produkty teleinformatyczne.

7 Zapewnimy powszechną edukację dla każdego pokolenia w umiejętnościach korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych.

8 Zmniejszymy ceny dostępu do internetu do wartości uzasadnionych ekonomicznie kosztami ich dostarczania. Zmniejszymy ceny dostępu do internetu do wartości uzasadnionych ekonomicznie kosztami ich dostarczania. Będziemy wspierać rozwój dostępu do wysokiej jakości nowoczesnych usług teleinformatycznych. Będziemy wspierać rozwój dostępu do wysokiej jakości nowoczesnych usług teleinformatycznych.

9 Dzięki nowoczesnym technikom teleinformatycznym zwiększymy poziom bezpieczeństwa Obywateli. Dzięki nowoczesnym technikom teleinformatycznym zwiększymy poziom bezpieczeństwa Obywateli. Zapewnimy, że wykorzystywanie informacji gromadzonych w systemach informatycznych operatorów telekomunikacyjnych będzie służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Obywateli, a nie ich nieuzasadnionej inwigilacji. Nie będziemy nadmiernie obciążać przedsiębiorstw teleinformatycznych kosztami z tytułu świadczenia pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i Obywateli. Nie będziemy nadmiernie obciążać przedsiębiorstw teleinformatycznych kosztami z tytułu świadczenia pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i Obywateli.

10 Uprościmy system podatkowy, co pozwoli wreszcie na jego szybkie i tanie zinformatyzowanie dla ułatwienia działalności gospodarczej firm oraz Obywateli. Uprościmy system podatkowy, co pozwoli wreszcie na jego szybkie i tanie zinformatyzowanie dla ułatwienia działalności gospodarczej firm oraz Obywateli.

11 Dając każdemu Obywatelowi bezpieczny podpis elektroniczny uprościmy kontakt Obywatela z urzędami.

12 Nie będziemy bezpośrednio obciążać Obywateli kosztami informatyzacji administracji.

13 Ograniczymy zjawisko korupcji w przetargach zamówień publicznych przez szersze upowszechnienie aukcji elektronicznych. Zwiększymy nadzór nad prawidłowym przebiegiem zamówień publicznych w sektorze teleinformatycznym ograniczając możliwości składania nieuzasadnionych protestów.

14 Gwarantujemy w informatyzacji administracji wybór produktów w zgodzie z zachowaniem neutralności technologicznej, efektywności ekonomicznej oraz równoprawności dostawców Będziemy wspomagać inwestycje w sektorze informatycznym jako szczególnie ważne dla rozwoju całej gospodarki.

15 Będziemy wspierać prace na dyrektywą przekształcającą opłaty z tytułu prawa własności intelektualnych w opłaty bezpośrednie od wykorzystywanych utworów cyfrowych. Będziemy wspierać prace na dyrektywą przekształcającą opłaty z tytułu prawa własności intelektualnych w opłaty bezpośrednie od wykorzystywanych utworów cyfrowych. Będziemy współdziałać ze środowiskiem teleinformatycznym w tworzeniu i opiniowaniu prawa unijnego. Będziemy współdziałać ze środowiskiem teleinformatycznym w tworzeniu i opiniowaniu prawa unijnego.

16 Opracujemy realną strategię rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, kierując się jej znaczeniem dla całej gospodarki. Opracujemy realną strategię rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, kierując się jej znaczeniem dla całej gospodarki. Rozpoczniemy dyskusje nad przekształcaniem istniejących regulacji na rynku telekomunikacyjnym w normalne zasady relacji biznesowych firm z wykorzystaniem pełnego mechanizmu ustawy o konkurencji i ochronie konsumentów.

17 Rozpoczniemy dyskusje nad ukształtowaniem efektywnych zasad ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych i prawnych na nowym cyfrowym rynku medialnym radiowo-telewizyjnym korzystającym z różnych form transmisji informacji. Rozpoczniemy dyskusje nad ukształtowaniem efektywnych zasad ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych i prawnych na nowym cyfrowym rynku medialnym radiowo-telewizyjnym korzystającym z różnych form transmisji informacji. Przy realizacji strategii konwersji telewizji analogowej w cyfrową nie zapomnimy o możliwościach wykorzystania internetu dla potrzeb telewizji interaktywnej. Przy realizacji strategii konwersji telewizji analogowej w cyfrową nie zapomnimy o możliwościach wykorzystania internetu dla potrzeb telewizji interaktywnej.

18 Życzenia powodzenia w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

19 Dziękujemy za uwagę Rada i Zarząd Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


Pobierz ppt "Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 28 lipca 2005 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google