Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Pakiet na 3. urodziny EFEKTów Nowy Pakiet EFEKT Inwestycyjny Janusz Wojtas, Członek Zarządu BRE Banku Warszawa, 19 stycznia 2006 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Pakiet na 3. urodziny EFEKTów Nowy Pakiet EFEKT Inwestycyjny Janusz Wojtas, Członek Zarządu BRE Banku Warszawa, 19 stycznia 2006 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 4. Pakiet na 3. urodziny EFEKTów Nowy Pakiet EFEKT Inwestycyjny Janusz Wojtas, Członek Zarządu BRE Banku Warszawa, 19 stycznia 2006 r. 1

2 Klienci Korporacyjni BRE Banku Segmentacja K1 K2 K3 30 - 750 mln PLN 3 - 30 mln PLN 500 5 500 30 000 Liczba klientów potencjalnych *Roczne przychody ze sprzedaży Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Duże Przedsiębiorstwa 1 mld PLN Korporacje * Dane GUS, lipiec 2005 r. 2

3 Nowe wyzwania strategiczne Projekt BREaktywacja Nasilająca się konkurencja w obszarze korporacyjnym i malejące marże Rosnące znaczenie zarządzania relacjami z klientem Nowe możliwości rynkowe: fundusze UE, nowe potrzeby klientów i nowe produkty Trwałe i istotne zwiększenie dochodowości obszaru bankowości korporacyjnej Chęć przeniesienia środka ciężkości bankowości korporacyjnej ze wsparcia na sprzedaż Pełniejsze i efektywne wykorzystanie własnych zasobów, doświadczeń i atutów BREaktywacja Projekt Bankowość Korporacyjna Projekt Obszar Operacyjny Projekt System Kredytowy Przesłanki zewnętrznePrzesłanki wewnętrzne BRE Bank: najlepsza instytucja finansowa dla wymagających klientów korporacyjnych, indywidualnych i przedsiębiorców Rosnąca rola MSP w gospodarce 3

4 Budowa nowego modelu biznesowego umożliwiającego uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku i realizację strategicznych zamierzeń Wzrost liczby klientów o dużym potencjale dochodowym Wzrost efektywności działań, w tym akwizycyjnych Wzmocnienie pozycji rynkowej Projekt BREaktywacja Bankowość Korporacyjna Cel Narzędzia realizacji Precyzyjne zdefiniowanie docelowej grupy klientów, określenie strategicznych produktów i kanałów dystrybucji Nowa struktura i zasady zarządzania Resegmentacja klientów i uporządkowanie portfeli sprzedawców Zwiększenie potencjału sił sprzedaży Projekt BREaktywacja Obszar Korporacyjny 4

5 Służby sprzedaży MSP Struktura pionu Doradcy klienta - każdy klient w BRE Banku ma swojego opiekuna - opieka bieżąca i doradcza nad klientem - montaż finansowy w zakresie finansowania bieżącego i inwestycyjnego - koordynacja współpracy ze spółkami z Grupy BRE Banku i z MultiBankiem Wzrost zatrudnienia Analitycy Sprzedażowi - wsparcie doradców - analizy kredytowe, obieg dokumentów Nowe stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. MSP w Oddziałach Korporacyjnych - skrócenie procesu kredytowego dzięki decyzyjności kredytowej - wsparcie merytoryczne doradców - utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami segmentu MSP Nowe stanowiska Konsultanci Funduszy Europejskich - doradztwo - montaż finansowy w zakresie finansowania unijnego - procedowanie promes kredytowych Grupa wyselekcjonowana z grona najlepszych doradców MSP. Certyfikowani Konsultanci Funduszy Europejskich 5

6 6 Oferta dla MSP Wybrane spółki z Grupy BRE Banku Leasing ruchomych środków trwałych, nieruchomości i pojazdów. Usługi faktoringowe; część Intermarket Bank AG - wiodącej grupy faktoringowej w Austrii oraz Europie Środkowej i Wschodniej; członek Factors Chain International. Usługi maklerskie, jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w Polsce, działalność na zagranicznych rynkach regulowanych. Skarbiec TFI - zarządzanie kilkunastoma funduszami inwestycyjnymi. Najwyższej jakości zindywidualizowane usługi finansowe dla prestiżowego grona osób posiadających wysoki status majątkowy i społeczny Nowoczesna oferta dla mikroprzedsiębiorstw wykorzystująca zróżnicowane kanały obsługi klienta, w tym sieć tradycyjnych oddziałów i internet.

7 Trzy lata sprzedaży Pakietów Akwizycja nowych klientów 7 + 82% + 42% Aktywność sprzedażowa Pakietów dla MSP (Lata 2003 – 2006) + 21% * Prognoza *

8 Sprzedaż w roku 2005 Nowo pozyskani klienci 8

9 Cele sprzedażowe w segmencie MSP Wzrost liczby Klientów Plany sprzedażowe w segmencie MSP (liczba klientów) (Lata 2005 – 2008) 9

10 Oferta Pakietowa dla MSP linia EFEKT EFEKTEFEKT PlusEFEKT Finansowy EFEKT Inwestycyjny Obsługa bieżąca rachunek bieżący + 98 subkont gratis Internetowy System iBRE System bankowości elektronicznej BRESOK Lokowanie nadwyżek Lokaty terminowe od 40.000 PLN i 40.000 EUR Automatyczna Lokata Jednodniowa Finansowanie działalności Karty płatnicze VISA Business, VISA Business Electron i MasterCard Business Kredyt w rachunku bieżącym Limit bieżącyLimit bieżący i inwestycyjny Faktoring / Leasing Inwestycje Negocjowane transakcje wymiany walut od 10.000 EUR Bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa - Usługi powiernicze Transakcje pochodne Jednostki uczestnictwa SKARBIEC TFI Doradztwo Doradca MSP / Konsultant Funduszy Europejskich Obsługa kasowa Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej 10

11 Oferta Pakietowa dla MSP Rozwiązania wyróżniające poszczególne Pakiety Szybkie finansowanie bieżące Kredyt w rachunku bieżącym w terminie do 7 dni roboczych Zabezpieczenie: jedynie weksel własny, kalkulator kredytowy Elastyczne finansowanie limitem a w jego ramach 5 produktów kredytowych przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, dyskonto weksli, gwarancje bankowe, akredytywa własna bez pokrycia z góry Obsługa bieżąca – najniższa cena Możliwość korzystania z produktów kredytowych poza pakietem Elastyczne finansowanie limitami na działalność bieżącą i inwestycyjną. W ramach limitu inwestycyjnego kredyty inwestycyjne odtworzeniowe Inwestycje: - Transakcje pochodne - Jednostki uczestnictwa Skarbiec TFI 11

12 Pakiet EFEKT Inwestycyjny Odbiorcy Pakietu Odbiorcy Pakietu EFEKT Inwestycyjny to firmy: z potrzebami dotyczącymi finansowania inwestycyjnego (kredyt inwestycyjny) poszukujące szybkiego i elastycznego finansowania bieżącego (limit na produkty poprawiające płynność finansową) zabezpieczające pozycje walutowe na rynku finansowym lub przeznaczające część nadwyżek na tzw. transakcje spekulacyjne (transakcje pochodne) inwestujące nadwyżki finansowe (jednostki uczestnictwa funduszy SKARBIEC, papiery wartościowe, automatyczne lokaty) poszukujące dojrzałej, kompleksowej oferty bankowej handlowe, w tym realizujące swe obroty z zagranicą (gwarancje, akredytywy i faktoring) 12

13 Pakiet EFEKT Inwestycyjny Struktura limitów 13 Limit Pakietu do 4 mln PLN (na 12 m-cy) Limit bieżącyLimit inwestycyjny W ramach limitu bieżącego: - kredyt w rachunku bieżącym - dyskonto wierzytelności - kredyt obrotowy - gwarancje bankowe - akredytywa własna bez pokrycia z góry do 5 lat do 3 lat W ramach limitu inwestycyjnego: kredyty inwestycyjne na zakup: - maszyn - urządzeń - środków transportu - sprzętu komputerowego ZABEZPIECZENIA Weksel + Zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania Wariant I Weksel + Standardowe zabezpieczenia Wariant II Kredyt odnawialny + Hipoteka

14 EFEKT Inwestycyjny Dodatkowe zalety Pakietu Wydłużone okresy ważności produktów w ramach limitu bieżącego: - gwarancje do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy współpracy - akredytywy własne bez pokrycia do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy współpracy Umowy współpracy zostają automatycznie przedłużone o czas ważności produktów Transakcje pochodne: - pełny wachlarz instrumentów umożliwiających zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym - możliwość realizacji tzw. transakcji spekulacyjnych - udostępniane klientom, którzy: -otrzymali limit bieżący -zawarli z Bankiem Umowę Ramową -ustanowili stosowne zabezpieczenie Jednostki uczestnictwa SKARBIEC TFI: - Dystrybucja realizowana bezpośrednio przez doradców klienta MSP 14

15 15 Spot reklamowy linii EFEKT W trosce o rozwój Twojej firmy

16 16 Nowa koncepcja MSP Promocja Założenia kampanii promującej Pakiety EFEKT Grupa docelowa:MSP Czas trwania:14 listopada 2005 – 1 lutego 2006 Kluczowe założenia przekazu: Przedstawienie BRE, jako Banku także dla MSP. Pokazanie BRE Banku, jako banku innowacyjnego, o najwyższych standardach obsługi. Poinformowanie o łatwo dostępnym finansowaniu oraz wysokiej klasy doradcach klienta. Kanały komunikacji: TV, prasa, Internet, stworzenie specjalnej strony poświęconej kampanii, back light, ekspozycja w placówkach BRE Banku Mierzalne efekty:- 6-krotny wzrost zapytań na efekt@brebank.com.pl - 30% wzrost liczby kontaktów przesyłanych za pomocą aktywnych formularzy internetowych - 2-krotny wzrost liczby odwiedzin na kalkulatorze kredytowym www.brebank.pl/kalkulator/

17 17 Nowa koncepcja MSP Podsumowanie Naszym znakiem rozpoznawczym jest wysoka jakość i profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy z klientem Zamierzone cele osiągać będziemy dzięki innowacjom i nowoczesnym rozwiązaniom w obszarze bankowości korporacyjnej Chcemy dzięki rozwijaniu i doskonaleniu oferty oraz współpracy ze spółkami Grupy BRE Banku zaspokajać wymagające potrzeby naszych klientów BRE Bank najlepszą instytucją finansową dla wymagających Klientów


Pobierz ppt "4. Pakiet na 3. urodziny EFEKTów Nowy Pakiet EFEKT Inwestycyjny Janusz Wojtas, Członek Zarządu BRE Banku Warszawa, 19 stycznia 2006 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google