Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Quo Vadis Recykling samochodów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Quo Vadis Recykling samochodów”"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Quo Vadis Recykling samochodów”
Stanowisko producentów samochodów w odniesieniu do Dyrektywy 2000/53/EC prezentowane przez Jacka Żarnowieckiego z General Motors Poland Warszawa, 16 maja 2003 r.

2 „Quo Vadis Recykling samochodów” Dyrektywa UE dotycząca ELV – status regulacji prawnych

3 „Quo Vadis Recykling samochodów” Główne założenia Dyrektywy
System Odbioru pojazdów: “ ...operatorzy ekonomiczni ustanawiają systemy odbioru, przetwarzania i odzysku dla samochodów wycofywanych z eksploatacji (ELV)“ odbiór bez kosztu dla ostatniego posiadacza/właściciela “... dostarczenie pojazdu nie jest bez opłaty, jeśli ELV nie zawiera istotnych elementów, w szczególności silnika i nadwozia lub zawiera odpady dodane do pojazdu” “... odpowiednia osiągalność punktów zbiórki na terytorium ich działalności“ Kwestie Finansowe: producenci muszą ponieść wszystkie lub istotną część kosztów związanych z wprowadzeniem bezkosztowego odbioru ELV pełna odpowiedzialność od 1 stycznia 2007 Poziomy Recyklingu / Odzysku: 2006: 80% ponownego użycia/recyklingu; 85% odzysku : 85% ponownego użycia/recyklingu; 95% odzysku sposób rejestrowania poziomów recyklingu i odzysku nie został zdefiniowany Ważne: “Państwa Członkowskie nie posiadające systemów wyrejestrowania powinny ustanowić taki system, w którym świadectwo zniszczenia jest odnotowane przez odpowiednie, kompetentne władze, gdy pojazd ELV jest przekazany do firmy recyklingowej“

4 „Quo Vadis Recykling samochodów” Pozytywne i negatywne oddziaływanie Dyrektywy w zależności od sposobu wdrożenia w państwie ELV: POTENCJALNE KORZYŚCI Jeśli pragmatyczne, efektywne rozwiązania są przewidziane, żeby osiągnąć cele środowiskowe, pojazdy ELVs stanowią szansę Dla całej, globalnej branży samochodowej: na poprawę publicznej percepcji jej wyrobów i przemysłu Dla poszczególnych państw na: rozwiązanie / zapobieżenie problemom środowiskowym posiadanie mocnego, konkurencyjnego międzynarodowo przemysłu recyklingu ELV: POTENCJALNE ZAGROŻENIA Jeśli operatorom ekonomicznym nie jest dana możliwość określenia najlepszego sposobu wypełnienia obowiązków, pojazdy ELVs stają się zagrożeniem Dla całej, globalnej branży samochodowej: olbrzymim negatywnym wpływem finansowym Dla poszczególnych państw na: utratę i tak ograniczonych środków pieniężnych posiadanie niewydajnych niekonkurencyjnych przemysłów negatywne oddziaływanie na krajowy sektor motoryzacyjny

5 „Quo Vadis Recykling samochodów” Zarys stanowiska Producentów w Polsce
Producenci i Importerzy    Dostarczanie na rynek pojazdów spełniających wymagania Aneksu 2 do Dyrektywy    Dostarcznia na prośbę informacji dotyczącej ich samochodów do klientów i Operatorów recyklingu    Ustanowienie krajowej sieci punktów zbiórki pojazdów swoich marek Rząd   Autoryzowanie Operatorów recyklingu wg Aneksu 1 do Dyrektywy   Egzekwowanie przepisów państwowych celem minimalizowania szarej strefy   Ustanowienie systemu rejestracji / wyrejestrowania, aby ograniczyć nadużycia i porzucanie samochodów Rozwiązywać problem pojazdów porzucanych i marek nieistniejących Operatorzy Recyklingu  Uzyskiwanie zezwoleń wg Aneksu 1 do Dyrektywy  Osiąganie i raportowanie wymaganych poziomów recyklingu / odzysku  Odbieranie pojazdów Właściciele    Dostarczanie pojazdów ELV do autoryzowanych operatorów recyklingu    Dostarczanie pojazdów ELV kompletnych i bez dodatkowych odpadów

6 „Quo Vadis Recykling samochodów” Podstawowe wątpliwości wobec projektu polskich przepisów
Projekt – wiąże poziomy odzysku materiałów z wraków z masami nowych pojazdów wprowadzanych na rynek – wymusza na producentach obowiązek ściągania wraków z rynku poprzez konstrukcję opłat za niespełnienie poziomów odzysku – narzuca obowiązki osiągnięcia poziomów recyklingu w okresie przejściowym do 2007 – narzuca na producentów obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu podczas procesu demontażu i zniszczenia pojazdów Projekt - nowelizuje ustawy opakowaniowe, stosując nieuzasadnione analogie pomiędzy samochodem i opakowaniem Projekt – prowadzi do prostego naliczania opłat produktowych i przerzucania ich na nabywców nowych samochodów, nie dając szansy na zorganizowanie efektywnego systemu recyklingu Projekt - nie stymuluje producentów i recyklerów do wspólnego stworzenia systemu recyklingu wraków: efektywnego, przyjaznego środowisku i nowoczesnego Projekt – nie zmusza producentów do nawiązania kontraktów z najlepszymi (efektywnymi i ekologicznymi) firmami demontażu

7 UPDATING STATUS ON COUNTRY REPORTS
„Quo Vadis Recykling samochodów” ACEA – Podział odpowiedzialności w głównych krajach UE KRAJ FIRMA / ORGANIZACJA Austria BMW Belgia VW Dania OPEL Finlandia GME Francja RENAULT Niemcy VDA Grecja Irlandia Włochy FIAT Luksemburg Holandia Norwegia Portugalia Hiszpania RENAULT SPAIN Szwecja BIL Wlk. Brytania SMMT


Pobierz ppt "Konferencja „Quo Vadis Recykling samochodów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google